Příspěvky

Vkladáme dvere/okná do obvodového plášťa v Revite
Revit ponúka bohaté možnosti pri tvorbe a úprave obvodových plášťov. Jeden z nástrojov ako rýchlo vytvoriť tento typ konštrukcie je použitím volby Obvodový plášť pomocou nástroja Stena na karte Architektura . Následne má užívatel možnosti vybrať z dostupnej ponuky typov obvodových plášťov načítan…

Simulace proudění (CFD) na BIM modelu z Revitu
Oblast výpočetních metod dynamiky proudění (CFD) je výpočetně velmi náročná, ale dokáže věrně analyzovat chování proudících tekutin (voda, vzduch) a přestupu tepla v libovolném 3D modelu. To umožňuje už v ranných, koncepčních fázích návrhu optimalizovat tvar a parametry stavby i jejího technického…