pondělí 9. prosince 2013

Aktualizovaná šablona pro Revit Architecture/Revit LT 2014


Nedávno jsme dali k dispozici výchozí šablonu pro Revit Architecture 2014 a Revit LT 2014, která byla určena pro tvorbu studií, případně dokumentace pro stavební povolení. Aktualizovaná šablona je určena pro tvorbu prováděcí dokumentace. Rozšířili a upravili jsme nastavení v celé řadě oblastí:
-       Nastavili jsme členění dokumentace a výkresů podle vyhlášky 499/2006, které je možné použít při organizaci prohlížeče projektu a výkresů
-       Vybrané materiály mají nastavené tepelné vlastnosti umožňující výpočet součinitele prostupu tepla
-       Přidali jsme nové materiály, typy čar a šrafy
-       Rozšířili jsme seznam parametrů pro vykazování oken a dveří
-       Vytvořili jsme další typy schodišť, zábradlí, oken a dveří
-       Upravili jsem styly kótování a popisek
-      Další drobné úpravy

Podrobný seznam vylepšení a nastavení naleznete v pdf dokumentu na našem Helpdesku, kde je také uložena i šablona. Šablona je rovněž součástí BonusDVD CS+.

čtvrtek 5. prosince 2013

Mezinárodní letiště v Denveru - BIM projekt


Přestavba denverského mezinárodního letiště a jeho nové hotelové a tranzitní centrum je rozsáhlý stavební projekt zastřešovaný firmou HNTB, kde byly s výhodou využity BIM technologie.

Denver International Airport (DIA) je 5. nejfrekventovanější letiště v USA a nejrozsáhlejší letiště na světě. Projekt zahrnoval přesuny zeminy v objemu přes 1 mil m3, spotřeboval 2500 tun oceli a železniční napojení obsahuje 37 km kolejišť.

Na projektu spolupracovalo celkem 260 firem, mezi kterými bylo potřeba sdílet informace všech disciplin. O to se postaralo 46 kompletních BIM modelů. BIM byl použit nejen na samotné stavby a profese, ale i na terén a podzemní sítě.


Mezi spolupracujícími týmy proteklo cca 100GB dat týdně - bez použití cloud nástrojů Autodesku by byl problém už jen s uploadem takového objemu dat. Díky laserovému skenování byl stávající stav zaměřen během 3 dnů, a to bez narušení chodu letiště. Stávající stav byl vytvořen jako detailní 3D model v Revitu a v Navisworks.

Na staveništi používaly stavební týmy výhradně iPady, papírové výkresy zůstávaly ve stavebních buňkách. Mobilní technologie umožňovaly přístup k BIM modelu, snadný přístup pro všechny zúčastněné a důležitou možnost aktualizace skutečného stavu rovnou ze staveniště. Pro provozování letiště (především FM systémy) tak bude k dispozici BIM model skutečného stavu v Revitu.


Díky Autodesk InfraWorks bylo možné vybrat ideální umístění nového nádraží během jednoho dne namísto původně plánovaných týdnů.

Další informace o projektu DIA a dalších zajímavých stavebních projektech viz videozáznam Innovation Forum: Design and Construction—Transformed z Autodesk University 2013.