středa 29. srpna 2018

BIM 360 Design - založení projektu

Koncem loňského roku Autodesk představil a začátkem dubna letošního roku uvolnil novou generaci cloud služeb BIM 360. O změnách jsme již několikrát psali jak zde na blogu, tak i na stránkách CAD Studia. Největší změnou je sjednocení na vývojové platformě FORGE a použití stejného datového úložiště. Protože se však změny týkají i licencování a používání, chceme tuto novou službu ukázat podrobněji pomocí krátkých videoukázek. Obecně lze říci, že nová generace služeb BIM 360 Design má více možností, ale vyžaduje čas pro nastavení projektů, práv a způsobu práce mezi týmy.

Využívat novou generaci cloud služeb BIM 360 Design mohou uživatelé s verzí Revitu 2019. Starší službu C4R lze používat do verze 2018.2. Verze Revitu 2018.3 je jediná, která umožňuje používat jak starou službu C4R (napojenou na BIM 360 Team), tak i novou (napojenou na nový BIM 360 Docs).

Revit 2018.3
Revit 2019


Protože je ovládání a nastavení služeb BIM 360 nové generace odlišné od té předchozí, chceme vám ukázat v sérii článků typické postupy pro sdílení návrhu mezi týmy při použití služby Design Collaboration, která je součástí BIM 360 Design.

Jako první je potřeba vytvořit ve službě BIM 360 nový projekt. Vytvořit projekt může jen administrátor účtu (account admin). Kromě vytváření projektů může administrátor také:
 • Vytvářet a upravovat nastavení všech BIM 360 modulů a reportů.
 • Přiřazovat administrátorská práva uživatelům.
 • Přidávat nebo odebírat členy.
 • Sledovat aktivity v projektech.
 • Vytvářet projekty.
 • Přiřazovat administrátorská práva projektu uživatelům.
 • Určovat do jakého projektu může uživatel přistupovat
 • Vytvářet společnosti.
 • Importovat seznam uživatelů.
 • Provádět integraci s externími systémy

Podívejte se tedy jak nový projekt vytvořit:


Příště si ukážeme, jak přidat členy do projektu a vytvořit týmy pro spolupráci.čtvrtek 23. srpna 2018

Rozumíte si s konstrukčním trámem?

Poslední dobou se nám na Helpdesku množí dotazy ohledně napojování konstrukčních trámů na další konstrukce. Pokusím se tedy vysvětlit způsob fungování konstrukčních trámů.

Pokus otevřete šablonu konstrukčních trámů (ve verzi 2019 se jmenuje Rámové konstrukce, nosníky a vzpěry.rft) najdete v ní několik referenčních rovin, které mají vliv na oříznutí nosníku.


Roviny mají následující význam:

Levý/Pravý - určuje celkovou délku nosníku, která je v projektu znázorněna modrým uzlovým bodem na konci trámu. Ve vlastnostech nosníku je pak tato délka zobrazena v parametru Délka.


Prvek vlevo/Prvek vpravo - určuje řeznou délku nosníku v případě, že je připojen k jinému prvku a je podle něj ořezán. Ve vlastnostech nosníku je pak tato délka zobrazena v parametru Délka řezu.
Značka trámu vlevo/Značka trámu vpravo - délka symbolické čáry nosníku v případě, že je v rodině nosíku nastavena Symbolická reprezentace na hodnotu "Z rodiny". Pokud je hodnota nastavena na "Z nastavení projektu", pak se délka symbolické čáry řídí v nastavení konstrukcí  projektu.


Oříznutí nosníku je řízeno referenční rovinou Prvek vlevo/Prvek vpravo a Materiálem pro modelové chování. Předdefinované oříznutí je nastaveno pro všechny materiály kromě dřeva na 12,7 mm.

Občasným požadavkem je, aby se trámy při vkládání např. na sloupy neořezávaly. Toho lze dosáhnout jednoduše posunutím konce nosníku v rodině k referenční rovině Levý/Pravý.


středa 22. srpna 2018

Aktualizace BIM 360 Docs

Cloudová služba Autodesk BIM 360 Docs pro správu dokumentů je průběžně neustále vylepšována. Autodesk zde nečeká na kumulativní aktualizace nebo roční nové verze jako u desktopových aplikací typu Revit, ale přibližně každých 14 dní se objeví drobné nebo větší vylepšení. Od května například přibylo 16 vylepšení.

Zde je přehled nových funkcí nebo vylepšení stávajících:

Sady dokumentů

Sady dokumentů (Sets) slouží k lepší organizaci a správě dokumentů. Můžete například vytvořit sadu s názvem Nabídková dokumentace a při nahrávání dokumentů je do této sady automaticky zařadit a následně zobrazit všechny dokumenty zařazené v dané sadě i když jsou fyzicky v jiných adresářích. Pomocí sad můžete dokumenty filtrovat, seřazovat, přesouvat dokumenty do jiných sad. Různé sady lze přiřadit i jednotlivým verzím dokumentu.


Zobrazení Issue na domovské stránce

Na domovské stránce lze u vad (issue) a dotazů (RFI) měnit zobrazené mezi všemi a jen těmi, které jste vytvořili:


Další vylepšení:
 • Možnost exportovat předchozí verze pdf včetně revizních poznámek.

 • Tisk 2D i 3D modelu přímo z prohlížeče včetně revizních poznámek
 • Vyhledávání podle uživatelských atributů
 • Aktualizace aplikací pro iOS a Android
 • Vylepšení zobrazení navigačního menu - vybrané volby jsou modře podbarvené
 • Vyhledávání podle uživatelských atributů
 • Možnost vymazat Title block

Nová verze CADstudio Revit Tools 2019

CAD Studio uvádí novou verzi nadstavbové BIM aplikace Revit Tools určenou jako bonus pro zákazníky s projekčním software Autodesk Revit 2019. Nová verze přináší kromě oprav menších chyb i dvě nové zajímavé funkce. Aplikace je opět nabízena v češtině a v angličtině. Zákazníci CAD Studia si mohou vygenerovat bezplatnou licenci Revit Tools na Helpdesk serveru, ostatní ji mohou zakoupit na CAD eShopu.

První novinkou je "Generátor podlah". Převádí místnosti na podlahy zadaných parametrů. Funkce RoomToFloor je schopná vygenerovat podlahy ve vybraných místnostech. Pro každou místnost lze samostatně nastavit typ podlahy, její výškové odsazení a lze také nastavit, jak má podlaha kooperovat s okny nebo dveřmi v dané místnosti. Zda je má či nemá započítávat a vytvořit tak v otvoru podlahovou plochu.Druhou novinkou je funkce "Zarovnání textu". Ta umožňuje zarovnat vybrané texty/popisky (tagy) podle vybraného textu/tagu, nebo u textů je navíc možnost zarovnat je podle existující čáry. Při výběru textu je možné nastavit způsob zarovnání textů (vlevo, střed, vpravo) a vzdálenost mezi řádky. Při výběru existující čáry je možné zvolit zarovnání textu a jeho orientaci vzhledem k čáře (kolmo, podél).Další informace najdete na stránce www.cadstudio.cz/revittools.

pátek 17. srpna 2018

Novinky Revit 2019.1

Podobně jako u předchozích verzí uvolnil Autodesk průběžnou aktualizaci BIM aplikace Revit, určenou pro předplatitele. Přináší několik zajímavých novinek. S těmi nejdůležitějšími vás nyní chceme seznámit.

MOŽNOST MODIFIKOVAT ŠRAFOVACÍ VZOR NA HORNÍ HRANĚ STĚNY


První drobné vylepšení zaznamenal Revit v případě modifikování šrafovacího vzoru, který je umístěn na horní hraně stěny. Nyní lze daný šrafovací vzor zarovnat, přesunout či pootočit. Tato změna se nevztahuje na šrafovací vzor v řezu v případě seříznutí stěny. Daný šrafovací vzor lze umístit na horní hranu stěny pomocí nástroje Malba.


ZAROVNÁNÍ A UCHOPENÍ ŘEZU


Drobné vylepšení zaznamenal i řez, na který lze nyní aplikovat nástroj Zarovnat. Tento nástroj lze použít i v momentě, kdy je nutné daný řez pootočit.
Dále byl řez doplněn o uchopovací režim, který umožní jeho jednoduchý přesun do pozice, kterou opravdu chcete.

 

 

VYLEPŠENÝ IMPORT DVOJITÝCH ŠRAFOVACÍCH VZORŮ


Revit 2019 představil novou funkci dvojitých šrafovacích vzorů. Nicméně, daná funkce měla pár drobných vad v případě spolupráce s programem AutoCAD.
V Revitu 2019.1 daná funkce zaznamenala zásadní vylepšení. Již neplatí, že dvojité šrafovací vzory naimportované z AutoCADu do Revitu se tváří jako dva samostatné šrafovací vzory umístěné nad sebou. Nyní se daný šrafovací vzor chová jako jeden objekt a automaticky se vyplní parametr vzor výplně popředí a pozadí.

 

 

VYLEPŠENÁ NAVIGACE V PERSPEKTIVĚ


Revit 2019 nám představil funkci perspektivního režimu promítání. Navigace v tomto režimu zobrazení nebyla zcela intuitivní, proto Autodesk přistoupil k drobným vylepšením, které práci v daném režimu zpříjemní, ale rozhodně nedosahují kvalit nástrojů jako má Enscape či Lumion.
Nejdůležitější změnu prodělal nástroj zoom. Zoomování v perspektivním režimu má za následek pohnutí kamery. Použití kolečka myši nemělo žádný efekt na zobrazení perspektivy v předchozí verzi Revitu, z tohoto důvodu bude nutné si na tuto novu vlastnost zvyknout. Pokud se chcete vyhnout tomuto chování, je důležité si nejprve zapnout ořezovou oblast.
Režim perspektivního promítání prodělal další drobné změny:
-    V případě duplikování perspektivního pohledu se nastavení pozice kamery a zoomu převedou do nového pohledu v nezměněné podobě.
-    Zamčeným perspektivním pohledem nelze rotovat a ani kamera nejde posunout do jiné pozice.
-    Ořezání pohledu za pomocí ořezové oblasti lze nyní vyvolat přes pravé tlačítko myši. To stejné platí i pro resetování ořezové oblasti.
-    Nyní lze jednoduše rotovat v režimu perspektivního zobrazení za pomocí stisku kolečka myši a klávesy Shift.

 

MOŽNOST VYTVOŘIT 3D ŘEZ V PERSPEKTIVĚ


Další vylepšení, které Autodesk zaimplementoval do Revitu, je možnost vytvořit 3D řez v perspektivním režimu zobrazení.

 

 

NOVÁ ÚVODNÍ OBRAZOVKA


Po zapnutí Revitu Vás čeká malé překvapení, celá úvodní obrazovka byla přepracována tak, aby byla minimalistická a efektivní.
Nejužitečnější novou funkcí je začlenění malé ikonky do náhledu projektu, která informuje o propojení souboru s centrálním modelem.
Po najetí kurzoru na náhled daného souboru se zobrazí informační panel, který informuje uživatele o cestě k uloženému souboru, datum posledního uložení a jeho velikosti.
Levá část úvodní obrazovky prodělala také značné zjednodušení, pokud pracujete přes BIM 360, Vaše data se zde budou zobrazovat.

 

MOŽNOST ZMĚNIT VELIKOST OKEN VÝKRES A UMÍSTIT POHLED


Dialogům Výkres a Umístit pohled lze nyní jednoduše změnit velikost.           

 

SPOLUPRÁCE REVIT A CIVIL 3D


Nyní lze připojovat topografii vytvořenou v programu Civil 3D do Revitu. Můžete tak snáze propojit data situace s BIM daty vlastního stavebního projektu. Daný import funguje striktně přes cloudové řešení BIM 360 Docs a Autodesk Desktop Connector.

 

 

MOŽNOST PŘIPOJOVAT IFC MODELY PŘES BIM 360


V nové verzi Revitu 2019.1, lze připojovat IFC modely z cloudového úložiště BIM 360, již není potřeba, aby dané modely byly uloženy na lokálním disku.

 

VYLEPŠENÍ VKLÁDÁNÍ VÝZTUŽE


V Revitu 2019.1 byla rozšířena možnost vkládání prutů výztuže do nepravidelných tvarů konstrukcí za pomocí trajektorie. Tato nová funkce ulehčí vyztužování v 3D pohledech a pomůže nadefinovat přesné tvary výztuže pro standardní a nestandardní tvary železobetonových konstrukcí.


Videoukázky použití jednotlivých nových funkcí verze 2019.1:Aktualizaci Revit 2019.1 si můžete stáhnout z vašeho účtu Autodesk Account nebo pomocí Desktop App.

pondělí 13. srpna 2018

Export sdílených parametrů v Revitu


V tomto článku si řekneme, jak správně pracovat se sdílenými parametry a se souborem sdílených parametrů. Nejprve si ale musíme ujasnit, co to vlastně sdílený parametr je.

Sdílené parametry jsou parametry, které můžeme použít u více rodin, ale také u více projektů. Jejich správným použitím můžeme definovat data, která nejsou definována v souboru rodiny nebo v šabloně projektu. Sdílené parametry se ukládají do textového souboru, který není závislý na projektu. Hlavní výhodou sdílených parametrů je to, že takto zadané parametry se dají vykazovat ve výkazech nebo je může zobrazovat v popiscích.

Při práci v Revitu, se nám může stát, že se nám u některých rodin nevykazují správně určité parametry, například parametr materiálu. A to i přes to, že parametry materiálu, mohou být přímo u daného prvku nastaveny. Pro naši situaci se budeme bavit například o jednoduché skříňce a parametr, který nás bude zajímat bude materiál korpusu skříňky.

To se může stát, když jsou tyto parametry nastaveny jako parametry dané rodiny a nedají se tak vykazovat v projektu. Můžeme to jednoduše napravit tím, že dané parametry nastavíme jako sdílené parametry projektu. Pak již bude možné s je vykazovat.

Nejprve si zvolíme prvek, kde víme, že se nám materiály vykazují správně a u tohoto prvku si přes vlastnosti typu rodiny vyexportujeme sdílené parametry. Tím se nám zpřístupní možnost si k naší skříňce načíst sdílené parametry a materiál korpusu tak nastavit do správné kategorie, aby se nám zobrazoval ve výkazu.

Podrobný postup včetně často dělané chyby při tvorbě sdíleného parametru a práce s ním je zobrazen ve video návodu:

pátek 10. srpna 2018

Autodesk Navisworks - tipy pro začátečníky - navigace v modelu

Pro efektivní prohlížení modelů v koordinační aplikaci Navisworks je důležité ovládat různé postupy. Bez znalosti a kombinace řady funkcí může být navigace v modelu někdy až frustrující záležitost.

Víte například, že v konkrétním patře je umístěn nějaký prvek instalace. Pomocí Selection Tree ho snadno najdete a vyberete.


Ale teď chcete vidět i jeho model. Objekt je uvnitř budovy a překrývají ho jiné objekty. Kde je?  Použijte příkaz Zoom Selected, nebo efektivněji klávesovou zkratku tohoto příkazu PageDown.


Pořád ale může být objekt schovaný za jinými prvky. Jedna možnost je použití příkazu Hide Unselected pro skrytí všech ostatních prvků.


Anebo lze použít na všechny ostatní objekty Průhlednost - viz video ukázka, na videu stojí za povšimnutí i využití příkazu Invert Selection:A na závěr průhlednost nastavíte zpět na 0, nebo celý model vrátíte do původního zobrazení vybráním všech prvků (příkaz Select All na pásu karet Home) a resetováním přepsaného zobrazení.