čtvrtek 20. března 2014

Fotometrie a Revit

Pro tvorbu knihovních prvků realistických osvětlovacích těles je možné v Revitu použít parametry pro přesné definování fotometrie. Parametry pro nastavení fotometrie dostupné u osvětlovacích těles závisí na definici zdroje světla.

Pokud v definici zdroje světla určíte Fotometrickou síť, můžete k osvětlovacímu tělesu nastavit konkrétní soubor "IES" (Illuminating Engineering Society). Soubor IES je textový soubor fotometrických dat, který můžete získat přímo od výrobce osvětlení. Soubor mimo jiné popisuje fotometrickou síť - geometrii, jak světlo vychází z osvětlovacího tělesa. Získáte tak přesnější výsledky u rendrovaných obrázků.

Jak připojit IES soubor k rodině světla? -> Ve vlastnostech typu osvětlovacího tělesa.

V případě, že se v projektu Revitu v typu osvětlovacího tělesa nezobrazuje možnost nastavení IES souboru:

Je potřeba upravit v editoru rodin zdroj světla. Otevřete rodinu světla, vyberte zdroj světla a klikněte na pásu karet příkaz Definice zdroje světla:


A vyberte možnost Fotometrická síť:

Po načtení rodiny zpět do projektu se již zobrazí parametr Soubor fotometrické sítě a můžete tak vybrat IES soubor.

A pokud tedy Revit umožňuje používat soubory IES, nabízí se otázka: „Jak je to s výpočty osvětlení v Revit MEP?“

TZB software Autodesk Revit MEP počítá Průměrné odhadované osvětlení pro každý Prostor na základě rozmístěných světel. Pro výpočet můžete dále nastavit výšku pracovní roviny a odrazivost stropu, stěn a podlah.


Přesný výpočet osvětlení v Revitu pak umožňuje Add-in aplikace ElumTools (www.elumtools.com).


Tato aplikace nabízí funkce pro podrobnější správu světel, mapování materiálů, pracovní roviny výpočtů, výpočty místností a prostorů, možnost zahrnout do výpočtů i další prvky, výpočty nouzového osvětlení, vizualizace, výkazy a další.


středa 19. března 2014

Renovace milánského Teatro Lirico pomocí BIM a Autodesk ReCap

Milánská radnice zahájila ve spolupráci s Autodeskem renovaci historického divadla Teatro Lirico z 18. století. Otevřeno bylo v srpnu 1779 pod názvem Teatro alla Canobbiana Salieriho komickou operou a baletem. Divadlo se proslavilo i posledním veřejným projevem Mussoliniho z roku 1944. Divadlo bylo v roce 1998 uzavřeno - město si vinou neutěšené finanční situace nemohlo dovolit jej provozovat ani provést nezbytné opravy. V roce 2007 započaly práce na modernizaci divadla, se zachováním původní fasády architekta Giuseppe Piermariniho.

Před vyhlášením výběrového řízení na renovaci potřebovalo město zjistit skutečný stav budovy. Stav interiéru byl detailně zdokumentován pomocí laserového skenování, kterým bylo pořízeno celkem 550 mračen bodů s celkem 10 miliardami bodů. Data mračen bodů byla použita pro vytvoření vysoce podrobného digitálního 3D modelu divadla pomocí aplikací Autodesk ReCap, Revit a Building Design Suite. Ty dokáží zpracovat laserové skeny, fotografie a další nasnímaná data do 3D modelů s přesnými rozměry, následně použitých jako podklady pro projekt renovace.


Výsledný model zůstává majetkem města pro budoucí údržbu a rozšiřování. Díky přesné dokumentaci stávajícího stavu může město lépe řídit projekt renovace a jeho náklady. BIM model vytvořený v Revitu ze skenovaných podkladů umožnil provést úvodní vizualizace a simulace stavby, ty dostane i dodavatel, který vzejde z výběrového řízení.


Po znovuotevření bude divadlo přejmenováno na Teatro Lirico Giorgio Gaber na počest milánského zpěváka, skladatele, herce a dramatika, který pravidelně účinkoval v Teatro Lirico od 60. let až do jeho uzavření. Renovované divadlo bude také vystavovat sbírky archivu nadace Fondazione Giorgio Gaber.

Ukázky z projektu:


(volně dle In the fold)

pátek 14. března 2014

Frame Generator - rámové sústavy v Robot Structural Analysis rýchlo a jednoducho

Frame Generator je ďalšia užitočná aplikácia v širokom portfóliu Autodesku, ktorá umožňuje užívateľom Autodesk Robot Structural Analysis (RSA) rýchlejšie a jedoduchšie vytvárať priehradové konštrukcie, rámové sústavy a pod.


Inštalácia je rýchla a jednoduchá, po ktorej je Frame Generator automaticky integrovaný priamo do prostredia Robot Structural Analysis. Užívateľ má možnosť rýchlo a efektívne vytvoriť takmer akúkoľvek rámovú konštrukciu bez potreby zložitého nastavovania či vykresľovania v modelovom priestore RSA.
Aplikácia ponúka možnosť jednoducho si zvoliť požadovaný počet sekcií, dané úseky následne medzi sebou duplikovať, zrkadliť, upraviť či kopírovať. V nastaveniach konštrukcie je možné nadefinovať z databázy požadované profily daných prvkov, zmeniť tvar, materiál, typ podpier, modifikovať priehradové nosníky, určiť rozmiestnenie väzníc, stužidiel, a pod. Ďalšou výhodou je možnosť priamo v aplikácií zadať zaťaženie pôsobiace na danú konštrukciu, spustiť kalkuláciu a príp. vytvárať dokumentácie podľa potreby

Samozrejmosťou je aj voľba uloženia/načítania danej rámovej sústavy vo Frame Generator (pomocou formátu *.rxd) čím je zabezpečená príp. možnosť importovať/exportovať model medzi viacerými používateľmi.
 
Videoukážka:


 
Aplikácia je k dispozícií na Autodesk Exchange Apps,  a je prístupná pre zákazníkov so Subscription.

úterý 4. března 2014

Ontologie BIM

V disertační práci Ralpha Kreidera na Penn State University rozebírá autor výsledky provedeného průzkumu mezi uživateli BIM aplikací z pohledu ontologie, tedy formalizace popisu oboru BIM, pojmů v něm používaných a vztahů mezi nimi. Tato zdánlivě abstraktní metodika má i zajímavé praktické výsledky - poskytuje mj. i přehled o frekvenci pojmů popisujících využívané funkce BIM v okruhu respondentů onoho průzkumu.

Jaké funkce BIM řešení jsou tedy v praxi nejpoužívanější?


Zatímco 3D koordinace a připomínkování projektů jsou (nepřekvapivě) nejvyužívanější oblasti, relativně nízký podíl mají analytické funkce BIM.

(via Building Information Management)

pondělí 3. března 2014

Tloušťky čar v perspektivním pohledu v Revitu

V tomto článku si ukážeme, jak jednoduše a efektivně nastavit tloušťky čar v perspektivním pohledu v Revitu. Pro úplnost jsou zde uvedeny i jiné možnosti nastavení tlouštěk čar. Každý uvedený způsob je vhodný pro jiné využití a projevuje se buď v pracovním prostoru nebo do výstupů. Výsledek změn v tloušťkách čar je patrný na obrázcích níže:

Perspektivní pohled - tlusté čáry
Perspektivní pohled - tenké čáry

Možnosti nastavení:
  • Změna zobrazení čar pomocí funkce Tenké čáry na panelu Pohled, toto nastavení se týká pouze pracovního zobrazení v modelu, nemá vliv na výstupy. Slouží pouze pro přehlednost při práci na modelu.
  • V dialogu Přepsání viditelnosti/zobrazení pro daný perspektivní pohled můžeme pro každou kategorii prvků nastavit tloušťku čáry dle nastavení tlouštěk čar v Doplňkových nastaveních. Toto nastavení se projevuje i ve výstupech. Nastavení je možné uložit do šablony pohledů a využít ho pro specifické pohledy.

  • Ve stejném dialogu Přepsání viditelnosti/zobrazení pro daný pohled lze definovat pro všechny kategorie prvků Půltóny. Samotné nastavení pro Půltóny lze definovat v panelu Správa -> Doplňková nastavení -> Půltóny. Kde je možné definovat konkrétní nastavení půltónů. V dialogu pro tisk lze pak určit tenké čáry při tisku pro kategorie, u kterých jsou přiřazeny půltóny. Klikněte na funkci Zaměnit půltón za tenké čáry. Tato metoda se projeví až ve výstupu.  • V samotném dialogu Tlouštěk čar v Doplňkových nastavení můžeme definovat minimální hodnoty tlouštěk pro všechna pole přímo pro perspektivní pohled. Tím definujete potřebné tloušťky pro všechny prvky bez rozdílu. Revit umožňuje definovat minimální hodnotu tloušťky čáry na 0,025 mm. 
  • V případě, kdy je potřeba definovat tloušťky hran tenčí, je vhodnější využít nastavení velikosti oříznutí perspektivního pohledu. Po výběru výřezu v daném okně klikněte v kontextovém pásu karet na funkci Velikost oříznutí. V dialogu Ořezat velikost modelu zvyšte rozměr oříznutí modelu a definujte oříznutí podle měřítka s uzamčenými proporcemi, viz obrázky níže. Tento způsob je nejefektivnější a projevuje se jak v samotném pohledu při práci s modelem, tak i do výstupů.Ve přiloženém videu jsou popsány poslední dva uvedené způsoby: