čtvrtek 20. prosince 2018

Skrytá hrana TZB v Revite

Jednou z častých otázok, s ktorými sa v poslednej dobe stretávam u nás na helpdesku, ale aj na školeniach, je téma skrytých hrán v TZB projektoch Revitu. Poďme si v tomto článku vysvetliť - kde a ako nastaviť chovanie Revitu tak, aby bolo zrejmé, ktoré prvky sú v popredí a ktoré v pozadí (v miestach kde sú prvky v pozadí si ich vykreslíme napr. čiarkovanou čiarou).


Všetky nástroje k skrytým hranám sa nachádzjú na karte ribbonu Správa > Nastavení TZB > Mechanická nastavení


V ľavom paneli dialogového okna klikneme na Skrytá hrana, následne v pravej časti už možno nastaviť niekoľko parametrov predovšetkým pre štýl čiary a nastavenie medzery.


Podrobnejšie vysvetlenie týchto parametrov si možno ukázať na týchto jednoduchých ukážkach:

Vykreslit skryté hrany TZB - ak je táto možnosť zapnutá, potrubia/trubky budú vykreslené (podľa štýlu čiary a medzier ktoré zadá užívateľ v ďalšom kroku)

vľavo - vypnutá; vpravo - zapnutá

Styl čáry: umožňuje vybrať požadovaný štýl čiary podľa potreby (určuje spôsob zobrazenia čiar skrytého segmentu v bode kríženia segmentov)


Vnitřní mezera: určuje velkosť medzery pre čiary, ktoré sa zobrazujú z vnútornej strany križujúcich sa segmenov (ak je vybraná možnosť Tenké čiary, medzera sa nezobrazí)


Vnější mezera: určuje velkosť medzery pre čiary, ktoré sa zobrazujú z vonkajšej strany križujúcich sa segmenov (ak je vybraná možnosť Tenké čiary, medzera sa nezobrazí)


Jednoduchá čára: špecifikuje medzeru pre jednotlivé skryté čiary, v ktorých sa segmenty prekrývajú


Nastavenie skrytých hrán TZB sa vzťahuje pre celý projekt. Samozrejme je možné ešte pracovať s premennou Zobrazit skryté čiary vo vlastnostiach každého pohladu  (vid obr nižšie),  ktorá sa veľmi hodí v prípade, ak by sme potrebovali len v niektorom z pôdorysov skryté čiary TZB zapnúť, resp. vypnúťstředa 5. prosince 2018

Zobrazení ploch v projektu Revitu

Nedávno jsem v jednom projektu řešil zobrazení ploch. Většinu času se ale pohybuji kolem projektů technických zařízení budov (TZB), kde se funkce ploch téměř nepoužívá. Musím přiznat, že ne zrovna krátkou chvíli jsem potřeboval k tomu, abych z paměti vydoloval, kde se to vlastně nastavuje. Když jsem si nakonec vzpomněl..."No fakt je to tak jednoduchý?!"

Abych to tedy znovu nezapomněl, řekl jsem si, že to napíšu na ty internety, to už mi v paměti nezapadne, protože si to snadno najdu v univerzálním vyhledávači na www.cadstudio.cz.

A co že jsem to s těmi plochami chtěl udělat? V první řadě šlo o přepis zobrazení hranic ploch. A to byl ten největší oříšek. Přeci jen je způsob nastavení zobrazení odlišný od ostatních TZB prvků. Pak bylo potřeba ještě dalšího pohledu, kde se hranice vypnou a plochy se zobrazí barevnou výplní podle určitého parametru.

Řešení prvního problému - a vlastně částečně i druhého - spočívalo ve zjištění, že hranice ploch jsou řízeny kategorií Čáry a konkrétně její podkategorií <Hranice ploch>:


Než jsem se k tomu prokousal, vyzkoušel jsem i zapnutí podkategorií Vnitřní a Reference u kategorie Plochy a jejich následný přepis pomocí filtru. To by bylo super pro zobrazení barevné výplně, ale pozor, stejně jako u prostorů a místností se tyto podkategorie netisknou. Lze to použít jen pro viditelnost v projektu. Barevné výplně pro tisk je potřeba nastavit pomocí Barevného schématu pohledu.A ještě jedna poznámka ke kategorii Čáry, ať je to kompletní. Pokud chcete nastavit barvu <Hranice ploch> pro celý projekt, kategorii hledejte pod pásem karet Správa > Doplňková nastavení > Styly čar. Nikoli tedy pod příkazem Styly objektů.