úterý 17. prosince 2019

AKTUALIZACE BIM 360 Design Collaboration - přímá podpora IFC a další

AKTUALIZACE BIM 360 DESIGN COLLABORATION

V první polovině prosince Autodesk oznámil, že cloud aplikaci BIM 360 Design lze nově využít i pro práci s IFC soubory. Díky tomuto vylepšení je nyní BIM 360 dostupnější i pro společnosti, které mají navázanou spolupráci s firmami využívajícími software podporující výměnný BIM formát IFC a usnadní tak i případnou kooperaci napříč obory.

BIM 360 Design Collaboration nám tak nyní nabízí možnost:
 • Prohlížet IFC data jako jednotlivé modely nebo v návaznosti na projekt propojený přes BIM 360 Design.
 • Vytvářet a sdílet balíčky IFC dat.
 • Zobrazovat balíčky s IFC daty, které vám byly nasdíleny.
 • Sledovat změny, které nastaly mezi jednotlivými verzemi IFC dat.
 • Propojovat IFC soubory ze sdíleného uložiště.
 • Vytvářet hlášení vad (Issues) v nahraných IFC datech. 
Správa složek s IFC soubory

Můžete spravovat IFC soubory přímo ve složce Project Files (výchozí název složky), která je správě dokumentů služby BIM 360. A to jednoduše přetažením IFC souborů pomocí myší z prohlížeče ve vašem počítači nebo pomocí Desktop Connectoru.Pokud je přidán IFC soubor do nové složky na záložce Project Admin, balíček Design Collaboration jej detekuje a doporučí přidání do nového týmu.Možnosti prohlížení a časová osa

Jakmile jednou vytvoříte tým, lze poté IFC soubory prohlížet v časové ose projektu, což je schopnost, kterou přináší balíček Design Collaboration. IFC soubory tak mohou být spojovány s nativním BIM daty z Revitu v modelu prostřednictvím vytvořených týmů.
Zobrazení změn

Design Collaboration podporuje grafické znázornění změn i pro IFC soubory. Můžete tak snadno porovnat rozdíly mezi jednotlivými verzemi nahraných dat. Práce s balíčky

Stejně jako se dají balit soubory Revitu do balíčků, můžeme nyní obdobně pracovat i s IFC soubory a ty následně sdílet s jednotlivými pracovními týmy v projektu. Funkce nabízí i kombinaci souboru IFC a Revitu v rámci jednoho balíčku.Připojování IFC souborů do Revitu

IFC soubory ve sdíleném balíčku lze připojit přímo ze sdíleného uložiště. Týmy mohou spojovat balíčky do propojení ze svého týmového prostoru. Propojování přímo ze sdíleného prostoru má výhodu, že umožňuje všem členům projektu přístup k IFC souborů kdykoliv v procesu návrhu.čtvrtek 28. listopadu 2019

BIM 360 pro liniové stavby

Dne 26. a 27. listopadu proběhlo setkání zástupců společností CAD Studio a Autodesk se zástupci projekčních kanceláří dopravních liniových staveb v Brně a v Ostravě. Tématem tohoto setkání byla prezentace novinek v tomto oboru ze strany vývojářů projekčního software. A že jich bylo!

CDE platforma Autodesk BIM 360 (Common Data Environment), která nyní dostala novou funkcionalitu pro týmové projektování liniových staveb v Autodesk Civil 3D nad jedním centrálním modelem, vizuální programovací nástroj Dynamo pro Civil 3D, kde probíhá také překotný vývoj, nové funkce bonus aplikace Civil Tools od CAD studia a další doplňkové aplikace z naší dílny – například Generátor vytyčovacích bodů koridoru nebo připravovaná nástavba pro projektování kanalizací.

Akce se zúčastnili zástupci z TOP managementu a přední projektanti největších kanceláří na Moravě. Tímto jim chceme poděkovat za jejich účast a těšíme se na další setkání a prohlubování naší spolupráce.úterý 19. listopadu 2019

Novinky Revit 2020.2

Pro uživatele Revitu vyšla další aktualizace, tedy Revit 2020.2 a symetrie dvojek není to jediné, co nová verze přinesla. V nové verzi se Autodesk zaměřil na zvýšení produktivity práce v Dynamu, zrychlení prohlížení a úpravy výkazů a také na možnost průletového zobrazení 3D modelu.
Co se týká novinek v Dynamu, tak mnoho funkcí bylo představeno v srpnovém vydání Dynama 2.3, které je zahrnuto v instalaci 2020.2. Aktualizace by měla nabídnout výkonnější uzly pro vyhledávání dat a interoperabilitu mezi Revitem a Dynamem. Zlepšení kontroly nad konektory, notifikace v případě duplicit nebo při postrádání nějakého z instalačních balíčků. Autodesk také vyslyšel požadavky uživatelů, kteří si přáli zjednodušení manipulace s velkými uzly, tzn možnost roztažení uzlů do potřebné velikosti.Pro automatizaci přináší Autodesk do Dynama uzly pro ocelové přípoje, které umožní zobrazení výsledků analýz zatížení. Takže pokud potřebujete vyhodnotit model, který má vetší množství ocelových spojů, Dynamo Vám umožní přenést data z Robot Structure Analysis přímo do Revitu.


Dalšími uzly, které Autodesk poskytuje, jsou uzly pro načítání ocelových přípojů z externích knihoven. Umožňuje Vám použít vyhrazený uzel Dynamo k rychlejšímu modelování konstrukčních návrhů načtením typů ocelových připojení z externích knihoven, včetně možnosti znovu použít ty z předchozích projektů. Update přináší i novinky týkající se elektriky. Konkrétně pak možnost úpravy elektrických obvodů a rozvaděčů přímo z výkazu rozvaděčů.


Novinkou mezi prvky analýzy je také možnost manuální úpravy trasy cesty, kdy nyní můžeme pomocí přidání cílových bodů změnit vedení trasy a tím tak dostat výsledky, které potřebujeme.Velkou změnou je možnost průletového režimu ve 3D pohledu. Pro jednodušší pohyb ve 3D a možnost intuitivnějšího zobrazení toho, co přesně uživatel potřebuje, lze nyní využít tzv. fly mode, který můžeme znát z vizualizačních programů, jako je např. Enscape. Na stejném principu se nyní můžeme volně pohybovat i v Revitu. V perspektivním zobrazení modelu stačí aktivovat ikonku papírové vlaštovky a poté už můžeme pomocí klávesnice a myši brouzdat modelem stavby, jako ve videohře. Další novinky najdeme ve výkazech. První z nich je možnost zmrazení záhlaví výkazů, které nám usnadní orientaci v rozsáhlejší tabulce.Druhou pak podbarvení řádku při editaci, kde pro snazší orientaci ve výkazech se nyní podbarví celý řádek, do kterého klikneme.Pro zlepšení koordinace přibyla uživatelům možnost zobrazení Vnitřního počátku Revitu, kde nyní jsou tedy k dispozici 3 body. Bod zaměření, Základní bod projektu a Vnitřní počátek.Úplná cesta při propojení modelu z BIM360 Design do Revitu, což přispěje k možnosti lepšího sledování propojení modelů při sdílené práci.


pondělí 11. listopadu 2019

Realistické stafážní objekty pro vaše architektonické vizualizace - Lumion 10

Architektura je některými odborníky považována za jakýsi průnik mezi člověkem a vystavěným prostorem, způsobem, jakým lidé budovu prožívají. S 364 novými stafážními objekty nyní můžete v nové aplikaci Lumion 10 Pro vytvářet oživené prostory. Představte vaši vizi interiérů budov oživenou pomocí nových modelů stolů, sezení a kuchyní. Předveďte pohyb a sociální propojení pomocí nových vysoce kvalitních animovaných lidí. A vytvářejte přesvědčivá, vizuálně ohromující prostředí s jemnými detaily přírodních modelů. "Prodejte" kvalitu vašeho projektu z BIM aplikace Autodesk Revit ve výběrových řízeních nebo v marketingových materiálech investora.Nové objekty v Lumion 10 Pro zahrnují například:

 • 62 přírodních objektů s jemnými detaily, včetně rostlin a stromů
 • 11 vozidel, včetně sportovních automobilů a SUV
 • 180 interiérových předmětů, včetně sezení, kuchyní, stolů a dalších
 • 30 vysoce kvalitních animovaných 3D lidí, včetně mužů, žen, starších lidí, cyklistů a dalších
 • 81 exteriérových objektů, včetně nábytku, světel a budov s podrobnou geometrií a přesnými stíny.
... a řadu dalších.

Všechny nové objekty jsou v HD kvalitě a díky těmto novým přírůstkům se celkový počet položek v knihovně obsahu Lumion 10 Pro vyšplhal na 5758.

Nový Lumion 10 je plně kompatibilní s většinou 3D modelovacích softwarových aplikací, včetně CAD a BIM aplikací Autodesk Revit, 3ds Max a AutoCAD.

Další informace najdete na CADstudio.cz/lumion, cenové informace na CAD eShopu - Ceny LUMION

pondělí 21. října 2019

Autodesk BIM 360 Layout pro snadnou koordinaci zaměření

Koordinace práce na stavbě a propojení bodů zaměření teď bude opět o něco jednodušší. Autodesk totiž vydal novou mobilní aplikaci BIM 360 Layout s podporou chytrých tabletů a telefonů, a to jak pro systém iOS, tak i pro zařízení s operačním systémem Android. Používání mobilních zařízení na staveništích je totiž na vzestupu a s tím také stoupá potřeba sofistikovaných aplikací.

Tradičně se zaměření konstrukcí provádělo samostatně a až následně se nasbíraná data aplikovala na model. Aplikace BIM 360 Layout v návaznosti na webovou službu BIM 360 zefektivňuje proces zaměření stavby, vytváření pole bodů tohoto zaměření a jednoduché umisťování či přímé propojování ho do modelu vašeho projektu. Navíc sama aplikace již dokáže komunikovat se zaměřovacími totálními stanicemi jako TopCon nebo Leica, přímo přiřazovat nasbírané souřadnice do modelu stavby a tím automatizovat pracovní postup do té míry, že vlastně v reálném čase vidíte průběh zaměření a jeho výsledky. Tím samozřejmě dochází k lepší koordinaci dat, ale především k úsporám času. Navíc pak bude i zajištěno, že každý bude mít vždy nejaktuálnější informace z jediného cloudového zdroje, kdykoli a kdekoli.


Robotické zaměřovací totální stanice jsou samozřejmě nejpřesnější technologií poskytující milimetrovou úroveň přesnosti, s kterou samozřejmě přichází i minimalizace jakýchkoli neshod v zaměření, ale také to s sebou nese i velké náklady na jejich pořízení a složité vybavení. Aplikace BIM 360 Layout však přichází i s jedinečnou možností použití a spárování jakéhokoli GPS zařízení a jeho přímého propojení pomocí Bluetooth. A to ať už jde o samostatný externí systém GPS nebo hardware podporovaný formátem dat NMEA, nebo dokonce i použití GPS v samotném mobilním telefonu či tabletu.


S plnou integrací do cloudové platformy BIM 360 je výhodou otevření prostoru pro spolupráci všech v týmu a zajištění aktuálních dat v reálném čase. Navíc již není potřeba tolik specializovaných a vyškolených pracovníků, jelikož s použitím i klasického mobilního telefonu dokáže potřebná data do systému zanést kterýkoli člen týmu. A nejedná se výlučně pouze o pozemní stavby, nebo liniové stavby včetně velkých dálnic, mostů a železnic, ale otevírají se i další možnosti využití i do dalších odvětví, jako je těžební průmysl, ropa a plyn.Aplikace BIM 360 Layout pracuje s daty uloženými ve společném datovém prostředí (CDE) Autodesk BIM 360, konkrétně s daty služby BIM 360 Coordinate (BIM 360 Glue).

pondělí 30. září 2019

Prezentace BIM modelů kdekoliv a snadno

Máte hotový projekt a nyní je zapotřebí ho odprezentovat investorovi. Ale narážíte na to, že prezentace musí být mimo Vaši kancelář a Vám se nechce rozebírat a stěhovat výkonný stolní počítač, který máte pod stolem? Není nic jednoduššího než pořídit si notebook, který bude schopen Váš BIM model hrdě odprezentovat, ať už budete kdekoliv.

Pokud vybíráte vhodný notebook pro prezentaci Vašich BIM projektů a v závislosti na typu projektu a typu investora se může jednat o předvádění hotového modelu pomocí virtuální reality (VR) nebo vytvoření vizualizace pomocí programu, jako je například Lumion, mohu se s Vámi podělit o recenzi jednoho stroje, který mi nedávno prošel rukama.

Jedná se o počítač od společnosti ACER a to konkrétně ConceptD 7. Konkrétní technickou specifikaci najdete na webové stránce výrobce. Já Vám jen zprostředkuji osobní postřehy k tomu, jak se s počítačem pracuje a jak vlastně takový stroj běží.

Po rozbalení notebooku z krabice mě zaujalo pěkně zpracované hliníkové tělo, které působí pevným a odolným dojmem. S obavami o kýlu jsem vzal počítač do ruky, a k mému údivu, i když je počítač celý z kovu, není nikterak těžký, takže při jeho přenášení nebudou Vaše záda příliš trpět. Načtení systému po zapnutí a jeho samotný běh je velmi svižný a plynulý, nicméně to bylo z pohledu na parametry notebooku už dopředu jasné. Co mě ale zajímalo, bylo to, jak počítač poběží, až ho nechám zpracovávat 3D model v aplikaci Revit a jak se popasuje s jeho prezentací pomocí virtuální reality v brýlích HTC Vive a HTC Vive PRO.

Běh samotného Revitu byl bezproblémový a následně i prezentace ve virtuální realitě byla plynulá. Při větším zatížení se sice začne ozývat ventilátor, který musí uchladit výkonnou grafickou kartu, ale není to nic, co by kohokoliv nějak rušilo v práci. Svou práci ventilátor zastane dobře, jen teplo odvádějící od grafické karty se po hliníkovém těle notebooku dobře roznáší, což nejspíše ocení hlavně uživatelé při práci v zimě, kdy je ConceptD 7 příjemně zahřeje.

Pokud se podívám na chování počítače při vytváření vizualizací v aplikaci Lumion, výkon notebooku je dostačující a rozlišení displeje je na velmi dobré úrovni, nicméně vzhledem k velikosti displeje je velký předpoklad, že notebook budete pro práci připojovat k externímu monitoru a pro prezentace k projektoru. Lze tedy říct, že výkon notebooku by Vám měl umožnit vytvářet prvotřídní vizualizace z BIM modelu vytvořeného například v Revitu.

Jestli se Vám pak práce protáhne do večerních hodin, příjemným překvapením může být červeně podsvícená klávesnice, která není pro oči tak agresivní jako bíle podsvícené klávesnice, na které jsem já osobně zvyklý. Nevýhodou z mého pohledu je to, že v nabídce není klávesnice i s numerickou částí, která se při práci v Revitu i Lumionu může hodit. Jinak se jedná o velmi pěkně zpracovaný a výkonný notebook.

Ukázka výstupu vzniklého pomocí doplňku Enscape.

Výše zmíněný počítač byl k vidění i na konferenci CADfórum 2019 v Brně, kde jsme prezentovali na něm zpracované vizualizace, byla na něm připravena prezentace a živá ukázka možností vizualizace BIM projektů a také jste měli možnost si s jeho využitím vyzkoušet virtuální realitu.


360° panoramatická fotka vily
Model k procházení


Video výstup z modelu vily

360° ukázka druhého modelu

pondělí 23. září 2019

Prepojujeme BIM pozemné stavby s BIM pre infraštruktúru

Od dnešného dňa je k dispozícií na našom helpdesku nová aktualizácia doplnkovej aplikácie pre Revit - CAD Studio Tools for Revit (v2.6.5), ktorá prináša nasledujúce novinky a vylepšenia:

Import povrchu - pre jednoduché prepojenie Civilu 3D a Revitu

Tento nový nástroj výrazne napomáha k vzájomnému prepojeniu BIM projektov odvetvia pozemných stavieb a infraštruktúry. Autodesk síce má podobné riešenie (od Revitu 2019, karta Vložit > Připojit topografii) - ale je postavené na cloude a ďalšej komerčnej aplikácií (Autodesk BIM 360). Pomocou našich nástrojov možno od teraz importovať povrch oveľa jednoduchšie a hlavne lokálne - tzn. bez nutnosti pripájania sa ku cloudu a k licencií BIM 360.

Celý proces začína v software Autodesk Civil 3D, ktorý je na úkony tvorby a úprav terénu omnoho viac určený ako Revit. V novej verzií našej doplnkovej aplikácie Civil Tools je k dispozícií toto tlačítko - Povrch do Revitu (viď blog)


Po kliknutí dôjde k exportu terénu vrátane spojníc, všetkých súradníc a ďalších potrebných informácií pre hladký prenos do Revitu. Doplnok si vytvorí na pozadí xml súbor, ktorý obsahuje všetky tieto potrebné data (ukladá sa automaticky do zložky Temp).

Následne proces pokračuje v Revite, kde v našich CAD Studio Tools for Revit pomocou nového tlačítka Import povrchu možno tento terén naimportovať. V Revite sa pomocou tohto nástroja vytvorí nová topografia, ktorá rešpektuje nastavenia z Civil 3D (zdielané súradnice, natočenie, atd...).


V prípade, ak sú na tej istej pracovnej stanici nainštalované oba produkty - Civil 3D aj Revit, po kliknutí v Revite na Import povrchu, si doplnok sám nájde tento xml súbor z Temp složky - netreba teda zadávať cestu k nemu, alebo ho manuálne vyhladávať. V prípade ak to tak nie je, tzn. na počítači je nainštalovaný napr. len Revit, po kliknutí na Import povrchu nás program vyzve k zadaniu cesty k xml súboru:


Celý proces prenosu terénu z Civil 3D do Revitu je znázornený na nasledovnej komentovanej videoukážke z YouTube:Z dôvodu obmedzenia API (Application programming interface) je funkcia Import povrchu prístupná len vo verzií Revitu 2020.

Úprava interface

Ďalšou novinkou je Úprava interface - rozdelenie funkcií Revit Tools do dvoch kariet  (pre Revit 2020 a Revit 2019)

Od tejto verzie (v2.6.5) sú naše nástroje rozdelené - z pôvodne jednej karty ribbonu do dvoch samostatných kariet. Názov prvej karty CAD Studio zostal nezmenený, pribudla nová karta ribbonu s názvom CAD Studio TZB, do ktorej sme premiestnili všetky nástroje určené hlavne pre TZBákov:


Nástroje Kopírovat výkresy, Počty formátů a Měřítka Výkresu nájdete v novej rozbalovacej skupine Výkresy:


Nástroje Přečíslování, Plocha místnosti a Seznam místností nájdete v novej rozbalovacej skupine Místnosti:


V Nastavení > Nastavení lišty možno po novom upravovať viditelnosť kariet "CAD Studio" a "CAD Studio TZB", ktoré si môže samozrejme užívateľ zapnúť/vypnúť podla potreby:


+ ďalšie drobné opravy
nové ikonky (Hromadné čištění projektu, Výkresy a Místnosti), na karte ribbonu CAD Studio boli presunuté funkcie z rozbalovacej skupiny Výkresy viac doprava (medzi Místnost a Online) a Rozšírený filtr doľava (medzi Parametry a Upravit), drobné úpravy vo funkcií Dávkové vykreslování PDF

Zákazníci firmy CAD Studio získavajú aplikáciu CAD Studio Revit Tools ZADARMO ako bezplatný bonus v rámci rozšírenia Autodesk Revit CS+ (alebo je možné ich zakúpiť samostatne - viď CAD eShop). Aktualizované verzie sú tiež k stiahnutiu na našom Helpdesku.

pondělí 16. září 2019

BIM 360 Docs - srpnová aktualizace

Kromě rozsáhlejší aktualizace služby BIM 360 Design o které jsme psali již dříve, byla během srpna aktualizována i cloudová služba BIM 360 Docs. Novinky se týkají oblast spolupráce, prohlížení a kontroly dokumentů.

Přehled aktivit na úrovni souboru

Kromě sledování aktivit v celém projektu je nyní možné sledovat a exportovat aktivity na úrovni souboru. Tato možnost je ihned dostupná pro projekty vytvořené po 2.8. 2019. U starších projektů bude tato funkce dostupná po migraci projektu. a mohou ji využít nejen administrátoři projektu, ale všichni uživatelé s právem "edit" nebo vyšším. U souboru je možné:
 • sledovat kompletní historii aktivit u daného souboru
 • filtrovat aktivity podle vlastníka, typu aktivit nebo časového rozsahu
 • exportovat aktivity

Report dokumentu (Document Log) včetně uživatelských atributů

Export seznamu dokumentů do xls souboru byl již k dipozici od loňského září, ale nyní v exportu objeví i uživatelské atributy, přidané k dokumentu.

Smazání sady dokumentů

Virtuální sady dokumentů, které lze vytvářet pro lepší organizaci dokumentů lze nyní smazat.

Kopírování a přesouvání

Nyní lze kopírovat nebo přesouvat dokumenty, i když jsou stále v procesu zpracování.


pátek 30. srpna 2019

BIM 360 Design - rozsáhlejší srpnová aktualizace

Ani v období prázdnin vývojáři Autodesku neodpočívají a po aktualizaci služby BIM 360 Coordinate přichází s aktualizací služby BIM 360 Design pro spolupráci nad modely Revitu v cloudu. Tato aktualizace je založená na zpětné vazbě uživatelů a přináší celkem 6 novinek.

Stav projektu
V rámci týmu je k dispozici nová tabulka s přehledem jednotlivých modelů daného týmu a detailním informacemi o publikování modelů jako např. kdo a kdy model publikoval. 


Spolupráce uvnitř týmu
BIM 360 Design dosud umožňoval spolupráci mezi týmy. Na časové ose se zobrazovaly jen publikované modely spolupracujících týmů. Nyní BIM 360 Design podporuje na časové ose i vnitrofiremní spolupráci. To znamená, že uživatelé stejného týmu uvidí na časové ose sdílené modely Revitu publikované do BIM 360 DOCs. Tyto modely je pak možné jednoduše skrývat nebo zobrazovat v agregovaném modelu. 


Podpora všech souborů Revitu
Modul Design Collaboration nyní podporuje jak soubory s pracovními sadami, tak i bez nich. Soubory lze nahrávat libovolným způsobem - pomocí Desktop Connectoru nebo jen přetažením do okna BIM 360 DOCs. Uživatelé tak mohou používat projekty externích konzultantů vytvořených třeba v Revit LT a využívat nástroje dostupné dříve jen pro sdílené modely, jako je porovnávání modelů, agregace modelů a tvorba balíčků.

Automatické vytvoření týmů
Vytváření týmů se zjednodušilo. V okamžiku vytvoření nového adresáře a nahrání modelu Revitu do tohoto adresáře, modul Design Collaboration automaticky navrhne vytvoření nového týmu pro tento adresář.


Emailová notifikace balíčků
V okamžiku nasdílení balíčku jiného týmu obdržíte emailovou notifikaci. Upozornění dostanete do emailu také v případě, kdy jiný tým zkonzumoval váš balíček. 

Hypernavigace v Minimapě
Nástroj Mini-map umožňuje současné zobrazení půdorysného pohledu pro 3D pohled. Nyní je tato funkce rozšířena o zobrazení výkresů, pokud jsou k dispozici.  


pátek 23. srpna 2019

Novinky BIM aplikace Revit 2020.1

Novinky Autodesk Revit 2020.1 (a Revit LT 2020.1)


Konec prázdnin nám přinesl první update Revitu 2020. V krátkosti si shrneme, co nám Autodesk připravil za novinky. Autodesk znovu vzal v potaz přání a potřeby svých zákazníků a vybral nejvíce žádané návrhy ze stránky Revit Ideas. Aktualizaci 2020.1 si jako obvykle stáhnete z vašeho účtu Autodesk Account nebo pomocí Desktop App. Řada uvedených novinek se týká i odlehčené verze Revit LT 2020.

Největší část novinek je v oblasti MEP (TZB), kde nové funkce umožňují návrh a analýzu pracovních postupů plně integrovat do BIMu. Nyní lze použít stejný model pro výkresovou dokumentaci i pro analýzu, díky čemuž odpadá potřeba vytváření nadbytečného analytického modelu. Systémová analýza poskytne rychlý, jednoduchý a flexibilní způsob definice jednotlivých komponent a vztahu mezi budovou a systémem pro topení, větrání a klimatizaci bez potřeb fyzického modelování jakékoliv jeho části. Výhodou je přizpůsobitelnost pro lokální potřeby projektantů.


Mezi novinky, které přibyly na popud uživatelů, patří například indikátor synchronizace s cloud službou BIM 360 Design. Tento nástroj podporuje práci s modelem uloženém v cloudu zatímco jiný uživatel právě provádí synchronizaci. Můžete zobrazit stav synchronizace a jméno uživatele, který ji provádí.


Další novinkou je rozlišení řádků v tabulce výkazu. Z důvodů zpřehlednění výkazů přibyla možnost odlišit řádky pomocí stínování. Je to užitečná funkce, která Vám usnadní orientaci ve výkazech, ale nebude se propisovat do výkresů.


Pokud Vás rozčilovala hláška, která se Vás pořád ptala na připojení stěn k dané konstrukci, Autodesk přidal možnost, aby si Revit zapamatoval Vaši volbu a pořád se nedotazoval na stejnou věc během modelování.


Používáte-li aplikaci SketchUu 2019, tak Vás potěší možnost propojení a importu právě s touto aplikací.


Další novinkou je možnost zobrazení a vázání základního bodu projektu v připojeném souboru. Nyní můžete při importu jiného .rvt souboru zobrazit základní bod projektu a bod zaměření a můžete také jednoduše nechat umístit importovaná data na požadovaný bod projektu.


Rozšířily se také možnosti analýz tras. Přibyly parametry ve vlastnostech trasy, kdy nyní nástroj sleduje i údaje o tom, z jaké a do jaké místnosti trasa vede. Stačí jednoduše umístit počátek a konec trasy do předem vytvořených místností a Revit si již údaje o názvech zapíše sám. Úpravy tras lze provádět jednoduše přesunutím koncového nebo počátečního bodu čáry a trasa se sama aktualizuje včetně parametru místností a výpočtu trasy. Déle pak přibyla možnost zobrazení překážek, kdy Vám barvou upozornění podbarví veškeré překážky, které nástroj zohledňuje při výpočtu nejkratší trasy. Dále pak přibyly uzly, které můžete použít pro návrh a aktualizaci tras pomocí Dynama.


Vylepšení nástrojů pro vyztužování - Update přináší hned několik novinek pro usnadnění modelování výztuže, např. vzájemné přizpůsobení výztuží, kde nyní máte možnost mezi sebou navzájem výztuže provázat a pokud např. v nosníku přidáte nebo uberete třmínky v jedné části, bude na to reagovat zbytek výztuže, který je na to navázaný.


Snadnější manipulace a úprava výztuže. Rychlejší a snadnější manipulace s výztuží díky lepšímu zobrazení vybraných prvků a možnosti využívat klávesové zkratky, konkrétně pak mezerníku, pro přepínání mezi jednotlivými prvky. Přibyly také nové popisy ve stavovém řádku a ikony pro snazší práci.


Zvýšení výkonu při úpravách s výztuží. Oproti verzi 2020 došlo ke zlepšení výkonu Revitu při práci s výztužemi, a to především při práci s výztuží ve složitějších hostitelských konstrukcích a využívání nástroje jako je např. Upravit vazby.


V nové verzi rozšíření Precast Extension je nyní součástí procesu automatizace možnost tvorby dvojité prefabrikované stěny řídící se danými pravidly konfigurace a pracovním postupem. Od návrhu přes vyztužení až po export do formátů potřebných pro výrobu.čtvrtek 15. srpna 2019

BIM 360 Coordinate/Glue - srpnová aktualizace

Poslední aktualizace modulu Model Coordination, který je součástí služby Autodesk BIM 360 Coordinate (dříve "Glue"), přináší zásadní novinku a tou je možnost uložení pohledu (v prostředí BIM 360 je funkce pojmenována jako Views).


Uložením Views vytváříte novou skupinu modelů v aktuálně zobrazené koordinační složce. Views jsou velmi užitečné nejen proto, že se můžete kdykoli znovu vrátit k požadované skupině modelů, ale hlavně vám umožňují se zaměřit na menší objem dat a automaticky filtrují výsledky kontroly kolizí a vady (Issues) vytvořené v modelech.

Views mohou být uloženy jako soukromé (Private), pro použití jen jedním konkrétním členem týmu a nebo jako veřejné (Published) určené ke spolupráci v rámci celého týmu. Views poskytují pohodlný filtr dat pro konkrétního uživatele. Každý člen v týmu může pracovat s různými pohledy, ale pořád nad stejnými daty. Nedochází tedy například k duplicitnímu řešení jedné kolize.

Uživatelé mohou své vlastní pohledy aktualizovat. V rámci aktualizace mohou měnit název a popis Views, nastavení soukromí (Private/Published) a také přidávat nebo odebírat modely uložené v Views. Aktualizaci Views může provádět i projektový administrátor.

Videoukázka práce s Views:


středa 14. srpna 2019

BIM 360 Issues pro Navisworks - správa závad

Zhruba před měsícem byl vydán doplněk, který nabízí možnost spravovat hlášení "závad" (issues) z cloudové služby BIM 360 Docs přímo v prostředí Navisworksu. K dispozici je pro aplikace Autodesk Navisworks Simulate a Navisworks Manage 2020 a 2019. Tento doplněk je ke stažení zdarma zde.


Pomocí doplňku můžete zobrazovat, vytvářet a reagovat na hlášení vad BIM 360 Issues v modelech Navisworksu uložených v BIM 360 Docs. Modely mohou být pouze ve formátu NWD a musejí být uloženy ve složce Project Files v modulu BIM 360 Document Management.


V Navisworksu otevřete modely z BIM 360 Docs pomocí aplikace Autodesk Desktop Conector. Tento doplňek pro Windows můžete použít i pro ukládání souborů NWD do uložiště BIM 360 Docs.


Viz video:Samotný doplněk BIM 360 Issues je velmi jednoduchý na používání. Okno BIM 360 Issues používáte pro správu issues (závad; stejné možnosti jako v cloudu BIM 360 Docs) a funkci Refresh pro případnou aktualizaci modelu, pokud například někdo jiný současně pracuje s modelem přes webový prohlížeč. Změny v issues prováděné v Navisworksu se do cloudu ukládají průběžně bez nutnosti ukládat celý model.

Viz video:čtvrtek 1. srpna 2019

Navisworks 2020 Update 1

Poslední verze Navisworksu nebyly na novinky nikterak bohaté a po převratné změně barvy ikony Navisworksu ze zelené na modrou vyšla po delší době aktualizace Navisworksu, která jen neopravuje, ale přináší i něco nového.Nejde o žádné rozsáhlé funkce, ale i drobnosti, které se vám po aktualizaci zpřístupní, potěší.

1. Nástroj Select Box lze nyní nastavit tak, aby respektoval aktuální nastavení Selection Resolution:

 2. Při načtení RVT nebo IFC je pozadí (Background) automaticky nastaveno ve výchozím stavu na mód Graduated.

3. Autodesk Translation Framework (ATF) byl aktualizován na novější verzi. ATF je sytém překladu souborů, zjednodušuje výměnu dat mezi Autodeskem a formáty třetích stran.

4. Textové objekty v souborech DWG lze nyní prohledávat pomocí funkce Find Items nebo Quick Find. Při testování jsem zjistil, že to platí pouze pro objekty TEXT nikoli MTEXT. Viz videoukázka:Kromě těchto vylepšení byla opravena řada chyb:
- Prvky podlah v RVT a IFC jsou nyní vykreslovány správně
- Správné umístění čárové geometrie po načtení RVT nebo IFC s propojenými DWG
- Správný převod vlastností IFC, včetně vlastností v závorkách
- Vyřešen problém chyby licence u síťových verzí
- Vyřešena chyba rendrování v cloudu u nepojmenovaných projektů
- Volba Composite Object Clashing je nyní správně načtena z XML
- Loader mračen bodů Leica nyní dokáže zpracovat více než 2 miliardy bodů

Aktualizace je dostupná od úterý 30.7., ke stažení jako obvykle v Počítačové aplikaci Autodesk (Desktop App) nebo pod vaším Autodesk Account. Aktualizace byla uvedena pro všechny verze Navisworsku, tedy Navisworks Manage, Navisworks Simulate i Navisworks Freedom.

pondělí 1. července 2019

REVIT QUANTIFICATION 3/3 – Autodesk Areabook Extension


REVIT QUANTIFICATION 3/3 – Autodesk Areabook Extension

Nedílnou a důležitou součástí každého projektu jsou výkazy. Pro vykazování informací z BIM modelu mají uživatelé Revitu, kromě vestavěných funkcí, k dispozici i pokročilejší nástroje ve formě doplňkových rozšíření. Těmito rozšířeními jsou Autodesk Areabook, Buildingbook a Roombook (viz předchozí díly série). Tyto nástroje se skrývají pod společnou kartou doinstalovatelnou jak do Revitu, tak i do Revitu LT.


Ve třetí a poslední části článků Revit Quantification si představíme rozšíření, které slouží pro vykazování oblastí - a to Autodesk Areabook Extension.
Stejně jako u předchozích rozšíření, ani Areabook neobsahuje českou lokalizaci. Na výběr máme z angličtiny, němčiny, ruštiny, portugalštiny a francouzštiny.

Před výpočtem je potřeba vytvořit místnosti v projektu, ze kterých je poté schopen doplněk vypočítat požadované oblasti. Výpočet probíhá na základě standardů, kde si můžeme vybrat mezi německými standardy z roku 2005 nebo 2016 a mezinárodním standardem. Pro ukázku byl zvolen mezinárodní standard.

Nástroji můžeme nastavit, zda má počítat s jednou výškovou úrovní oblasti nebo se dvěma a případně jejich výšky. Na základě těchto linií je poté schopen počítat oblasti i v místnostech se sníženým stropem, jako je například podkroví. Dále pak můžeme nastavit procentuální faktor, který využívá při výpočtu zmenšení oblastí, které dosahují jedné z výše zvolených výškových úrovní. V případě využití německých standardů je toto nastavení podrobnější. U jednotlivých místností můžeme ještě nastavit typ místnosti, faktor podílu obytné plochy v místnosti a případně redukci oblasti.

Následně můžeme spustit výpočet, kde máme ještě možnost dalšího nastavení. Můžeme zde zvolit, zda má nástroj detekovat podoblasti pod schodištěm, střechou nebo v nikách a zda má vytvářet vizuální reprezentaci při využití těchto podoblastí. Jakmile je výpočet dokončen, můžeme požadované výsledky vyexportovat do Excelu. Máme na výběr z možnosti exportu obytné plochy, čisté podlahy nebo hrubé podlahy.

V Excelu pak uvidíme jednotlivé místnosti, jejich celkové plochy, které mohou být případně poníženy o plochu objektů, které v místnostech tvoří překážky. Dále pak můžeme s daty pracovat podle naší potřeby a následně je třeba využít jako přílohu projektové dokumentace.

Ukázka použití:


pátek 21. června 2019

Proběhl workshop 'Laserové skenování pro BIM'V pondělí 17.6. v Brně proběhl úspěšný workshop na téma laserového scanování za účastí zástupců firmy Gefos.

Pro velký zájem při registraci došlo nakonec k rozdělení účastníků na dopolední a odpolední blok. Prezentace se v konečném součtu zúčastnilo více než 40 účastníků z téměř 30 firem a institucí. Potvrdili tím fakt, že laserové skenování ve stavebnictví představuje velice aktuální téma.

Zástupci firmy Gefos v první části prezentovali měřicí techniku švýcarské společnosti Leica a služby, které s touto technologií společnost Gefos nabízí. Součástí této prezentace byly i ukázky reálných projektů a využití takto pořízených skenů pro další práci.

V druhé části pak zástupci CAD Studia prezentovali možnosti práce s mračny bodů v prostředí Autodesk produktů – především ReCap Pro a projekční BIM aplikace Autodesk Revit.

Účastníci workshopu měli také možnost vyzkoušení vizualizace modelů Revitu a Infraworksu s nadstavbou Enscape z datasetů CAD Studia. Několik účastníků dokonce využilo nabídku přinést si vlastní data „projít“ se ve svém vlastním 3D objektu, resp. projektu. Ve virtuálním prostředí tak byly k nahlédnutí zajímavé projekty - chystané bytovky na Ponavě, závod automotive na Slovensku a i blíže nespecifikované zařízení v Rusku...

M.Rosecký

pátek 7. června 2019

Unity Reflect - interaktivní 3D zobrazení BIM modelůJak jsme informovali už v naší reportáži z konference Autodesk University 2018, společnost Autodesk spolupracuje s Unity Technologies na snazším přenosu CAD a BIM modelů do nástrojů pro rychlé interaktivní 3D zobrazování na různých platformách, včetně VR (viz AU2018: Unity - výkon 3D her do světa BIMu).

Nyní byl oznámen první výsledek této spolupráce, nástroj Unity Reflect. Ten se napojuje na BIM aplikaci Autodesk Revit a usnadňuje snadné publikování a revize 3D modelů do prostředí interaktivních scén. Komerční uvedení této aplikace je plánováno na podzim roku 2019.

Unity Reflect přenese na jedno kliknutí 3D data projektu Revitu do platformy pro 3D zobrazování v reálném čase. Nativní integrace s Revitem otevírá možnosti automatické synchronizace změn provedených v Revitu na všechny podporované 3D platformy, od mobilních a stolních až po virtuální realitu (VR) a rozšířenou realitu (AR).Po instalaci plugin modulu Unity Reflect přibude v Revitu možnost přímé publikace a aktualizace 3D scény. Jakékoliv změny v projektu jsou pak synchronizovány pro zobrazení v Reflectu. Kromě tohoto pluginu nabídne Unity také API rozhraní pro publikování a synchronizaci návrhů z dalších CAD a BIM aplikací.

Unity Reflect také dokáže pospojovat publikovaná BIM data od více projektantů. Následně tato data automaticky optimalizuje pro rychlé 3D zobrazování. Po propojení vytvoří interaktivní 3D rendering, který lze publikovat na všechny v Unity podporované platformy, a přitom zůstane živě propojený s původním BIM modelem. Otevírá tak nové možnosti spolupráce v reálném čase.Účastníci projektu nyní mohou souběžně procházet tento rendering na platformě jakou si vyberou: mobilní zařízení s iOS nebo Android, PC, Mac, AR/VR zařízení a další. A tito uživatelé ani nemusí být ve stejné místnosti a nemusí používat stejné zařízení. Například jeden účastník může model prohlížet pomocí náhlavní VR soupravy, druhý na tabletu v rozšířené realitě a další to vše mohou sledovat na obrazovce svého notebooku. Mohou odešílat okamžitou zpětnou vazbu a pokud projektant na základě této zpětné vazby provede změnu BIM modelu, změna se okamžitě všem projeví i před jejich očima.

Ukázka Unity Reflect v praxi:

pátek 31. května 2019

Microsoft Office 365 v BIM 360

Dlouho očekávaná integrace Microsoft Office 365 do cloudové služby Autodesk BIM 360 je konečně tady. Autodesk sliboval tuto integraci na svém blogu, kde veřejně uvádí chystaný vývoj BIM 360 a kde je již řada bodů splněna. Nyní tedy mohou uživatelé Office 365 využívat možnost prohlížet a editovat dokumenty z Microsoft Word, Excel a PowerPoint přímo z prostředí BIM 360. Ostatní formáty z MS Office jsou dostupné jen pro prohlížení. Dobrá zpráva také je, že i když nejste uživateli Office 365, můžete si i tak dokumenty prohlížet v rámci BIM 360.

Integrace Office 365 do BIM 360 přináší řadu výhod:

 • Každé uložení dokumentu z MS Office 365 do BIM 360 znamená vytvoření nové verze. Každý, kdo má tedy přístup k danému dokumentu vidí vždy poslední a aktuální verzi. Ta je zároveň dostupná i z mobilních zařízení. 
 • Nemusíte dokumenty stahovat lokálně na své zařízení. Editace probíhá přímo v cloudu.
 • Dokumenty MS Office lze sdílet v kontextu revize CAD dokumentů.
 • Všechny dokumenty v aktuální verzi jsou dostupné na jednom místě kdykoliv a odkudkoliv
Podívejte se, jak se s dokumenty MS Office pracuje přímo v BIM 360:


úterý 21. května 2019

Jak sdílet v BIM 360 levněji

Pokud vás zajímá, jak můžete ušetřit za licence Autodesk BIM 360, přečtěte si následující řádky.

Od verze Revit 2019.2 (a novějších, aktuálně 2020) obsahuje BIM aplikace Autodesk Revit novou funkci Cloudový model, která umožňuje uložit do cloudu váš model Revitu bez pracovních sad. Důležité je, že model nesmí obsahovat pracovní sady. Je tedy určen pro práci jednoho uživatele. Nicméně tento model je možné připojit jako externí referenci do jiného projektu pomocí funkcí BIM 360. Pro uložení do cloudu tedy stačí levnější licence Revit LT a  BIM 360 Docs místo dražšího Revitu a licence BIM 360 Design, která je jinak potřebná pro standardní plnohodnotnou týmovou práci na sdílených modelech ve více lidech na cloudu. Jinými slovy, společnosti používající Revit LT a službu Cloud Models for Revit mohou spolupracovat se společnostmi používajícími Revit Cloud Worksharing (spolupráce více uživatelů na jedním modelem Revitu).

Cenový rozdíl mezi licencí BIM 360 Design a BIM 360 Docs je aktuálně přibližně 13 500 Kč za 1 licenci a rok. U balíčků 10 nebo 25 uživatelů je tento rozdíl ještě větší. Na projektu lze tedy kombinovat různé licence podle toho, jaké máte potřeby a požadavky. Pro prohlížení, poznámkování nebo nahrávání modelu Revitu bez pracovních sad přímo do cloudu postačuje levnější licence BIM 360 Docs. Pro práci na stejném modelu ve více lidech je již potřeba licence BIM 360 Design.

Funkci "Uložit do cloudu" lze použít za následujících podmínek:

- Máte aktivní předplatné Revitu
- Máte přístup ke službě Cloud Models for Revit (nastavuje administrátor účtu na Accounts)
- Máte licenci BIM 360 Docs
- Jste součástí alespoň jednoho projektu BIM 360 Docs

Podívejte se na video s ukázkou sdílení modelu Revitu na cloudu:


pondělí 20. května 2019

Nová verzia CAD Studio Revit Tools 2020

V dnešnom článku sa pozrieme na novú aktualizáciu doplnkovej aplikácie pre Revit - CAD Studio Revit Tools (v2.5.4), ktorá prináša nasledujúce novinky a vylešenia:

Podpora pre Revit 2020Hromadné čištění projektu

Umožňuje vyčistiť nepotrebné prvky z projektu. Z jedného dialógového okna tak možno rýchlo prisúpiť k rôznym častiam projektu a hromadne vyčistiť:

Pohľady, Šablóny pohľadov, Filtre a filtre výberu, Výkresy, Materiály, Pripojené súbory (x-refy), Importy, Obrázky, Legendy, Výkazy, Vzory čiar, Skupiny a Sestavy.


Doplnok umožňuje vybrať viacero prvkov z viacerých kariet súčasne a výrazne tak urýchli proces čistenia projektu oproti "klasickým" spôsobom, ktoré ponúka Revit - skúsený užívatelia dobre poznajú fakt, že Revit umožňuje mazať napr. materiály, vzory čiar, šablony pohľadov, atď. len po jednom - což je predovšetkým pri veľkom počte otravné a zdĺhavé.

Funkcia hromadného čistenia projektu od tejto verzie v podstate rozširuje pôvodný nástroj Mazání vzorů čar - známy zo starších verzií Revit Tools (v2.4.x a nižšie), ktorý sa presunul na kartu Vzory čar:


Jednotná inštalácia

Inštalácia nových Revit Tools teraz podporuje tri posledné verzie Revitu v rámci jedného inštalačného programu. Aktuálnu verziu Tools teda môžete používať v Revite 2020, 2019 a 2018 (niektoré funkcie môžu byť obmedzené len pre aktuálny Revit).

+ ďalšie drobné opravy
upgradované všetky RFA rodiny (prestupy, popisky potrubí, výstupná čiara schodiska) na aktuálne nainštalovanú verziu Revitu

Zákazníci firmy CAD Studio získavajú aplikáciu CAD Studio Revit Tools ZADARMO ako bezplatný bonus v rámci rozšírenia Autodesk Revit CS+. Aktualizované verzie sú tiež k stiahnutiu na našom Helpdesku.

čtvrtek 16. května 2019

Seminář BIM 360 – snazší komunikace pro projektanty, investory a stavební firmy

V pátek 26. dubna proběhl v pražské kanceláři CAD Studia další ze specializovaných seminářů, tentokrát zaměřený na softwarové nástroje pro komunikaci mezi projektanty, staviteli a investory. Efektivní komunikace a sdílení projektových dat jsou jedním z klíčových pilířů technologie BIM. Těmi dalšími jsou 3D model a informační model stavby. Autodesk věnuje této problematice velkou pozornost a nabízí uživatelům řadu nástrojů založených na cloudové platformě Autodesk BIM 360. A právě rodina produktů a služeb BIM 360 byla hlavním tématem semináře.


Na úvod Tomáš Lendvorský, senior technický specialista Autodesku, seznámil posluchače s tím, jak Autodesk vidí současnou situaci ve stavebnictví. Podle Autodesku jsou hlavními momenty robotizace, prefabrikace a globalizace na straně jedné a tlak na efektivitu, kvalitu a termíny na straně druhé. Jednou z odpovědí na tyto výzvy je právě technologie BIM.

Tomáš Lendvorský pokračoval i další částí a představil platformu BIM 360. Základem této platformy je služba BIM 360 Docs. Všechny ostatní specializované služby stojí nad touto základnou, respektive její funkcionalita je obsažená ve všech ostatních službách. Jejími hlavními funkcemi jsou správa dat a jejich analýza a komunikace, zahrnující centrální úložiště dat, přístupy k datům dle nastavených práv včetně přístupů z mobilních zařízení, kontrola verzí, distribuce dokumentů, schvalovací procesy, revize a informace o změnách, publikace výkresů a další. Důležitou vlastností je otevřenost celého systému a jeho zpřístupnění třetím stranám prostřednictvím programovacích nástrojů platformy Autodesk Forge. Tím lze zajistit dokonalé přizpůsobení celého řešení konkrétním požadavkům uživatelů.

Tomáše vystřídal Václav Statečný, senior BIM konzultant CAD Studia, a pokračoval představením další služby - BIM 360 Design. Ta je určena projektantům a umožňuje lokální i vzdálenou spolupráci v Revitu nad jedním modelem. Jejími hlavními funkcemi jsou sdílení modelu mezi týmy, grafický přehled o sdílených datech v čase, integrovaný prohlížeč změn a vizualizace agregovaného modelu.

Pokračoval opět Tomáš a představil službu BIM 360 Glue (nově BIM 360 Coordinate). Tato služba umožňuje provádět kontrolu a koordinace projektových dat, automaticky vyhledávat kolize a tyto kolize efektivně spravovat. Jako poslední z řady služeb BIM 360 představil Tomáš službu Build určenou pro stavbu. Její nástroje umožňují kontrolovat kvalitu a bezpečnost na stavbě a spravovat kontrolní seznamy.


Ještě před závěrečnou diskuzí vystoupil Jakub Bican, ředitel GIS divize CAD Studia a představil nástroj z dílny CAD Studia pro facility management – twiGIS. Jedná se o řešení umožňující napojení BIM dat na FM databázi, která je zpřístupněna uživatelům prostřednictvím lehkého klienta a uzpůsobena konkrétním požadavkům daného uživatele. Ten je tak schopen k datům přistupovat a aktualizovat je, aniž by musel znát specifické projekční nebo databázové aplikace.

autor: Jiří Zikeš