úterý 15. dubna 2014

Fabrication CADmep - knižničné prvky a trasovanie pomocou Design Line

Autodesk Fabrication CADmep je jedným zo základných nástrojov pre tvorbu, návrh, koordináciu a prípravu modelov systémov technických zariadení budov so zameraním priamo pre výrobu. Popis a predstavenie celej rodiny Autodesk Fabrication sme publikovali tu. My si v nasledujúcom článku ukážeme, ako správne nastaviť a používať funkcie automatického trasovania pomocou tzv. Design Line, a prácu s knižničnými prvkami v Autodesk Fabrication CADmep.

Funkcia Design Line, slúži užívateľom predovšetkým pre nakreslenie trasy požadovaného systému TZB, príp. jeho editáciu, kde užívateľ len narysuje krivku trasy systému a CADmep automaticky vyplní túto líniu z dostupných knižničných prvkov. Základom je správne nastavenie a namapovanie týchto položiek z celkovej databázy, ktorú má užívateľ načítanú v projekte. Toto namapovanie robíme pomocou funkcie priradiť Tlačítko.

V 1. kroku je potrebné vytvoriť/upraviť servisnú šablónu v dialogu Nastavení servisu. Je to príkaz, kde používateľ nadefinuje konkrétne z ktorých knižničných prvkov požaduje následne trasu pomocou Design Line vytvárať. CADmep umožňuje v tomto nastavení zadať a triediť jednotlivé položky do skupín, kvôli lepšiemu prehľadu.

2. krok spočíva v priradení Tlačítka ku prvku, ktorý sa nachádza v uvedenej servisnej šablóne, ktorú sme vytvorili v 1.kroku. Jednotlivé tlačítka sa rozdeľujú do viacerých druhov podľa tvaru prvku, ku ktorému sú priradené, napr.: Bend - kolená, RedILTee - rozbočka, ShapeChange - redukcia, Offset - odsadenie, ...,  podľa čoho následne CADmep rozoznáva, ktorý prvok kam na trase správne vložiť.
Pre správne fungovanie trasovania je potrebné, aby užívateľ týmto spôsobom priradil Tlačítko ku každému knižničnému prvku, z ktorého požaduje trasu vytvárať, aby nevznikali tzv. "prázdne miesta".

Tlačítko k knižničnému prvku priradíte pravým kliknutím myši na danú položku a zvoľte voľbu Vlastnosti tlačítka.

V dialógovam okne priraďte k prvku príslušný kód tlačítka.

Vytváranie jednoduchej trasy pomocou Design Line a priradenie tlačítok k jednotlivým knižničným prvkom je znázornené na nasledujúcom videu:Cieľom vytvárania trasy pomocou Design line, je efektívnejšie modelovanie jednotlivých systémov, zrýchlenie tvorby zložitejších úsekov, a úspora času oproti vytváraniu systému z jednotlivých knižničných prvkov samostatne po jednom.

Viac na cadstudio.cz/fabrication

pondělí 7. dubna 2014

Sdílené souřadnice v Revitu

V tomto příspěvku si ukážeme, jakým způsobem můžeme v Revitu sdílet souřadnice z DWG souboru v rámci JTSK souřadnic a podkladů od geodeta a zaměření pozemku. V závislosti na tom lze pracovat se souřadnicemi projektu např. pro potřeby vytyčení.

Revit používá vnitřní souřadnicový systém pro všechny prvky, které tvoří model v projektu. Souřadnice modelu Revitu jsou určeny tzv. "Základním bodem projektu" a "Zeměměřičským bodem", případně pomocí sdílených souřadnic. Základní bod projektu nám určuje tzv. nulu projektu. Zeměměřičský bod nám pomáhá při vytyčování projektu na pozemku. Může to být pomocný bod v blízkosti stavby, u kterého jsou známy souřadnice JTSK a k němu pak vztahujeme souřadnice Základního bodu projektu nebo nám může určovat nulu v daných souřadnicích. Jestliže se významné souřadnice pro projekt nacházejí v připojeném modelu, například v koordinační situaci nebo zaměření od geodeta, je možné získat souřadnice z připojeného modelu, v našem případě z DWG souboru.

Pro sdílení souřadnic z DWG souboru postačí nastavit lokální souřadnicový systém v AutoCADu, který chceme pro sdílení využít.

V pohledech Revitu je možné Základní bod a Zeměměřičský bod skrýt nebo zobrazit. Tuto funkci nalezneme v dialogu Přepsání Viditelnosti/Zobrazení (klávesová zkratka VV) pro konkrétní pohled v kategorii Pozemek, viz obrázek níže.

Dialog Přepsání Viditelnosti/Zobrazení

V přednastaveném režimu jsou tyto dva body připnuty pomocí "Sponky".


V režimu "připnutí" Základního bodu projektu se při posunutí tohoto bodu současně posouvá celý projekt vzhledem k Zeměměřičskému bodu a vnitřní nule projektu. Po odepnutí je možné posouvat Základní bod projektu aniž bychom posouvali samotným projektem a nastavit lze takto i nulu projektu výškově.

Po připojení DWG souboru jako externí reference si před využitím funkce sdílených souřadnic nastavte tzv. Projektový sever. Ujistěte se, že ve vlastnostech pohledu máte nastaven parametr Orientace na hodnotě Projektový sever a poté  DWG podklad otočte do projektového severu dle potřeb. Dále si určete místo nuly projektu a posuňte do určeného bodu Základní bod projektu (sponka vypnuta). Poté klikněte na instanci DWG reference a na panelu vlastností Instance klikněte na hodnotu parametru Sdílené umístění. V dialogu Sdílet souřadnice zvolte možnost Získat systém sdílených souřadnic.


V tuto chvíli jsou souřadnice bodu Revitu přebírány z připojeného DWG souboru a při přepínání parametru Orientace na Projektový sever a Skutečný sever můžeme v každém pohledu zobrazit natočení projektu dle souřadnic. Další informaci viz video níže:Výstupy modelu z Revitu ve formě DWG jsou při použití sdílených souřadnic tvořeny automaticky v lokálním souřadnicovém systému, který odpovídá sdíleným souřadnicím z Revitu a v AutoCADu s nim pak můžeme dále pracovat.

pátek 4. dubna 2014

Není ten BIM nádherný?

Podrobný výkres úžasného BIM modelu s TZB rozvody zveřejnil blog NL Architects. Architektonická firma Huisman & Van Muijen ve spolupráci s kanceláří ABT pracuje v Revitu na velmi detailním modelu stavby Groninger Forum se všemi ventilačními rozvody, šachtami, potrubními systémy, elektrorozvody, osvětlením a hasicím systémem. Analýza BIM modelu dosud odhalila 4200 prostorových kolizí - ty byly postupně vyřešeny, takže nebudou později představovat problém na stavbě.

(určitě nezapomeňte kliknutím obrázek zvětšit, popř. uložit v hi-res verzi)

Nové kulturní centrum v holandském městě Groningen má 18.000 čtverečních metrů ploch a stavba má být dokončena v roce 2017. Celý projekt vzniká od počátku pomocí BIM technologií.

Takový výstup z BIM aplikace je už na pomezí technického díla a umění...

čtvrtek 20. března 2014

Fotometrie a Revit

Pro tvorbu knihovních prvků realistických osvětlovacích těles je možné v Revitu použít parametry pro přesné definování fotometrie. Parametry pro nastavení fotometrie dostupné u osvětlovacích těles závisí na definici zdroje světla.

Pokud v definici zdroje světla určíte Fotometrickou síť, můžete k osvětlovacímu tělesu nastavit konkrétní soubor "IES" (Illuminating Engineering Society). Soubor IES je textový soubor fotometrických dat, který můžete získat přímo od výrobce osvětlení. Soubor mimo jiné popisuje fotometrickou síť - geometrii, jak světlo vychází z osvětlovacího tělesa. Získáte tak přesnější výsledky u rendrovaných obrázků.

Jak připojit IES soubor k rodině světla? -> Ve vlastnostech typu osvětlovacího tělesa.

V případě, že se v projektu Revitu v typu osvětlovacího tělesa nezobrazuje možnost nastavení IES souboru:

Je potřeba upravit v editoru rodin zdroj světla. Otevřete rodinu světla, vyberte zdroj světla a klikněte na pásu karet příkaz Definice zdroje světla:


A vyberte možnost Fotometrická síť:

Po načtení rodiny zpět do projektu se již zobrazí parametr Soubor fotometrické sítě a můžete tak vybrat IES soubor.

A pokud tedy Revit umožňuje používat soubory IES, nabízí se otázka: „Jak je to s výpočty osvětlení v Revit MEP?“

TZB software Autodesk Revit MEP počítá Průměrné odhadované osvětlení pro každý Prostor na základě rozmístěných světel. Pro výpočet můžete dále nastavit výšku pracovní roviny a odrazivost stropu, stěn a podlah.


Přesný výpočet osvětlení v Revitu pak umožňuje Add-in aplikace ElumTools (www.elumtools.com).


Tato aplikace nabízí funkce pro podrobnější správu světel, mapování materiálů, pracovní roviny výpočtů, výpočty místností a prostorů, možnost zahrnout do výpočtů i další prvky, výpočty nouzového osvětlení, vizualizace, výkazy a další.


středa 19. března 2014

Renovace milánského Teatro Lirico pomocí BIM a Autodesk ReCap

Milánská radnice zahájila ve spolupráci s Autodeskem renovaci historického divadla Teatro Lirico z 18. století. Otevřeno bylo v srpnu 1779 pod názvem Teatro alla Canobbiana Salieriho komickou operou a baletem. Divadlo se proslavilo i posledním veřejným projevem Mussoliniho z roku 1944. Divadlo bylo v roce 1998 uzavřeno - město si vinou neutěšené finanční situace nemohlo dovolit jej provozovat ani provést nezbytné opravy. V roce 2007 započaly práce na modernizaci divadla, se zachováním původní fasády architekta Giuseppe Piermariniho.

Před vyhlášením výběrového řízení na renovaci potřebovalo město zjistit skutečný stav budovy. Stav interiéru byl detailně zdokumentován pomocí laserového skenování, kterým bylo pořízeno celkem 550 mračen bodů s celkem 10 miliardami bodů. Data mračen bodů byla použita pro vytvoření vysoce podrobného digitálního 3D modelu divadla pomocí aplikací Autodesk ReCap, Revit a Building Design Suite. Ty dokáží zpracovat laserové skeny, fotografie a další nasnímaná data do 3D modelů s přesnými rozměry, následně použitých jako podklady pro projekt renovace.


Výsledný model zůstává majetkem města pro budoucí údržbu a rozšiřování. Díky přesné dokumentaci stávajícího stavu může město lépe řídit projekt renovace a jeho náklady. BIM model vytvořený v Revitu ze skenovaných podkladů umožnil provést úvodní vizualizace a simulace stavby, ty dostane i dodavatel, který vzejde z výběrového řízení.


Po znovuotevření bude divadlo přejmenováno na Teatro Lirico Giorgio Gaber na počest milánského zpěváka, skladatele, herce a dramatika, který pravidelně účinkoval v Teatro Lirico od 60. let až do jeho uzavření. Renovované divadlo bude také vystavovat sbírky archivu nadace Fondazione Giorgio Gaber.

Ukázky z projektu:


(volně dle In the fold)

pátek 14. března 2014

Frame Generator - rámové sústavy v Robot Structural Analysis rýchlo a jednoducho

Frame Generator je ďalšia užitočná aplikácia v širokom portfóliu Autodesku, ktorá umožňuje užívateľom Autodesk Robot Structural Analysis (RSA) rýchlejšie a jedoduchšie vytvárať priehradové konštrukcie, rámové sústavy a pod.


Inštalácia je rýchla a jednoduchá, po ktorej je Frame Generator automaticky integrovaný priamo do prostredia Robot Structural Analysis. Užívateľ má možnosť rýchlo a efektívne vytvoriť takmer akúkoľvek rámovú konštrukciu bez potreby zložitého nastavovania či vykresľovania v modelovom priestore RSA.
Aplikácia ponúka možnosť jednoducho si zvoliť požadovaný počet sekcií, dané úseky následne medzi sebou duplikovať, zrkadliť, upraviť či kopírovať. V nastaveniach konštrukcie je možné nadefinovať z databázy požadované profily daných prvkov, zmeniť tvar, materiál, typ podpier, modifikovať priehradové nosníky, určiť rozmiestnenie väzníc, stužidiel, a pod. Ďalšou výhodou je možnosť priamo v aplikácií zadať zaťaženie pôsobiace na danú konštrukciu, spustiť kalkuláciu a príp. vytvárať dokumentácie podľa potreby

Samozrejmosťou je aj voľba uloženia/načítania danej rámovej sústavy vo Frame Generator (pomocou formátu *.rxd) čím je zabezpečená príp. možnosť importovať/exportovať model medzi viacerými používateľmi.
 
Videoukážka:


 
Aplikácia je k dispozícií na Autodesk Exchange Apps,  a je prístupná pre zákazníkov so Subscription.

úterý 4. března 2014

Ontologie BIM

V disertační práci Ralpha Kreidera na Penn State University rozebírá autor výsledky provedeného průzkumu mezi uživateli BIM aplikací z pohledu ontologie, tedy formalizace popisu oboru BIM, pojmů v něm používaných a vztahů mezi nimi. Tato zdánlivě abstraktní metodika má i zajímavé praktické výsledky - poskytuje mj. i přehled o frekvenci pojmů popisujících využívané funkce BIM v okruhu respondentů onoho průzkumu.

Jaké funkce BIM řešení jsou tedy v praxi nejpoužívanější?


Zatímco 3D koordinace a připomínkování projektů jsou (nepřekvapivě) nejvyužívanější oblasti, relativně nízký podíl mají analytické funkce BIM.

(via Building Information Management)