Příspěvky

Ako pridať vlastný riadok do spodnej časti výkazov v Revite
Viacerí užívatelia, ktorí využívajú výkazy v Revite si čas od času položia otázku, prečo nie je možné výkazy priamo v Revite dodatočne modifikovať spôsobmi, ktoré sú typické pre tabuľkové editory. A nemám na mysli sofistikovanú správu týchto tabuliek, stačilo by mať možnosť vytvárať si vlastn…

Dřevěné konstrukce s AGACAD Wood Framing
AGACAD, člen skupiny Arkance, je litevská společnost s třicetiletou praxí v oblasti BIM a stavebnictví. Bohaté zkušenosti, získané během dlouholeté praxe a spolupráce s nejpokročilejšími uživateli v oboru, využívá AGACAD při vývoji svých BIM aplikací. Dnes společnost AGACAD, s více než 13 000 klien…

Revit Worksharing (mini séria) - časť 3 – správa centrálneho modelu, kontrola kolízií a koordinácia
Dnešným článkom ukončíme mini sériu o worksharingu – spolupráci viacerých užívateľov na jednom spoločnom projekte (viď časť 2 ). V predchádzajúcich článkoch sme si predstavili princípy zdieľanej práce, založenie centrálneho modelu, správu pracovných sád a ukázali sme si workflow práce na centr…

SPACEMAKER – aktualizace doplňku do Revitu
S aplikací Autodesk Spacemaker jsme vás již seznámili v předchozím článku . Co je však nově potřeba zmínit, je významná aktualizace nástroje pro načítání dat ze Spacemakeru do Revitu. Nástroj jako takový je ve Spacemakeru již delší dobu a na straně cloudové aplikace se nic nezměnilo. Co se však změ…

Revit Worksharing (mini séria) - časť 2 – práca viacerých užívateľov na spoločnom projekte
V druhom článku mini série Revit Worksharing nadviažeme na jeho prvú časť , v ktorej sme si vysvetlili základne pojmy a princípy zdieľanej práce v Revite a ako založiť a nastaviť centrálny model a dnes si vysvetlíme konkrétny workflow práce viacerých užívateľov na spoločnom projekte a v reáln…