čtvrtek 29. května 2014

3D San Francisco - detailní model


Zatím největší vytištěný 3D model města San Francisco představily firmy Autodesk a Steelblue. Detailní model zahrnuje více než 115 městských bloků centra San Franciska - resp. jeho plánovaného stavu v roce 2017. Původně model vznikl jako marketingový nástroj pro developerský projekt v centru města, ale nyní bude sloužit i jako pomůcka pro urbanistické plánování a projekty dalších budov, dopravní stavby a veřejné stavby. Oproti čistě digitálním (virtuálním) 3D modelům nabízí fyzický kontakt často lepší vhled do urbanistických a architektonických souvislostí.

Modely některých budov byly vytvářeny z podrobných stavebních plánů, takže výsledný model je v některých částech velmi detailní.


3D model vznikl v dílnách Autodesku "Pier 9 Workshop". Vytištěná 3D kopie bude vystavena ve veřejně přístupné Autodesk Gallery v mrakodrapu One Market.


Viz:
In the fold
CBS TV

pondělí 26. května 2014

Zdieľané parametre v Revite pri tvorbe razítka

Jednou z najdôležitejších častí každého stavebného výkresu je správne vyplnenenenie či zadefinovanie údajov v razítku, preto je tento knižničný prvok neodmyslitelnou súčasťou každej šablóny v Revite. V nasledujúcom článku si predstavíme zdieľané parametre v Revite a ukážeme si vo videoukážke ako využiť zdieľané parametre pri vytváraní vlastného knižničného prvku - razítka, z podkladu *.dwg.

Obr.1 Razítko z AutoCADu do Revitu

Zdieľané parametre sú charakteristické tým, že je ich možné použiť vo viacerých rodinách a projektoch. Sú uložené v samostatnom súbore, ktorý nie je závislý na žiadnom inom súbore rodiny alebo projektu. K tomuto súboru (*.txt) má užívateľ prístup z rôznych rodín či projektov, a veľkou výhodou je, že tento textový súbor je možné umiestniť do zdieľanej oblasti v (firemnej) sieti, aby k nemu mali prístup aj ostatný užívatelia.
 
Obr.2 Ukážka textového súboru so zdieľanými parametrami
 
Zdieľané parametre je možné vytvoriť v prostredí projektu, alebo v prostredí rodín, po kliknutí na kartu Správa  Panel Nastavení Sdílené parametry. Pri odstraňovaní treba byť však obozretný, pretože tieto parametre môžu byť použité v iných projektoch. V prípade ak užívateľ odstráni parameter, a potom vytvorí iný parameter s rovnakým názvom, Revit ho nepovažuje za rovnaký parameter.

Parametre je možné usporiadávať do skupín, ktoré má užívateľ možnosť vytvoriť pre lepšiu kategorizáciu a prehľad, napríklad pri vytváraní razítka je vhodné vytvoriť skupinu napr. "Razítko" kde sa budú nachádzať špecifické parametre, ktoré sa budú vzťahovať k razítku či hlavičke výkresu. Počet skupín a parametrov nie je obmedzený.

 Obr.3 Dialógové okno pre úpravu zdieľaných parametrov

Pri tvorbe razítka z podkladu vytvoríme paramere tak aby ich názvy boli identické s názvami v  dwg, kvôli lepšej prehľadnosti pri následnom vypĺňaní údajov v razítku, a ďalším dôležitým krokom bude namapovať daný parameter aby sa zobrazoval vo vlastnostiach výkresu a mohol ho užívateľ modifikovať či zadávať podľa potreby. Postup je znázornený na nasledovnej videoukážke:

čtvrtek 22. května 2014

Vylepšená funkce kvantifikací v Navisworks 2015

Koordinační aplikace Navisworks přináší ve verzi 2015 zásadní vylepšení funkcí pro výkazy výměr. Nástroj kvantifikace je dostupný v obou komerčních verzích Navisworks Simulate 2015 a Navisworks Manage 2015.

V nové verzi je možné zpracovávat i 2D pohledy a zahrnovat výpočty do projektu kvantifikací. K dispozici jsou zcela nové příkazy pro odměřovaní na 2D podkladech, které umožňují získávat informace o délkách, plochách a počtech. Informace je možné odečítat z podkladu i trochu rychleji, než pouhým "obkreslováním", a to za pomoci dalších příkazů pro výběr vektorů ukázáním nebo oknem nebo automatickým zjištěním uzavřené hranice.


Tyto nové příkazy je možné používat pouze nad 2D DWF a DFWx. Podporovány jsou nativní, např. "vytištěné" přímo z Revitu, i scanované (převedené). Lze tedy použít i výkresy v PDF, které jsou převedeny do DWF např. pomocí tiskového driveru Autodesk DWF Writer (ke stažení zde). Při prvním použití některého z nových příkazů pro odečítání z 2D, se zobrazí dotaz na nastavení měřítka podkladu. Toto probíhá přeměřením známé vzdálenosti v DWF a jejím upřesněním - ruční zadání hodnoty vzdálenosti v konkrétních jednotkách.

Jako podklad pro 2D výkazy výměr nelze v Navisworks použít DWG formát. I když obsahuje pouze 2D data, Navisworks s ním pracuje jako s 3D modelem. Ale u kvantifikací 3D dat došlo také k vylepšení.

Veškerá 3D data mohou být v nové verzi zpracovaná efektivněji. Objekty je možné do výkazu započítat i pouhým přetažením z okna Selection Tree, nebo využitím nové volby v místní nabídce, po kliknutí pravého tlačítka myši na vybrané položky v okně Selection Tree.


Jako další novinku lze využít pro vykazování mapování vlastností. Každý typ položky katalogu (Item Catalog) je automaticky mapován na odpovídající výchozí vlastnosti objektu. V některých případech nemohou být data mapovány automaticky, protože objekty neobsahují výchozí vlastnost používanou pro automatické mapování, nebo chcete změnit výchozí mapování vlastností. V takovém případě můžete nastavit globální mapování vlastností, nebo mapování určit i individuálně pro každou položku v katalogu.

Například typ položky Object je automaticky mapován na název objektu:


V nastavení mapování vlastností je provedena změna, tak aby se místo názvu objektu zobrazovalo ID (do dialogu Property Mapping se přistupuje přes nové tlačítko v Item Catalog):


Další vykázaný objekt již bude v projektu kvantifikace zobrazen s vlastností hodnoty ID:


Ve verzi 2015 jsou také integrována 2D a 3D data. Do jednoho projektu kvantifikace je tedy možné zapracovat informace z 3D modelů i 2D podkladů. Jak do jednoho projektu sloučit 2D a 3D data naleznete na webu cadforum.cz v tipu 9802.

A poslední vylepšení, k vykázaným položkám je nyní možné připojovat komentáře.


Krátká videoukázka:

úterý 13. května 2014

Vytváranie výkazov s obrázkami v Revite 2015

V naslednovnom článku si bližšie predstavíme jednu z noviniek Revitu 2015. Nová verzia so sebou prináša možnosť jednoducho priradiť grafickú informáciu (obrázok) k prvkom v modeli, a jej následná možnosť zobrazenia vo výkazoch.
 
Príklad výkazu nábytku s obrázkami v pohľade výkresu:

Po kliknutí na daný prvok má užívateľ na palete Vlastnosti (v časti Identifikačné data a v dialogu Vlastnosti typu) k dispozícií nové parametre, ktoré v novej verzií umožňujú priradiť obrázok (grafickú informáciu) k tomuto prvku. Sú to parametre:
  • Obrázek - vlastnosť instancie pre prvok v modeli (obr.1)
  • Typ Obrázek - vlastnosť typu pre prvok v modeli alebo v rodine (obr.2)
  • Obrázek tvaru - vlastnosť typu pre rodinu typu tvaru výztuže (pre Revit a Revit Structure)

Obr.1:


Obr.2: V prípade ak chceme zmeniť obrázok priradený k typu rodiny, je potrebné otvoriť rodinu v Editoru rodín, upraviť vlastnosť Typ Obrázek pre danú rodinu a znovu načítať rodinu do modelu:
 
Obrázky do modelu sa po kliknutí na daný parameter (Obrázek, Typ obrázek, Obrázek tvaru) vkladajú/spravujú pomocou vylepšeného dialógu Spravovat obrázky, ktorý bol obohatený v novej verzií o niektoré nové funkcie:

  • tlačitko "Přidat..." - pre vloženie nového obrázku
  • tlačítko "Načíst z..." - pre nahradenie vybraného obrázku obrázkom z iného umiestnenia
    (aktuálna cesta k obrázku sa zobrazuje v novom stĺpci Cesta)
  • tlačítko "Znovu načíst" - pre obnovenie alebo aktualizovanie súboru s obrázkom

 
Obrázky sú priamo vkladané do projektu Revitu - zväčšuju teda jeho veľkosť. Pri snahe o zachovanie čo najmenšej veľkosti súboru, je vhodné vkladať obrázky menšie ako 300kB, o veľkosti okolo 300x300 pixelov a s rozlíšením nižším ako 96 DPI. Dialóg Spravovat obrázky predstavuje jediný spôsob odstránenia daného obrázku z modelu. Nie je ho teda možné z modelu odobrať tak, že ho užívateľ odstráni z pohľadu alebo z výkresu ale v správe obrázkov je potrebné použiť tlačítko Vymazat.

Zoznam podporovaných formátov obrázkov:  *.jpg, *.jpeg, *.bmp, *.png, *.tif


Následne pri tvorbe výkazu sú dostupné nové parapetre obsahujúce grafickú informáciu, ktoré má užívateľ možnosť vykazovať. Obrázky sa zobrazia vo výreze výkazu po vložení na výkres.

Videoukážka:


Nezabudnite si pozrieť predstavenie ďalších nových funkcií Revitu vo verziách 2015 na našich stránkach www.cadstudio.cz. Odkaz priamo na novinky pre Revit Architecture nájdete zde, novinky pre Revit Structure po kliknutí zde.


úterý 6. května 2014

Stavební systémy Rigips, Presbeton a další pro Autodesk Revit

Společnost BIM Project se na českém trhu zabývá tvorbou firemních knihoven BIM prvků pro Autodesk Revit - inteligentních 3D rodin modelů konkrétních výrobků. Elektronické katalogy výrobků pro nejvýznamnější projekční aplikace pomáhají projektantům a architektům vytvářet BIM modely využívající stavební prvky z konkrétních produktových řad daného výrobce, se všemi jejich tvarovými, vzhledovými i technickými parametry. Firma CAD Studio spolupracuje s BIM Projectem na jednotném standardu vytvářených BIM prvků a jejich širokém uplatnění v české a slovenské projekční praxi.


Sádrokartonové systémy Rigips

Známá Velká kniha sádrokartonu se dočkala digitální podoby – elektronického katalogu. Díky její implementaci do prostředí BIM aplikace Autodesk Revit odpadá architektům a projektantům složité vyhledávání při použití sádrokartonových a dalších konstrukcí v jejich projektech.

Katalog obsahuje téměř kompletní výrobní sortiment firmy Rigips, do kterého spadají konstrukce předstěn, šachtových stěn, příček, bezpečnostních konstrukcí, modrých akustických konstrukcí, podhledů, podkroví, střech, stropů a suchých podlah. Z konstrukčního hlediska jsou kromě konstrukcí z nejznámějších sádrokartonových desek použity i konstrukce obsahující speciální desky Rigidur, Rigitherm, Rigistabil nebo Glasroc, a to v kombinaci s doporučeným typem minerální izolace o minimální objemové hmotnosti.


Systém je do Autodesk Revitu naprogramován jako doplněk (add-in), který na základě požadovaných parametrů vytvoří konkrétní sendvičovou konstrukci. Uživatel tak nemusí listovat v tištěném katalogu a vytvářet materiály nebo konstrukce ručně. Postup práce je velmi jednoduchý – z nabízených kritérií si projektant zvolí ty, které jsou pro něj podstatné (např. požární odolnost, celkovou tloušťku konstrukce, vzduchovou neprůzvučnost) a doplněk vyfiltruje ty možnosti, které jeho požadavku odpovídají. U vybrané konstrukce lze následně zobrazit její podrobný popis, produktový list v PDF a hlavně ji vložit do Revitu, a to vygenerováním typu zdi nebo rovnou přiřazením ke zvoleným prvkům zdí, desek nebo střech. S doplňkem je zároveň do projektu připojena šablona výkazů, která obsahuje plošnou spotřebu materiálu - profily, desky, kotvící materiál apod.


Aplikace Rigips velmi dobře spolupracuje s českou projekční šablonou CAD Studia pro Revit.

Doplněk "Systémy Rigips" je kompatibilní s verzí Revit Architecture 2014 a je zdarma k dispozici na stránkách www.rigips.cz, na bimproject.cz nebo na www.cadstudio.cz/download. Podobný Revit katalog je nabízen pro betonové prvky Presbeton - od zámkových dlažeb, obrubníků, palisád až po jednoduché 3D objekty zahradní architektury.


Další RFA rodiny z produkce společnosti BIM Project najdete i v Knihovně CAD a BIM bloků na CADforum.cz. Tato populární knihovna s více než 10.000 bloky se může pochlubit cca 500.000 návštěvníky měsíčně.

pátek 2. května 2014

Dynamické prepojenie výkazových tabuliek v Revite s Microsoft Excel

Ďalšou zaujímavou aplikáciou a jednou z najsťahovanejších na stránkach Autodesk Exchange Apps pre Autodesk Revit je nástroj, pomocou ktorého dokážeme z Revitu exportovať tabuľky výkazu/množství do známeho prestredia Excelu (formát *.xls, v ktorom môže užívateľ určité hodnoty samozrejme zmodifikovať, zmeniť, doplniť) a následne spätne načítať túto tabuľku priamo do Revitu. Tento doplnok synchronizuje dáta z tejto importovanej tabuľky, a tým pádom dochádza okamžite k aktualizácií parametrov pri daných prvkoch v modeli Revitu, ku ktorým sa vzťahuje vykonaná zmena. Jedinou podmienkou je, aby sa modifikácia údajov v Exceli vzťahovala iba na parametre instance, nakoľko program nedokáže synchronizovať parametre typu.

Aplikácia ponúka dva hlavné príkazy:
 
Schedule Export: Príkaz poskytuje možnosť exportovať dáta daného výkazu/množství do súboru programu Microsoft Excel, možnosti uloženia súboru sú klasický formát Excel (*.xlsx) alebo starší Excel 97-2003 ( *.xls ).

 
Excel Import: Príkaz poskytuje pľnohodnotný prístup užívateľovi importovať súbory z aplikácie Excel do aplikácie Revit. Pre bezproblémový import je potrebné, aby bola tabuľka v správnom formáte (*.xls, *.xlsx) a pôvodne bola vytvorená z príkazu Schedule Export (viď predch. krok). S využitím tejto funkcie budú dané vlastnosti príslušných modelov v Revite aktualizované podla tejto importovanej tabulky.
 
 
Hlavným cieľom tejto aplikácie je umožniť užívateľom pracovať príp. dodatočne modifikovať výkazy/množství z Revitu v známom tabuľkovom prostredí Excelu, pričom tieto zmeny majú dopad priamo na konktrétne prvky v modeli Revitu, ktorých vlastnosti sú (po importe) následne aktualizované. 
 
Krátka videoukážka:
 
 
Aplikácia je zdarma, a je k dispozícií k stiahnutiu v nasledovnom odkaze.