pondělí 16. září 2019

BIM 360 Docs - srpnová aktualizace

Kromě rozsáhlejší aktualizace služby BIM 360 Design o které jsme psali již dříve, byla během srpna aktualizována i cloudová služba BIM 360 Docs. Novinky se týkají oblast spolupráce, prohlížení a kontroly dokumentů.

Přehled aktivit na úrovni souboru

Kromě sledování aktivit v celém projektu je nyní možné sledovat a exportovat aktivity na úrovni souboru. Tato možnost je ihned dostupná pro projekty vytvořené po 2.8. 2019. U starších projektů bude tato funkce dostupná po migraci projektu. a mohou ji využít nejen administrátoři projektu, ale všichni uživatelé s právem "edit" nebo vyšším. U souboru je možné:
 • sledovat kompletní historii aktivit u daného souboru
 • filtrovat aktivity podle vlastníka, typu aktivit nebo časového rozsahu
 • exportovat aktivity

Report dokumentu (Document Log) včetně uživatelských atributů

Export seznamu dokumentů do xls souboru byl již k dipozici od loňského září, ale nyní v exportu objeví i uživatelské atributy, přidané k dokumentu.

Smazání sady dokumentů

Virtuální sady dokumentů, které lze vytvářet pro lepší organizaci dokumentů lze nyní smazat.

Kopírování a přesouvání

Nyní lze kopírovat nebo přesouvat dokumenty, i když jsou stále v procesu zpracování.


pátek 30. srpna 2019

BIM 360 Design - rozsáhlejší srpnová aktualizace

Ani v období prázdnin vývojáři Autodesku neodpočívají a po aktualizaci služby BIM 360 Coordinate přichází s aktualizací služby BIM 360 Design pro spolupráci nad modely Revitu v cloudu. Tato aktualizace je založená na zpětné vazbě uživatelů a přináší celkem 6 novinek.

Stav projektu
V rámci týmu je k dispozici nová tabulka s přehledem jednotlivých modelů daného týmu a detailním informacemi o publikování modelů jako např. kdo a kdy model publikoval. 


Spolupráce uvnitř týmu
BIM 360 Design dosud umožňoval spolupráci mezi týmy. Na časové ose se zobrazovaly jen publikované modely spolupracujících týmů. Nyní BIM 360 Design podporuje na časové ose i vnitrofiremní spolupráci. To znamená, že uživatelé stejného týmu uvidí na časové ose sdílené modely Revitu publikované do BIM 360 DOCs. Tyto modely je pak možné jednoduše skrývat nebo zobrazovat v agregovaném modelu. 


Podpora všech souborů Revitu
Modul Design Collaboration nyní podporuje jak soubory s pracovními sadami, tak i bez nich. Soubory lze nahrávat libovolným způsobem - pomocí Desktop Connectoru nebo jen přetažením do okna BIM 360 DOCs. Uživatelé tak mohou používat projekty externích konzultantů vytvořených třeba v Revit LT a využívat nástroje dostupné dříve jen pro sdílené modely, jako je porovnávání modelů, agregace modelů a tvorba balíčků.

Automatické vytvoření týmů
Vytváření týmů se zjednodušilo. V okamžiku vytvoření nového adresáře a nahrání modelu Revitu do tohoto adresáře, modul Design Collaboration automaticky navrhne vytvoření nového týmu pro tento adresář.


Emailová notifikace balíčků
V okamžiku nasdílení balíčku jiného týmu obdržíte emailovou notifikaci. Upozornění dostanete do emailu také v případě, kdy jiný tým zkonzumoval váš balíček. 

Hypernavigace v Minimapě
Nástroj Mini-map umožňuje současné zobrazení půdorysného pohledu pro 3D pohled. Nyní je tato funkce rozšířena o zobrazení výkresů, pokud jsou k dispozici.  


pátek 23. srpna 2019

Novinky BIM aplikace Revit 2020.1

Novinky Autodesk Revit 2020.1 (a Revit LT 2020.1)


Konec prázdnin nám přinesl první update Revitu 2020. V krátkosti si shrneme, co nám Autodesk připravil za novinky. Autodesk znovu vzal v potaz přání a potřeby svých zákazníků a vybral nejvíce žádané návrhy ze stránky Revit Ideas. Aktualizaci 2020.1 si jako obvykle stáhnete z vašeho účtu Autodesk Account nebo pomocí Desktop App. Řada uvedených novinek se týká i odlehčené verze Revit LT 2020.

Největší část novinek je v oblasti MEP (TZB), kde nové funkce umožňují návrh a analýzu pracovních postupů plně integrovat do BIMu. Nyní lze použít stejný model pro výkresovou dokumentaci i pro analýzu, díky čemuž odpadá potřeba vytváření nadbytečného analytického modelu. Systémová analýza poskytne rychlý, jednoduchý a flexibilní způsob definice jednotlivých komponent a vztahu mezi budovou a systémem pro topení, větrání a klimatizaci bez potřeb fyzického modelování jakékoliv jeho části. Výhodou je přizpůsobitelnost pro lokální potřeby projektantů.


Mezi novinky, které přibyly na popud uživatelů, patří například indikátor synchronizace s cloud službou BIM 360 Design. Tento nástroj podporuje práci s modelem uloženém v cloudu zatímco jiný uživatel právě provádí synchronizaci. Můžete zobrazit stav synchronizace a jméno uživatele, který ji provádí.


Další novinkou je rozlišení řádků v tabulce výkazu. Z důvodů zpřehlednění výkazů přibyla možnost odlišit řádky pomocí stínování. Je to užitečná funkce, která Vám usnadní orientaci ve výkazech, ale nebude se propisovat do výkresů.


Pokud Vás rozčilovala hláška, která se Vás pořád ptala na připojení stěn k dané konstrukci, Autodesk přidal možnost, aby si Revit zapamatoval Vaši volbu a pořád se nedotazoval na stejnou věc během modelování.


Používáte-li aplikaci SketchUu 2019, tak Vás potěší možnost propojení a importu právě s touto aplikací.


Další novinkou je možnost zobrazení a vázání základního bodu projektu v připojeném souboru. Nyní můžete při importu jiného .rvt souboru zobrazit základní bod projektu a bod zaměření a můžete také jednoduše nechat umístit importovaná data na požadovaný bod projektu.


Rozšířily se také možnosti analýz tras. Přibyly parametry ve vlastnostech trasy, kdy nyní nástroj sleduje i údaje o tom, z jaké a do jaké místnosti trasa vede. Stačí jednoduše umístit počátek a konec trasy do předem vytvořených místností a Revit si již údaje o názvech zapíše sám. Úpravy tras lze provádět jednoduše přesunutím koncového nebo počátečního bodu čáry a trasa se sama aktualizuje včetně parametru místností a výpočtu trasy. Déle pak přibyla možnost zobrazení překážek, kdy Vám barvou upozornění podbarví veškeré překážky, které nástroj zohledňuje při výpočtu nejkratší trasy. Dále pak přibyly uzly, které můžete použít pro návrh a aktualizaci tras pomocí Dynama.


Vylepšení nástrojů pro vyztužování - Update přináší hned několik novinek pro usnadnění modelování výztuže, např. vzájemné přizpůsobení výztuží, kde nyní máte možnost mezi sebou navzájem výztuže provázat a pokud např. v nosníku přidáte nebo uberete třmínky v jedné části, bude na to reagovat zbytek výztuže, který je na to navázaný.


Snadnější manipulace a úprava výztuže. Rychlejší a snadnější manipulace s výztuží díky lepšímu zobrazení vybraných prvků a možnosti využívat klávesové zkratky, konkrétně pak mezerníku, pro přepínání mezi jednotlivými prvky. Přibyly také nové popisy ve stavovém řádku a ikony pro snazší práci.


Zvýšení výkonu při úpravách s výztuží. Oproti verzi 2020 došlo ke zlepšení výkonu Revitu při práci s výztužemi, a to především při práci s výztuží ve složitějších hostitelských konstrukcích a využívání nástroje jako je např. Upravit vazby.


V nové verzi rozšíření Precast Extension je nyní součástí procesu automatizace možnost tvorby dvojité prefabrikované stěny řídící se danými pravidly konfigurace a pracovním postupem. Od návrhu přes vyztužení až po export do formátů potřebných pro výrobu.čtvrtek 15. srpna 2019

BIM 360 Coordinate/Glue - srpnová aktualizace

Poslední aktualizace modulu Model Coordination, který je součástí služby Autodesk BIM 360 Coordinate (dříve "Glue"), přináší zásadní novinku a tou je možnost uložení pohledu (v prostředí BIM 360 je funkce pojmenována jako Views).


Uložením Views vytváříte novou skupinu modelů v aktuálně zobrazené koordinační složce. Views jsou velmi užitečné nejen proto, že se můžete kdykoli znovu vrátit k požadované skupině modelů, ale hlavně vám umožňují se zaměřit na menší objem dat a automaticky filtrují výsledky kontroly kolizí a vady (Issues) vytvořené v modelech.

Views mohou být uloženy jako soukromé (Private), pro použití jen jedním konkrétním členem týmu a nebo jako veřejné (Published) určené ke spolupráci v rámci celého týmu. Views poskytují pohodlný filtr dat pro konkrétního uživatele. Každý člen v týmu může pracovat s různými pohledy, ale pořád nad stejnými daty. Nedochází tedy například k duplicitnímu řešení jedné kolize.

Uživatelé mohou své vlastní pohledy aktualizovat. V rámci aktualizace mohou měnit název a popis Views, nastavení soukromí (Private/Published) a také přidávat nebo odebírat modely uložené v Views. Aktualizaci Views může provádět i projektový administrátor.

Videoukázka práce s Views:


středa 14. srpna 2019

BIM 360 Issues pro Navisworks - správa závad

Zhruba před měsícem byl vydán doplněk, který nabízí možnost spravovat hlášení "závad" (issues) z cloudové služby BIM 360 Docs přímo v prostředí Navisworksu. K dispozici je pro aplikace Autodesk Navisworks Simulate a Navisworks Manage 2020 a 2019. Tento doplněk je ke stažení zdarma zde.


Pomocí doplňku můžete zobrazovat, vytvářet a reagovat na hlášení vad BIM 360 Issues v modelech Navisworksu uložených v BIM 360 Docs. Modely mohou být pouze ve formátu NWD a musejí být uloženy ve složce Project Files v modulu BIM 360 Document Management.


V Navisworksu otevřete modely z BIM 360 Docs pomocí aplikace Autodesk Desktop Conector. Tento doplňek pro Windows můžete použít i pro ukládání souborů NWD do uložiště BIM 360 Docs.


Viz video:Samotný doplněk BIM 360 Issues je velmi jednoduchý na používání. Okno BIM 360 Issues používáte pro správu issues (závad; stejné možnosti jako v cloudu BIM 360 Docs) a funkci Refresh pro případnou aktualizaci modelu, pokud například někdo jiný současně pracuje s modelem přes webový prohlížeč. Změny v issues prováděné v Navisworksu se do cloudu ukládají průběžně bez nutnosti ukládat celý model.

Viz video:čtvrtek 1. srpna 2019

Navisworks 2020 Update 1

Poslední verze Navisworksu nebyly na novinky nikterak bohaté a po převratné změně barvy ikony Navisworksu ze zelené na modrou vyšla po delší době aktualizace Navisworksu, která jen neopravuje, ale přináší i něco nového.Nejde o žádné rozsáhlé funkce, ale i drobnosti, které se vám po aktualizaci zpřístupní, potěší.

1. Nástroj Select Box lze nyní nastavit tak, aby respektoval aktuální nastavení Selection Resolution:

 2. Při načtení RVT nebo IFC je pozadí (Background) automaticky nastaveno ve výchozím stavu na mód Graduated.

3. Autodesk Translation Framework (ATF) byl aktualizován na novější verzi. ATF je sytém překladu souborů, zjednodušuje výměnu dat mezi Autodeskem a formáty třetích stran.

4. Textové objekty v souborech DWG lze nyní prohledávat pomocí funkce Find Items nebo Quick Find. Při testování jsem zjistil, že to platí pouze pro objekty TEXT nikoli MTEXT. Viz videoukázka:Kromě těchto vylepšení byla opravena řada chyb:
- Prvky podlah v RVT a IFC jsou nyní vykreslovány správně
- Správné umístění čárové geometrie po načtení RVT nebo IFC s propojenými DWG
- Správný převod vlastností IFC, včetně vlastností v závorkách
- Vyřešen problém chyby licence u síťových verzí
- Vyřešena chyba rendrování v cloudu u nepojmenovaných projektů
- Volba Composite Object Clashing je nyní správně načtena z XML
- Loader mračen bodů Leica nyní dokáže zpracovat více než 2 miliardy bodů

Aktualizace je dostupná od úterý 30.7., ke stažení jako obvykle v Počítačové aplikaci Autodesk (Desktop App) nebo pod vaším Autodesk Account. Aktualizace byla uvedena pro všechny verze Navisworsku, tedy Navisworks Manage, Navisworks Simulate i Navisworks Freedom.

pondělí 1. července 2019

REVIT QUANTIFICATION 3/3 – Autodesk Areabook Extension


REVIT QUANTIFICATION 3/3 – Autodesk Areabook Extension

Nedílnou a důležitou součástí každého projektu jsou výkazy. Pro vykazování informací z BIM modelu mají uživatelé Revitu, kromě vestavěných funkcí, k dispozici i pokročilejší nástroje ve formě doplňkových rozšíření. Těmito rozšířeními jsou Autodesk Areabook, Buildingbook a Roombook (viz předchozí díly série). Tyto nástroje se skrývají pod společnou kartou doinstalovatelnou jak do Revitu, tak i do Revitu LT.


Ve třetí a poslední části článků Revit Quantification si představíme rozšíření, které slouží pro vykazování oblastí - a to Autodesk Areabook Extension.
Stejně jako u předchozích rozšíření, ani Areabook neobsahuje českou lokalizaci. Na výběr máme z angličtiny, němčiny, ruštiny, portugalštiny a francouzštiny.

Před výpočtem je potřeba vytvořit místnosti v projektu, ze kterých je poté schopen doplněk vypočítat požadované oblasti. Výpočet probíhá na základě standardů, kde si můžeme vybrat mezi německými standardy z roku 2005 nebo 2016 a mezinárodním standardem. Pro ukázku byl zvolen mezinárodní standard.

Nástroji můžeme nastavit, zda má počítat s jednou výškovou úrovní oblasti nebo se dvěma a případně jejich výšky. Na základě těchto linií je poté schopen počítat oblasti i v místnostech se sníženým stropem, jako je například podkroví. Dále pak můžeme nastavit procentuální faktor, který využívá při výpočtu zmenšení oblastí, které dosahují jedné z výše zvolených výškových úrovní. V případě využití německých standardů je toto nastavení podrobnější. U jednotlivých místností můžeme ještě nastavit typ místnosti, faktor podílu obytné plochy v místnosti a případně redukci oblasti.

Následně můžeme spustit výpočet, kde máme ještě možnost dalšího nastavení. Můžeme zde zvolit, zda má nástroj detekovat podoblasti pod schodištěm, střechou nebo v nikách a zda má vytvářet vizuální reprezentaci při využití těchto podoblastí. Jakmile je výpočet dokončen, můžeme požadované výsledky vyexportovat do Excelu. Máme na výběr z možnosti exportu obytné plochy, čisté podlahy nebo hrubé podlahy.

V Excelu pak uvidíme jednotlivé místnosti, jejich celkové plochy, které mohou být případně poníženy o plochu objektů, které v místnostech tvoří překážky. Dále pak můžeme s daty pracovat podle naší potřeby a následně je třeba využít jako přílohu projektové dokumentace.

Ukázka použití:


pátek 21. června 2019

Proběhl workshop 'Laserové skenování pro BIM'V pondělí 17.6. v Brně proběhl úspěšný workshop na téma laserového scanování za účastí zástupců firmy Gefos.

Pro velký zájem při registraci došlo nakonec k rozdělení účastníků na dopolední a odpolední blok. Prezentace se v konečném součtu zúčastnilo více než 40 účastníků z téměř 30 firem a institucí. Potvrdili tím fakt, že laserové skenování ve stavebnictví představuje velice aktuální téma.

Zástupci firmy Gefos v první části prezentovali měřicí techniku švýcarské společnosti Leica a služby, které s touto technologií společnost Gefos nabízí. Součástí této prezentace byly i ukázky reálných projektů a využití takto pořízených skenů pro další práci.

V druhé části pak zástupci CAD Studia prezentovali možnosti práce s mračny bodů v prostředí Autodesk produktů – především ReCap Pro a projekční BIM aplikace Autodesk Revit.

Účastníci workshopu měli také možnost vyzkoušení vizualizace modelů Revitu a Infraworksu s nadstavbou Enscape z datasetů CAD Studia. Několik účastníků dokonce využilo nabídku přinést si vlastní data „projít“ se ve svém vlastním 3D objektu, resp. projektu. Ve virtuálním prostředí tak byly k nahlédnutí zajímavé projekty - chystané bytovky na Ponavě, závod automotive na Slovensku a i blíže nespecifikované zařízení v Rusku...

M.Rosecký

pátek 7. června 2019

Unity Reflect - interaktivní 3D zobrazení BIM modelůJak jsme informovali už v naší reportáži z konference Autodesk University 2018, společnost Autodesk spolupracuje s Unity Technologies na snazším přenosu CAD a BIM modelů do nástrojů pro rychlé interaktivní 3D zobrazování na různých platformách, včetně VR (viz AU2018: Unity - výkon 3D her do světa BIMu).

Nyní byl oznámen první výsledek této spolupráce, nástroj Unity Reflect. Ten se napojuje na BIM aplikaci Autodesk Revit a usnadňuje snadné publikování a revize 3D modelů do prostředí interaktivních scén. Komerční uvedení této aplikace je plánováno na podzim roku 2019.

Unity Reflect přenese na jedno kliknutí 3D data projektu Revitu do platformy pro 3D zobrazování v reálném čase. Nativní integrace s Revitem otevírá možnosti automatické synchronizace změn provedených v Revitu na všechny podporované 3D platformy, od mobilních a stolních až po virtuální realitu (VR) a rozšířenou realitu (AR).Po instalaci plugin modulu Unity Reflect přibude v Revitu možnost přímé publikace a aktualizace 3D scény. Jakékoliv změny v projektu jsou pak synchronizovány pro zobrazení v Reflectu. Kromě tohoto pluginu nabídne Unity také API rozhraní pro publikování a synchronizaci návrhů z dalších CAD a BIM aplikací.

Unity Reflect také dokáže pospojovat publikovaná BIM data od více projektantů. Následně tato data automaticky optimalizuje pro rychlé 3D zobrazování. Po propojení vytvoří interaktivní 3D rendering, který lze publikovat na všechny v Unity podporované platformy, a přitom zůstane živě propojený s původním BIM modelem. Otevírá tak nové možnosti spolupráce v reálném čase.Účastníci projektu nyní mohou souběžně procházet tento rendering na platformě jakou si vyberou: mobilní zařízení s iOS nebo Android, PC, Mac, AR/VR zařízení a další. A tito uživatelé ani nemusí být ve stejné místnosti a nemusí používat stejné zařízení. Například jeden účastník může model prohlížet pomocí náhlavní VR soupravy, druhý na tabletu v rozšířené realitě a další to vše mohou sledovat na obrazovce svého notebooku. Mohou odešílat okamžitou zpětnou vazbu a pokud projektant na základě této zpětné vazby provede změnu BIM modelu, změna se okamžitě všem projeví i před jejich očima.

Ukázka Unity Reflect v praxi:

pátek 31. května 2019

Microsoft Office 365 v BIM 360

Dlouho očekávaná integrace Microsoft Office 365 do cloudové služby Autodesk BIM 360 je konečně tady. Autodesk sliboval tuto integraci na svém blogu, kde veřejně uvádí chystaný vývoj BIM 360 a kde je již řada bodů splněna. Nyní tedy mohou uživatelé Office 365 využívat možnost prohlížet a editovat dokumenty z Microsoft Word, Excel a PowerPoint přímo z prostředí BIM 360. Ostatní formáty z MS Office jsou dostupné jen pro prohlížení. Dobrá zpráva také je, že i když nejste uživateli Office 365, můžete si i tak dokumenty prohlížet v rámci BIM 360.

Integrace Office 365 do BIM 360 přináší řadu výhod:

 • Každé uložení dokumentu z MS Office 365 do BIM 360 znamená vytvoření nové verze. Každý, kdo má tedy přístup k danému dokumentu vidí vždy poslední a aktuální verzi. Ta je zároveň dostupná i z mobilních zařízení. 
 • Nemusíte dokumenty stahovat lokálně na své zařízení. Editace probíhá přímo v cloudu.
 • Dokumenty MS Office lze sdílet v kontextu revize CAD dokumentů.
 • Všechny dokumenty v aktuální verzi jsou dostupné na jednom místě kdykoliv a odkudkoliv
Podívejte se, jak se s dokumenty MS Office pracuje přímo v BIM 360:


úterý 21. května 2019

Jak sdílet v BIM 360 levněji

Pokud vás zajímá, jak můžete ušetřit za licence Autodesk BIM 360, přečtěte si následující řádky.

Od verze Revit 2019.2 (a novějších, aktuálně 2020) obsahuje BIM aplikace Autodesk Revit novou funkci Cloudový model, která umožňuje uložit do cloudu váš model Revitu bez pracovních sad. Důležité je, že model nesmí obsahovat pracovní sady. Je tedy určen pro práci jednoho uživatele. Nicméně tento model je možné připojit jako externí referenci do jiného projektu pomocí funkcí BIM 360. Pro uložení do cloudu tedy stačí levnější licence Revit LT a  BIM 360 Docs místo dražšího Revitu a licence BIM 360 Design, která je jinak potřebná pro standardní plnohodnotnou týmovou práci na sdílených modelech ve více lidech na cloudu. Jinými slovy, společnosti používající Revit LT a službu Cloud Models for Revit mohou spolupracovat se společnostmi používajícími Revit Cloud Worksharing (spolupráce více uživatelů na jedním modelem Revitu).

Cenový rozdíl mezi licencí BIM 360 Design a BIM 360 Docs je aktuálně přibližně 13 500 Kč za 1 licenci a rok. U balíčků 10 nebo 25 uživatelů je tento rozdíl ještě větší. Na projektu lze tedy kombinovat různé licence podle toho, jaké máte potřeby a požadavky. Pro prohlížení, poznámkování nebo nahrávání modelu Revitu bez pracovních sad přímo do cloudu postačuje levnější licence BIM 360 Docs. Pro práci na stejném modelu ve více lidech je již potřeba licence BIM 360 Design.

Funkci "Uložit do cloudu" lze použít za následujících podmínek:

- Máte aktivní předplatné Revitu
- Máte přístup ke službě Cloud Models for Revit (nastavuje administrátor účtu na Accounts)
- Máte licenci BIM 360 Docs
- Jste součástí alespoň jednoho projektu BIM 360 Docs

Podívejte se na video s ukázkou sdílení modelu Revitu na cloudu:


pondělí 20. května 2019

Nová verzia CAD Studio Revit Tools 2020

V dnešnom článku sa pozrieme na novú aktualizáciu doplnkovej aplikácie pre Revit - CAD Studio Revit Tools (v2.5.4), ktorá prináša nasledujúce novinky a vylešenia:

Podpora pre Revit 2020Hromadné čištění projektu

Umožňuje vyčistiť nepotrebné prvky z projektu. Z jedného dialógového okna tak možno rýchlo prisúpiť k rôznym častiam projektu a hromadne vyčistiť:

Pohľady, Šablóny pohľadov, Filtre a filtre výberu, Výkresy, Materiály, Pripojené súbory (x-refy), Importy, Obrázky, Legendy, Výkazy, Vzory čiar, Skupiny a Sestavy.


Doplnok umožňuje vybrať viacero prvkov z viacerých kariet súčasne a výrazne tak urýchli proces čistenia projektu oproti "klasickým" spôsobom, ktoré ponúka Revit - skúsený užívatelia dobre poznajú fakt, že Revit umožňuje mazať napr. materiály, vzory čiar, šablony pohľadov, atď. len po jednom - což je predovšetkým pri veľkom počte otravné a zdĺhavé.

Funkcia hromadného čistenia projektu od tejto verzie v podstate rozširuje pôvodný nástroj Mazání vzorů čar - známy zo starších verzií Revit Tools (v2.4.x a nižšie), ktorý sa presunul na kartu Vzory čar:


Jednotná inštalácia

Inštalácia nových Revit Tools teraz podporuje tri posledné verzie Revitu v rámci jedného inštalačného programu. Aktuálnu verziu Tools teda môžete používať v Revite 2020, 2019 a 2018 (niektoré funkcie môžu byť obmedzené len pre aktuálny Revit).

+ ďalšie drobné opravy
upgradované všetky RFA rodiny (prestupy, popisky potrubí, výstupná čiara schodiska) na aktuálne nainštalovanú verziu Revitu

Zákazníci firmy CAD Studio získavajú aplikáciu CAD Studio Revit Tools ZADARMO ako bezplatný bonus v rámci rozšírenia Autodesk Revit CS+. Aktualizované verzie sú tiež k stiahnutiu na našom Helpdesku.

čtvrtek 16. května 2019

Seminář BIM 360 – snazší komunikace pro projektanty, investory a stavební firmy

V pátek 26. dubna proběhl v pražské kanceláři CAD Studia další ze specializovaných seminářů, tentokrát zaměřený na softwarové nástroje pro komunikaci mezi projektanty, staviteli a investory. Efektivní komunikace a sdílení projektových dat jsou jedním z klíčových pilířů technologie BIM. Těmi dalšími jsou 3D model a informační model stavby. Autodesk věnuje této problematice velkou pozornost a nabízí uživatelům řadu nástrojů založených na cloudové platformě Autodesk BIM 360. A právě rodina produktů a služeb BIM 360 byla hlavním tématem semináře.


Na úvod Tomáš Lendvorský, senior technický specialista Autodesku, seznámil posluchače s tím, jak Autodesk vidí současnou situaci ve stavebnictví. Podle Autodesku jsou hlavními momenty robotizace, prefabrikace a globalizace na straně jedné a tlak na efektivitu, kvalitu a termíny na straně druhé. Jednou z odpovědí na tyto výzvy je právě technologie BIM.

Tomáš Lendvorský pokračoval i další částí a představil platformu BIM 360. Základem této platformy je služba BIM 360 Docs. Všechny ostatní specializované služby stojí nad touto základnou, respektive její funkcionalita je obsažená ve všech ostatních službách. Jejími hlavními funkcemi jsou správa dat a jejich analýza a komunikace, zahrnující centrální úložiště dat, přístupy k datům dle nastavených práv včetně přístupů z mobilních zařízení, kontrola verzí, distribuce dokumentů, schvalovací procesy, revize a informace o změnách, publikace výkresů a další. Důležitou vlastností je otevřenost celého systému a jeho zpřístupnění třetím stranám prostřednictvím programovacích nástrojů platformy Autodesk Forge. Tím lze zajistit dokonalé přizpůsobení celého řešení konkrétním požadavkům uživatelů.

Tomáše vystřídal Václav Statečný, senior BIM konzultant CAD Studia, a pokračoval představením další služby - BIM 360 Design. Ta je určena projektantům a umožňuje lokální i vzdálenou spolupráci v Revitu nad jedním modelem. Jejími hlavními funkcemi jsou sdílení modelu mezi týmy, grafický přehled o sdílených datech v čase, integrovaný prohlížeč změn a vizualizace agregovaného modelu.

Pokračoval opět Tomáš a představil službu BIM 360 Glue (nově BIM 360 Coordinate). Tato služba umožňuje provádět kontrolu a koordinace projektových dat, automaticky vyhledávat kolize a tyto kolize efektivně spravovat. Jako poslední z řady služeb BIM 360 představil Tomáš službu Build určenou pro stavbu. Její nástroje umožňují kontrolovat kvalitu a bezpečnost na stavbě a spravovat kontrolní seznamy.


Ještě před závěrečnou diskuzí vystoupil Jakub Bican, ředitel GIS divize CAD Studia a představil nástroj z dílny CAD Studia pro facility management – twiGIS. Jedná se o řešení umožňující napojení BIM dat na FM databázi, která je zpřístupněna uživatelům prostřednictvím lehkého klienta a uzpůsobena konkrétním požadavkům daného uživatele. Ten je tak schopen k datům přistupovat a aktualizovat je, aniž by musel znát specifické projekční nebo databázové aplikace.

autor: Jiří Zikeš

pátek 3. května 2019

3D tisk modelů z Revitu - praktické pokyny

Tytam jsou doby pracného vytváření architektonických modelů z kartonu, lepenky, balsy, polystyrenu, plastů, pletiva nebo z papírmaše. Dnes má architekt k dispozici rychlejší, méně pracné a levnější metody, jak znázornit záměr stavby ve 3D, v podobě snadno uchopitelné i pro laika - investora či širokou veřejnost.

Pro CAD a BIM projekty je nesnazší cestou pro 3D prezentaci tvorba počítačové vizualizace - statického rendrovaného pohledu (Revit, 3ds Max), animovaného průchodu či průletu (3ds Max, Enscape), interaktivně ovládané 3D scény (Enscape) nebo virtuální reality (VR) s využitím 3D brýlí (Enscape, 3ds Max Interactive).

Jsou ale situace, kdy je hmatatelný fyzický architektonický model prostě tou nejlepší, přímo působící variantou. Pak přichází ke slovu možnosti jeho digitální výroby, v dnešní době nejčastěji formou aditivní výroby, tedy 3D tisku.

Máme tedy vyprojektovaný 3D BIM model připravený v nejpoužívanější BIM aplikaci, v Autodesk Revitu, a chceme jej vytisknout ve 3D. Jak postupovat? Především tedy musíme mít 3D tiskárnu nebo alespoň přístup ke službě 3D tisku (ať už komerční nebo "přátelské" službě). 3D tiskárna ale očekává model s určitými vlastnostmi a v určitém formátu. Ty se dosti liší od standardních CAD formátů exportovatelných z Revitu či jiné projekční aplikace. Co s tím?

Rozhodli jsme se tuto typickou cestu projít a sepsat několik hlavních doporučení pro postup 3D tisku makety typického architektonického modelu. Využili jsme služby společnosti Průša, která nabízí cenově dostupné 3D tiskárny, co nezruinují kapsu žádného projektanta. BIM data poskytla společnost CASUA, konkrétně své projekty bytových domů Na Neklance a Na Dračkách.

Ukázka výsledného 3D tisku:
BIM modely: CASUA, 3D tisk: Prusa Research


Poznámky a doporučení k postupu:


Předem je potřeba poznamenat, že 3D tisk architektonických modelů je složitější než běžnější tisk 3D CAD objektů. 3D tiskárna nejlépe zvládá tisk modelů tvořených "vodotěsnými" objemovými tělesy. Stavařské modely jsou však standardně jen "dutiny" obalené tenkými stěnami. V případě potíží lze využít objemové rodiny modelované na místě (in-place) a vyplnit tvar stavby objemovou hmotou. Pro ošetření příliš tenkých prvků nebo vypuštění malých prvků lze též využít možností vizuálního programovacího nástroje Dynamo.

 • Pro Revit budete potřebovat doplněk "STL Exporter". Ten si stáhnete z vašeho účtu Autodesk Account (starší verze na Autodesk Apps). V doplňku lze nastavit (zpravidla postačí výchozí nastavení):
  • STL formát (Binary, ASCII) – většina 3D tiskáren podporuje defaultní volbu Binary
  • Možnost zahrnout připojené modely do exportu – např. pro tisk objemové urbanistické studie, pokud to daný model vyžaduje
  • Možnost vyexportovat barvy geometrie – zní zajímavé, ale pravděpodobně narazíte na možnosti vaší 3D tiskárny...
  • Možnost vyexportovat model ve sdílených souřadnicích – pro 3D tisk nedává moc smysl
  • Možnost nastavit jednotky exportu – na výběr jsou jak metrické tak imperiální jednotky (měřítko lze zpravidla ovlivnit i v tiskové aplikaci pro vaši tiskárnu)
  • Možnost zahrnout zvolené kategorie a podkategorie do exportu – tato možnost je velmi důležitá, lze totiž hodně pro tisk nepotřebných prvků odfiltrovat právě v tomto dialogu. U načitatelných rodin, které pracují s podkategoriemi, lze jejich model díky této funkci zásadním způsobem zjednodušit. Filtr by měl nastavovat člověk, který dobře zná daný BIM model, resp. má daný model zmapovaný tak, aby omylem nevypnul něco, co by při 3D tisku modelu následně vadilo.
 • Příprava podkladů k tisku (v ovládací aplikaci tiskárny) z STL trvala asi hodinu, spočívala v opravě modelu, nařezání a přípravě tzv. podpor.
 • Každá část budovy Na Neklance se tiskla přibližně 30 hodin, dva hlavní bloky budovy Na Dračkách (NDR_ADRS) pak každý 80 hodin. Onen rozdíl vznikl z toho důvodu, že u NDR_ARS se tiskly všechny vnitřní zdi, což zvýšilo dobu tisku. U budovy Na Neklance se oproti tomu automatickou opravou eliminoval interiér a budova se proto tiskla rychleji.
 • Jak optimalizovat BIM model pro tisk:
  • Modely z BIM aplikací Revit či ArchiCAD nebývají pro 3D tisk vhodné, často jsou tvořeny nespojenými bezrozměrnými plochami. Automatické opravy těchto modelů často nedopadají ideálně. Vzhledem k tomu, že pro 3D tisk jsou vhodné modely tvořené vodotěsnými 3D tělesy, je v architektické praxi někdy lepší projekt přemodelovat zjednoušeně, přímo pro 3D tisk.
  • Budovy lze tisknout v kuse tak jak probíhal ověřovací tisk, pokud ale budete projekty nově vytvářet přímo pro tisk, je dobré je pro tisk optimalizovat. Jedním ze způsobů je vhodné nařezání objektů na více částí. Např. je vhodné říznout budovu na patra tak, aby tisk začínal tiskem stropu/podlahy, popř. balkónu.
  • Také je vhodné některé části modelu tisknout separátně v jiné orientaci základní roviny, jmenovitě okna. Tiskárna je sice schopna tzv. přemosťování, tedy táhnout vlákno vodorovně s podložkou bez výrazného prověsu, a také malých sloupků na výšku, lepšího výsledku je ale dosaženo, pokud celý okenní rám vymodelujete separátně, vytisknete naležato a do modelu poté vlepíte. Tiskem více dílů z různých odstínů také můžete dosáhnout lepší věrnosti modelu bez nutnosti dalšího ručního barvení.
  • Dále je vhodné pracovat s minimální úrovní detailu - pokud máte např. vymodelované zábradlí z 5mm plechu ve skutečné velikosti, při zmenšení na měřítko pro tisk tento detail zanikne. Tyto detaily je tedy vhodné vytvořit nově tak, aby pro tisk měly velikost alespoň 1mm.
  • Nedoporučujeme zahrnovat do tisku detaily typu nábytek, světla, apod.
  • Pro zpracování STL modelu (stereolitografie) a přípravu pro tisk lze využít bezplatnou aplikaci Autodesk Meshmixer.

Máte vlastní zkušenosti a doporučení pro 3D tisk? Ozvěte se v komentářích a pomozte nám dotvořit tyto pokyny.

úterý 30. dubna 2019

BIM 360 Model Coordination - dubnová aktualizace

Včerejší aktualizace modulu Model Coordination pro kontrolu kolizí doznala několika vylepšení týkající se Issues (vad).
Mezi vylepšení patří:

Postranní panel s Issues přímo v prohlížeči kolizí

Detaily o přiřazených kolizích lze prohlížet přímo v modulu Model Coordination zobrazením panelu Issues a není tak nutné se přepínat do jiného modulu. Objekty, kterých se kolize týká, si zachovají přepis barvy. Zároveň je možné přímo v modulu Model Coordination upravovat detaily Issue, přidávat přílohy nebo aktualizovat stav. 


V prohlížeči se zobrazují místa kolizí pro všechny typy Issue, které jsou asociované s modelem. Přidáním dalšího modelu se kolize a Issues (vady) dynamicky aktualizují. 

Nová karta Clashes

V modulu Model Coordination byla přidána karta Clashes, na které se zobrazuje seznam Issues (vad) asociovaných s kolizemi, včetně jejich stavu a požadovaného data vyřešení. 


Typy Issues (vad) lze rozlišit (např. návrhové nebo kolize) a přidat si je pro rychlé zobrazení na úvodní obrazovku Project Home k rychlému přehledu.

pondělí 29. dubna 2019

BIM workshop - projektování elektro v RevituDne 10.4. 2019 jsme v prostorách CAD Studio v Praze 4 uspořádali další v sérii workshopů, které se podrobně věnují technologii Autodesk BIM, aplikované pro jednotlivé TZB obory. Tentokrát jsme naši pozornost zaměřili na obor, který byl v souvislosti s CAD informačním modelováním v minulosti neprávem opomíjen. Jedná se o projekci elektro. A protože i tento obor chce reagovat na vzrůstající požadavky a normy BIM, nechtěli jsme zůstat našim zákazníkům i dalším zájemcům z řad odborné veřejnosti nic dlužni.

Účastníci se v úvodu tohoto workshopu seznámili s principy BIM, definicemi pojmů a vlivem na české normy. Pavel Homan, BIM specialista konzultant senior, který předává svoje zkušenosti z tohoto oboru naším předním zákazníkům, například společnosti Skanska, PCH výroba, Ercom či Elektro-projekce, prezentoval ukázky projektování v BIM softwaru Autodesk Revit. Účastníci tak mohli reálně vidět konkrétní kroky při tvorbě elektro dokumentace, jako je vkládání prvků - zásuvek, vypínačů, rozvaděčů, kabelových tras apod. do půdorysu a jejich okamžité zobrazení v jiných výkresech, jako jsou řezy, pohledy, či výkaz výměr včetně textové specifikace. Samotnou stavbu a jednotlivé komponenty jsme mohli vidět v prostředí 3D, kde jsme si předvedli lepší analýzu případných kolizí. Kolega nám ukázal, že každá změna, ať už poloha nebo textová specifikace (např. napájení, typ zásuvky/žlabu, luxy osvětlení atd.) se projeví ve všech částech projektu okamžitě – ve výkresech, ve všech popiskách, kótách apod.

CAD Studio má zkušenosti s aplikováním Autodesk CAD a BIM řešení nejen v oboru elektro, ale i v dalších TZB profesích, proto jsme účastníkům demonstrovali i možnosti spolupráce - tak, aby byl model stále aktuální a projektanti mohli neustále sledovat aktuální změny celé projektové dokumentace.

V druhé části workshopu jsme přivítali našeho hosta a zároveň zákazníka, společnost ExPlan s.r.o., kterou zastupoval pan jednatel Jiří Veselský a jeho kolega, projektant elektro, Vít Bartoň.

Pan Veselský představil svoji společnost a sdílel svoje zkušenosti a poznatky ze staveb, kde někteří stavební partneři technologii BIM sice nepoužívají, ale díky projektové dokumentaci vytvořené v Revitu dostávají ke stavbě přesnou projektovou dokumentaci, kde je provedená veškerá koordinace s ostatními profesemi, jako je voda, kanalizace, vzduchotechnika či samotná stavba. Dále bylo řešeno, jak projektová dokumentace zrealizovaná v Revitu pomáhá při kontrolních dnech a při případných reklamacích. Projektant ExPlanu se s přítomnými podělil o informace, kde nalézt zdroje BIM knihoven, kteří výrobci jsou již „BIM ready“, a jak kvalitní datové podklady poskytují. V prezentaci zaznělo mnoho důkazů z praxe o tom, že právě zvládnutí BIM a klíčového prvku – Autodesk Revit, dává projektantům elektro velký potenciál do budoucích zakázek. Samozřejmě nás těší i velmi kladné hodnocení nás, jako partnera a dodavatele Autodesk řešení, které zaznělo v prezentaci a které dopomohlo k tomu, že je dnes společnost Explan etablovaná jako „BIM ready“ a vysoce žádaný partner, který je pravidelně oslovován v nových BIM zakázkách. Tímto znovu velmi děkujeme společnosti Explan, že se s námi a ostatními účastníky workshopu podělila o svoje know-how a velmi zajímavé informace z realizovaných projektů v praxi.

V závěrečném bloku workshopu jsme představili nadstavby Autodesk Revitu, jejichž nástroje které průběžně vyvíjíme, jako je export do Excelu, hromadná editace rodin, podrobnější filtr, apod. (podrobněji zde). Přítomní účastníci pozitivně kvitovali i doporučené weby, které jim pomohou zefektivnit práci jak ve stávajícím prostředí, tak v oblasti informačního modelování. Úplný závěr workshopu pak tradičně patřil věcné diskuzi mezi všemi zúčastněnými.


pondělí 15. dubna 2019

Revit 2020 - Structure - novinky

V tomto článku zhrňujeme novinky BIM aplikácie Autodesk Revit 2020 z oblasti stavebných konštrukcií, teda z oblasti pôvodných funkcií modulu "Structure". Prehľad hlavných noviniek Revitu 2020 nájdete v článku Revit 2020 - novinky BIM aplikácie.

Presun a kopírovanie výstuží – vylepšená logika kopírovania a presunu výstuží, vylepšené bolo hlavne uchopovanie výstuže a detekovanie okraja výstuže (napr. strmienkov) vzhľadom ku krytiu.Ocelové prípoje pre Dynamo – k dispozícií je nový balíček Autodesk Steel Connections 2020 – obsahuje nové uzly pre tvorbu a správu ocelových prípojov.
Poznámky více výstuží pre betónové plochy – po novom je možné kótovať sady viacerých výstuží v prvkoch, ktoré sú naklonené vzhladom k aktuálnemu pohladu (napr. rampa zobrazená v pôdorysnom pohlade)
Poznámky více výstuží pre výstuže volného tvaru – nástroj více výstuží umožňuje opatriť kótami aj sady výstuží volného tvaru (rovinné alebo rovnobežné tyče)Výstuž pre schodisko na mieste – prvky schodiska tvoreného na mieste umožňujú hosťovať výstužRozšírenie pre ocelové prípoje – má obrovské využitie hlavne ak pracujeme na velkých projektoch – kde potrebujeme vložiť rovnaký prípoj do viacerých miest naraz. Po kliknutí na novú možnost “Rozšířit připojení” sa oceľový prípoj automaticky skopíruje na všetky ďalšie miesta v modeli, kde sa nachádza identický kontext (vid video)

Parametre typu standardných ocelových prípojov – umožňuje prispôsobiť si z dialogového okna Vlastností typu - každý typ ocelového prípoja podľa potreby – pomocou novej možnosti Upraviť paraemetry. Po novom si tak možno prípoj uložiť pod konkrétnym názvom typu a tak napr. aktualizovať všetky prípoje (rovnakého typu samozrejme) z jedného miestaPo kliknutí na Upraviť parmametre je k dispozícií je nové dialógové okno s náhľadom a parametramiVylepšené kóty pre ocelové prípoje – po novom možno kótovať polomer alebo priemer kruhového otvoru, okótovať vzdialenosť medzi dierami alebo strižnými čapmi od ich stredu
Procesy na pozadí pre ocelové konštrukcie – niektoré z najčastejšie používaných príkazov pre návrh ocelových konštrukcií – napr. presun, kopírovanie zarovnania, otočenie, tvorba prípoja – po novom fungujú ako výpočtové procesy na pozadí. Táto novinka umožňuje vytvárať/upravovať už ďalšie prvky v modeli, zatiaľ čo predchádzajúci príkaz sa ešte stále prebieha
Revit 2020 - TZB novinky

V tomto článku shrnujeme novinky BIM aplikace Autodesk Revit 2020 z oblasti TZB, tedy z oblasti původních funkcí modulu "MEP". Přehled hlavních novinek Revitu 2020 najdete v článku Revit 2020 – novinky BIM aplikace.

Přizpůsobení směru k rozvaděči – funkce nabízí nové volby nastavení stylu šipek pro schématické zobrazení vodičů ve směru k rozvaděči?Připojení rozvaděče přes kabelová oka – při tvorbě elektrických obvodů přibyla u rozvaděčů nová možnost typu zapojení přes kabelová oka:Zobrazení kabelové lávky, elektroinstalační trubky, izolovaného potrubí/trubky a potrubí s výstelkou – vylepšení výkonu aplikace. Revit nyní regeneruje tyto prvky pouze v případě, že jsou viditelné na kreslící ploše. Pohledy se tak budou otevírat a aktualizovat rychleji. Pokud je navíc jeden z těchto prvků na kreslicí ploše velmi malý, zobrazí se bez ohledu na úroveň detailů přiřazenou k pohledu v podobě zjednodušených čar.

Úprava horní výšky a spodní výšky – potrubí, elektroinstalační trubky a kabelové lávky je možné upravovat i pomocí dvou dalších parametrů Horní výška a Spodní výška, které byly dříve jen pro čtení. Tato novinka byla uvedena již ve verzi 2019.2. Nyní tato možnost přibyla i pro trubky. A navíc se nyní u trubek určuje spodní výška pomocí vnějšího průměru.Přejmenování parametrů pro výškové úrovně – byly přejmenovány parametry pro určování odsazení a výšky:
 • U součástí trubek, potrubí, kabelových lávek, vedení a u výrobních součástí:
  • Odsazení je nyní Střední výška
  • Počáteční odsazení je nyní Počáteční střední výška
  • Koncové odsazení je nyní Koncová střední výška
 • U instance rodiny:
  • Odsazení je nyní Odsazení od hostitele
  • Výška je nyní Výška od podlaží

Parametr výšky – u následujících kategorií je možné používat parametry výšky pro vykazování, popisování a filtry v pohledech:
 • Mechanické zařízení
 • Instalační zařizovací předměty
 • Osvětlovací tělesa
 • Osvětlení
 • Rozstřikovače
 • Elektrická tělesa
 • Elektrická vybavení
 • Datová zařízení
 • Komunikační zařízení
 • Požární poplachová zařízení
 • Zařízení na přivolání ošetřovat>elky
 • Zabezpečovací zařízení
 • Telefonní přístroje
 • Speciální vybavení
 • Vyústky vzduchotechniky
 • Obecné modely
 • Nábytek
 • Výsadba
 • Truhlářské výrobky
Parametr Výška byl přejmenován na Výška od podlaží a parametr Odsazení byl přejmenován na Odsazení od hostitele.Možnost Povolit skupinu na paletě Díly TZB výroby - kliknutím na Povolit skupinu můžete zvolit součásti z jiné skupiny pro vybranou službu dílů TZB výroby. Např. změna čtyřhranného potrubí na kruhové.Novinkou je i možnosti exportu výrobních dat v doplňku Revit Extension for Fabrication - lze generovat CSV a TXT soubory, které se dají následně importovat do tabulkovýh kalkulátorů nebo jiných programů. Výrobní data lze využít v různých pracovních postupech prefabrikace, přípravy stavby, ve výkazech, optimalizaci rozložení nebo v poptávkových řízeních.

P.Homan