úterý 24. května 2016

Revit a tvorba prídavkov stien

Čoraz častejšie sa stretávame s otázkou, ako vytvoriť v Revite napr. opláštenie konštrukcie pomocou trapézových plechov, alebo ako najjednoduchšie nakresliť sokel. V modeli je viacero možností ako takéto skladby namodelovať, v princípe na to vždy odporúčame použíť funkciu prídavkov stien.

Tento nástroj umožňuje ku konštrukcií steny pridať napr. soklovú lištu, lištu nad rímsou, alebo iný typ dekoratívneho horizontálneho alebo vertikálneho profilu. Tieto prvky sú vždy viazané ku danej stene, tzn ak dôjde k zmazaniu/posunutiu steny, zmaže/posunie sa s ňou aj prídavok. Prídavok je možno vložiť v 3D pohľade alebo v bokoryse, ktorý obsahuje stenu, na ktorej ho chcete umiestniť.

Kliknutím na kartu Architektura > Stena > Stena: Prídavok
v časti Výber typu možno zvoliť typ prídavku steny. Užívateľ má možnosť vybrať z knižnice, alebo vytvoriť si vlastný profil a ten načítať do projektu (viď tiež videonávod na konci článku). Vo vlastnostiach typu Revit ponúka množstvo nastavení, napr. zmenu materiálu, profilu, odsadenie, atď... rád by som upozornil predovšetkým na voľbu orezať vloženými objektami (viď obr), ktorá určuje to, či vložené objekty (napr. okná, dvere,...) automaticky vyrežú geometriu z prídavku.

 
Pomocou nástroja Pridať/odobrať steny je možno rozšíriť prídavok aj do ďalších stien alebo odstrániť niektoré úseky z existujúceho prídavku.

Nástroj Upraviť zalomení umožňuje zalomiť koniec prídavku späť ku stene alebo použije priamy (rovný) rez. Pri použití zalomenia, kladná hodnota uhla posunie koniec smerom ku stene, záporná hodnota uhla koniec otočí smerom od steny.


 

Jednou z veľkých výhod tohto nástroja je tiež situácia, keď umiestni užívateľ prídavky steny v rôznych výškach a potom ich nastaví na rovnakú výšku. Prídavky budú v spojoch automaticky skosené, a možno tak dosiahnuť napr. takýto detail:


Prídavky možno samozrejme vykázať do samostatných výkazov, rozkliknutím kategorie Steny > Prídavky steny.


Vytvorenie vlastného prídavku steny vysunutím profilu, ktorý užívateľ načrtne alebo načíta, si môžte pozrieť v nasledovnom videonávode:


úterý 10. května 2016

Autodesk COBie Extension - COBie podpora v Navisworks


Společnost Autodesk pokračuje v rozšiřování podpory otevřených formátů pro výměnu BIM dat, ke které se zavázal v rámci aktivit v mezinárodní organizaci buildingSMART pod heslem OpenBIM®. Již samozřejmostí je podpora uznávaného výměnného formátu IFC u širokého portfolia Autodesk produktů - včetně oficiální buildingSMART certifikace (seznam viz zde) a v poslední době přibývá rozšířená podpora i pro práci s daty dle dalšího z BIM standardů - COBie. O COBie plug-inu pro Revit jsme psali již dříve

Poslední novinkou v této oblasti je doplněk COBie Extension pro Navisworks (pro verze Simulate a Manage, 2017 a 2016), který umožňuje mapovat atributy objektů modelů Navisworksu na COBie parametry a ukládat je ve formě SQLite databáze nebo excelovské tabulky. Nástroj je schopen pracovat jak s modely, do kterých již byla COBie data doplněna v Revitu, tak i s modely z jiných platforem. Tím se stává opět o něco snazším využití BIM dat pro facility management - informační modelování staveb se tak přibližuje svému cíli, jímž by mělo být sdílení jednotných dat napříč celým životním cyklem stavby.

Doplňek COBie Extension pro Navisworks 2017 a 2016 včetně kompletní dokumentace a testovacích dat naleznete ke stažení pod tímto odkazem.

COBie Extension pro Revit a další doplňky naleznete na adrese www.biminteroperabilitytools.com.

Více informací o standardu COBie můžete nalézt v článku na našem portálu BIMfo.cz.

čtvrtek 28. dubna 2016

Revit LT 2017 neoficiálně v češtině

Autodesk Revit LT 2017, který byl vydán 21.4.2016, je možné po instalaci spustit v různých jazykových mutacích. Podporované jazyky pro Revit LT jsou angličtina, francouzština, němčina, italština, japonština, korejština, polština a španělština. Další jazyky, které jsou podporované pouze pro "velký" Revit, jsou: zjednodušená čínština, tradiční čínština, brazilská portugalština, ruština a čeština. I když tyto jazyky, mezi které patří i čeština, nejsou oficiálně Autodeskem podporované, lze v nich Revit LT 2017 spustit.

Jak tedy spustit Revit LT 2017 v češtině?
  1. Na ploše nebo v nabídce Start klikněte pravým tlačítkem na ikonu spuštění aplikace Revit LT 2017 a klikněte na volbu Vlastnosti
  2. Na kartě Zástupce upravte příkaz v poli Cíl -> změňte třípísmenný kód jazyka na CSY
  3. Klikněte tlačítko OK

Následné spuštění Revitu LT 2017 pomocí upraveného zástupce již bude v češtině.


U Revitu LT není do češtiny lokalizován žádný výukový obsah ani nápověda. Veškeré odkazy z aplikace na tyto zdroje nejsou funkční. Jako alternativu lze samozřejmě využít českou nápovědu pro velký Revit: help.autodesk.com/view/RVT/2017/CSY/.

Na rozdíl od předchozích verzí Revitu LT, nabízí verze 2017 při instalaci knihoven obsahu i český balíček:


Pokud jej nezvolíte přímo při instalaci Revitu LT 2017, můžete jej nechat doinstalovat i později: Ovládací panely -> Programy a funkce -> zde vyhledejte Autodesk Revit LT Content Libraries 2017 a klikněte Odinstalovat nebo změnit:


Bude spuštěn průvodce instalací, kde zvolíte Add or Remove Features:


A poté zvolíte obsah, který chcete doinstalovat.

Pro lokalizaci starších verzí Revitu LT kontaktujte CAD Studio.

úterý 19. dubna 2016

Novinky Revit Structure 2017 - detaily

Rozmiestnenie výstuže s premenlivou výškou
Nová možnosť zadania premenlivých tvarov výstuže, jednoduchšie vystužovanie konštrukčných prvkov v spáde (dosky, nosníky, ....). Vylepšené popisky viacerých výstuží, nové parametre vo výkazoch s možnosťou zobraziť jednotlivé variabilné výšky a rozmery výstuže


Konštrukčné spoje*:
Úplne nová funkcia „Prípoj“, umožňuje parametrickú tvorbu spojov oceľových konštrukcií.
Užívatelovi ponúka bohaté možnosti nastavení  (podobne ako to poznáme z Advance Steel).  napr. spoje pomocou platní, skrutiek, nábehových plechov, krížové spoje s nábehmi, pravouhlé/šikmé spájanie prvkov, atď atď 
Novinkou je taktiež obojsmerné prepojenie (pomocou pluginu) týchto spojovacích prvkov (vrátane platní, plechov, ...) s programom Advance Steel.
*dostupné pre predplatiteľov


Spojovacie prvky výstuže
rozšírená možnosť definovať spojky výstuže, číslovanie väzieb, prepojenie medzi prvkami: možnosti automatického nastavenia typu alebo veľkosti týchto spojovacich prvkov napr. podľa priemeru prúta


Práca s výstužou
umožnené lepšie a prehľadnejšie zadávanie tvarov betonárskej ocele vďaka grafickému „manažérovi“. Pri vkladaní výstuže je možné jednoduchšie modifikovať umiestnenie, kopírovanie a naťahovanie prútov v hostiteľskom prvku.


Rozšírená možnosť nastavenia ohybov výstuží podľa hostiteľských prvkov


Rozdelenie stĺpov: možnosť v požadovanej výške rozdeliť stĺp, následné umiestnenie spojov do týchto miest


Katalógy profilov*: 
po novom obsahuje databázu profilov podľa Eurokód-u, prvky pre Austráliu a Nový Zéland, Nemecko, Francúzsko, Poľsko, USA a Indiu.
  • Eurocode  (EN 10219, EN 10210, 1993-1-1) (Subs)
  • ANZ  (AS 1163:1991, AS/NZS 3679.1:2010, AS/NZS 3679.2:1996) (Subs)
  • Germany  (EURONORM; DIN 1025, DIN EN 10056, DIN EN 10210) (Subs)
  • France  (EN 10219, NF EN 10210, NF EN 10219, NF A45-255) (Subs)
  • Poland  (EC, N-H-93452:2005)    (Subs)
  • US  (AISC Arcelor Mittal L And W-Shape profiles) (Subs)
  • India  (IS: 808-1989, IS: 4923: 1997 , IS: 1173 - 1957, IS: 1161- 1998) (Subs) (+ AS update)
*dostupné pre predplatiteľov


Konštrukčné základy: Nová možnosť pripojenia konštrukčných stĺpov k základom, automatické nastavenie dĺžky stĺpov.


O ďalších novinkách produktu Autodesk Revit 2017 pre platformu Architecture a MEP sa dozviete v tomto odkaze.
Zákazníci s Maintenance plánom (plánom údržby) alebo s Subscription (prenájmom) získavajú verzie 2017 zdarma cez svoj účet na webe Autodesk Account.

čtvrtek 14. dubna 2016

Produkty Autodesk 2017 - změna typu licence

U předchozích verzí Autodesk produktů nebylo jednoduché rychle přepnout typ licence z lokální na síťovou a opačně. Buď se musel produkt přeinstalovat se správnou volbou licence, nebo se přepínaly hodnoty v registru. Produkty Autodesk řady 2017 nabízejí novou správu licencí, která umožňuje snadnou změnu licence.

Při instalaci verze 2017 se již nezadává typ licence, sériové číslo a produktový klíč. Dotaz na způsob licencování vašeho produktu řady 2017 se objeví až při jeho prvním spuštění:


Aplikaci můžete okamžitě začít používat jako zkušební verzi. Zde je nutné zmínit, že způsob používání zkušebních verzí se změnil. Aplikace v trial režimu se spustí až po přihlášení k účtu Autodesk.

Pro pozdější určení správného licencování nebo pro změnu typu licence postupujte takto:

1. spusťte aplikaci 2017 a vyberte z menu přihlášení k Autodesk A360 volbu Spravovat licenci...Ke správě licencí se dostanete i přes Nápovědu -> O aplikaci


2. V okně Správce licencí klikněte Aktivovat nebo Změnit typ licence, podle toho, jestli aktuálně pracujete v režimu zkušební verze, lokální, nebo síťové licence


3. následně budete vyzvání k potvrzení změny nebo aktivace


Následně bude aplikace ukončena. V případě otevřených projektů/výkresů se zobrazí dotaz na uložení.

4. Po novém spuštění bude znovu zobrazen dialog pro výběr typu licenceV případě potíží jsme samozřejmě připraveni vám pomoci - kontaktujte Helpdesk.

středa 13. dubna 2016

Portál pro zájemce o BIM - BIMfo.cz


Všechny zájemce o oblast BIM (informačního modelu budovy) zveme na nový, právě spuštěný webový portál provozovaný společnostmi CAD Studio a CASUA. Na adrese BIMfo.cz najdete novinky a tipy z praxe českých a slovenských projekčních a stavebních firem využívajících BIM, přehled přínosů BIM procesů pro jednotlivé role ve stavebních projektech, přehled praxí ověřených BIM nástrojů a katalog "BIM-ready" firem s ukázkami jimi realizovaných BIM projektů.

Přidejte do katalogu i vaši firmu.

čtvrtek 31. března 2016

BIM Workshop: Spolupráca

23. marca prebehol v TOP HOTEL Praha & Congress Centre workshop zameraný na tému: BIM Spolupráce. Cieľom tejto akcie bolo vzájomne sa podeliť a obohatiť o skúsenosti z už realizovaných BIM projektov, na ktorých pracovala viac ako jedna firma či skupina. Bol to vôbec prvý workshop zameraný na takúto tému, a zatiaľ jediný svojho druhu.


Program workshopu tvorili prezentácie jednotlivých firiem na vybrané témy:

- Příprava HW a SW prostředí, lidské zdroje (OBERMAYER Helika, Tomáš Čermák)
- Sdílení dat a informací (Casua, Lukáš Vacík)
- Pravidla tvorby modelů, koordinace (di5, Tomáš Minka, Peter Jirát, Michal Hora)


Nešlo o prezentáciu firemných úspechov, ale skôr o otvorenie otázok k diskusií, čo koho na ktorom poli trápi, a následná výmena skúseností či návrhy riešení. Podľa reakcií zúčastnených vzbudili  všetky okruhy veľký záujem.

 
V diskusiách boli preberané aj nasledujúce otázky/témy:

Účel BIM modelu: Čo všetko pustit do modelu, odovzdávať aj model? Ako zadefinovať rozsah do zmluvy? Formát odovzdávania modelu (rvt, ifc, dwf, nwc) ? Do akej podrobnosti vykreslovať model?

Podrobnosť BIM modelu: pracnosť podrobnosti modelu, čo sa oplatí urobiť na začiatku, čo sa vyplatí prerobiť pred koncom, obecné názvy prvkov/výrobkov a skúsenosti s názvoslovým položiek


Vykazovanie: čo modelovať / čo dopočítavať. Diskusia sa zamerala hlavne na omietky, obklady, hydroizolácie.

Spolupráca: pomenovanie pracovných sád, členenie na systémy, pomenovanie podlaží, zdielané súradnice, práva a zabezpečenie dát Revit Server


Kto by mal robiť prestupy (profesista TZB, projektant, koordinátor, ... ) ?

a mnohé ďalšie


Spoločnosť CAD Studio tu prezentovala nové možnosti BIM technológie v oblasti spolupráce: A360 Collaboration for Revit, a taktiež zaujímavé novinky služby A360 Team. Účastníkom sme ukázali v živej ukážke ako tieto nástroje umožňujú vzdialenú spoluprácu na modeloch Autodesk Revitu, ako spracovávať centrálny model uložený v cloude a možnosti ako v reálnom čase sledovať a reagovať na zmeny ostatných spolupracovníkov.

 

Z reakcií zúčastnených:

Bylo pro mě zajímavé popovídat si s kolegy kteří řeší podobné problémy jako my a vidět jak se s tím perou ve svých firmách. Příspěvky byly zajímavé, snad se nám také jednou podaří to kolegům oplatit nějakou naší vlastní prezentací...
Ing. V. Martinek, AED Projekt, a.s.

Z mého pohledu bylo setkání zcela jistě přínosné z hlediska porovnání pohledů na problematiku s jinými společnostmi... Každopádně o podobný druh setkání mám v budoucnosti jistě zájem.
Ing. Petr PERUN, VPÚ DECO PRAHA a.s.

Děkuji za výborně zorganizovaný workshop. Byla to pro mě první zkušenost workshopu na téma BIM a musím říct, že jsem z toho byl velmi nadšen. Pohled na danou problematiku očima ostatních účastníků (firem) je velmi užitečný a inspirující v našem snažení, kdy se všichni snažíme dosáhnout podobného „výsledku“. Myslím si, že podobné workshopy na téma spolupráce mezi firmami jsou do budoucna velkým přínosem.
Ing. Pavel  Běloušek, di5 architekti inženýři

Bylo to pro nás určitě v mnohém přínosné. Obecně způsob workshopu, témata, diskuze apod. byly bez problémů. Pokud by se konalo podobné setkání, tak bychom se rádi zúčastnili
Lukáš Vacík, CASUA