čtvrtek 22. října 2015

Vychází Autodesk Revit 2016 R2

Od dnešního dne je možné stahovat velký pololetní update Revitu 2016 nesoucí označení R2. Aktualizace je zdarma pro všechny majitele předplatného Maintenance a Desktop Subscription následujících produktů Autodesku:

  • Building Design Suite Premium a Ultimate
  • Infrastructure Design Suite Ultimate
  • Plant Design Suite Premium a Ultimate
  • Revit 2016, Revit Architecture, Structure, MEP
  • Revit LT a AutoCAD Revit LT Suite

Update přináší řadu nových funkcí a vylepšení a důležitou zprávou je i to, že nepoužívá nový souborový formát a je tak plně kompatibilní se všemi stávajícími variantami Revitu 2016. Pojďme se podívat na podrobný přehled všech novinek.

Výkon


Revit ve verzi 2016 R2 přináší výrazné zrychlení práce s 3D pohledy, čehož dosahuje tím, že nevykresluje v pohledu neviditelné prvky. Tedy vše, co je v daném pohledu něčím skryto, nebude vykresleno a nezatěžuje tak zbytečně výpočetní výkon počítače. Tímto dochází v případě velkých a složitých projektů až k 30-40% zrychlení při navigaci v 3D pohledech. Další zrychlení pocítíme při ořezávání pohledů (2D i 3D), kde Revit nově při manipulaci s ořezovou oblastí model nepřekresluje.

Porovnání:


Za zmínku stojí i nový způsob exportu pohledů do různých CAD formátů. Exportování sad pohledů je od nové verze zpracováváno na pozadí a můžeme se tak během něho dále věnovat práci.

Globální Parametry


Úplnou novinkou a výrazným vylepšením jsou tzv. globální parametry, jejichž pomocí lze ovládat parametry rodin v projektu. Nově je možné v projektu vytvářet parametry stejným způsobem, jako jsme zvyklí z editoru rodin a využívat je k řízení vztahů a celkové větší parametrizaci modelu.

Příkladem využití může být ovládání odsazení stropních nosníků od podlaží, kdy se odsazení asociuje s vykázaným parametrem aktuální tloušťky stropní desky nebo automatické natočení severek ve výkresech dle aktuálního úhlu skutečného severu, který můžeme v projektu definovat jako globální parametr.


Náhled viditelnosti v editoru rodin


Na liště ovládání pohledu v editoru rodin nově přibylo tlačítko pro zobrazení náhledu viditelnosti. Jeho pomocí můžeme okamžitě zobrazit, které prvky rodiny budou v tom kterém pohledu viditelné bez nutnosti kontroly v projektu. Odpadá tedy nutnost neustálého přepínání a načítání rodiny do projektu pro průběžnou vizuální kontrolu.

Přesnější energetické analýzy


Pro přesnější výpočty tepelných ztrát a zisků Revit při tvorbě analytického modelu automaticky rozdělí obálku budovy na menší plochy na základě jejich orientace. Tato funkce funguje v režimu analýzy "Použít koncepční objemy a stavební prvky".

Další drobná vylepšení:


Umístění připojených projektů


Volba umístění připojovaného Revit modelu je rozšířena o možnost základní bod na základní bod.

Rozsah pohledu


Nový dialog rozsah pohledu pro půdorysné pohledy nyní obsahuje grafické schéma a zvyšuje tak intuitivnost nastavení.

Přejmenování referenční roviny


Referenční roviny je možno pojmenovávat přímo v pracovním prostoru a není kvůli tomu potřeba chodit do panelu vlastností.

Zrušení tisku/exportu sady výkresů


Zrušení tisku nebo exportu sady výkresů je nyní možné provést jedním kliknutím a není potřeba rušit tisk každého výkresu zvlášť.

Uvolnění připojení


U síťových projektů přibyla možnost uvolnit připojené RVT soubory jednotlivými uživateli, bez dopadu na centrální soubor.

Filtr výběru


Filtr výběru nově rozlišuje plné a duté tvary hmot obecného modelování.

Filtry pohledu


Vylepšený dialog filtrů pohledů nově filtry řadí do stromové struktury a dělí na filtry na základě pravidla a na základě výběru.


Všechny tyto novinky jsou společné pro všechny profesní varianty Revitu. Dále si projdeme změny týkající se profesí Architecture a MEP jednotlivě.


Novinky v Revitu Architecture


Rendering


Renderovací engine raytracer dostal rozšířené volby nastavení kvality. Kvalitu renderu můžeme určit i stanovením času, po který se má pohled renderovat nebo lze naopak nastavit nekonečné renderování, které ukončíme ve chvíli, kdy budeme s kvalitou spokojeni. Dále je umožněno volit mezi zjednodušeným a pokročilým výpočtem materiálů a světel.


Vylepšená práce s podkladem

Nové půdorysné pohledy se nyní vytváří bez zobrazeného podkladu a u podkladů je nově možné určit rozsah.

Náhled zábradlí


Panel pro tvorbu a úpravu zábradlí v nové verzi obsahuje náhled a není tak nutné pro vizuální kontrolu vytvářená zábradlí vkládat do projektu.


Kopírování/vkládání v perspektivních pohledech


Nově lze kopírovat a vkládat objekty přes schránku i v perspektivních pohledech, což v předchozích verzích nebylo možné.

Volba napojení stěn


Na liště možností nástroje stěna přibyla volba spojení. Její pomocí určujeme, jestli mají být stěny vytvořené jako řetězec napojené nebo ne.

Výpočty na pozadí


Výpočty pro aktualizaci barevných výplní místností, prostorů, trubek a potrubí nyní probíhají na pozadí a využívají více jader procesoru. Zpracování tak probíhá rychleji a nezdržuje od práce.Novinky v Revitu MEP


Výrobní součásti


Novinky v Revitu MEP (TZB) se týkají hlavně modelování potrubí pomocí výrobních součástí (fabrication parts). Vylepšeno je otáčení prvků, kdy můžeme jednotlivé součásti otáčet podél jejich osy v libovolném úhlu. Pomocí funkce vložená součást je také snadnější umísťovat vložené prvky jako například ventily do libovolného místa v přímé části potrubí.


Zobrazení služby  v prohlížeči výrobních součástí


Funkce Zobrazit službu aktualizuje prohlížeč výrobních součástí podle toho, co je v modelu vybráno, a ukáže všechny prvky z právě vybrané služby a skupiny.

Připojit jako vyústku


Tato funkce umožňuje připojit prvek výrobní součásti  na již existující prvek jako vyústku.

Přehled všech novinek:
Aktualizaci Revit 2016 R2 si můžete stáhnout z vašeho účtu na Autodesk Accounts.

pondělí 19. října 2015

Nové možnosti CAD/BIM prohlížeče A360


Univerzální webový prohlížeč pro CAD a BIM formáty dostupný mj. i ve službě Autodesk A360 Team nabízí ve své nejnovější aktualizaci několik zajímavých novinek. Ty se uplatní i ve stavebních projektech (ale nejen v nich).

Tou nejviditelnější novinkou je česká lokalizace. Veškeré funkce prohlížeče "A360 Viewer" nyní umí komunikovat také česky. To usnadní používání tohoto prohlížeče pro jeho příležitostné uživatele - např. zákazníky, kterým pošlete odkaz na váš interaktivní model.

Interaktivní využití zlepšuje také nová funkce "Vlastní pohled při chůzi", které využívá princip pohledu "first person" známý z počítačových her. Pomocí myši, kurzorových šipek nebo navigačních kláves WASD se můžete interaktivně pohybovat a rozhlížet po 3D modelu. Funkci je potřeba zapnout v Nastavení (ozubené kolo) pod Nastavení > Nastavení navigace a výběru > Vlastní pohled při chůzi. V panelu nástrojů se objeví ikonka postavy "First person" - po její volbě se můžete začít pohybovat po modelu.

Třetí významnou novinkou je funkce odměřování - "Měřit" (pravítko v panelu nástrojů). Tu můžete využít ve 2D pohledech a výkresech pro přesné odměřování skutečné velikosti a vzdáleností prvků ve zvolených jednotkách. Funkce si poradí i s měřítky pohledů.


Připomínáme, že A360 Viewer si poradí s formáty DWG, DWF, DXF, RVT (Revit), NWD (Navisworks), IFC, OBJ, SKP (SketchUp), STL, 3DS, DAE a asi 50 dalšími.

Viz též Nová verze Autodesk A360 Team i v češtině a viz A360 Team

pátek 16. října 2015

Státní normy pro projektování - zdarma

Je paradoxní, že státní úřad (ÚNMZ) placený z našich daní, vydávající závazné technické normy mj. i pro projektování, požaduje za přístup k těmto normám (jejich přečtení) další nemalé poplatky. Podle stavebního zákona mají být tyto normy bezplatně a veřejně přístupné. Rozsudkem Městského soudu v Praze č.j.: 11 A 3/2014 – 82 ze dne 7. září 2015 byl normalizační úřad nyní přinucen zveřejnit alespoň část vydávaných technických norem pro stavební projekční praxi.

Volně k dispozici jsou teď tedy následující technické normy:Nicméně stanovení pravidel, doporučení a závazných norem ze strany státu je pro oblast stavebnictví nezbytné. V současné době probíhá (nejen v ČR) implementace doporučení EU na využití BIM technologií ve stavebnictví, zejména pro stavební zakázky hrazené z veřejných prostředků. Cílem je úspora nákladů, kterou BIM prokazatelně přináší.

Společnost CAD Studio se jako přední hráč na poli BIM aktivně účastní v pracovních skupinách definující strategii státu v těchto oblastech. Například minulý měsíc byl vládou schválen materiál Akční plán GeoInfoStrategie spoludefinující i požadavky na podporu životního cyklu projektové dokumentace s využitím metodiky BIM.

PS: Pokud vám nefunguje zobrazování PDF souborů těchto norem, pravděpodobně je příčinou nainstalovaný plug-in pro prohlížení norem v rámci placeného přístupu. Po jeho odinstalování se "volné" normy v Adobe Readeru zobrazují bez problémů. (na problém upozornil R.Koutňák - viz diskuse)

čtvrtek 15. října 2015

Využití BIM ve facility managementu

Informační model budovy (BIM) poskytuje projektantům, stavebníkům a správcům budov prostředek pro sdílení informací o stavebních prvcích a zařízeních v průběh celého životního cyklu budovy od fáze prvotního návrhu až po provoz a údržbu existujících staveb a demolici. Mnozí výrobci nabízí volně ke stažení BIM modely svých produktů, které mohou projektanti přímo umísťovat do projektu. Data přidružená k těmto modelům mohou obsahovat například informace o záruce nebo o plánování údržby, technické specifikace, nebo dokonce i manuály a postupy pro řešení problémů. Výsledný model projektu pak navíc umožňuje každý prvek v rámci stavby přesně lokalizovat. Čím více těchto dat informační model budovy obsahuje, tím lépe je pak správce budov schopen tento model využít pro uvedení stavby do provozu, údržbu, rekonstrukce nebo demolici.

Již samotná existence BIM modelu usnadní facility managerům práci i v případě, že dosud nevyužívají žádný CAFM systém schopný pracovat s BIM daty. Tím, že byl projekt zpracován jako jednotná databáze, má facility manager na jednom místě dostupné všechny informace, které by jinak musel ručně zpracovávat z velkého množství podkladů. K těmto informacím může přistupovat i pomocí aplikace, ve které byl model vytvořen, a která není primárně zaměřena na FM, tedy například Revitu.


V případě využití BIM FM systému, jdou pak možnosti ještě dál. Jakmile je správně vytvořen model skutečného provedení stavby, správa budovy jej může importovat do svého systému, čímž jsou veškeré informace o prostoru k dispozici ihned od prvního dne provozu. Díky tomu, že data jsou již obsažena v informačním modelu, není potřeba ručně do systému zadávat čísla výrobků a jiné údaje nezbytné k hladkému provozu budovy. Údaje o prostorech, jako plochy a objemy místností také není třeba nikde dohledávat, v modelu jsou okamžitě k dispozici. 

K jednotlivým prvkům a zařízením je možné připojovat přílohy nebo nastavovat upozornění na nutné revize a údržbu a mít tak tyto údaje velmi rychle dostupné ať už v prostředí vizuálního 3D prohlížeče nebo v tabulkách. S informačním modelem budovy má facility manager mnohem lepší přehled o tom, co vše a kde se v jeho objektu nachází a tím efektivněji plánovat údržbu a opravy. Bude například o mnoho jednodušší vyměnit server, pokud díky modelu přesně víte, kam od něj který kabel vede.
Propojení FM systému přímo s BIM modelem usnadňuje získávání informací potřebných k provádění rozhodnutí o údržbě a opravách. Podobně ale mohou data o prováděné údržbě putovat i opačným směrem od FM systému k BIM modelu. Tím je zajištěno, že bude uchováván stále aktuální „živý“ model budovy, který je možné kdykoliv v budoucnosti použít pro případné přestavby, rekonstrukce a opravy a předejde se tak případným „překvapením“ při realizaci.

Informační modely budov i FM systémy jsou vždy pouze tak dobré, jak kvalitní data obsahují. Pokud je již ve fázi návrhu počítáno s pozdějším využitím modelu pro správu, lze značně usnadnit proces zpracování informací pro facility management tím, že „naplníme“ model všemi potřebnými údaji. Sdílení stejných dat v průběhu celého životního cyklu budovy vede k vyšší konzistenci těchto dat a ke snížení nákladů na provoz a údržbu staveb.


čtvrtek 8. října 2015

Revit - parametry Ano/Ne ve vzorcích

Používáte v Revitu parametr ANO/NE? Znáte možnosti tohoto parametru ve vzorcích? Pokud je vaše odpověď ANO a NE, tak právě pro vás je tento článek.

Nejprve se podíváme na jednoduchý vzorec. Chci, aby Revit zaškrtl parametr C, ale jen tehdy, pokud je zaškrtnutý parametr A i B. Vzorec bude vypadat takto:

and(Parametr A, Parametr B)


Kdybych chtěl opak. Parametr C nebude zaškrtnutý, pokud nejsou zapnuté oba parametry A i B, vzorec bude:

not(and(Parametr A, Parametr B))

 
Podobně jednoduše lze využít i funkci OR. Parametr C bude zaškrtnutý, pokud bude zapnutý alespoň jeden z parametrů A B.

or(Parametr A, Parametr B)


A co když potřebuji použít parametr ANO/NE ve vzorci s podmínkou? Struktura podmíněného vzorce je:

if("podmínka", "hodnota když pravda", "hodnota když nepravda")

Potřebuji tedy parametr ANO/NE zapsat jednou jako pravdivou hodnotu a jednou jako nepravdivou. Jak toho dosáhnu, abych se vyvaroval chybových hlášení o špatném zápisu vzorce, nekonzistentních jednotkách apod.? Jako pravdivou hodnotu (parametr ANO/NE je zapnutý) napíšu do vzorce 1=1. A jako nepravdivou hodnotu 1=0, i když zde můžete napsat místo 0 jakékoli číslo mimo 1, vše ostatní bude nepravdivá hodnota (parametr ANO/NE je vypnutý).

if(and(Parametr A, Parametr B), 1=1, 1=0)

Ale pozor, výsledek tohoto vzorce bude stejný jako u prvního jednoduššího zápisu vzorce - and(Parametr A, Parametr B). Bez ohledu na to, si myslím, že tato forma zápisu umožňuje vidět i jiná řešení. Pojďme si tedy na závěr ukázat ještě jednou využití ANO/NE ve vzorcích. Máte hlad? Revite vař!:


 
Vzorec výše, který nám říká, že máme jen suchý chléb, můžeme také napsat jednodušeji:
 
if(Chleba,(not(or(Máslo,Šunka))),1=0)