Příspěvky

Fabrication CAMduct - vytvoření vlastního dialogu s informacemi o úloze
Aplikace Fabrication CAMduct pro přípravu výroby umožňuje uživatelům i vytvoření vlastního dialogového okna Informace o úloze. Toto dialogové okno poskytuje možnost zadat nebo zobrazit informace o úloze, které mohou být užitečné pro správu. Při vytváření nové úlohy v CAMduct se ve výchozím nastaven…