úterý 30. října 2018

BIM 360 Design - porovnání s konkurencí


Architektonické a inženýrské firmy se standardizují na Revitu, aby jim pomohl dokončovat projekty rychleji a výnosněji. Díky správným nástrojům pro spolupráci můžete zlepšit vaše výnosy, rozšířit působení vaší firmy na trhu a urychlit multidisciplinární sdílení práce a řízení projektů v Revitu, abyste dodrželi náročné termíny.

Jaké jsou nejdůležitější funkce spolupráce, po kterých volají uživatelé Revitu a proč na nich tolik záleží? Podívejme se blíže.

Které funkce zvyšují výkonnost spolupráce v Revitu:

 • Jednoduché sdílení souboru a výměna dat
  Sdílejte dokumenty s přístupem pro čtení/zápis na úrovni složek a projektů.
 • Propojení souborů a Revit worksharing, kdykoliv a kdekoliv
  Spolupracujte v reálném čase se vzdálenými, lokálními nebo multidisciplinárními týmy na úrovni prvků, vně firewallu společnosti.
 • Doručitelná koordinace prostřednictvím balíčků v průběhu celého projektu
  Sledujte a sdílejte výsledky prostřednictvím balíčků, v rámci lhůt, ve společném úložišti projektu a opakovaně je využívejte ke snížení závislosti na manuálních pracovních postupech.
 • Vizualizace změn mezi aktuálními a minulými výstupy
  Sledujte ve webovém prohlížeči vývojový proces modelu, spolupráci na úrovni týmu, podlaží nebo fáze, abyste jasně porozuměli příchozím změnám.
 • Problémy a připomínky na mobilních zařízeních
  Umožněte všem zúčastněným stranám, jako jsou ředitelé a projektoví manažeři, aby měli přístup k postupujícímu návrhu a mohli na svých mobilních zařízeních sledovat jeho významné změny.
 • Centralizování dat v jediném úložišti v průběhu celého životního cyklu projektu
  Propojte data po celou dobu životnosti projektu, abyste snížili riziko chyby, zvýšili odpovědnost a urychlili dokončení projektu.

Jak vypadá porovnání s jinými možnými řešeními spolupráce na BIM projektech?


V krátkodobém časovém horizontu se může zdát, že je pohodlnější použít FTP server, nebo že je levnější ukládat data Revitu do kancelářské aplikace pro sdílení souborů, kterou již používáte.

Nicméně, BIM 360 Design je jediné řešení pro Revit, které nabízí multidisciplinární možnosti sdílení a koordinaci mezi více společnostmi. Díky vizualizaci změn, správě problémů a mobilním připomínkám je BIM 360 Design komplexním řešením pro týmy využívající Revit, přičemž zároveň centralizuje návrhová data v průběhu celého projektového cyklu.

Nastavení a údržba serverových aplikací jsou nákladná a časově náročná řešení postrádající schopnosti, jako jsou mobilní připomínkování, správa problémů a revize návrhů. A navíc, rozpojená řešení, která necentralizují data a pracovní postupy, způsobují nesrovnalosti, pokud je třeba data přesouvat, zvyšují časové ztráty produktivity a nedostatečně podporují komplexní projektové cykly v oblasti AEC.

Pouze Autodesk BIM 360 Design je určen pro spolupráci kdykoli a kdekoli v rámci aplikace Revit.

Podrobněji viz PDF leták "Které řešení spolupráce v Revitu je pro Vás to pravé?":


klikněte pro stažení PDF (1.3MB)Viz též Autodesk BIM 360 Design

středa 24. října 2018

BIM 360 Design - sdílení modelu z Revitu

V minulých příspěvcích k BIM 360 Design jsem ukázal, jak vytvořit projekt v cloudové službě BIM 360 Design, vytvořit týmy, které budou na projektu spolupracovat a jak jim nastavit práva. Nyní se podíváme, jak nahrát model z Revitu do BIM 360 Docs.

V prostředí Revitu je možné před vlastním nahráním na cloud nastavit seznam pohledů a výkresů, které chceme nahrát. Seznamů je možné vytvořit několik a mohou obsahovat libovolné pohledy a výkresy týkající se např. jednoho patra, rozmístění nábytku nebo jen konstrukčních prvků. To výrazně zjednodušuje komunikaci.


Po nastavení publikování nahrajeme model do BIM 360 Docs. Postup je podobný jako když vytváříte centrální model na vnitřní síti, jen s tím rozdílem, že nyní bude centrální model uložen na cloudu. Vyberete tedy při nastavení spolupráce volbu "Správa dokumentů ve službě BIM 360". Pokud nemáte před započetím sdílení vytvořené pracovní sady, dojde k jejich automatickému vytvoření. Poznámka: Volba "Správa dokumentů ve službě BIM 360" je dostupná jen ve verzi Revit 2019 (respektive 2018.3) a vyšších. U starších verzí Revitu dojde k uložení modelu do starší služby BIM 360 Team.

Centrální model se ukládá do předem vytvořeného adresáře daného týmu, do kterého musí mít uživatel/tým, který ho nahrává, přístupová práva.

Podívejte se na celý postup na videu:

pátek 19. října 2018

BIM 360 Docs - říjnová aktualizace

Poslední aktualizace cloudové služby Autodesk BIM 360 Docs pro správu dokumentace se týká nejen samotné webové služby ale i mobilních aplikací. Vylepšení se týkají:

 • Rychlejší zobrazování a navigace v rozsáhlé adresářové struktuře. Změna je patrná hlavně u projektů, kde jsou stovky podadresářů. Na základě požadavků uživatelů se upravil způsob přejmenování adresářů:
 • Při otevření vícestránkového pdf nebo modelu z projektového adresáře "Project files", dojde k automatickému zobrazení panelu "Sheets and views" pro snažší navigaci v dokumentu.


 • Přímo z prohlížeče lze sdílet libovolnou verzi jednotlivého výkresu (dříve šla sdílet jen poslední verze)
 • Pro prohlížení jsou nyní přidány formáty obrázků TIF a TIFF včetně generování náhledů. Náhledy jsou dostupné jen pro obrázky nahrané po 11.10.2018.

 • Rozšířena byla podpora připojených souborů - jak pro výkresy AutoCADu, tak i pro modely Revitu v adresáři "Project Files". Podporované formáty jsou 
  • rastrové obrázky
  • DWG
  • DWF/DWFx
  • PDF
  • DGN
  • Mračno bodů (rcp/rcs)
  • Soubory Navisworks (NWD/NWC)
  • Sestavy z Inventoru (IAM)
 • Aktualizovány byly také aplikace BIM 360 iOS a BIM 360 Android
  • BIM 360 iOS
   • Možnost stahovat offline celé adresáře
   • Editace revizních poznámek
   • Podpora dalších jazyků (bohužel zatím chybí čeština)
   • Podpora iOS 12
  • BIM 360 Android
   • Plná podpora hyperlinků
   • Editace revizních poznámek
   • Otevření příloh asociovaných s RFI
Porovnání rozdílů funkčnosti mobilních aplikací pro telefony a tablety s operačními systémy iOS a Android naleznete na této stránce.


pondělí 15. října 2018

Vyznejte se v licencování cloudových služeb BIM 360

Pokud jste zkoumali, jakým způsobem funguje licenční model u služeb Autodesk BIM 360, pak jste možná našli více otázek než odpovědí. Pokusím se na příkladech objasnit specifika licencování služby BIM 360 Design.

Pokud je licence BIM 360 Design přiřazena uživateli v účtu (accounts), tak tato licence následuje uživatele ve všech projektech, ve kterých je členem (i u jiných firem). Autodesk toto nazývá “Bring Your Own Subscription”, zkráceně  “BYOS” licenční model.


Příklad1:
Firma A má 10 licencí BIM 360 Design. Všechny licence používají lidé z dané firmy
Firma B má 10 licencí BIM 360 Design. Všechny licence používají lidé z dané firmy

Firma A bude spolupracovat s firmou B na projektu a pozve 5 uživatelů z firmy B
Firma A ani Firma B nemusí dokupovat další licence. Firma B si s sebou vezme své licence BIM 360 Docs i Design v rámci BYOS

Příklad2:
Firma A má 10 licencí BIM 360 Docs
FIma B má 10 licencí BIM 360 Design

Firma A pozve 5 členů z firmy B do nového projektu. Protože firma A nevlastní licence Design, nelze použít výhodu „BYOS“. To znamená, že firma A musí firmě B poskytnout (zakoupit) licence, i když firma B již licence BIM 360 Docs vlastní

Příklad3:
Firma A má 10 licencí BIM 360 Design
FIma B má 10 licencí BIM 360 Docs

Firma A pozve 5 členů z firmy B do nového projektu. Protože firma B nevlastní licence Design, nelze použít výhodu „BYOS“ . To znamená, že firma A musí firmě B poskytnout (zakoupit) licence.

úterý 9. října 2018

BIM 360 Design - vytvoření týmů

V minulém příspěvku jsme se věnovali založení projektu ve službě BIM 360 Design, která je určena uživatelům Revitu, kteří chtějí spolupracovat nad modely Revitu a nejsou propojeni ve stejné síti.

V dnešním příspěvku si ukážeme, jak vytvořit týmy, které budou mezi sebou spolupracovat a nastavit jim přístupová práva.

Před přidáním týmů je vhodné přidat nejprve do projektu jednotlivé členy. Členové projektu se přidávají v modulu Project Admin na kartě Members.  Do projektu ze přidat jen ty členy, kteří jsou již přidání do vašeho účtu administrátorem účtu. Viz minulý příspěvek. Po přidání člena mu lze nastavit práva pro jednotlivé moduly, které máte aktivované.


Týmy, které budou spolupracovat na projektech v Revitu, se vytváří v administraci projektu (Project Admin) na kartě Services v sekci Design Collaboration.


Během vytváření týmů lze ručně určit adresář, do kterého bude tým ukládat svá data. V případě, že se adresář neurčí, vytvoří ho systém automaticky podle názvu týmu.

Po vytvoření týmů lze do nich přidat členy přidané v předchozím kroku. Členům lze nastavit práva z hlediska modulu Design Collaboration, tedy zda mají právo otevírat, editovat nebo sdílet data s dalšími týmy či nikoliv. Právo pro sdílení (Share) se většinou nastavuje pro vedoucí jednotlivých týmů, kteří jsou zodpovědní za data, která se sdílejí napříč týmy. Práva nastavená v týmu se automaticky přenášejí i na adresáře týmu.


V případě, že chcete přístupová práva uživatelů do jednotlivých složek upravit, přejděte do modulu Document Management a v nastavení každého adresáře upravte přístupová práva. Práva lze nastavovat jak pro jednotlivé uživatele zvlášť, tak i pro celé firmy (členové firmy pak práva dědí) nebo pro role.


Podívejte se na celý postup nastavení na videu:V další části se podíváme jakým způsobem sdílet model z Revitu s ostatními týmy.

pondělí 1. října 2018

Revit Tools: Rozdělení a přečíslování potrubí/trubek

V nasledujúcom článku budeme pokračovať v bližšom predstavovaní našich doplnkových nástrojov CADstudio Revit Tools, predovšetkým pre oblasť TZB - dnes sa budeme trochu podrobnejšie venovať funkciám Rozdělení a Prečíslování, ktoré prešli nedávno ešte miernym vylepšením - aj na základe vašich podnetov.


Nástroj Rozdělení umožňuje rozdeliť vybrané prvky potrubia alebo trubiek na užívateľom zvolenú dĺžku.

Pomocou jednoduchého dialógového okna umožňuje aj po hromadnom označení všetkých prvkov v pohlade definovať rôzne hodnoty rozdelenia pre hranaté (1), kruhové potrubia (2) a pre trubky (3). Nástroj v mieste rozdelenia automaticky vloží prvok spojky, ktoré má užívateľ nastavené v predvolbách trasy.

V starších verziách ešte nebolo možné určiť smer začiatku delenia, a tak sa v mnohých prípadoch stávalo, že doplnok síce rozdelil potrubia, ale začal "z opačnej strany" ako užívateľ v danom mieste potreboval - na čo sme boli viacerými z Vás upozornený na našom helpdesku. Po novom (od verzie 2.4.2) je možné zvoliť začiatok delenia - buď po smere potrubia (4) alebo proti smeru (5).


Viď tiež krátka videoukážka:


Funkcia Přečíslování umožňuje všetkým prvkom vo vybranej vetve automaticky priradiť poradové číslo vrátane predpony alebo prípony podľa potreby.


Užívateľ kliknutím vyberie začiatok vetvy, od ktorej chce číslovať, v prípade ak je potrebné prečíslovať len časť z vetvy, okrem začiatku treba zadať aj smer číslovania. Po novom (od verzie 2.4.2) je možné vybrať či doplnok pripradí rovnakým prvkom vo vetve to isté číslo, alebo rovnaké prvky vo vetve budú mať rôzne čísla.


Viď tiež krátka videoukážka: