středa 22. února 2017

Obtisk v Revite: nastavenie priehľadného pozadia

Funkcia Obtisk na karte ribbonu Vložiť slúži k umiestneniu obrázkov na povrchy modelu napr. pre účely rendrovania (plagát na stene, logo firmy na fasáde, billboard, a pod.). Nedávno som sa stretol s celkom zaujímavou otázkou, a to ako umiestniť obtisk v Revite (slovensky: obtlačok, anglicky: decal) do modelu tak, aby jeho pozadie bolo priehľadné.
Obr.1 Požadovaný výsledok

V nastavení obtlačku síce možno jednoducho definovať obrázku okrem jeho odrazivosti, svietivosti, textúr atď aj jeho priehľadnosť. V tomto prípade sa ale jedná o definíciu celkovej priehľadnosti obrázku v %, nie však o možnosť definovať priehľadnosť pozadia obrázku:

Obr.2 Definícia priehľadnosti v %

Aby sme dosiahli požadovaný výsledok (znázornený na Obr.1), je potrebné použiť tento malý trik:
V prvom kroku je potrebné vytvoriť z pôvodného obrázku (originálu) negatív, kt. budeme následne potrebovať. Najjednoduchšie riešenie je otvoriť požadovaný obrázok napr. cez Skicár (Malování, Windows Paint). Kliknite pravým tl. myši a z ponuky vyberte Invertovať farbu (Invert color).


V nastavení typu obtisku v Revite v riadku Zdroj (1) zadajte cestu k obrázku (originál), rozkliknite volbu Vyjmuté části (anglicky: cutouts) a vyberte možnosť Soubor obrázku (2), následne zadajte cestu k negatívu (3). Podporované sú nasledovné formáty: .bmp, .jpg, .jpeg, .png, .tif.


Týmto spôsobom je možné dosahnuť efekt priehľadného pozadia, výsledky môžu v modeli vypadať napr. takto:


pátek 17. února 2017

Revit - přizpůsobení uživatelského prostředí

Co vše si můžete v uživatelském rozhraní Revitu přizpůsobit pro co nejpohodlnější a nejefektivnější práci?

Zde je přehled možných změn:

Palety - Vlastnosti, Prohlížeč projektu, Systémový prohlížeč - kromě ukotvení na kteroukoli stranu okna Revitu lze palety sloučit na sebe


Panel nástrojů Rychlý přístup - z pásů karet můžete na tento panel přidat většinu příkazů. Panel je také možné přemístit pod pásy karet, nebo uspořádat jednotlivé ikony na panelu pomocí dialogu Přizpůsobit panel nástrojů Rychlý přístup


Barva pozadí, výběru, předvýběru a upozornění - upravit na libovolnou barvu přes dialog Možnosti > Zobrazení


Možnosti dvojitého kliknutí - dialog Možnosti > Uživatelské rozhraní. Např. pro typ prvku Rodina, můžete dvojklik zrušit. Nebude pak docházet k nechtěnému otevření rodiny v editoru rodin.


Výběr typu i bez palety vlastností - přes pravé tlačítko myši můžete výběr typu umístit na kartu Upravit a na panel Rychlý přístup


Pás karet - některé karty lze v dialogu Možnosti vypnout. Jako profese TZB mohu například vypnout kartu Konstrukce. Na každém pásu lze také přeskupit jednotlivé panely.


Lišta možností - přes pravé tlačítko myši je možné nastavit zda bude ukotvená dole nebo nahořePro vrácení nechtěných změn provedených v Ribbonu (pásu karet) a panelu nástrojů Rychlý přístup vymažte soubor uživatelského rozhraní - UIState.dat, který se nachází ve složce C:\Users\{uživatel}\AppData\Roaming\Autodesk\Revit\Autodesk Revit 2017\CSY

pondělí 13. února 2017

DYNAMO TIP #2: filtrování seznamu hodnot

V dnešním tipu si ukážeme možnosti filtrování seznamu hodnot v prostředí vizuálního programovacího nástroje Dynamo. Dříve než přistoupíme k jednotlivým uzlům, je nutné si vysvětlit, co všechno může reprezentovat hodnoty v seznamech. Nejčastěji se může jednat o načtené hodnoty z parametrů, jako například hodnoty z parametru Plocha, které načítáme z kategorie Místnosti.


Načítání parametrů do seznamu hodnot se neomezuje pouze na numerické parametry, lze načítat jednoduše i textové parametry, jako například hodnoty z parametru Název, které načítáme z kategorie Místnosti.


V načtených seznamech nemusí figurovat pouze hodnoty parametrů, může se jedna i o konkrétní objekty či celé kategorie, jako např. načtení kategorie Podlahy.


A právě u tohoto příkladu je důležité se zamyslet nad možností filtrování seznamu hodnot. Při načítání celé kategorie do Dynama se načtou podlahy, které v seznamu hodnot nevyžadujeme, např. potřebujete načíst pouze podlahy, které reprezentují jednotlivé skladby podlah, ale do seznamu se načtou i podlahy, které reprezentují nosné vodorovné konstrukce jako stropy či základové desky atd. V případě, kdy chcete pracovat pouze se skladbami podlah, je nutné daný seznam načtených hodnot vyfiltrovat.

Dynamo nabízí standardně pouze dva uzly, které umožňují filtrovat seznamy hodnot:

1. Uzel List.Filter


V případě tohoto uzlu je nutné správně specifikovat podmínku do vstupu Condition. Ukažme si funkčnost daného uzlu na příkladu při načtení kategorie Podlahy.

S uzlem List.Filter úzce souvisejí běžné operátory (<, >, ==, <=, >=). V případě, kdy chceme vyfiltrovat např. pouze určitou položku ze seznamu, použijeme operátor == a propojíme ho s uzlem Code Block, do kterého zapíšeme název dané položky v uvozovkách. Uzel List.Filter bude hledat právě danou položku v seznamu, kterou následně zařadí do výstupu in, a zbytek položek, které nesplňují danou podmínku, budou zařazeny do výstupu out. Viz obrázek.


Zde je nutné upozornit, že filtrujeme pouze název daného typu podlahy (viz uzel FloorType.Name), tzn., nejedná se o element podlahy, ze kterého bychom mohli získat další parametry. To je důležité si uvědomit. Pro filtrování načtených elementů Revitu je vhodné použít druhý uzel a tím je:

2. Uzel List.FilterByBoolMask


Tento uzel je o něco sofistikovanější při filtrování seznamu hodnot, jelikož k tomu využívá tzv. masku filtru. Daná maska filtru musí obsahovat stejný počet hodnot jako seznam, který pomocí ní chceme filtrovat. Pokud maska nebude obsahovat stejný počet, uzel List.FilterByBoolMask zahlásí chybu. Maska filtru obsahuje pouze dva typy hodnot, a to True a False. Ukažme si danou funkcionalitu na konkrétním případě.

Pokud máme seznam hodnot (0, 1, 2, 3, 4, 5), který potřebujeme vyfiltrovat podle nahodilého pořadí, je ideální si vytvořit masku filtru z hodnot True a False. To, v jakém indexu se bude nacházet hodnota True v masce filtru, bude mít vliv na to, jaká hodnota z filtrovaného seznamu se přesune do výstupu in v uzlu List.FilterByBoolMask, a ostatní hodnoty, které budou mít přiřazenou hodnotu False, budou zařazeny do výstupu out.pátek 10. února 2017

BIM nástroje v sadě Autodesk AEC Collection

V létě loňského roku uvedl Autodesk nové zvýhodněné oborové sady "Industry Collection". Ty zjednodušují licencování softwarových produktů používaných v daném oboru - např. projektování. Nejrozsáhlejší sadou je "Autodesk AEC Collection" s celkem 25 produkty a službami. Ta zahrnuje všechny potřebné návrhové a prezentační nástroje pro 2D a 3D projektování a architekturu - od náčrtů a koncepčních návrhů přes výpočty, analýzy a optimalizace, až po 3D vizualizace, simulace a prezentace. Vedle klasických aplikací pro Windows nabízí i mobilní nástroje pro použití v terénu, využívající cloudové služby pro vyšší výkon a flexibilitu. S nástroji této kolekce postavenými kolem moderních aplikací Autodesk Revit, AutoCAD Civil 3D a AutoCAD Plant 3D můžete efektivně vytvářet a prezentovat přesné BIM modely pozemních, inženýrských a technologických staveb bez zbytečných kolizí.

Nejdůležitější nástroje BIM sady AEC Collection pro pozemní stavitelství představují následující videa.

Jaké nástroje a postupy nabízí AEC Collection pro architekty a projektanty?Jaké nástroje a postupy nabízí AEC Collection pro projektanty TZB?Jaké nástroje a postupy nabízí AEC Collection pro konstrukce a statiku?
Další informace najdete na Autodesk AEC Collection