čtvrtek 23. června 2016

BIMForMe - obohacené demo

Všichni, kdo máte zájem, si můžete vyzkoušet DEMO verzi naší webové aplikace BIMForMe pro rychlou a snadnou práci s BIM modelem.

Více informací o webové aplikaci BIMForMe vč. žádosti o její vyzkoušení najdete na stránce  https://www.bimforme.com 


Od poslední aktualizace zde přibylo několik nových užitečných funkcí. Jedna z novinek je například vysvícení vybrané místnosti. Vylepšili jsme také modul výkresy a výrazně zrychlili uživatelské filtry.


Aktuálně pracujeme na finální podobně pluginu, který bude umožňovat upload vybraných BIM dat přímo z produktu Autodesk Revit do BIMForMe. Každý si bude potom moci svůj model z Revitu jednoduše nahrát do BIMForMe a v této webové aplikaci s ním dále pracovat.
Jakmile bude tento plugin na světě, dáme Vám určitě vědět.   

středa 22. června 2016

Nástroje pro práci s BIM modelem v Revitu

V rámci Revitu je možné celou řadu nástrojů na kontrolu modelu nebo jeho export do systému pro správu budovy.
Od Autodesku jsou k dispozici (zdarma) tyto nástroje:
  • Model Checker
  • Model Checker Configurator
  • COBie Extension
  • Classification manager

Model Checker
Tato aplikace umožňuje automaticky kontrolovat model Revitu na základě předdefinovaných požadavků a generovat komplexní reporty o stavu modelu. Podmínky kontroly lze vytvářet v modulu Model Checker Configurator. Lze tak například vytvořit kontrolu vyplnění vybraných parametrů v modelu, kontrolu duplicit označení, umístění tabulek na výkrese a další. Možností konfigurace kontroly je celá řada.
Pro kontrolu lze vybrat aktuální projekt nebo více projektů najednou.
Výsledek kontroly

Model Checker Configurator
Model Checker Configurator umožňuje vytvářet vlastní konfigurace pro kontrolu modelu. 
Pro začátek lze využít ukázkové konfigurace – ke stažení např. zde.

Konfigurace kontroly modelu
COBie Extension
COBie extension umožňuje výměnu dat o stavbě mezi zhotovitelem a provozovatelem.  COBie je standardizovaná struktura (více o tomto formátu najdete např. zde) modelu vycházející ze struktury souborového formátu IFC a je určena pro facility management. BIM model tedy musí obsahovat data potřebná pro správu budovy. 
COBie extension umožňuje již v modelu Revitu zadat:
  • jednotlivé kontakty např. na opraváře, servisní techniky, správce a další osoby
  • definovat parametry projektu jako jednotky, umístění komponent (zóny nebo místnosti), jaké parametry se budou exportovat, jaké tabulky se exportují
  • mapování parametrů Revitu na  parametry COBie
  • vybrat komponenty pro export
  • vybrat parametry pro export

Při exportu lze vybrat, zda export proběhne do nového souboru nebo se data sloučí s již existujícím souborem.
Výběr parametrů pro export
Classification Manager
Classification Manager umožňuje přiřadit jednotlivým komponentám kód klasifikace na základě vybraných standardů a následně tak zjišťovat cenu díla a organizovat práci.  Aktuálně jsou dostupně standardy USA a Velké Británie. Lze ale použít i vlastní excelovský soubor. Standardizace údajů v modelu je nezbytná nejen pro oceňování díla ale i pro další činnosti spojené s realizací projektu.


Veškeré aplikace můžete stáhnout na stránkách CAD Studia nebo BIM interoperability Tools

středa 15. června 2016

Knihovní prvky STIEBEL ELTRON

Firma CAD Studio a.s. navázala úzkou spolupráci se společností STIEBEL ELTRON spol. s.r.o., která je jedním z předních výrobců v oblasti obnovitelných energií, ohřevu vody a vytápění. Součástí skupiny STIEBEL ELTRON jsou společnosti AEG Haustechnik a Tatramat. Úspěšná historie podniku STIEBEL ELTRON se začala psát už v roce 1924 v malé dílně v Berlíně. Dodnes se podnik drží hodnot zakladatele firmy Dr. Theodora Stiebela, a to vyrábět inovační produkty na nejvyšší úrovni kvality.

 
Nezanedbatelnou část profesionální práce věnují lidé ze STIEBEL ELTRON i podpoře projektování. Vývoj a používání BIM technologií v projekční praxi přispělo k rozhodnutí vedení společnosti investovat do této oblasti.

Kromě schémat v DWG a PDF, stavební připravenosti a návodů nově nabídnou projekčním kancelářím i BIM knihovny svých produktů pro aplikaci Revit.

Jako první si můžete v Katalogu BIM bloků na CADforum.cz stáhnout Tlakový zásobníkový ohřívač pro zásobování více odběrných míst. Konkrétně se jedná o typ EWH Universal EL.
 

Zásobníkový ohřívač je vyráběn v objemech 30l, 50l, 80l, 100l, 120l a 150l se sériovou možností zavěšení svisle nebo vodorovně na svislou stěnu. Pomocí speciální konzoly dodané v rámci montáže (např. HILTI MQK72_600) je možno instalovat vodorovně na strop.

 
 
Všechny varianty objemů jsou zahrnuty a parametricky řízeny v rodinách Revitu (RFA). Stejně tak způsob zavěšení, který je parametricky řízen podle objemu zásobníku a jehož zobrazení lze řídit pomocí úrovně detailu. Rodiny samozřejmě obsahují důležité parametry podle specifikace výrobce, které lze ihned vykazovat do tabulek nebo použít pro popis. Prvky zahrnují i objekty spojek důležité pro zapojení do systémů vytvářených funkcemi Revit MEP.Knihovní prvky je možné použít v Autodesk Revit 2015, 2016 a 2017.

pátek 10. června 2016

Dynamo a jeho praktické využití: automatická severka

Při pohledu na pracovní postupy v programu Dynamo většině z nás zmrzne úsměv na rtech a častokrát se neubráníme myšlence, zdali to vývojáři z Autodesku skutečně myslí vážně? Někteří z nás se úspěšně vyhnuli tvorbě rodin za pomocí různých podmínkových vět a teď tady máme něco, nad čím zkušeným projektantům zůstává rozum stát. Ale je to skutečně tak náročné a prakticky nevyužitelné? Na tyto otázky se pokusím odpovědět v nadcházející sérii článků, kde si představíme různé možnosti praktického využití vizuální programování Dynamo.

V dnešním článku si popíšeme, jak si připravit symbol severky tak, aby se při nasdílení souřadnicového systému JTSK, například z výškopisu zaměřeného geodetem, projekt Revitu automaticky natočil na skutečný sever.

Jak už jsem zmínil, je důležité si nejprve do projektu připojit výškopis zpracovaný geodetem a před nasdílením si osadit základní bod projektu. Tuto část považuji za základ při práci s projektem v Revitu, proto ji zde nebudeme dále rozebírat, pokud jste ale nový uživatel Revitu a tato problematika Vám je cizí, můžete si zde na blogu přečíst podrobný postup jak na to.

Po nasdílení souřadnicového systému je nutné vytvořit nový symbol severky, popřípadě upravit stávající symbol tak, že se doplní o parametr úhlu, který se nazve Úhel ke skutečnému severu. Zde je potřeba upozornit na to, že rodina severky musí, před načtením do projektu, fungovat bez jakýchkoliv obtíží, proto je zde kontrola funkčnosti parametru na místě. Dále je nutné se vyvarovat vkládání textu do rodiny, jelikož daný text nelze ukotvit tak, aby rotoval s danou severkou. Pokus vytvořit text jako zvláštní rodinu a tu se pokusit ukotvit k čáře, ke které je vázán úhlový parametr, byl neúspěšný. Revit tuto možnost z nějakého důvodu nedovolí. Vytvořenou rodinu severky stačí posléze načíst do projektu a osadit si ji na libovolný počet výkresů.

V této chvíli je na řadě spustit program Dynamo, který je již od verze Revitu 2017 jeho součástí a lze ho najít na kartě Správa na panelu Vizuální programování. Pokud používáte nižší verzi Revitu, je nutné si tento doplněk stáhnout ze stránek vývojového týmu, nainstalovat a následně se bude zobrazovat na kartě Doplňky.

Do plochy grafu si zaneseme následující uzly:

1.) Family Types: Cesta k uzlu: Revit > Selection > Family Types;  Tento uzel vybere všechny typy rodin, které jsou k dispozici v projektu, v našem případě budeme hledat název typu severky.

2.) All Elements of Family Type: Cesta k uzlu: Revit > Selection > All Elements of Family Type; Tento uzel získá všechny prvky určitého typu rodiny.

3.) Select Model Element: Cesta k uzlu: Revit > Selection > Select Model Element; Tento uzel vybere prvek modelu z projektu, v našem případě základní bod projektu.

4.) String: Cesta k uzlu: Core > Input > String; Do tohoto uzlu je možné vkládat textové hodnoty. V tomto případě do něj zadáme hodnotu: Úhel ke skutečnému severu. Je možné využít i uzel Code Block, který lze zpřístupnit do grafu dvojklikem levého tlačítka myši, textová hodnota musí být v uvozovkách.

5.) Element.GetParameterValueByName: Cesta k uzlu: Revit > Element > Element > GetParameterValueByName; Tento uzel získá jednu hodnotu parametru z prvku, v našem případě bude tento uzel získávat hodnotu z parametru základního bodu projektu.

6.) Element.SetParameterByName: Cesta k uzlu: Revit > Element > Element > SetParameterByName; Tento uzel nastaví jeden z parametrů prvku, v našem případě bude nastavovat hodnotu parametru Úhel ke skutečnému severu, který je definuje natočení severky podle parametru základního bodu projektu.

Pokud všechny tyto uzly máme zanesené v grafu Dynama, nezbývá nám nic jiného než je spolu logicky pospojovat dráty. Tok informací v Dynamu proudí vždy z levé strany do pravé. Spojená syntaxe by měla mít tuto podobu:Po zakliknutí volby Spustit se daný program aplikuje na objekt severky a nyní by se již měl natočit na skutečný sever dle nastavení souřadnicového systému z výškopisu. Výhoda daného grafu spočívá v tom, že jakmile je vytvořený, lze ho využívat dle libosti na libovolném projektu.DOWNLOAD (RFA+DYN)

úterý 31. května 2016

Autodesk Insight 360


Jednou z letošních softwarových novinek společnosti Autodesk je Insight 360. Jde o cloudovou platformu sdružující nástroje pro analýzu energetické náročnosti a kvality budovy a jejího dopadu na životní prostředí. Aplikace funguje na principu uploadu analytického modelu z Revitu nebo FormIt 360 Pro do cloudu, kde je pak možné v prostředí webového prohlížeče návrh budovy analyzovat. Pro nahrání modelu z Revitu je potřeba nainstalovat plug-in, který stáhnete pod tímto odkazem. Plug-in existuje ve verzích pro Revit 2016 R2 a 2017. Do Insight 360 se přestěhoval například nástroj Lighting and Solar Analysis for Revit, který umožnuje provádět analýzu denního osvětlení dle požadavků certifikace LEED, a který dříve existoval jako samostatný doplňek Revitu. Aplikaci zatím nemáme otestovanou, ale na testování se chystáme v brzké době a budeme přinášet další informace. Podrobnější informace včetně video tutoriálů zatím naleznete v angličtině na Autodesk blogu. Služba je dostupná pro majitele Revit nebo FormIt 360 Pro subscription. 

Nástroje pro energetické analýzy v Revitu a dalších produktech a především výstupy z nich, jak známo, nejsou přizpůsobené normám jednotlivých států a mohou se tak zdát v našem prostředí nepoužitelné. Pokud se na ně ale budeme dívat spíše jako na pomůcky pro porovnávání variant a optimalizaci návrhu za účelem zhotovení úsporných a ekologických staveb, mohou se stát velmi užitečnými. Velkou výhodou je, že v BIM projektování lze tyto nástroje využívat již od raných fází návrhu, a mít tak okamžitou zpětnou vazbu ve chvíli, kdy vznikají rozhodují mající zásadní vliv na ekonomiku provozu stavby.


úterý 24. května 2016

Revit a tvorba prídavkov stien

Čoraz častejšie sa stretávame s otázkou, ako vytvoriť v Revite napr. opláštenie konštrukcie pomocou trapézových plechov, alebo ako najjednoduchšie nakresliť sokel. V modeli je viacero možností ako takéto skladby namodelovať, v princípe na to vždy odporúčame použíť funkciu prídavkov stien.

Tento nástroj umožňuje ku konštrukcií steny pridať napr. soklovú lištu, lištu nad rímsou, alebo iný typ dekoratívneho horizontálneho alebo vertikálneho profilu. Tieto prvky sú vždy viazané ku danej stene, tzn ak dôjde k zmazaniu/posunutiu steny, zmaže/posunie sa s ňou aj prídavok. Prídavok je možno vložiť v 3D pohľade alebo v bokoryse, ktorý obsahuje stenu, na ktorej ho chcete umiestniť.

Kliknutím na kartu Architektura > Stena > Stena: Prídavok
v časti Výber typu možno zvoliť typ prídavku steny. Užívateľ má možnosť vybrať z knižnice, alebo vytvoriť si vlastný profil a ten načítať do projektu (viď tiež videonávod na konci článku). Vo vlastnostiach typu Revit ponúka množstvo nastavení, napr. zmenu materiálu, profilu, odsadenie, atď... rád by som upozornil predovšetkým na voľbu orezať vloženými objektami (viď obr), ktorá určuje to, či vložené objekty (napr. okná, dvere,...) automaticky vyrežú geometriu z prídavku.

 
Pomocou nástroja Pridať/odobrať steny je možno rozšíriť prídavok aj do ďalších stien alebo odstrániť niektoré úseky z existujúceho prídavku.

Nástroj Upraviť zalomení umožňuje zalomiť koniec prídavku späť ku stene alebo použije priamy (rovný) rez. Pri použití zalomenia, kladná hodnota uhla posunie koniec smerom ku stene, záporná hodnota uhla koniec otočí smerom od steny.


 

Jednou z veľkých výhod tohto nástroja je tiež situácia, keď umiestni užívateľ prídavky steny v rôznych výškach a potom ich nastaví na rovnakú výšku. Prídavky budú v spojoch automaticky skosené, a možno tak dosiahnuť napr. takýto detail:


Prídavky možno samozrejme vykázať do samostatných výkazov, rozkliknutím kategorie Steny > Prídavky steny.


Vytvorenie vlastného prídavku steny vysunutím profilu, ktorý užívateľ načrtne alebo načíta, si môžte pozrieť v nasledovnom videonávode:


úterý 10. května 2016

Autodesk COBie Extension - COBie podpora v Navisworks


Společnost Autodesk pokračuje v rozšiřování podpory otevřených formátů pro výměnu BIM dat, ke které se zavázal v rámci aktivit v mezinárodní organizaci buildingSMART pod heslem OpenBIM®. Již samozřejmostí je podpora uznávaného výměnného formátu IFC u širokého portfolia Autodesk produktů - včetně oficiální buildingSMART certifikace (seznam viz zde) a v poslední době přibývá rozšířená podpora i pro práci s daty dle dalšího z BIM standardů - COBie. O COBie plug-inu pro Revit jsme psali již dříve

Poslední novinkou v této oblasti je doplněk COBie Extension pro Navisworks (pro verze Simulate a Manage, 2017 a 2016), který umožňuje mapovat atributy objektů modelů Navisworksu na COBie parametry a ukládat je ve formě SQLite databáze nebo excelovské tabulky. Nástroj je schopen pracovat jak s modely, do kterých již byla COBie data doplněna v Revitu, tak i s modely z jiných platforem. Tím se stává opět o něco snazším využití BIM dat pro facility management - informační modelování staveb se tak přibližuje svému cíli, jímž by mělo být sdílení jednotných dat napříč celým životním cyklem stavby.

Doplňek COBie Extension pro Navisworks 2017 a 2016 včetně kompletní dokumentace a testovacích dat naleznete ke stažení pod tímto odkazem.

COBie Extension pro Revit a další doplňky naleznete na adrese www.biminteroperabilitytools.com.

Více informací o standardu COBie můžete nalézt v článku na našem portálu BIMfo.cz.