pátek 29. září 2017

Revit MEP - převzít výšku/velikost

Jednou ze základní znalostí uživatelů využívajících TZB nástroje aplikace Autodesk Revit jsou příkazy Převzít velikost a Převzít výšku. Tyto nástroje umožňují efektivní kreslení kategorií potrubí, trubky, kabelové lávky a elektroinstalační trubky.

 
Ikony těchto příkazů jsou dostupné na kontextovém pásu karet (zeleně podbarvený) po aktivaci příkazů, které umožňují vytvářet výše zmíněné kategorie Revitu. Revit si pamatuje naposledy použité hodnoty rozměrů a výšky. V případech, kdy pokračuji v kreslení např. potrubí a začínám od již existujícího prvku, mohu z tohoto prvku rychle získat rozměry nebo jeho odsazení od podlaží. Nemusím tedy tyto hodnoty předem zjišťovat a přednastavovat pro nově vytvářené prvky.

Pokud potřebuji převzít zároveň obě hodnoty, je nejrychlejší použít klávesu MEZERNÍK. Při prvním stisknutí nastaví velikost a výšku podle existujícího objektu, u kterého začínám kreslit potrubí, nebo jinou kategorii. Po dalším stisknutí klávesy MEZERNÍK se opět nastaví původní hodnoty.

Viz videoukázka:

úterý 5. září 2017

Revit roadmap - co přijde po verzi 2018.1?


V červenci byla uvolněna prozatím nejnovější verze BIM aplikace Autodesk Revit, verze 2018.1. V září následovalo výrazné rozšíření BIM projekční sady AEC Collection, v níž Revit tvoří základní část pro projektování pozemních staveb.

Vývoj BIM aplikací se ale nezastavil. Od prosince 2016 Autodesk zveřejňuje rámcovou "cestovní mapu" dalšího vývoje Revitu, při němž zohledňuje i přání uživatelů zasílaná na komunitní stránky www.autodesk.com/RevitIdeas. Vývoj Revitu pod křídly Autodesku probíhá už jubilejních 15 let a u příležitosti tohoto výroční byla zaktualizována i tato cestovní mapa Revitu. Ta se řídí několika základními pravidly:

 • Cestovní mapa zahrnuje významné body dalšího vývoje, poskytuje tak uživatelům obecný směr budoucího vývoje. Není to přesný popis vývojových projektů, Revit je vyvíjen i na dalších frontách.
 • Cestovní mapa je průběžně aktualizována, tak jak přibývají nové nápady a jak jsou realizované funkce uvolňovány do aktuálních verzí Revitu.
 • Cestovní mapy představují plány, nikoliv přísliby. Vývoj, obsah a časování uvádění nových funkcí může podléhat změnám.
 • Cestovní mapy by neměly sloužit jako podklady pro rozhodování o nákupu.

Jednotlivé body cestovní mapy jsou pro každou disciplinu rozděleny do několika tematických skupin (a příklady z verze 2018.1 a dalších):
 • TVORBA: Efektivní vytváření informací zahrnujících myšlenku návrhu. Ve verzi 2018.1 např. potrubní trasy ve sklonu, volnoplošné prvky z Civil3D.
 • OPTIMALIZACE: Optimalizace návrhů pro získání lepších výsledků. Ve verzi 2018.1 např. práce s prefabrikáty, nebo chystaná tvorba evakuačních tras či paralelních čerpadel (TZB).
 • PROPOJENÍ: Zlepšení propojení týmových pracovních postupů pro efektivnější tvorbu týmových projektů. Ve verzi 2018.1 např. API k materiály a pro tisk PDF. Chystaná certifikace IFC4, topografie z Civil3D nebo užší propojení s Advance Steel.
 • AUTOMATIZACE: Zvýšení produktivity automatizací postupů. Ve verzi 2018.1 např. vstupy v Dynamo Playeru.
 • ROZŠÍŘENÍ: Rozšíření podpory pro celý životní cyklus projektu. Ve verzi 2018.1 např. napojení na Fabrication nebo tvorba výkresů prefabrikátů.
 • MODERNIZACE: Zajištění moderního a bezproblémového uživatelského prostředí. Ve verzi 2018.1 např. změny projektového browseru, příprava na vícemonitorové režimy a správu obsahu (rodin).
 • POSÍLENÍ: Vytvoření pevného základu pro spolehlivý a efektivní produkt. Ve verzi 2018.1 např výkazy v browseru, OR-pravidla ve filtrech, vícenásobné výběry.

Více na Revit blog

pátek 1. září 2017

Kótovanie stúpacieho potrubia v Revite

V nasledujúcom článku sa znova pozrieme na Revit MEP, a ukážeme si opäť nejakú tú fintu "fň". Nedávno som sa stretol s celkom zaujímavou otázkou - a to ako okótovať rozmery potrubia v stupačke, tzn. tam kde potrubie vidíme znázornené symbolom klesá resp. stúpa:


Je pravda, že pri pokuse o okótovanie rozmeru sa Revit štandardne chová tak, že neumožní vybrať hranu a kóta tak chytá iba stred symbolu:


V takýchto prípadoch je samozrejme možné takéto chovanie Revitu obísť pomocou jednoduchého triku. V prvom kroku je potrebné v dialogu Viditelnost/Zobrazení (pre daný pohľad) vypnúť v kategórii Potrubí zobrazenie symbolu Pokles a Převýšení. Práve tieto atributy totižto bránia uchyteniu kóty na hranu:


Následne uvidíme v stupačke iba prvok potrubia - a kóta nám už umožní prichytiť vynášaciu čiaru od hrany potrubia. Príp. si možno pomôcť pomocou klávesy TAB, a týmto spôsobom jednoducho okótovať šírku a výšku podľa potreby.


Posledným krokom býva obvykle opätovné zapnutie viditeľnosti symbolu Pokles a Převýšení, aby výsledný efekt vypadal podľa očakávaní, tzn. napríklad takto:Postup som znázornil tiež na tejto krátkej videoukážke: