Příspěvky

Úroveň podrobností v BIM projektu
Každý projekt postavený na konceptu informačního modelu budovy (BIM) pracuje s určitou úrovní detailu. Čím vyšší je úroveň podrobností dat, tím vyšší je hodnota BIM informací použitelných pro další zpracování projektu (rozpočtování, statické a energetické analýzy, správu majetku, provoz...). Proto…

Nové možnosti Autodesk cloud renderingu
Cloudová služba Autodesk 360 Rendering byla v těchto dnech rozšířena o nové funkce a možnosti. Uživatelé BIM a CAD aplikací tak mohou vytvářet kvalitnější a přesnější fotorealistické vizualizace a interaktivní panoramata svých projektů a návrhů. Podstatnou změnou je možnost dokupování tzv. "…

Nová verze mobilní aplikace Autodesk FormIt 3.0
Autodesk uvedl novou verzi mobilní aplikace "FormIt 3.0" pro tablety Apple iPad. FormIt umožňuje jednoduchými gesty digitálně zachytit nápady a koncepty staveb v kontextu okolního prostředí. Model můžete analyzovat co do podlahové plochy nebo oslunění. Koncepční model lze dále zpracováva…