Příspěvky

Stafážní prvky pro vaše architektonické vizualizace
Častým postupem při tvorbě architektonických vizualizací je kombinace počítačového renderingu CAD scény (přímo z CAD aplikace nebo z 3ds Max) a následně ručně doplňovaných stafážních prvků a objektů reálného světa. Tyto objekty se přidávají do výsledného obrázku 2D technikami pomocí rastrových edit…

Autodesk DesignScript - generované architektonické modely
Centre Pompidou Metz (© Leonie Felle / Anke Neugebauer) Architektonické modely a 3D struktury jako ty na obrázku nahoře jsou zpravidla v CAD a BIM aplikacích vytvářeny pomocí automaticky generovaných, parametrických prvků. Nově chystaným nástrojem pro tvorbu takovýchto typů parametrických modelů j…

Šest nových doplňků pro Revit 2013
Uživatelé Revitu 2013 si mohou na Subscription Centru stáhnout 6 nových doplňků pro Autodesk Revit 2013: Globe Link for Autodesk Revit 2013 Batch Print for Autodesk Revit 2013 Worksharing Monitor for Autodesk Revit 2013 Autodesk Revit Model Review 2013 Autodesk Revit DB Link 2013 Space Namin…