Příspěvky

Autodesk Fabrication - BIM pro výrobce komponent TZB
z Revitu až na plazmovou řezačku Aplikace řady Autodesk Fabrication rozšiřují pracovní postupy Informačního modelu budovy ( BIM ) až do oblasti výroby. Nabízejí tvorbu modelů s použitím knihovních prvků konkrétního výrobce, zpracování přesnějších odhadů nákladů na výrobu a umožňují přímo řídit …

Cloud rendering nyní podporuje RPC objekty Revitu 2014
Po instalaci aktualizace Autodesk Revitu 2014 na "Update Release 2" (UR2) je možné využívat službu cloud renderingu Autodesk 360 i pro stafážní RPC objekty vložené do scény, projektu. Tato nová podpora funguje na všechny typy stafážních objektů ArchVision RPC. Namísto lokálního renderu …

Nová aplikace pro mostaře - Autodesk Structural Bridge Design
Autodesk Structural Bridge Design 2014 je nová aplikace v portfoliu Autodesku (původně "Sam" od společnosti Bestech). Obsahuje sadu modulů pro zpracování návrhu a analýzy mostních konstrukcí. Jejich součástí jsou nástroje pro výpočty metodou konečných prvků, statické a dynamické analýzy …

Autodesk 360 - Analýza intenzity osvětlení
V nedávné době byly rozšířeny možnosti cloudových služeb "Autodesk 360" dostupných v rámci aplikace Autodesk Revit . Přibyla možnost analyzovat intenzitu denního světla na modelech v Revitu. Tato funkce se stala nedílnou součástí funkce "Rendrování ve službě Cloud", která již ve…