čtvrtek 31. srpna 2017

Moderní nástroje pro zachycení reality - ReCap

Pro každý projekt nové stavby nebo rekonstrukce potřebujete zachytit stávající stav. Klasické metody zaměření jsou pomalé, složité a cenově náročné. Nové nástroje pro zachycení reality tento proces výrazně urychlují a zlevňují. Přesná 3D data stávajícího stavu vám pomohou vyhnout se drahým omylům při projektování a stavbě.


Jaké prostředky pro zachycení reality nabízí Autodesk ReCap Pro? Můžete využít nové kapesní laserové skenery, nebo série fotografií či záběrů z dronu. Takto získaný věrný 3D model stávajícího stavu můžete využít přímo ve vaší CAD či BIM aplikaci nebo jej odměřovat na vašem mobilním zařízení.


Více o aplikaci Autodesk ReCap Pro

středa 23. srpna 2017

Nastavení viditelnosti výztuže pomocí Dynama

Kdo pracuje v Revitu s výztužemi, určitě ví, jak časově náročné je ovládat viditelnost nově vytvářených výztuží v pohledech. Pokud chcete ve 3D pohledu zobrazit nově vloženou výztuž, musíte ji vybrat, kliknout v paletě vlastností na Stav viditelnosti pohledů, vybrat pohledy, ve kterých chcete výztuž zobrazit, případně zobrazit jako hmotu a volbu potvrdit. Tento postup je třeba opakovat pro každou nově vloženou výztuž.Protože ale v Revitu máme již delší dobu k dispozici Dynamo, můžeme si tento časově náročný postup zautomatizovat. A navíc to není nic složitého. Kromě několika výchozích  uzlů budeme potřebovat balíček BIM4Struc.Rebar. Ten je možné stáhnout po spuštění Dynama 
Pro vytvoření vlastního skriptu na zobrazení výztuže jako nezakryté postupujte následovně:

1, Otevřete v Revitu model obsahující výztuž a zobrazte 3D pohled
2, Spusťte Dynamo
3, Stáhněte si balíček BIM4Structure.Rebar z menu Packages>Search for Packages


4, Do plochy grafu si přidejte uzel Rebar.SetUnobscuredInView z balíčku BIM4Structure.Rebar

Tento uzel má 3 vstupní parametry:
- rebarElements - očekává se seznam výztuže pro nastavení viditenosti
- views - seznam pohledů pro které se má viditelnost aplikovat
- unobscured - očekává vstup Ano/Ne pr nastavení viditelnosti výztuže jako nezakryté nebo zakryté

5, Vytvoříme si nyní seznam výztuže, pro které budeme chtít upravit viditelnost. Nastavení budeme chtít pro všechny výztuže a tedy si do plochy přidáme uzel All Elements of Category. Tento uzel vyžaduje jako vstup o jakou kategorii se bude jednat. Vložíme tedy do plochy ještě uzel Categories a vybereme kategorii Konstrukční výztuž. Vložené uzly propojíme podle následujícího obrázku:


6, Nyní určíme pohled pro nastavení zobrazení výztuže. Viditelnost budeme chtít ovládat v aktuálním pohledu a do plochy si tedy přidáme uzel ActiveView. Tento uzel vyžaduje jako vstup projekt, ve kterém je pohled vytvořen. Vložíme tedy ještě uzel Document.Current a uzly propojíme podle následujícího obrázku:


7, Chybí nám ještě napojit poslední parametr unobscured z uzlu Rebar.SetUnobscuredInView. Ten očekává vstup True nebo False, přičemž výchozí hodnota je True. Tedy bychom ho nemuseli napojovat. Nicméně protože tento skript můžeme použít pro i pro zakrytí výztuže, tak do plochy vložíme uzel Boolean a propojíme ho s parametrem Unobscured


8, Uložte skript např. pod názvem "Zobrazit výztuž jako nezakrytou" 

Nyní můžete skript upravit tak, aby naopak výztuž v pohledu skryl. Stačí jen změnit v uzlu Boolean hodnotu na False a uložit skript pod jiným názvem. Např. "Zobrazit výztuž jako zakrytou":

Obdobně si můžete udělat skript pro zobrazení výztuže jako hmoty. Stačí zaměnit uzel Rebar.SetUnobscuredInView za uzel Rebar.SetSolidInView také z balíčku BIM4Structure.Rebar. Výsledek pak bude vypadat takto: 

pátek 18. srpna 2017

Využití P&ID schematu v Revitu - P&ID Modeler

Pro uživatele s předplatným je nově k dispozici doplněk  P&ID Modeler for Revit 2018.1. PID Modeler for Revit 2018.1 umožňuje uživatelům Revitu efektivnější tvorbu potrubí na základě technologického schématu vytvořeného v AutoCADu Plant 3D. Schema vytvořené v Plant 3D je pomocí nové služby Plant Collaboration umístěné na cloudovou službu BIM 360, odkud lze schéma načíst do projektu Revitu a použít pro vytváření 3D modelu. Od verze 2018.2 je tato funkce standardní součástí Revitu.

Předpokladem je používání služby BIM 360 Team a aplikací Plant 3D 2018 a Revit 2018.1

Pracovní postup:
  1. Uživatel Plant 3D vytvoří technologické schéma a pomocí nástroje Collaboration ho nahraje na BIM 360 Team. 

  2. Uživatel Revitu načte z BIM 360 Team odpovídající projekt.  Následně může vybírat jaké schéma chce modelovat, jakou trasu a jednotlivé komponenty. 
  3. Vložení komponent v modelu Revitu. Komponenty lze do projektu v Revitu vkládat automaticky na základě mapování mezi symbolem PID a komponentou Revitu. V případě, že je již projekt Revitu rozpracován, lze mapovat symboly PID na již vložené komponenty Revitu.


V seznamu symbolů a tras lze je graficky rozlišeno, jaké komponenty jsou již v modelu vloženy a jaké ještě ne, případně zda si odpovídá typ komponenty podle nastavení mapování.


Videoukázka:P&ID Modeler for Revit 2018.1 je k dispozici pro uživatele s předplatným a je možné jej stáhnout z účtu Accounts nebo pomocí počítačové aplikace Autodesk. 

pondělí 7. srpna 2017

Navisworks 2018 - zpětná kompatibilita

Navisworks 2018 nemá dokumentované žádné novinky. Vývojáři Autodesku se hlavně věnovali integraci s dalšími aplikacemi jako je Revit a ReCap 360 Pro, do kterých můžete nyní podložit model z Navisworksu.

Ale jednu "novinku" přeci jen Navisworks 2018 má a tou je sdružený formát NWD a NWF souborů pro verze 2016-2018.

Navisworks je "point release" aplikace. To znamená, že formáty souborů jsou specifické pro každou verzi. Jakmile je soubor otevřen v novější verzi, dojde k aktualizaci a již nemůže být otevřen ve starších verzích (bez přeuložení). Toto platilo do verze 2017. Soubor projektu (NWF) vytvořený v Navisworks 2017 bylo nejprve nutné přeuložit, aby ho bylo možné otevřít ve starší verzi:


Navisworks 2018 má jednotné formáty pro verze 2016, 2017 a 2018. Projekt vytvořený v aktuální verzi 2018 ihned otevřete, bez jakékoli další manipulace, i ve verzi 2017 nebo 2016. Přeuložení je nutné pouze pokud byste chtěli otevřít NWD nebo NWF ve verzi 2015.
středa 2. srpna 2017

DYNAMO TIP #6: Jak vytvořit sdílený parametr

V BIM programu Revit je nezbytně nutné pochopit problematiku parametrů, jde totiž o základ informačního modelování a každý projektant by měl mít znalost, jak si jednoduše vytvořit nový parametr. Není ale parametr jako parametr, Revit zná totiž několik druhů parametrů, nicméně předmětem tohoto tipu nebude dopodrobna rozebírat konkrétní typy parametrů, se kterými Revit operuje, ale ukázat efektivní postup, jak si je jednoduše parametry vytvářet. K tomu nám pomůže velice jednoduchý skript v Dynamu a Revit 2018.1.

Ano, čtete dobře, dnešní tip se bude opírat o poslední update Revitu, konkrétně o rozšíření pro Dynamo Player, nebo chcete-li přehrávač skriptů Dynamo.

Uživatelé Revitu moc dobře vědí, že když si vytvoří sdílený parametr, který má své opodstatnění, je nutné tento parametr dále vytvořit jako parametr projektu a to může být někdy zbytečně zdlouhavé. Dnes si ukážeme, jak si pomocí Dynama vytvořit sdílený parametr, který se automaticky zahrne do projektu jako parametr projektu, aniž byste byli nuceni cokoliv dodatečně nastavovat.

Jediné, co je potřeba vytvořit před sestavováním algoritmu, je nový textový soubor sdílených parametrů - to je pouze pro ukázku, lze použít i váš firemní soubor. Následně spustíme aplikaci Dynamo a stáhneme si balíček Archi-lab. Tento balíček obsahuje celou řadu nepostradatelných uzlů, které se vám v různých situacích budou hodit.

Nyní si do plochy grafu vložíme následující uzly:

1.) String: daný uzel přejmenujeme na Název parametru
2.) String: daný uzel přejmenujeme na Název skupiny parametru
3.) Parameter Types
4.) Parameter Groups
5.) Boolean: hodnota True vytvoří parametr instance, hodnota False pak parametr typu
6.) Categories
7.) Parameter.CreateSharedParameter

Algoritmus by měl mít tuto podobu:
 

Nyní si daný algoritmus uložíme jako Vytvoření sdíleného parametru a samotné Dynamo zavřeme.

V projektu si spustíme Dynamo Player a vyhledáme složku, ve které se nachází náš nově vytvořený algoritmus, který se nám posléze načte.


Klikneme na ikonku dle obrázku a zobrazí se nám nastavení daných vstupů, které jsou důležité pro vytvoření nového parametru.


Nyní stačí dle libosti si zvolit, zdali chcete parametr instance či typu, k jaké kategorii bude daný parametr přidružen, jeho typ a v jaké skupině se bude zobrazovat - a v neposlední řadě, jaký ponese název a  do jaké skupiny sdílených parametrů se zařadí. De facto totéž, co byste nastavovali normálním uživatelským postupem v prostředí v Revitu. Po kliknutí na tlačítko Play se vám vytvoří sdílený parametr, ale současně se zařadí do projektu jako parametr projektu. Což s sebou nese značnou úsporu času. Daný algoritmus následně můžete používat na vytváření libovolného počtu parametrů.

Videoukázka: