středa 25. října 2017

Properties+ pro Navisworks

Properties+ je doplňková aplikace pro Autodesk Navisworks Simulate a Autodesk Navisworks Manage. Doplňek je k dispozici pro čtyři poslední verze těchto produktů (2018, 2017, 2016, 2015). Všichni uživatelé Navisworksu si jej mohou zdarma stáhnout na Autodesk App Store.


Properties+ umožňuje zvolit pouze ty vlastnosti modelu, které vás zajímají a následně je zobrazí v jednom okně. Již není nutné v původním okně Properties přepínat karty, abyste se podívali na všechny vlastnosti, které potřebujete pro další práci.


Doplněk lze také použít pro rychlé vyhledávaní prvků se shodnými vlastnostmi.

Použití doplňku Properties+ můžete shlédnout na tomto krátkém videu:

úterý 24. října 2017

Novinky Revit 2018.2

Po relatívne krátkej dobe od uvedenia poslednej aktualizácie pre Revit (2018.1), Autodesk sprístupnil v predchádzajúcich dňoch pre užívateľov ďalšiu aktualizáciu, tá nová je tentokrát s označením "2018.2". Aktualizácia je k dispozícii pre všetkých užívateľov s predplatným (subscription alebo maintenance) a je k dispozícií k stiahnutiu buď pomocou Počítačové aplikácie Autodesk (Autodesk Desktop App) alebo priamo z účtu Autodesk Accounts.Aktualizácia obsahuje niekoľko nových funkcií a vylepšení, inšpirovaných predovšetkým na základe podnetov z Revit Ideas, tie najzaujímavejšie z nich si v tomto článku predstavíme:

 • Vzory výplní

Dialógové okno na karte ribbonu Správa > Vzory výplní prešlo značným vylepšením. Po novom je možné v zozname šrafovacích vzorov jednoducho vyhľadávať, označovať viacero riadkov naraz (čo nám následne umožňuje napr. hromadne vymazať viacero vzorov na jedno kliknutie), či modifikovať velkosť dialogového okna. Asi najzaujímavejšou novinkou je určite možnosť zmeniť merítko šrafy podľa potreby. • Prehliadač projektu

V prehliadači projektu boli pridané (po kliknutí pravého tlačítka myši) nové možnosti Rozbalit vše, Rozbalit vybrané, Sbalit vše a Sbalit vybrané, ktoré umožnujú rýchlo rozbaliť alebo zbaliť všetko naraz (alebo len pre vybratú položku). • Orezový kváder

Boli vylepšené ovládacie prvky orezového kvádra, ktoré umožňujú po novom jednoduchšie manipulovať a uchopovať okraje kvádra (zamedzuje tak náhodne vybrať prvky, ktoré nechceme) • Zapamätanie si posledného umiestnenia pri načítaní rodín

Pri ďalšom načítaní rodiny do projektu si Revit pamätá posledné miesto, z ktorého ste načítali rodinu naposledy. Toto výrazne uľahčuje navigáciu na miesto, kde sú vaše rodiny uložené a aj samotný proces pri načítaní/vkladní do projektu. • Zapamätanie šírky stĺpcov v dialogu Typy rodin

Tomuto drobnému vylepšeniu som sa osobne velmi potešil. Jedná sa o to, že keď si pri tvorbe rodín, po kliknutí na Typy rodin upravíte šírky stĺpcov (napr. stĺpček Vzorec si vždy nastavím širší, aby som videl celý syntax vzorca), po zatvorení dialogu a opätovnom otvorení v 2018.2 už nemusím šírku nastavovať znova, dialog Typy rodin si nastavenie pamätá. • Prvky TZB výroby: Zmeniť službu, zmeniť veľkosť

Pre prvky TZB výroby (Fabrication parts) je možné po novom pre vložené prvky v modeli zmeniť typ servisu alebo veľkosť.

 • Viditelnost/Zobrazení (V/Z) pre Prvky TZB výroby

Pre kategoriu Prvky TZB výroby možno definovanať v nastavení zobrazenia (V/Z) ako vzor povrchu typ šrafy Plná výplň (Solid fill) • P&ID Modeler ako súčasť inštalácie 2018.2.

Na karte ribbonu Systémy pribudlo nové tlačítko P&ID Modeler, pôvodne bola táto funkcia prístupná formou samostatného doplnku, ktorý bolo nutné zvlášť inštalovať. Predstaveniu tejto funkcionality sme sa venovali v samostatnom článku. • Zobrazenie smerových šípok 

Pri použití funkcií Připojit do sa na prvkoch MEP teraz naznačujú pri konektoroch šípky - na ktorých užívateľ vidí smer prúdenia, čo uľahčuje identifikáciu požadovaného pripojenia. • Vylepšenia doplnku Structural Precast

Structural Precast je doplnok pre tvorbu prefabrikovaných betónových konštrukcí, ktorému sme sa venovali v samostatnom článku. Pre toto rozšírenie pribudli nové rodiny pre nosníky, stĺpy, dosky a základy.
 • Výstuž

Do knižnice boli pridané nové Francúzske a Nemecké tvary výstužeAktualizácia 2018.2. zahrňuje v sebe aj všetky funcionality z prechádzajúcej verzie 2018.1.
Tak ako tomu bolo pri aktualizáciach aj v predchádz. rokoch, aj tieto aktualizácie nenarúšajú kompatibilitu vrámci verziami (2018 <--> 2018.1 <--> 2018.2 ). V rámci verzií Revitu 2018 je teda kompatibilita zachovaná, tzn. na projekte ktorý bol vytvorený napr. vo verzií Revitu 2018.2. je možné ďalej pracovať aj v Revite 2018 (alebo 2018.1.) a naopak. 

pondělí 23. října 2017

REVIT + DYNAMO: jak upravit formát data v popisce výkresu

Poslední dobou se na našem HelpDesku často objevují dotazy na aplikaci Revit, které nějakým způsobem narážejí na možnosti tohoto programu, ale to ještě neznamená, že by Revit nebyl schopen tyto požadavky vyřešit přes svoje programovací rozhraní Dynamo. Pojďme se s jedním z těchto požadavků seznámit a ukázat si, proč se Dynamo stává pomalu ale jistě nepostradatelným pomocníkem samotného Revitu.

Dotaz našeho zákazníka byl směřován na formát zápisu data vydání výkresu, který se jako systémový parametr připojuje do popisky výkresu. Respektive, zdali existuje uvnitř Revitu nastavení, které umožní systémový zápis změnit k obrazu svému. Systémově je daný zápis navržený takto: 10 / 20 / 17, tzn. měsíc / den / rok, zatímco zákazník si přál zápis v tomto formátu: 2017-10-20, tedy rok-měsíc-den.

Bohužel, Revit v sobě nemá žádné nastavení, které by umožňovalo modifikovat systémový parametr datum vydání výkresu, proto je nutné zvolit jinou cestu. (Alternativní možností je změnit formát zobrazení datumu v systémových nastaveních Windows, ale tato změna by samozřejmě ovlivnila všechny aplikace.)

Pojďme si ukázat, jak jednoduše si pomocí krátkého skriptu v Dynamu upravit daný zápis tak, abyste tuto drobnost už nemuseli nikdy řešit.

Skript si můžete prohlédnout zde:


Video tutoriál zde:
středa 18. října 2017

Úspešný seminár TZB – BIM technológie v praxi

CAD Studio v spolupráci s výrobnou firmou Apiagra s.r.o. zrealizovalo odborný seminár pre projektantov TZB – BIM technológie v praxi ktorý sa uskutočnil 17.10.2017 v hoteli CHOPIN Bratislava.

Po úvodnom oboznámení čo je BIM a jeho prínosy pre projektantov TZB nasledovali tri špecializované bloky:

Ako efektívnejšie a kvalitnejšie vytvárať TZB projekty v nových technológiách BIM – Revit. Boli predstavené nové funkcionality Revit 2018 ako aj novinky v nadstavbe Revit Tools pre TZB profesie. Tieto možnosti boli prezentované na reálnych projektoch zákazníkov z oblasti ZTI, elektro a vzduchotechnika.

V ďalšej časti nám firma APIAGRA predstavila „proti blbostný nástroj“ pre projektantov vzduchotechniky – ako projektovať aby sa to dalo aj inštalovať ale aj vyrobiť. Parametrická knižnica vyrábaných vzduchotechnických prvkov vytvorená podľa ich požiadavkov je doplnená aj kontrolnými výstupmi čo umožňuje optimalizovať náklady na dodávku VZT. Potom pán Socha predstavil workflow nasadenia Revit MEP v projekcii ako aj nacenenia projektu s priamym prepojením až na výrobu kde využívajú produkt CAMduct na optimalizáciu využitia plechu až po priame generovanie NC kódu pre konkrétne vzduchotechnické prvky.

Práve takáto kombinácia – využitie reálnej knižnice VZT prvkov pri projekcii v Revit ako aj prepojenie od projekcie až po výrobu redukuje výrazne chybovosť a skracuje čas dodávok na jednotlivých projektoch.
Následne sme videli ako pripraviť a odovzdať projekt bez kolízií ktorý môže byť vytvorený a vyskladaný v rôznych BIM nástrojoch a ako ho finalizovať v Revit. Koordináciu veľkých projektov sme videli nie len v Navisworks ale aj pomocou virtuálnej reality priamo v Revit čo si mohli účastníci aj vyskúšať na živo. Prechádzať sa v „metrixe“ pomocou 3D okuliarov už nie je len zábava ale aj solídna práca.

Úplný záver sme využili na živú diskusiu a riešenie konkrétnych otázok – čo hostia vysoko ocenili – že neriešime teoretické veci ale reálne problémy na konkrétnych projektoch s ktorými majú naši konzultanti osobné skúsenosti.úterý 17. října 2017

Příklady spolupráce v BIM sadě AEC Collection

BIM aplikace Autodesk Revit a AutoCAD Civil 3D tvoří základ zvýhodněné projekční sady Autodesk AEC Collection. Celá tato sada ale aktuálně obsahuje 26 různých produktů a web služeb umožňujících vzájemnou spolupráci a výměnu dat. Spojená síla těchto nástrojů pak umožňuje řešit běžné i méně běžné projekční úlohy a postupy z praxe.Níže uvedené videoukázky firmy Autodesk ilustrují postupy při využití sady AEC Collection v některých typických úlohách.


Architektonické návrhy v AEC Collection:Využití starých papírových výkresů v AEC Collection:Skenování 3D scén pro BIM v AEC Collection:Projektování TZB v AEC Collection:Ocelové konstrukce v AEC Collection:Prefabrikované betonové konstrukce v AEC Collection:Statika v AEC Collection:Návrh parkoviště v AEC Collection:Sdílení projektů pomocí animací a virtuální reality:

Další informace a ukázky viz www.cadstudio.cz

pondělí 16. října 2017

BIM data DEKSOFT pro Revit

Výrobce a prodejce stavebnin Stavebniny DEK (www.dek.cz) je jednou z prvních firem u nás, které poskytují sortiment svých výrobků i formou BIM knihovny vytvořené podle aktuálního stavu datové struktury BIM obsahu vytvářené v pracovní skupině odborné organizace CzBIM - PS#03: BIM & Realizace.

DEK usnadňuje práci projektantům díky novému pluginu DEKSOFT pro Autodesk Revit. DEKSOFT je bezplatný doplněk pro generování skladeb a systémů společnosti DEK s rozsáhlou knihovnou parametrických rodin stavebních prvků. Díky tomuto nástroji lze podstatně zrychlit a zefektivnit navrhování typických stavebních konstrukcí v malých i větších projektech pozemních staveb.


DEK si jako inovátor v oboru BIM vybral společnost CAD Studio jako partnera pro nasazování a implementaci tohoto řešení pro platformu Autodesk. CAD Studio využije své dlouholeté zkušenosti s implementacemi BIM pro možnost dodávek celého projekčního řešení zákazníkům firmy DEK - projekční aplikace Autodesk Revit, pluginu DEKSOFT, vyškolení a BIM implementace tohoto řešení přímo u zákazníka.

Jednoduché použití pluginu DEKSOFT ilustruje naše instruktážní video:

BIMDEK - Práce s digitalizovanými daty DEK v programu REVITChcete-li se blíže seznámit s možnostmi BIM pro návrh stavebních projektů, navštivte sérii bezplatných workshopů "BIM s DEKem" pořádaných CAD Studiem ve spolupráci se společností DEK v těchto termínech:

Praha 11.1. - Brno 18.1. - Ostrava 1.2. - viz registrace