pátek 28. února 2014

BIM projekt World Trade Center

Jeden z velkých uživatelů BIM aplikací Autodesk, americký AECOM, používá Building Design Suite a Autodesk Navisworks pro analýzu kolizí a koordinace v rozsáhlém projektu věže světového obchodního centra (World Trade Center) v New Yorku. BIM technologie pomáhají včas odhalovat chyby návrhu, vytvářet lepší projekty, šetřit čas a náklady zákazníků.Článek "Mocná myš" ve firemním časopisu AECOM One (12/2013):

Technologie informačního modelu budov (BIM) posouvá kliknutím myši onen tradiční proces projektování stavby (spoléhající hlavně na dvourozměrné výkresy) dále ještě za hranice 3D - rozšiřuje tři hlavní prostorové rozměry (šířku, výšku, hloubku) o čas jako čtvrtý a náklady jako pátý rozměr. Pokrývá více než jen geometrii, zahrnuje i prostorové vztahy, analýzu osvětlení, geografické informace, výkazy a vlastnosti stavebních komponent.

(volně z Mighty Mouse)

pátek 21. února 2014

Projekt Octopus pre Robot Structural Analysis 2014

Pracujte s výsledkami a dátami z Robotu priamo v tabuľkách ExceluĎalší zaujímavý nástroj z Autodesk Labs – „Project Octopus“ je bezplatná aplikácia, ktorá umožňuje dynamické prepojenie výsledkov a dát medzi Autodesk Robot Structural Analysis 2014 (RSA) a Microsoft Office Excel.

Pomocou tohto nástroja môžu tak používatelia jednoducho pracovať s výstupmi z RSA priamo v známom tabuľkovom prostredí Excelu, do ktorého je Octopus po inštalácií plne integrovaný ako Addin. Používateľ má možnosť vyberať zo zoznamu, ktoré hodnoty požaduje priamo synchronizovať, ako napr.: rozmery prvkov, materiál, výsledné reakcie, momenty, zaťažovacie stavy, extrémy, a pod. Pokiaľ dôjde následne k modifikácií modelu v RSA, aplikácia pomocou príslušnej funkcie dokáže okamžite aktualizovať tieto hodnoty v tabuľkách Excelu, ktoré sú naďalej k dispozícii pre ďalšie spracovanie podľa potreby, ako tvorba grafov, vzorcov, porovnávacích tabuliek, a pod.Požiadavky pre bezproblémový chod a fungovanie aplikácie výrobca udáva:
  • platforma: Windows 8 (64bit) alebo Windows 7 (64bit);
  • Microsoft Office: Microsoft Office Excel 2013 (32-bit and 64-bit) alebo Microsoft Office Excel 2010 (32-bit and 64-bit);
  • Najnovšia verzia RSA = Robot Structural Analysis 2014

Cieľom projektu Octopus je zjednodušenie tvorby výstupov a výsledkov z RSA do prehľadných tabuliek v Microsoft Office Excel, eliminuje tým chyby spôsobené nepozornosťou pri tvorbe „klasicky“ pomocou copy/paste, a odstraňuje potrebu programovacích zručností a znalostí Autodesk Robot Structural Analysis API pre extrakciu dát.

Videoukážka:Project Octopus je k dispozícíí zdarma na Autodesk Labs a je prístupný do 1.júna 2014

čtvrtek 20. února 2014

Nastavení kamery a ohnisková vzdálenost v Revitu

Při práci s fotografiemi v Revitu budete potřebovat nastavit správné parametry pohledu-kamery tak, aby záběr byl shodný jako u fotografie. Reálnou fotografii pak můžete umístit do pozadí, nebo uložený pohled z Revitu můžete ve Photoshopu zkombinovat s danou fotografií tak, aby si záběry reality a projektovaného objektu odpovídaly.

Revit umožňuje nastavit ohniskovou vzdálenost dvěma způsoby. Parametr ohniskové vzdálenosti můžete upravit pomocí vlastností ořezové oblasti pohledu. Nebo od verze Revitu 2009 v místní nabídce nástroje SteeringWheel (viz tip 8775).

Ani jedna možnost nám neumožňuje přímo zadat hodnotu ohniskové vzdálenosti, kterou známe například z EXIF informací u digitální fotografie. Umístění scény do fotografie je tak trochu pokus omyl.

Ale správnou velikost ořezové oblasti pohledu je možné vypočítat. Kamera vložená ve scéně Revitu má implicitní zorný úhel 50°. To odpovídá u 35mm kamery ohniskové vzdálenosti 38.6mm.

ohnisková vzdálenost = 0.5 * formát filmu / (tan (zorné pole / 2))

A pro tyto výchozí hodnoty platí velikost ořezové oblasti 150x113:


Jak tedy na nastavení správné velikosti ořezové oblasti pohledu v Revitu?
Použijeme tento vzorec:

požadovaná šířka oříznutí pohledu = výchozí šířka oříznutí pohledu * výchozí ohnisková vzdálenost / požadovaná ohnisková vzdálenost

Např. pro ohniskovou vzdálenost 35mm bude platit:

150 * 38,6 / 35 = 165

Velikost delší strany tedy bude 165. Kratší stranu spočteme podle poměru velikosti políčka (24x36) u 35mm kamery, což je poměr 2/3.

165 x 2 / 3 = 110

Velikost kratší strany bude 110. Tyto hodnoty nastavíme v dialogu Ořezat velikost oblasti. Velikost 165x110 odpovídá ohniskové vzdálenosti 35mm, horizontální zorné pole je 54.4° a vertikální zorné pole je 37.8°.

Poznámka: správné nastavení kamery, tedy ohnisková vzdálenost a velikosti zorných polí, budou odpovídat jen tehdy, pokud nebude v pohledu zároveň použitá změna ohniskové vzdálenosti pomocí SteeringWheel.