pátek 12. května 2017

Soutěž Autodesk Excellence Awards 2017


Stejně jako vloni a v předchozích třech letech pořádá společnost Autodesk mezinárodní soutěž projektů z oblasti stavebnictví - Autodesk AEC Excellence Awards 2017. Pátý ročník tohoto klání je rozdělen do kategorií Building, Infrastructure, Construction a Sustainability. V soutěži se utkají nejlepší projekty zaměřené na budoucnost vytváření světa kolem nás, z oblasti stavebnictví a inženýrských staveb infrastruktury, s využitím inovativních a propojených BIM technologií i dalších produktů Autodesku.

Soutěž může být zajímavou příležitostí i pro účastníky z Česka a Slovenska. Přihlaste až 5 vašich projektů a získejte pro ně mezinárodní uznání. Pokud využíváte BIM postupy při návrhu, realizaci nebo provozu staveb budov či infrastruktury - od úvodních fází plánování a konceptů, až po podrobné projekty, koordinaci výstavby a předání projektových dat - je tato soutěž určena i pro vás.


Na vítěze čekají ceny v hodnotě 80 tisíc dolarů, včetně pracovních stanic HP nebo účasti na Autodesk University Las Vegas 2017. Pro vyhodnocení musíte vyplnit soutěžní dotazník v angličtině - název projektu, obrázky, jeho charakteristiku a popis jakým způsobem byly při jeho zpracování využity Autodesk technologie.

Loňské vítězné práce si můžete prohlédnout zde.

Uzávěrka soutěže je 23. června. Další pokyny najdete na stránce aecexcellence.autodesk.com

úterý 9. května 2017

Konštrukčné prípoje v Revite 2018 - úvod

Knižnica konštrukčných prípojov prešla vo verzií Revitu 2018 výrazným rozšírením, po novom je možné vyberať z viac ako 100 parametrických typov prípojov.


Obdobne ako bolo tomu aj v predchádzajúcej verzií, prvky ocelových prípojov sú prístupné k načítaniu do projektu až po (jednorázovej) inštalácií doplnku Revit 2018 Steel Connections. Inštaláciu nájdete vo vašom účte Autodesk Accounts alebo pomocou Autodesk Desktop App.


Doplnok Steel Connections je momentálne k dispozícií iba v týchto jazykových verziách: angličtina (USA), francúžtina, nemčina a polština. To znamená, že aj pri spustenej českej jazykovej verzií Revitu sa zobrazia vo vlastnostiach názvy prípojov v angličtine (alebo alternat. v FR/DE/PL).


V nasledujúcom odkaze sme preto pre Vás pripravili prehľadný zoznam všetkých typov prípojov v Revite 2018 s českým prekladom (podľa Advance Steel 2018). Podrobnému predstaveniu konštrukčných prípojov (parametrizácia, vkladanie do modelu a nastavenie, prepojenie s Advance Steel 2018,...) sa budeme venovať v ďalších pripravovaných článkoch.


Dokument je k dispozícií tiež na našom portále helpdesk.cadstudio.cz v sekcií Soubory ke stažení.

pátek 5. května 2017

Revit 2018: Model koordinace

V nasledujúcom článku si predstavíme jednu z nových funkcionalít Revitu 2018 - Model koordinace. Táto novinka umožňuje pripojiť k modelu Revitu súbor z aplikácie Navisworks (podporované formáty sú NWD alebo NWC). Pomocou Navisworksu dokážeme kombinovať multioborové data návrhu do jedného modelu - a tie vieme po novom v Revite využiť napr. ako podklad pre návrh, alebo pre účely koordinácie.


Využitie tohto nástroja možno tiež predstaviť na jednoduchom príklade:
Architekt používa k návrhu budovy program Revit, statik používa iný (výpočtový) software pre konštrukčný návrh budovy. Po novom môže architekt oveľa jednoduchšie preniesť návrh od statika (cez formáty Navisworksu) priamo do Revitu a použiť ich ako podklad, napr. pre kontrolu správneho zarovnania arch. prvkov s nosnými prvkami zo stat. modelu. Pravidelným načítaním aktualizovaného modelu koordinácie tak možno výrazne znížiť riziko kolízí, či urýchliť samotný proces návrhu.


Pripojený model koordinácie je možné zobraziť v 2D a 3D pohľadoch vrátane pôdorysov, rezov, pohľadov, apod., možno ho priradiť k pracovnej sade, pripnúť, exportovať do obrázku ako súčasť pohľadu či nastaviť zobrazenie pri tlači.
Zaujímavou možnosťou je úprava priehľadnosti - cez dialóg Viditelnost/Zobrazení - ktorý umožňuje graficky rozlíšiť modely Revitu s koordinačnými modelmi.


Výsledný efekt môže vypadať napr. takto:


Treba však upozorniť na jednu vec, Revit spracováva model koordinácie ako jeden celok - tzn. nedokáže zatiaľ rozlíšiť jednotlivé prvky, vybrať len niektoré položky z pripojenia či zobraziť ich vlastnosti.


Podobne ako sme tomu zvyknutí pri pripojených Revit, IFC, či CAD súboroch, aj pri modeloch koordinácie je možné kedykoľvek v priebehu projektu uvolniť a dočasne odobrať pripojenie z modelu (používame napríklad pre účely zvýšenia výkonu), umožňuje tiež opätove načítať model - v tomto prípade sa načíta s rovnakou polohou a orientáciou, alebo je taktiež možné načítať model koordinácie znovu, aby sa prejavili posledné aktualizácie.


Podrobnejšiemu predstaveniu tejto funkcie ako aj ďalších noviniek verzií 2018 sa budeme venovať na pripravovaných webinároch. Zoznam noviniek pre Revit 2018 nájdete tiež v tomto odkaze.

středa 5. dubna 2017

Ukázky projektů z celého světa - Autodesk Showreel

Velké železniční stavby, obří vodní elektrárny, architektonicky zajímavé a inspirativní budovy, propojená staveniště a mnohé další moderní projekty. Jak zákazníci Autodesku využívají nejnovější projekční technologie, jako je 3D skenování, virtuální realita, online spolupráce, drony nebo datově bohaté BIM modely?

Prohlédněte si ukázky takových projektů z celého světa ve videu "Autodesk AEC Showreel 2017". Vytvořte cokoliv.


Více na cadstudio.cz/BIM

pondělí 3. dubna 2017

DYNAMO TIP #3: Flatten, List.Flatten

V dnešním tipu bychom si popsali uzel, který má nezastupitelné místo v procesu vytváření algoritmů v programovacím rozhraní Dynamo pro Revit, a tím je uzel Flatten. Pokud si v Dynamu vyhledáte tento uzel a přečtete si jeho definici, nejspíš Vám toho moc neřekne. Daná definice zní: „Vrací plochý 1D seznam vícerozměrných vstupů, pokud je zadání jedna hodnota, vrátí tuto hodnotu.“ Pokud si tuto definici přeložíme do stravitelnější podoby, tak v podstatě daný uzel zruší všechny podseznamy a zařadí je do jednoho seznamu hodnot. Pokud ani toto vysvětlení není úplně pochopitelné, pojďme si funkci uzlu Flatten ukázat v daném algoritmu.


Z obrázku je patrné, že uzel List.Map vypisuje místnosti do jednotlivých podseznamů, ale pro správnou následnou funkčnost uzlu List.UniqueItems je potřeba, aby načtené místnosti figurovaly v jednom seznamu hodnot. V tomto příkladě je žádoucí propojit oba uzly uzlem Flatten.

V případě, kdy potřebujete sloučit pouze první úroveň podseznamů, se uzel Flatten zachová takto:


Uzel sloučí všechny úrovně podseznamů, a to bez rozdílu. Pokud v tomto případě chceme řídit, kolik úrovní daný uzel sloučí do sebe, musíme použít uzel List.Flatten.


pondělí 27. března 2017

Virtuální realita pro BIM projekty

Moderní technologie virtuální reality pomáhají zprostředkovat a „zažít“ myšlenku architektonického záměru nebo porovnat varianty projektu i laikům. BIM projekt můžete tímto způsobem snadno komunikovat zákazníkovi nebo i zatím jen potenciálnímu investorovi – není potřeba vyrábět 3D modely z kartonu nebo mrtvé vizualizace.

CAD Studio nabízí několik nástrojů pro interaktivní prezentace BIM projektů z Autodesk Revitu. Velmi zajímavé možnosti nabízí aplikace Enscape pro Revit - projekt můžete zákazníkovi předat formou interaktivní 3D prezentace, kterou může libovolně procházet na PC nebo na tabletu. Tuto prezentaci lze kombinovat s 3D brýlemi pro virtuální realitu, čímž můžete diváka zcela ponořit do prostředí projektované stavby.


V minulém týdnu proběhla jedna z prezentací těchto technologií, pro společnosti di5. Tito pokročilí uživatelé BIM aplikace Revit si vyzkoušeli možnosti interaktivní prezentace projektů ve virtuální realitě s 3D brýlemi HTC Vive a snímači pohybu.Chcete-li si vyzkoušet virtuální realitu na vlastní "3D oči", zúčastněte se "Autodesk BIM konference", kterou pořádají firmy CAD Studio a Autodesk dne 25. dubna 2017 v Praze. Tyto technologie a další zajímavosti kolem BIM zde budeme prezentovat naživo. Viz program a online registrace.

pátek 24. března 2017

BIM spolupráce a sdílení informací o projektu (snídaně)

Firma CAD Studio pořádá ve spolupráci s Autodeskem řadu pravidelných akcí pro zákazníky a zájemce o nové technologie. Jedna z nich - s názvem „Snídaně s Autodeskem - BIM spolupráce a sdílení informací o projektu“ se konala minulý týden.


Obsahem této BIM akce bylo kromě dobrého jídla i důležité téma sdílení projektových dat. Snídaně s Autodeskem jsou koncipovány jako pracovní schůzky s praktickou ukázkou vybraných produktů a možností diskutovat dané téma nejen s odborníky ze strany CAD Studia a Autodesku, ale i se zástupci významných firem. Akce se zúčastnily nejen velké projekční firmy jako OBERMEYER HELIKA a.s. nebo CASUA spol. s r.o., ale i zástupci stavebních firem jako Metrostav a.s.

V rámci praktických ukázek byly předvedeny možnosti spolupráce nad jedním projektem mezi projektantem a externí firmou pomocí služby Collaboration For Revit. Ukázány také byly možnosti pohodlného sdílení dat mezi projektanty a manažery projektu, kteří nemají přístup ke CADovým systémům, a to pomocí webových služeb A360 Drive a BIM 360 Team. Na závěr byla předvedena koordinace projektu pomocí služby BIM 360 Glue.

Bylo znát, že téma spolupráce a výměna dat je pro odborníky z praxe velmi zajímavé, kapacita přednáškového sálu byla velmi rychle zaplněna a účastníci se aktivně zapojovali do diskuze. Všichni se také shodli, že zajištění strukturovaného přístupu k BIM modelům, 3D i 2D projekčním datům a jiným souvisejícím dokumentům a dobře nastavená spolupráce mezi všemi účastníky procesu výstavby je nesmírně důležitá pro správné a plnohodnotné nasazení BIMu v praxi.

V.Statečný