pondělí 25. listopadu 2013

Autodesk Fabrication - BIM pro výrobce komponent TZB

z Revitu až na plazmovou řezačku

Aplikace řady Autodesk Fabrication rozšiřují pracovní postupy Informačního modelu budovy (BIM) až do oblasti výroby. Nabízejí tvorbu modelů s použitím knihovních prvků konkrétního výrobce, zpracování přesnějších odhadů nákladů na výrobu a umožňují přímo řídit výrobu TZB komponent. Fabrication se tak řadí na pomezí oborů stavebnictví a strojírenství.

Do rodiny Autodesk Fabrication patří tyto aplikace:
 • Fabrication CADmep – nadstavba pro AutoCAD nebo profesní aplikace postavené na platformě AutoCADu, která v sobě spojuje návrh, detailování, koordinace a přípravu modelů systémů technických zařízení budov pro výrobu ve známém prostředí AutoCADu.
 • Fabrication ESTmep – tvorba nabídek, tedy nástroj na kalkulace a sledování nákladů na výrobu.
 • Fabrication CAMduct – aplikace pro řízení výroby komponent vzduchotechnického potrubí.

Workflow těchto výrobních aplikací je velmi jednoduché a umožňuje zpracovat data od návrhu, který byl vytvořen v aplikacích AutoCAD MEP nebo Revit MEP, až po samotnou výrobu.

Popis pracovního postupu:

Návrh systémů TZB vytvořených v AutoCADu MEP nebo Revitu MEP se pomocí exportních plug-inů převede na model aplikace CADmep (přenosový formát RIF), který se skládá z plně parametrických 3D objektů. Součástí instalace Fabrication CADmep 2014 je plug-in pro export RIF souborů (příkaz _EXPORTMEP) z AutoCADu MEP.

Pro export RIF souboru z Revitu je možné použít plug-in "FABmep Import for Autodesk Revit MEP" dostupný jako technologické preview na Autodesk Labs (do 31. března 2014). Jak už název napovídá, plug-in dokáže nejen exportovat, ale i importovat RIF soubory.


Další krok je import RIF souboru do CADmep (příkaz PROCESSRUN). Tento příkaz nám v jednoduchém dialogu dovolí přesně mapovat převod objektů z AutoCADu/Revitu na objekty CADmep:


Převedený model lze dále upravovat. A kromě převodu modelů z návrhových aplikací, obsahuje CADmep i nástroje pro samotnou tvorbu systémů technických zařízení budov od rozvodů klimatizace, vnitřních rozvodů vody, kanalizace, topení až po tvorbu elektrických okruhů. Systémy skládáme z jednotlivých knihovních prvků, nebo pomocí tzv. Design Line kreslíme křivku trasy systému. Případně můžeme trasu mezi dvěma koncovými prvky nechat automaticky navrhnout pomocí „Fill“ funkcí.

Samozřejmě jsou k dispozici i další funkce, jako například kontrola kolizí, nastavení předvoleb pro jednotlivé systémy, úprava databáze knihoven 3D parametrických prvků, které odpovídají reálným výrobkům, a další.
Pokud máme model hotový, přichází na řadu další krok. Vytvoření MAJ nebo EST souboru pro přenos dat do aplikace CAMduct nebo ESTmep.

V programu CAMduct projekt dále upravujeme a řídíme přímo výrobu jednotlivých komponent. Např. i s využitím automatického nestingu (optimalizace rozvržení tvarů).


Všechny aplikace řady Autodesk Fabrication používají sdílený obsah knihoven a databází.


Praktická ukázka pracovního postupu v krátkém videu:


Další informace viz Autodesk Fabrication

středa 13. listopadu 2013

Cloud rendering nyní podporuje RPC objekty Revitu 2014

Po instalaci aktualizace Autodesk Revitu 2014 na "Update Release 2" (UR2) je možné využívat službu cloud renderingu Autodesk 360 i pro stafážní RPC objekty vložené do scény, projektu. Tato nová podpora funguje na všechny typy stafážních objektů ArchVision RPC.

Namísto lokálního renderu tedy nyní můžete použít funkci Pohled > Grafika > Rendrování ve službě Cloud - do renderované scény budou správně zahrnuty i RPC objekty. Použijte některý z pohledů kamery.


Po několika minutách budete mít ve vašem cloud úložišti k dispozici hotový rendrovaný obrázek.

úterý 12. listopadu 2013

Nová aplikace pro mostaře - Autodesk Structural Bridge Design

Autodesk Structural Bridge Design 2014 je nová aplikace v portfoliu Autodesku (původně "Sam" od společnosti Bestech). Obsahuje sadu modulů pro zpracování návrhu a analýzy mostních konstrukcí. Jejich součástí jsou nástroje pro výpočty metodou konečných prvků, statické a dynamické analýzy a nelineární analýzy konstrukcí.


Moduly obsažené v aplikací jsou rozděleny do tří hlavních kategorií:
 • Modul pro návrh průřezů
 • Modul pro návrh prutů
 • Modul pro návrh konstrukce
Zadávání dat v aplikaci je intuitivní a lze je definovat především graficky. V programu jsou poskytnuty výpočtové nástroje pro návrh a analýzu jak ocelových tak betonových mostů podle norem a standardů:
 • Britské standardy BS 5400
 • Americká norma AASHTO  LFRD
 • Australský kód AUSTROADS / AS 5100
 • Novozélandská norma
 • Eurocode EN 1990, 1991, 1992, 1993, 1994
Obsahuje tedy i možnost navrhovat kompozitní materiály dle EN 1994. Předdefinovány jsou Eurokódy s úpravami dle národních příloh pro Británii, Švédsko, Francii a Irsko. Do nastavení Eurokódů lze vstupovat a uživatel může definovat své vlastní hodnoty součinitelů dle předpisu národních příloh pro Eurokódy. V případě Eurokódů lze v přehledné tabulce definovat své vlastní šablony pro nastavení norem.

Nastavení pro Eurokódy

Jedná se o specializovaný software, určený pro specifické konstrukce. Díky tomu je práce v něm v rámci analýz mostních konstrukcí rychlá a efektivní. Umožňuje zpracovávat všechny tvary průřezů a různé materiály. Zároveň generuje výstupy z provedené analýzy ve stylu ručních výpočtů. Podporuje tvorbu vlastních modelů zatížení od dopravy a tvorbu šablon pro taková zatížení. Můžete vytvořit svou vlastní knihovnu pro zatížení od různých vozidel.

Nastavení zatížení od vozidel
Dále podporuje import a export DWG a DXF, obsahuje kreslicí nástroje pro definici samotné geometrie modelu a funkce pro definici zatížení, kombinace zatěžovacích stavů a nástroje pro zpracování výsledků. Software dává konstruktérům větší flexibilitu a efektivitu při tvorbě malých a středně velkých mostních konstrukcí zejména díky integraci těchto nástrojů v jednom prostředí.

Více na Autodesk Structural Bridge Design 2014

pondělí 11. listopadu 2013

Autodesk 360 - Analýza intenzity osvětlení

V nedávné době byly rozšířeny možnosti cloudových služeb "Autodesk 360" dostupných v rámci aplikace Autodesk Revit. Přibyla možnost analyzovat intenzitu denního světla na modelech v Revitu. Tato funkce se stala nedílnou součástí funkce "Rendrování ve službě Cloud", která již velmi dlouhou dobu umožňuje generovat architektonické vizualizace modelu a interaktivní panoramata.
Funkce pro renderování ve službě Cloud
Po vybrání funkce Renderování ve službě Cloud na pásu karet Pohled a po přihlášení na službu Autodesk 360 pomocí vašeho účtu Autodesk (Autodesk ID), je možné definovat nový typ výstupu a to ve formě grafického znázornění Intenzity denního světla daného objektu.

Typy výstupu ve službě Autodesk 360 pro Revit

Mezi nastavení pro tento výstup patří definice časového úseku, ve kterém chceme měřit intenzitu světla. Jedna z možností je využití informací z projektu anebo lze definovat vlastní nastavení času. Jako jednotky ve výstupu lze použít Luxy nebo Footcandles. 

 
Další zajímavou možností je definice různých modelů oblohy, které budou použity při výpočtu intenzity denního světla. Všechny dostupné modely jsou znázorněny na obrázku výše, kde mezi nimi můžeme vybrat preferovaný model. Pro samotný výpočet je nutné mít definován 3D pohled a práce s pohledy funguje obdobně jako při vizualizacích na Cloudu.

Vzhledem k tomu, že se jedná o cloudovou službu, můžeme počítat s průběžnou aktualizací samotných funkcí a nástrojů. V tomto ohledu také ušetříme svůj čas a výpočetní čas svých počítačů, protože celý výpočet probíhá mimo naší pracovní stanici na Cloudu. Je také nutné při zpracování počítat s využitím cloudových jednotek (kreditů), které máte dostupné v rámci služeb Autodesk 360.

Funkce analýzy intenzity denního světla rozšiřuje samotnou aplikaci Revit o další možnost jak lépe navrhnout stavbu již v počátku projektu. Jak se pracuje s touto novou funkcí je znázorněno ve videu níže.