pátek 17. srpna 2018

Novinky Revit 2019.1

Podobně jako u předchozích verzí uvolnil Autodesk průběžnou aktualizaci BIM aplikace Revit, určenou pro předplatitele. Přináší několik zajímavých novinek. S těmi nejdůležitějšími vás nyní chceme seznámit.

MOŽNOST MODIFIKOVAT ŠRAFOVACÍ VZOR NA HORNÍ HRANĚ STĚNY


První drobné vylepšení zaznamenal Revit v případě modifikování šrafovacího vzoru, který je umístěn na horní hraně stěny. Nyní lze daný šrafovací vzor zarovnat, přesunout či pootočit. Tato změna se nevztahuje na šrafovací vzor v řezu v případě seříznutí stěny. Daný šrafovací vzor lze umístit na horní hranu stěny pomocí nástroje Malba.


ZAROVNÁNÍ A UCHOPENÍ ŘEZU


Drobné vylepšení zaznamenal i řez, na který lze nyní aplikovat nástroj Zarovnat. Tento nástroj lze použít i v momentě, kdy je nutné daný řez pootočit.
Dále byl řez doplněn o uchopovací režim, který umožní jeho jednoduchý přesun do pozice, kterou opravdu chcete.

 

 

VYLEPŠENÝ IMPORT DVOJITÝCH ŠRAFOVACÍCH VZORŮ


Revit 2019 představil novou funkci dvojitých šrafovacích vzorů. Nicméně, daná funkce měla pár drobných vad v případě spolupráce s programem AutoCAD.
V Revitu 2019.1 daná funkce zaznamenala zásadní vylepšení. Již neplatí, že dvojité šrafovací vzory naimportované z AutoCADu do Revitu se tváří jako dva samostatné šrafovací vzory umístěné nad sebou. Nyní se daný šrafovací vzor chová jako jeden objekt a automaticky se vyplní parametr vzor výplně popředí a pozadí.

 

 

VYLEPŠENÁ NAVIGACE V PERSPEKTIVĚ


Revit 2019 nám představil funkci perspektivního režimu promítání. Navigace v tomto režimu zobrazení nebyla zcela intuitivní, proto Autodesk přistoupil k drobným vylepšením, které práci v daném režimu zpříjemní, ale rozhodně nedosahují kvalit nástrojů jako má Enscape či Lumion.
Nejdůležitější změnu prodělal nástroj zoom. Zoomování v perspektivním režimu má za následek pohnutí kamery. Použití kolečka myši nemělo žádný efekt na zobrazení perspektivy v předchozí verzi Revitu, z tohoto důvodu bude nutné si na tuto novu vlastnost zvyknout. Pokud se chcete vyhnout tomuto chování, je důležité si nejprve zapnout ořezovou oblast.
Režim perspektivního promítání prodělal další drobné změny:
-    V případě duplikování perspektivního pohledu se nastavení pozice kamery a zoomu převedou do nového pohledu v nezměněné podobě.
-    Zamčeným perspektivním pohledem nelze rotovat a ani kamera nejde posunout do jiné pozice.
-    Ořezání pohledu za pomocí ořezové oblasti lze nyní vyvolat přes pravé tlačítko myši. To stejné platí i pro resetování ořezové oblasti.
-    Nyní lze jednoduše rotovat v režimu perspektivního zobrazení za pomocí stisku kolečka myši a klávesy Shift.

 

MOŽNOST VYTVOŘIT 3D ŘEZ V PERSPEKTIVĚ


Další vylepšení, které Autodesk zaimplementoval do Revitu, je možnost vytvořit 3D řez v perspektivním režimu zobrazení.

 

 

NOVÁ ÚVODNÍ OBRAZOVKA


Po zapnutí Revitu Vás čeká malé překvapení, celá úvodní obrazovka byla přepracována tak, aby byla minimalistická a efektivní.
Nejužitečnější novou funkcí je začlenění malé ikonky do náhledu projektu, která informuje o propojení souboru s centrálním modelem.
Po najetí kurzoru na náhled daného souboru se zobrazí informační panel, který informuje uživatele o cestě k uloženému souboru, datum posledního uložení a jeho velikosti.
Levá část úvodní obrazovky prodělala také značné zjednodušení, pokud pracujete přes BIM 360, Vaše data se zde budou zobrazovat.

 

MOŽNOST ZMĚNIT VELIKOST OKEN VÝKRES A UMÍSTIT POHLED


Dialogům Výkres a Umístit pohled lze nyní jednoduše změnit velikost.           

 

SPOLUPRÁCE REVIT A CIVIL 3D


Nyní lze připojovat topografii vytvořenou v programu Civil 3D do Revitu. Můžete tak snáze propojit data situace s BIM daty vlastního stavebního projektu. Daný import funguje striktně přes cloudové řešení BIM 360 Docs a Autodesk Desktop Connector.

 

 

MOŽNOST PŘIPOJOVAT IFC MODELY PŘES BIM 360


V nové verzi Revitu 2019.1, lze připojovat IFC modely z cloudového úložiště BIM 360, již není potřeba, aby dané modely byly uloženy na lokálním disku.

 

VYLEPŠENÍ VKLÁDÁNÍ VÝZTUŽE


V Revitu 2019.1 byla rozšířena možnost vkládání prutů výztuže do nepravidelných tvarů konstrukcí za pomocí trajektorie. Tato nová funkce ulehčí vyztužování v 3D pohledech a pomůže nadefinovat přesné tvary výztuže pro standardní a nestandardní tvary železobetonových konstrukcí.


Videoukázky použití jednotlivých nových funkcí verze 2019.1:Aktualizaci Revit 2019.1 si můžete stáhnout z vašeho účtu Autodesk Account nebo pomocí Desktop App.

pondělí 13. srpna 2018

Export sdílených parametrů v Revitu


V tomto článku si řekneme, jak správně pracovat se sdílenými parametry a se souborem sdílených parametrů. Nejprve si ale musíme ujasnit, co to vlastně sdílený parametr je.

Sdílené parametry jsou parametry, které můžeme použít u více rodin, ale také u více projektů. Jejich správným použitím můžeme definovat data, která nejsou definována v souboru rodiny nebo v šabloně projektu. Sdílené parametry se ukládají do textového souboru, který není závislý na projektu. Hlavní výhodou sdílených parametrů je to, že takto zadané parametry se dají vykazovat ve výkazech nebo je může zobrazovat v popiscích.

Při práci v Revitu, se nám může stát, že se nám u některých rodin nevykazují správně určité parametry, například parametr materiálu. A to i přes to, že parametry materiálu, mohou být přímo u daného prvku nastaveny. Pro naši situaci se budeme bavit například o jednoduché skříňce a parametr, který nás bude zajímat bude materiál korpusu skříňky.

To se může stát, když jsou tyto parametry nastaveny jako parametry dané rodiny a nedají se tak vykazovat v projektu. Můžeme to jednoduše napravit tím, že dané parametry nastavíme jako sdílené parametry projektu. Pak již bude možné s je vykazovat.

Nejprve si zvolíme prvek, kde víme, že se nám materiály vykazují správně a u tohoto prvku si přes vlastnosti typu rodiny vyexportujeme sdílené parametry. Tím se nám zpřístupní možnost si k naší skříňce načíst sdílené parametry a materiál korpusu tak nastavit do správné kategorie, aby se nám zobrazoval ve výkazu.

Podrobný postup včetně často dělané chyby při tvorbě sdíleného parametru a práce s ním je zobrazen ve video návodu:

pátek 10. srpna 2018

Autodesk Navisworks - tipy pro začátečníky - navigace v modelu

Pro efektivní prohlížení modelů v koordinační aplikaci Navisworks je důležité ovládat různé postupy. Bez znalosti a kombinace řady funkcí může být navigace v modelu někdy až frustrující záležitost.

Víte například, že v konkrétním patře je umístěn nějaký prvek instalace. Pomocí Selection Tree ho snadno najdete a vyberete.


Ale teď chcete vidět i jeho model. Objekt je uvnitř budovy a překrývají ho jiné objekty. Kde je?  Použijte příkaz Zoom Selected, nebo efektivněji klávesovou zkratku tohoto příkazu PageDown.


Pořád ale může být objekt schovaný za jinými prvky. Jedna možnost je použití příkazu Hide Unselected pro skrytí všech ostatních prvků.


Anebo lze použít na všechny ostatní objekty Průhlednost - viz video ukázka, na videu stojí za povšimnutí i využití příkazu Invert Selection:A na závěr průhlednost nastavíte zpět na 0, nebo celý model vrátíte do původního zobrazení vybráním všech prvků (příkaz Select All na pásu karet Home) a resetováním přepsaného zobrazení.


středa 27. června 2018

Nastupujeme do BIM - rekonstrukce budovy s Recap, Revit a BIM 360 Docs (4/4)


Zvažujete přechod na BIM nástroje a postupy v projekční přípravě, výstavbě či provozování staveb? Jak se BIM liší od běžných CAD postupů - z pohledu projektantů a architektů? V sérii 4 krátkých videoukázek si představíme typické pracovní postupy využívající softwarové BIM nástroje firmy Autodesk, především Revit a BIM 360. Viz předchozí díl.

4. díl - komunikace návrhů


Podívejme se na to, jak může BIM 360 Docs spolupracovat s nástroji v sadě AEC Collection, včetně Revit, Revit Live a Insight, na projektu modernizace historického mlýna a jeho přestavby na kancelářské prostory.

Jak může projekt rekonstrukce vypadat prakticky?

U každého projektu rekonstrukce a renovace je důležité začít přesnými informacemi o stávajícím stavu budovy. Zachycení reality 3D skenováním je rychlá a levná alternativa k ručnímu odměřování rozměrů. V tomto projektu bylo provedeno laserové oskenování interiéru a exteriéru budovy. Výsledná data mračna bodů byla importována do Autodesk Recap, kde následná editace zajistila, aby rozměry budovy byly co možná nejpřesnější. Tato data jsou pak importována do Autodesk Revitu, kde je vytvářen inteligentní 3D model zakreslením stěn, dveří, oken a dalších prvků budovy nad daty mračna bodů vytvořenými v Autodesk Recap.


Vzhledem k tomu, že záměrem projektu bylo zvýšit energetickou efektivitu projektu pro kancelářské využití, mohou být informace z modelu Revitu následně analyzovány pomocí Autodesk Insight, ve kterém lze procházet indikátory reálného výkonu, typy materiálů, vliv obsazení místností nebo různé varianty ventilace, vytápění a chlazení.

Jak projekt postupuje, může být sdílen se zbytkem projektového týmu pomocí BIM 360 Docs. Zde mohou členové týmu také procházet model a v reálném čase zasílat zpětnou vazbu. BIM 360 Docs může být využit i pro přiřazování a sledování úkolů.

V tomto příkladu byl vznesen požadavek na doplnění čidel na pracovištích. Projektant následně zareaguje odpovědí. Při pozdějším procházení modelem lze zvýraznit tyto změny návrhu. Navíc lze porovnávat různé verze modelu, kde si všimnete i méně patrných změn návrhu. BIM 360 Docs udržuje přesné záznamy o všech otevřených, zodpovězených i uzavřených požadavcích a problémech.

A až přijde čas na prezentaci finální verze návrhu, můžete využít Revit Live. Revit Live je cloudová služba, která promění vaše modely Revitu na virtuální svět, ve kterém každý člen projektového týmu, včetně investorů, lépe pochopí výsledný projekt s vysokou mírou přesnosti, jen s využitím informací poskytnutých v modelu Revitu.
úterý 26. června 2018

ReCap - oblasti podle podlaží

Aplikace Autodesk ReCap (součást AEC Collection), která se používá pro zpracování mračen bodů, má k dispozici řadu pokročilých funkcí. Jednou z nich je i nástroj pro vytváření tzv. oblastí, které mohou být velmi užitečné. Laserové skeny obsahují miliony bodů a výkon systému můžete zvýšit právě využíváním oblastí. Oblasti skenování také pomáhají lépe vizualizovat existující scénu tím, že je můžete libovolně vypínat.Oblasti lze ale také využívat v dalších projekčních aplikacích, jako je AutoCAD nebo Revit, kde chcete mít mračno bodů podložené.

Nadefinovaným oblastem můžete zadat vlastní název a libovolnou barvu. Ale pozor, každý bod patří pouze jedné oblasti. Ty se tedy nemohou překrývat.

Nedávno jsem řešil rozdělení skenu jedné budovy do oblastí podle podlaží. K tomu účelu je užitečné použít funkci Vymezujícího rámečku (ořezového boxu) - postup viz krátká video ukázka:Pro práci v projektu se může hodit i Barevný režim nastavený podle podlaží, viz další video ukázka, ale ten je záležitostí čistě vizuální a pouze pro ReCap. AutoCAD i Revit mají vlastní nastavení barevného zobrazení mračna bodů.


pondělí 25. června 2018

Nastupujeme do BIM - komunikace návrhu s Revit Live (3/4)


Zvažujete přechod na BIM nástroje a postupy v projekční přípravě, výstavbě či provozování staveb? Jak se BIM liší od běžných CAD postupů - z pohledu projektantů a architektů? V sérii 4 krátkých videoukázek si představíme typické pracovní postupy využívající softwarové BIM nástroje firmy Autodesk, především Revit a BIM 360. Viz předchozí díl.

3. díl - komunikace návrhů


Kombinace aplikací Autodesk Revit, Revit Live a BIM 360 Docs nabízí silné nástroje pro zažití vašeho projektového návrhu tak jak byl zamýšlen, pro vizuální identifikaci možných problémů v návrhu, pro jejich sledování a vyřešení.

Jak vypadá tento pracovní postup v reálném nasazení

Jednoduchým exportem Revit modelu do Revit Live jsou všechny v Revitu nadefinované pohledy prezentovány ve fotorealistickém zobrazení, kompletně s přesným přirozeným osvětlením vycházejícím z lokality projektu, datumu a času. Uživatelé se mohou ponořit do projektového návrhu a zkoumat model pomocí virtuálního prožitku.


V tomto příkladu se vedoucí projektu zdravotnického centra chce přesvědčit, že každý úsek modelu poskytuje přístup osobám s postižením, zejména lidem na vozíku. Po provedení odpovídajících výškových nastavení lze návrh zažít z jejich perspektivy a přitom objevit některé problémy návrhu, jako například výšku pítek ve vstupní hale. Při dalším procházení modelu metodou klepni-a-jdi je zřejmé, že i výška madel na pacientských toaletách bude jen obtížně dosažitelná. To lze ověřit kontrolou návrhových vlastností objektu vytvořeného v Revitu.

S těmito zjištěními mohou být tyto chyby nahlášeny prostřednictvím BIM 360 Docs s jeho připomínkovacími funkcemi. Aby se zajistilo vyřešení těchto chyb, je založena sledovatelná závada, kompletně s podrobným popisem problému a doporučeným datem dořešení, a je přiřazena konkrétnímu členovi projektu.

Jakmile jsou v Revitu dokončeny potřebné změny, může projektant odpovědět vedoucímu projektového týmu a dokonce mu poskytnout obrázky změn návrhu pomocí stejného sledovacího nástroje, který udržuje aktuální záznamy o postupu řešení závady.

Potvrzení vyřešení závady lze provést pomocí funkce porovnání v BIM 360 Docs, který vizuálně zvýrazní co přesně bylo upraveno v nejnovější verzi projektového návrhu. V tomto okamžiku může být závada uzavřena, a každý v projekčním týmu vidí, kdo se podílel na jejím vyřešení.viz též čtvrtý díl série

pátek 22. června 2018

Nastupujeme do BIM - týmová spolupráce v BIM 360 (2/4)


Zvažujete přechod na BIM nástroje a postupy v projekční přípravě, výstavbě či provozování staveb? Jak se BIM liší od běžných CAD postupů - z pohledu projektantů a architektů? V sérii 4 krátkých videoukázek si představíme typické pracovní postupy využívající softwarové BIM nástroje firmy Autodesk, především Revit a BIM 360. Viz předchozí díl.

2. díl - týmová spolupráce


Aplikace Autodesk BIM 360 Design umožňuje projektovým týmům spolupracovat na sdílených modelech Revitu. Pomáhá redukovat chyby i opomenutí a umožní rychleji dokončovat projekty.

Jedním u komponentů aplikace BIM 360 Design je cloudová spolupráce - Revit Cloud Worksharing. Systém přístupových oprávnění ke složkám v modulu správy dokumentů umožňuje týmům definovat a řídit, kdo smí přistupovat k jednotlivým typům dat přicházejícím přes Revit Cloud Worksharing.

Pohled architekta

V příkladu pracovního postupu spolupracuje architektka s týmem statiků v projektu využívajícím Cloud Worksharing. Architektka potřebuje zvětšit místnost, takže změní polohu dveří a posune několik příček. Pak použije nástroj publikování v Revitu pro výběr pohledů a listů modelu, které mají být publikovány na cloud. Jakmile jsou tyto změny architektkou provedeny, model je synchronizován s centrálou a poté publikován do prostředí správy dokumentů BIM 360.

Modul projektové spolupráce, který je součástí předplatného k BIM 360 Design, pomáhá týmům efektivně řídit a koordinovat výměnu rozpracovaných dat. V prostoru každého jednotlivého týmu máte k dispozici aktuální pohled na nejnovější stav modelu. Jednotlivé týmy mají plnou kontrolu nad tím, jak ostatní projektové týmy vidí a využívají aktuální stav jejich práce.

Užitečným nástrojem v modulu projektové spolupráce je projektová časová osa. Jde o vizuální reprezentaci výměny dat, zobrazující datové balíčky, které týmy sdílely a využívaly v průběhu celého života projektu. Balíček je kontejner obsahující Revit modely a sady, které jednotliví spolupracující členové sdíleli mezi jednotlivými týmy.


Pohled z perspektivy statika

Stejně jako architektka, může i statik procházet veškerá sdílená projektová data publikovaná do cloudu - pomocí prohlížeče v prostoru jeho týmu. Tento prohlížeč zobrazuje agregovaný pohled na projektový model, kombinující modely vlastněné týmem statiků a i všechny modely využívané (konzumované) v jejich týmovém prostředí. Projektant statiky využil předchozí balíček, který s ním byl sdílen týmem architektů. Nyní se v časové ose objeví nový balíček s aktuálními změnami provedenými architektkou. Díky BIM 360 Design je zobrazení změn během návrhového procesu snadné a intuitivní. Projektant může porovnat změny mezi obdrženým balíčkem a předchozím balíčkem onoho týmu a zobrazit všechny přidané, odstraněné a změněné prvky daného BIM modelu. Jednotlivé týmy mohou procházet změnové informace dle týmu, dle projektové fáze nebo dle podlaží.

V minulosti by projektant procházel revizní obláčky a jednotlivé listy projektu. Pomocí BIM 360 Design může projektant získat rychlý náhled na počet a typ změn provedených architektkou. Jakmile projde všechny změny, může se projektant rozhodnout použít (konzumovat) tento balíček, protože některé architektonické změny ovlivní i jeho statický projekt.
Konzumací balíčku přenese projektant statiky tento architektonický balíček do pracovního prostoru svého týmu. Tímto krokem nepřebírá jeho vlastnictví ani zodpovědnost za obsah, ale jen získá kopii dat architektonického balíčku, zahrne ji do pracovního prostoru svého týmu a použije ji pro další vývoj projektu.

Pokud si uživatelé Revitu připojí konzumované online modely z jiných týmů, budou tyto odkazy Revitu v týmovém pracovním prostředí automaticky aktualizovány. Nyní, s automaticky aktualizovaným propojeným architektonickým modelem, může projektant upravit statický model tak, aby odpovídal změnám architektonického návrhu.

Spolupráce aplikací Revit, BIM 360 Docs a BIM 360 Design poskytuje lepší kontrolu, skvělou správu dat i zlepšenou produktivitu a efektivitu navrhování při multidisciplinární týmové spolupráci.viz též třetí díl série

čtvrtek 21. června 2018

Nastupujeme do BIM - využití detailů z AutoCADu (1/4)


Zvažujete přechod na BIM nástroje a postupy v projekční přípravě, výstavbě či provozování staveb? Jak se BIM liší od běžných CAD postupů - z pohledu projektantů a architektů? V sérii 4 krátkých videoukázek si představíme typické pracovní postupy využívající softwarové BIM nástroje firmy Autodesk, především Revit a BIM 360.

1. díl - detaily z AutoCADu pro BIM


Zákazníci se sadou AEC Collection mohou využít kombinaci AutoCADu a Revitu pro přípravu projektu a pomocí BIM 360 Docs zpřístupnit přesnou dokumentaci všem účastníkům projektu. V příkladu pracovního postupu má projektant stávající knihovnu detailů v AutoCADu a chce ji využít pro BIM projekt vyžadující Revit. Nemusí však vytvářet tuto rozsáhlou knihovnu detailů znovu od začátku, prostě je vloží do projektu Revitu. Všechny nové detaily pak mohou být tvořeny přímo v Revitu pomocí jeho rozsáhlé knihovny komponentů detailů. Během procesu tvorby v Revitu, lze dosáhnout přesného umístění komponentů detailů pomocí různých nástrojů uchopování, které poskytují okamžitou zpětnou vazbu ohledně rozměrů.

Komponenty jako jsou izolace a detaily řezů stěnou mohou být umisťovány přesně a po dokončení detailu jej lze opatřit popiskami a poznámkami napomáhajícími bezchybné výstavbě. Nové detaily lze umístit na stejný list, který obsahuje detaily z AutoCADu. Na stejný list lze navíc vytvořit a umístit i rozstřelené 3D pohledy, které pomohou omezit dotazy a změny během fáze výstavby.

A protože je finální model Revitu publikován v BIM 360 Docs, listy a pohledy jsou automaticky extrahovány pro připomínkování, revize a komentáře ze strany celého projektového týmu.viz též druhý díl série

středa 30. května 2018

Novinky BIM aplikace Revit 2019 na vlastní očiZajímají vás novinky projekční aplikace Autodesk Revit 2019? S částí novinek Revitu týkající se profesní oblasti "architecture" vás seznámí ve videoprezentaci BIM konzultant společnosti CAD Studio, Lukáš Tunka. Tato prezentace byla součástí online konference Autodesk LIVE. Kompletní HD-videozáznam z této akce můžete shlédnout na Autodesk LIVE 2019.Připomínáme, že Revit 2019 můžete získat buď samostatně (verze Revit LT již za 1656 Kč/měs), nebo jako součást projekční sady AEC Collection 2019, nebo něj můžete přejít z jakékoliv zastaralé verze produktu Autodesku v rámci probíhající akce "15% - subscription na zkoušku".

středa 18. dubna 2018

Revit 2019 – Nové funkce a vylepšení


Jak již jste možná zaregistrovali, minulý týden vyšla nová verze nejrozšířenějšího projekčního BIM programu - Autodesk Revit. Verze 2019 přináší celou řadu zajímavých vylepšení a především novinek, které byly uživateli Revitu dlouho požadovány. Autodesk vyslyšel komunitu uživatelů a tentokrát se vydal cestou implementace celé řadu funkcí, které si uživatelé odhlasovali na fóru Revit Ideas. Pojďme si přiblížit ty nové funkce, které by rozhodně neměly uniknout vaší pozornosti.

1. Dvojité šrafovací vzory


První vylepšení, které bychom zde uvedli, je právě jedno z mnoha, které si komunita uživatelů odhlasovala na fóru Revit Ideas. Jedná se de facto o vylepšení šrafovacích vzorů, které známe z programu AutoCAD, kde si můžete nastavit dva šrafovací parametry. Jeden pro popředí, např. typický šrafovací vzor dle ČSN, a pozadí, pro které lze vybrat plnou výplň s nadefinovaným barevným odstínem. Pokud ve vaší firmě upřednostňujete barevný tisk projektové dokumentace, tak toto vylepšení je určené přesně pro vás.

Porovnání karty Grafika v nastavení materiálů:


Porovnání nastavení Vyplněné oblasti:

 

2. Pohledy Revitu na dvou a více monitorech


Další z požadavků, kdy Autodesk vyšel komunitě vstříc. Do verze Revitu 2018 existovala jen možnost přesunout na druhý monitor plovoucí paletky Vlastnosti a Prohlížeč projektu - a to bylo tak vše. V podstatě by se dalo říci, že Revit do verze 2018 nepodporoval plnohodnotnou práci na dvou a více monitorech. To se ale s příchodem nové verze zásadně mění. Nyní můžete přesunout i celé jednotlivé pohledy na druhý monitor, bez jakéhokoliv omezení.


Níže srovnání práce na dvou monitorech pro verzi Revitu 2019 a Revitu 2018:3. Perspektiva


Dalším vylepšením je možnost ve 3D přepínat mezi Ortografickým zobrazením a Perspektivou, kterou není nutné ořezat Ořezovou oblastí. Perspektivní zobrazení nabízí obdobné pracovní prostředí jako programy SketchUp či doplněk Enscape, bohužel relativně komplikovaná navigace ve 3D zůstala, bez nástroje SteeringWheel si navigaci v perspektivě moc neužijete.

Níže srovnání nastavení kamery pro Revit 2019 a Revit 2018:


Perspektivní zobrazení v Revitu 2019, přepínat lze také za pomocí nástroje ViewCube:


4. Vylepšení orientovaného kvádru


Pokud máte v projektu několik Orientovaných kvádrů, lze nyní mezi nimi přepínat ve vlastnostech daného 3D pohledu. To v praxi znamená, že se na dané orientované kvádry aplikuje automaticky Výběrové okno. Viz příklad níže: 


5. Viditelná podlaží ve 3D pohledu


Jak už nadpis napověděl, v nové verzi Revitu lze zobrazit roviny podlaží v libovolném 3D pohledu, stejně jako v Objemovém modeláři. Oproti objemovému modeláři chybí možnost vytvářet podlaží ve 3D.6. Pravidla OR ve filtrech zobrazení


Tento požadavek byl vznesen komunitou uživatelů na fóru Revit Ideas a byl zatím jediný, který překonal hranici 1000 bodů (lajků). Autodesk tedy neměl moc na výběr než tuto funkci do Revitu zaimplementovat. Krásná ukázka toho, že když se komunita spojí, tak je možné skutečně vývoj daného programu ovlivnit.

Níže je ukázka nového dialogu pro pravidla AND a OR (nebo):


7. Záložky pohledů


Další vítanou novinkou v Revitu 2019 je přehledná správa otevřených pohledů na pozadí, která značně připomíná správu, kterou známe v programu AutoCAD. V nové verzi přesně víte, kolik pohledů a projektů máte otevřeno na pozadí a tím pádem částečně odpadá neustálé přepínání mezi okny klávesami Ctrl+Tab.S tím je spojeno další užitečné vylepšení, které zobrazuje jakýsi předvýběr pozice daného okna. Viz obrázek:


Daná funkce s sebou dále nese i změnu na pásu karet (ribbonu), viz obrázek níže. Nástroje jako Kopie okna či Na sebe kompletně zmizely z daného panelu. Oblíbený nástroj Zavřít skryté byl nahrazen nástrojem s přesnějším označením Zavřít neaktivní.


8. Rozdělit prvek zábradlí


Možná je to pro spoustu uživatelů překvapení, ale ve verzi Revitu 2018 nebylo možné použít nástroj Rozdělit prvek na komponentu zábradlí. Ve verzi 2019 je již možné daný nástroj takto použít.


9. Kótování řezu zakřivených elementů


Další drobné vylepšení je zaměřeno na kótování řezů zakřivených elementů. Do verze Revitu 2018 jsme byli nuceni si vypomáhat pomocnými čárami, abychom si zakřivený objekt mohli v řezu okótovat. Od verze Revitu 2019 to již není problém.


10. Formát souboru Revitu


Stalo se vám, že jste potřebovali dopředu vědět, v jaké verzi byl ten či onen projekt Revitu uložený? Nyní už není nutné dohledávat tyto informace, jelikož je již tato funkce zaimplementována v samotném prohlížeči při otevírání souborů Revitu. Najdete ji vždy pod náhledem daného souboru, viz obrázek níže:


11. Fyzické materiály knihovny Autodesku


Napadlo vás někdy, že standardní materiály Revitu svojí kvalitou neodpovídají vašim požadavkům? Tuto otázku si Autodesk také položil a proto k nové verzi Revitu 2019 přidal zcela novou knihovnu shaderu, která by měla odpovídat současným standardům na přesnější fyzickou reprezentaci vzhledu materiálů a jejich textur. Je určená pro fyzický renderer Autodesk Raytracer. A to není vše, podle posledních informací se touto otázkou bude Autodesk dále zabývat, tak uvidíme, s čím přijde v dalších verzích Revitu.


Fyzické položky s oranžovým tagem v rohu jsou původní položky, které je třeba vyměnit za ty, které daný tag neobsahují.


12. Upozornění před smazáním podlaží


Jak jistě víte, podlaží v Revitu je neodmyslitelnou komponentou, bez které by to moc nefungovalo, a proto Autodesk přišel s vylepšením, kdy se před smazáním podlaží zobrazí kompletní seznam elementů, které jsou na dané podlaží vázány a budou s ním vymazány. Pravděpodobně to má mít odstrašující účinek, ale ruku na srdce, kdo z nás by chtěl smazat důležité podlaží, aby se mu následně s ním omylem smazala i čtvrtina rozpracovaného projektu?


13. Přejmenování půdorysných pohledů


Zde nám Autodesk naservíroval rovnou dvě vylepšení. Určitě to znáte, vytvoříte si nové podlaží a Revit vám jej defaultně pojmenuje „Podlaží n“. V této pozici nám nezbývá nic jiného, než dané podlaží přejmenovat - následně vyskočí dialogové okno, které spoustu uživatelů značně irituje. Při vícepodlažním objektu vám může hlášení „Chcete přejmenovat související pohledy?“ zkazit den a Autodesk si to uvědomuje, proto k danému dialogu přidal možnost Tuto zprávu již nezobrazovat.


Druhá změna nabízí přímé přejmenování v prohlížeči projektu (pomalý dvojklik) bez nutnosti otevírat dodatečné okno, kam zapíšete nový název daného podlaží.


14. Nová karta Ocel na pásu karet


Zásadním rozšířením prošla i část Revit Structure, která byla rozšířena o kompletně novou kartu na pásu karet - ta umožňuje vytvářet a detailovat spoje ocelových konstrukcí.


Pojďme se spolu podívat na to, co vám toto rozšíření všechno umožní:

Můžete vytvářet standardní ocelové spoje jako parametrické komponenty a propojovat je s existující ocelovou konstrukcí. Následně lze dané rozměry ocelového spoje upravit za pomocí dialogu Upravit parametry.Pouze standardní spoje jsou v Revitu 2019 k dispozici defaultně. Ostatní typy spojů je nutné načíst do projektu přes Nastavení konstrukčního přípoje.


V případě, kdy si nevyberete ze standardních či načitatelných ocelových spojů, si lze jednoduše vymodelovat ocelový spoj na místě, za pomocí nových nástrojů Plech, Šrouby a Sváry, které naleznete na nové kartě Ocel.Tvorba ocelové platle:


Tvorba šroubového spoje:


Tvorba svaru na ocelovém spoji:


Na dalším panelu z karty Ocel naleznete nástroje pro úpravu tvaru ocelových konstrukcí. Daný panel nese název Modifikátory a sdružuje nástroje jako Zkosení rohu, Šikmý výpal, Zkrátit, Řez po obrysu.


Práce s nástrojem Zkosení rohu:

 

Práce s nástrojem Šikmý výpal:


Práce s nástrojem Zkrátit:


Práce s nástrojem Řez po obrysu:


Dalším novým panelem na kartě Ocel je panel Parametrické řezy:


Nástroje na tomto panelu umožňují vytvářet různé parametrické spoje mezi ocelovými nosníky či sloupy a následně jejich parametry upravovat dle potřeby.

Práce s nástrojem Výpal:


Práce s nástrojem Pokos:Ocelový spoj na místě se stane součastí databáze daného projektu, ale prozatím nelze daný spoj uložit na disk a použít na jiném projektu. Dle Autodesku je tato funkce plánovaná do dalšího updatu.


15. Betonové výztuže


Významně byla rozšířena funkčnost navrhování a dokumentace ocelových výztuží betonových konstrukčních prvků. Lze tvořit sítě přizpůsobené tvaru prvku, jejich výrobní výkresy a lze exportovat do formátů Unitechnik a PXML. Většina těchto nových funkcí bude k dispozici v samostatném rozšíření "Structural Precast Extension for Revit 2019". Rozšíření nabídne i možnosti programování přes API. Dostupnost bude automaticky oznámena pomocí nástroje Autodesk Desktop App.


16. Potrubní prvky


Bylo zjednodušeno vytváření složitějších potrubních sítí s paralelními čerpadly a víceúrovňovými okruhy. Ty lze také podrobněji analyzovat. Sada čerpadel pak ve výpočtech průtoku a poklesu tlaku v teplovodní síti představuje několik činných čerpadel. Byly doplněny symboly spádu pro potrubí a trubky.

Možnost přidání oddělení hydraulického systému do teplovodních sítí:
Chcete-li vylepšit stanovení rozměrů potrubí v teplovodních systémech, je možné rozdělit sítě teplovodního potrubí na primární, sekundární a terciární smyčku k výpočtu průtoku a poklesu tlaku u každé smyčky.


Zatížení a rezerva paralelních čerpadel:
Pokud chcete vylepšit stanovení rozměrů potrubí v systémech, které obsahují paralelní čerpadla, je nyní možné vytvořit sadu čerpadel, která ve výpočtech průtoku a poklesu tlaku v teplovodní síti představuje několik činných čerpadel.


Načtení dalších výrobních součástí do modelu:
Pomocí dialogu Nastavení výroby můžete načíst další součásti ze složek výrobních součástí do modelu pro umístění.


Symboly vzestupu/poklesu:
Symboly vzestupu/poklesu pro výplň hvězdy a obrácenou výplň hvězdy byly přidány i pro trubky. Kromě toho byla vylepšena metoda určení zobrazení vzestupu nebo poklesu pro potrubí nebo trubky.


Výběr systému MEP:
Když předem vyberete systém, hraniční kvádr kolem sítě byl nahrazen čárkovanou čárou na prvcích potrubí nebo trubek.


Přizpůsobení spojek výrobních součástí:
Při modelování můžete ušetřit čas díky tomu, že aplikace Revit automaticky přizpůsobí neodpovídající spojky výroby, které mohou být kompatibilní.

Spojky zúžení pro detaily výroby:
Při spojování potrubí s výstelkou s prvky bez výstelky pomocí step-down spojek, přizpůsobí aplikace Revit velikost konektoru tloušťce výstelky.

17. Texty a další drobnější vylepšení


Formátování textů rozšířené ve verzích 2018.x nyní podporuje i vodorovné svislé zarovnávání. S Revitem přicházejí rozšířené knihovny obsahu. Pro Revit 2019 je určená také nová verze automatizačního nástroje Dynamo 2.0 (instaluje se samostatně - viz naše stránka Download).

18. Spolupráce


Revit 2019 podporuje nejnovější standard IFC4, včetně vylepšeného importu a exportu některých prvků - např. pro Rhino. Vylepšené jsou také funkce pro spolupráci s cloudovými službami Autodesk BIM 360, včetně nástroje BIM 360 Design, který nahradil "Collaboration for Revit".

Další vylepšené a odstraněné funkce


Revit 2019 obsahuje také veškerá vylepšení subscription-verzí 2018.1, 2018.2 a 2018.3 - např. přehrávač Dynamo skriptů, řazení tabulek, spádování potrubí, knihovny, prvky TZB výroby, P&ID Modeler, směr proudění na konektorech.

Ve verzi 2019 naopak není k dispozici export do formátu .ADSK a doplněk Communicator pro BIM 360 Design (jako byl v Collaboration for Revit). Soubory mračen bodů je potřeba předem indexovat v aplikaci ReCap.


Videoukázky


Jednotlivé nové funkce Revitu 2019 si můžete prohlédnout ve 20 videoukázkách:Připomínáme, že Autodesk Revit 2019, včetně bonus nástrojů Revit Tools, je dispozici buď samostatně nebo jako součást zvýhodněné projekční sady Autodesk AEC Collection. Dostupný je také formou odlehčené a levnější verze Revit LT. Cenové relace viz CAD eShop.

Zveme vás rovněž na online konferenci Autodesk LIVE 2019, kde představíme i další nové BIM nástroje Autodesku a CAD Studia.