středa 18. dubna 2012

Stafážní prvky pro vaše architektonické vizualizace

Častým postupem při tvorbě architektonických vizualizací je kombinace počítačového renderingu CAD scény (přímo z CAD aplikace nebo z 3ds Max) a následně ručně doplňovaných stafážních prvků a objektů reálného světa. Tyto objekty se přidávají do výsledného obrázku 2D technikami pomocí rastrových editorů, jak je Adobe Photoshop, CorelPAINT, GIMP, online editor Autodesk Pixlr nebo jiné fotoeditory.

Užitečným zdrojem takových stafážních objektů, ve formě maskovaných PNG souborů (poloprůhledných, s alfa kanálem), je web služba ImmediateEntourage.com. Najdete zde desítky objektů v rozumném rozlišení, které stačí vložit do pohledu vaší scény. Objekty jsou kategorizovány na zvířata, nábytek, postavy, rostliny, struktury a vozidla. Obrázky včetně potřebných oříznutí jsou volně ke stažení bez nutnosti registrace.

(via WhatRevitWants)

pátek 13. dubna 2012

Autodesk DesignScript - generované architektonické modely


Centre Pompidou Metz (© Leonie Felle / Anke Neugebauer)

Architektonické modely a 3D struktury jako ty na obrázku nahoře jsou zpravidla v CAD a BIM aplikacích vytvářeny pomocí automaticky generovaných, parametrických prvků. Nově chystaným nástrojem pro tvorbu takovýchto typů parametrických modelů je grafický programovací jazyk Autodesk DesignScript. Jeho vývoj má v Autodesku na starosti Dr. Robert Aish, původní autor konceptu GenerativeComponents (GC).

DesignScript je jednoduše použitelný, vizuální, parametrický, asociativní nástroj na pomezí programování a projektování. Jako první bude uveden pro AutoCAD, ale je očekáváno jeho rozšíření i do dalších aplikací Autodesku, např. i do Revitu, kde doplní jeho stávající možnosti tvorby parametrických a organických prvků. Na základě parametrických vztahů tak DesignScript umožňuje automaticky generovat opakované geometrické prvky, jejich pole a propojené struktury. Pouhou změnou parametrů skriptu pak lze upravovat výsledný tvar 3D návrhu.

DesignScript tak doplní stávající programovací nástroje AutoCADu, z nichž nejpopulárnější jsou VisualLISP (AutoLISP), ObjectARX a .NET.

Šest nových doplňků pro Revit 2013

Uživatelé Revitu 2013 si mohou na Subscription Centru stáhnout 6 nových doplňků pro Autodesk Revit 2013:

  • Globe Link for Autodesk Revit 2013
  • Batch Print for Autodesk Revit 2013
  • Worksharing Monitor for Autodesk Revit 2013
  • Autodesk Revit Model Review 2013
  • Autodesk Revit DB Link 2013
  • Space Naming Utility for Autodesk Revit MEP 2013

Dalším užitečným doplňkem pro Revit jsou i "CADstudio Revit Tools", které lze pro Revit 2013 stáhnout buď ze stránky CAD Studio Download nebo přímo z Revitu pomocí "Autodesk Apps Exchange", knihovny Autodeskem otestovaných aplikací.