čtvrtek 30. července 2015

Efektivita práce s programem Revit Architecture

Důležitým předpokladem efektivity práce při projektování v programu Revit je především automatizace procesů. Ta vede jednak k úspoře času a především k úspoře financí vyčleněných na konkrétní projekt. Předmětem článku není ani tak popisování výhod Revitu, které čtenáři tohoto blogu již dobře znají, ale především tipy pro urychlení práce s příkazy s využitím klávesových zkratek, které se dají v Revitu jednoduše nastavovat.

Revit standardně nabízí již přednastavené klávesové zkratky, ale ty většinou vycházejí z prvních písmen anglických názvů daných příkazů - např. příkaz „otočit“ lze zadat pomocí zkratky RO [rotate], nebo příkaz „zarovnat“ pomocí zkratky AL [align]. Tyto kombinace písmen nejsou pro uživatele zrovna ideální, jelikož nutí k tomu, aby jeho levá ruka (popřípadě pravá, pokud je uživatel levák a drží myš levou rukou) cestovala po klávesnici, namísto aby urychlil práci při tvorbě inteligentního objektu. Vymačkávání klávesových zkratek typu AL, kde jednotlivá písmenka leží na opačných stranách české klávesnice, je spíše noční můrou a je pochopitelné, že se následně uživatelé vracejí k obligátnímu využívání příkazů na pásu karet, anebo se rozhodnou ke kroku, kdy si nejčastěji využívané zkratky nastaví podle svého uvážení.

Jakým systémem zkratek a jaké konkrétní příkazy si je vhodné nadefinovat, je samozřejmě záležitostí uživatele, níže je ukázán jeden způsob ověřený praxí, po chvíli užívání se stává rychle zapamatovatelný a urychluje práci při modifikacích inteligentního objektu či jednotlivých komponent projektu.

Systém zkratek vychází z potřeby, kdy uživatelova levá ruka necestuje po celé klávesnici, ale soustřeďuje se pouze na její levou část. Příklad ergonomické kombinace zkratek pro jednotlivé příkazy vypadá následovně:


Jelikož počet příkazů, ke kterým se dá přiřadit klávesová zkratka, je nespočet, je dobré se soustředit pouze na nejpoužívanější funkce, nejčastěji na příkazy na kartě Upravit.

Nastavení klávesových zkratek lze najít jednak na kartě POHLED → panel OKNA → příkaz UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ → KLÁVESOVÉ ZKRATKY

nebo

aplikační menu R  → MOŽNOSTI → UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ → KLÁVESOVÉ ZKRATKY

Download XML definice 

pondělí 27. července 2015

Novinky Autodesk Fabrication 2016

Nasledujúce nové funkcie sa týkajú všetkých produktov rady Autodesk Fabrication 2016 – tj. Fabrication CADmep, Fabrication ESTmep a Fabrication CAMduct.


- Autodesk Fabrication API – aplikačné programové rozhranie (API) tretích strán, je teraz prístupné vo všetkých Autodesk Fabrication produktoch (CADmep, ESTmep a CAMduct) a poskytuje nasledujúce možnosti:
           - vytváranie Fabrication Addins (doplnkov) v ktoromkoľvek .NET programovacom jazyku (C#, VB.NET & C++ cli)
           - viacúrovňový prístup k Fabrication databázam a Fabrication súborom
           - čítanie a zapisovanie do Fabrication knižničných prvkov (items) a ich vlastností (špecifikácie, prípojky a ďalšie)
           - čítanie a zapisovanie do Fabrication prác (jobs) a ich vlastností (názov práce, ref. č. práce, zákazník a ďalšie)
           - plný prístup pre čítanie Fabrication databáz (materiály, špecifikácie, nacenenie a ďalšie)
           - čiastočne odblokovaný prístup pre zapisovanie/ukladanie do Fabrication databáz

- Prístup k ITM obsahu
Vlastnosti poskytovaných knižničných prvkov výrobcov (napr. Lindab, Geberit, ...) sú po novom odomknuté, čo znamená že obsah a parametre týchto prvkov je možné plne modifikovať, kopírovať alebo meniť.


- Nastavenie typu prípojov
po novom je možné priradiť Typ domény ku konektoru (prípojke). Nastavenie typu domény sa vzťahuje pre HVAC (vzduchotechnika), potrubia a elektrické systémy.


- Nastavenie izolačnej normy
pre zlepšenie schopnosti vzájomne spolupracovať s Revit MEP, môžno obmedziť voľbu Izolačnej normy pri položkách pre potrubia a elektrické systémy.

- Nastavenie podpier (hangers)
možnosť natiahnuť tyče podpier do rôznych dĺžok


- Vypočítané rozmery
možné zadávať parametre knižničných prvkov ako napr. dĺžky, priemer, veľkosť pomocou matematických vzorcov

- Import & Export
zlepšená rýchlosť importu a exportu databáz

- Design line
možnosť efektívnejšej tvorby viacerých systémov (vytvorených pomocou Design Line) pomocou šablón


 

Novinky týkajúce sa iba Fabrication CADmep 2016:


- zobrazenie Folders (priečinkov)
po spustení príkazu FOLDERS je po novom možné orientovať strom priečinkov Horizontálne alebo Vertikálne. Nastavenie nájdete po kliknutí pravým tlačítkom myši do prázdneho priestoru vo Folders > View > Show Vertically/Horizontally


 

Novinky týkajúce sa iba Fabrication CAMduct 2016:


- vlastná (užívateľom definovaná) konfigurácia NC kódu
možnosť vytvoriť vlastný NC kód pre definovanie umiestnenia stroja, cesta pohybu, rezanie, správanie sa stroja a pod.  File > Setup >  Installed Machines > Custom NC


- podpora viacerých odvíjačov (odvíjacie a navíjacie zariadenia)
možnosť konfigurovať viac odvíjačiek v rovnakej databáze

Viac informácií o produktoch Fabrication nájdete v blogu BIM pro výrobce a na stránke Autodesk Fabrication.