pondělí 18. června 2012

Autodesk BIM 360

"Autodesk BIM 360" kombinuje projekční technologie BIM s web-cloud nástroji pro snadnou spolupráci projekčních týmů, okamžité ukládání sdílení návrhových dat a přístup k "nekonečnému" výpočetnímu výkonu pro náročné analytické, simulační, výpočetní (např. statika), koordinační (např. detekce kolizí) a vizualizační úlohy.

BIM nové generace, BIM 360, usnadňuje práci především rozptýleným, multidisciplinárním týmům, které tak mohou snadno spolupracovat nad obsahově bohatými projekčními daty. Autodesk BIM 360 využívá mj. aplikace Vault Collaboration AEC a Buzzsaw pro správu dat z programů Autodesk Revit, AutoCAD Civil 3D, Autodesk Navisworks.

Pro spolupráci nad koncepčními návrhy lze využít nový plugin Autodesk 360 pro Infrastructure Modeler. Ten umožňuje uživatelům v publikovat, ukládat a spravovat rozsáhlé modely pomocí web-cloud nástrojů. Oprávnění členové projekčního týmu pak mohou odkudkoliv přistupovat ke sdíleným modelům, souběžně je upravovat, stahovat je a připomínkovat různé varianty návrhu. Takovéto sdílení dat je přitom rychlejší, pohodlnější a bezpečnější než tradiční posílání dat e-mailem nebo jejich sdílení na datových nosičích.

Ukázku nasazení aplikace Autodesk Infrastructure Modeler a cloudu ilustruje čtyřdílný playlist na YouTube:Viz další informace (Wiki-Help), plus ukázky na www.cadstudio.cz/bim360

pondělí 11. června 2012

Vela - nové Autodesk BIM technologie pro staveniště

Podle průzkumů institutu CII se při stavbách vynaloží neefektivně až 25% nákladů stavby. Jednou z příčin této neefektivity je nevyužívání technických nástrojů na staveništi. V procesu BIM projektování zatím chybí tato "poslední míle". Tento typ nástrojů navazující na BIM data projektu přitom může významně pomoci zpřehlednit a zefektivnit procesy výstavby.

Firma Autodesk získala formou akvizice předního producenta nástrojů pro správu procesů výstavby, americkou společnost Vela Systems. Ta nabízí mobilní a web-cloud software, který umožňuje díky mobilním zařízením přistupovat k projekčním datům rovnou v terénu a centralizovaně ukládat a spravovat veškeré průběžně vznikající informace, data a kolize vzniklé v průběhu stavby.

BIM nástroje se tak nyní dostávají i do rukou pracovníků přímo na staveništi.

Video - představení nástroje Autodesk BIM 360 Field, nástupce nástrojů Vela Systems:
Viz produkt Autodesk BIM 360 Field

pátek 8. června 2012

Mračna bodů ve formátu ASTM E57

Organizace ASTM (American Society for Testing and Materials) vyvíjí a spravuje mezinárodní technické standardy pro různé obory průmyslu. Jedním z těchto standardů je i "E2807 - Standard Specification for 3D Imaging Data Exchange", který popisuje laserové skenování 3D objektů. Ten využívá souborový formát skenovaných bodů označený jako "E57".Pro snadné načítání mračen bodů v tomto formátu přímo do AutoCADu vyvinul Autodesk bezplatný plug-in, který lze doplnit do AutoCADu a "naučit" jej tak - vedle stávajících "point-cloud" formátů i tento nový formát. Plug-in E57 si mohou uživatelé AutoCADu 2013 (včetně profesních verzí AutoCADu) stáhnout na nainstalovat přímo z prostředí AutoCADu, pomocí appstore okna "Exchange Apps".

Aplikace Point Cloud E57 převede data formátu E57 do vnitřního formátu AutoCADu pro mračna bodů - PCG. Aplikace podporuje 32bitové i 64bitové verze AutoCADu 2013. Vaše BIM modely tak můžete snadno doplnit 3D daty stávajícího stavu z laserového zaměření.