pátek 26. dubna 2013

Úroveň podrobností v BIM projektu

Každý projekt postavený na konceptu informačního modelu budovy (BIM) pracuje s určitou úrovní detailu. Čím vyšší je úroveň podrobností dat, tím vyšší je hodnota BIM informací použitelných pro další zpracování projektu (rozpočtování, statické a energetické analýzy, správu majetku, provoz...). Proto se řada národních a profesních norem BIM věnuje i minimální požadované úrovni podrobností (level of detail, LOD). A proto by také měla být úroveň detailů sjednána mezi objednatelem a projektantem, pokud daný projekt nevzniká přímo dle dohodnuté BIM normy.

S úrovní podrobností souvisí i podobný koncept, úroveň vývoje (level of development) - tedy stupeň spolehlivosti a důvěryhodnosti připojených informací. Tato úroveň zpravidla stoupá v průběhu vývoje projektu. Rovněž tato úroveň bývá v různých normotvorných dokumentech standardizována.

Častým nedorozuměním v chápání konceptu BIM je spojování požadavků na datové informace se vzhledem výkresu, s grafickou informací. Vzhled přitom není pro účely využití BIM dat stěžejní a bývá dobře (a nezávisle na BIM) standardizován projekčními normami a zvyklostmi.

Požadavky na úroveň informací v BIM projektu mohou například vypadat takto:

LOD 100 = je zde křeslo
LOD 200 = je zde křeslo vyžadující plochu 1500x1500 mm
LOD 300 = je zde křeslo s područkami a s kolečky
LOD 400 = je zde křeslo model XY od výrobce PQ
LOD 500 = je zde křeslo model XY od výrobce PQ nakoupené od FG dne 1.1.2013

Požadavky na úroveň podrobností dat se mohou týkat i požadavků na detaily zobrazení (příklad z britského AEC BIM Protocol):


Pamatujte, že teprve rozsah a kvalita datových informací tvoří skutečnou hodnotu BIM projektu pro uživatele - ať je jím inženýrská firma spolupracující na projektu nebo přímo investor či provozovatel využívající data BIM projektu pro FM systém správy majetku.

Zajímavé informace k problematice úrovně podrobností najdete v příspěvku What is this thing called LOD na blogu Practical BIM.

Více o konceptu BIM

čtvrtek 25. dubna 2013

Nové možnosti Autodesk cloud renderingu

Cloudová služba Autodesk 360 Rendering byla v těchto dnech rozšířena o nové funkce a možnosti. Uživatelé BIM a CAD aplikací tak mohou vytvářet kvalitnější a přesnější fotorealistické vizualizace a interaktivní panoramata svých projektů a návrhů.


Podstatnou změnou je možnost dokupování tzv. "cloud kreditů", tedy hrazení doplňkových služeb pro rozsáhlé renderingy ve vysoké kvalitě. Rendering ve standardní (pro většinu situací dostatečné) kvalitě zůstává dostupný zdarma. Více o způsobu výpočtu ceny cloud služeb vyjádřené v kreditech a jak lze dodatečné kredity pořídit najdete v článku Autodesk 260 cloud credit.

Do možností nastavení velikosti rendrovaných obrázků přibyla možnost "Maximální" (4000x4000 pixelů, tedy 16 Mpx) - původní maximum bylo 4 Mpx. Volby kvality rendrování byly zjednodušeny na dvě (souvisejí s výpočtem kreditů) - Standardní a Finální. Při volbě výstupního formátu PNG nebo TIFF lze rendrovat s alfa kanálem (průhledným pozadím scény). Výsledný model tak lze snadno osadit do předpřipraveného pozadí, například fotografie.

Hodnotu scény v kreditech při aktuálním nastavení parametrů renderingu a váš aktuální stav kreditů zobrazuje webový ovládací panel průběžně - můžete se tak rozhodnout, jak a zda vaše kredity čerpat (viz ukázka).

Vyzkoušejte si sami na rendering.360.autodesk.com

středa 10. dubna 2013

Nová verze mobilní aplikace Autodesk FormIt 3.0


Autodesk uvedl novou verzi mobilní aplikace "FormIt 3.0" pro tablety Apple iPad. FormIt umožňuje jednoduchými gesty digitálně zachytit nápady a koncepty staveb v kontextu okolního prostředí. Model můžete analyzovat co do podlahové plochy nebo oslunění. Koncepční model lze dále zpracovávat v Autodesk Revitu. Pracovní postupy BIM tak mohou začít už v ranných fázích projektu.

Novinky verze FormIt 3.0:

  • Nové vizuální styly s načrtnutými liniemi, přetahy a skrytím hran
  • Na rovinu terénu lze importovat několik obrázků najednou
  • Převod více obrázků do Revit souboru v cloudu
  • Aplikace textur na plochy a objekty
  • Pohled na náčrt v ortografickém půdorysu
  • Synchronizace všech náčrtů s cloudem popotažením stránky Galerie
  • Přepínání zobrazení mřížky kreslicí roviny
  • Nová ikona
  • Opravy menších chyb

FormIt si můžete stáhnout zdarma na Apple iTunes. Viz též mobilní aplikace Autodesk.