čtvrtek 18. prosince 2014

Site Designer - terénní funkce pro Revit

V rámci uvedení nové verze Revitu 2015 R2 uvolnil Autodesk souběžně i doplněk Site Designer, o kterém jsme informovali v našem předchozím článku zde. Tento doplněk je ke stažení pro uživatele v rámci Subscription zdarma. Po instalaci do Revitu se funkce tohoto doplňku skrývají na panelu Site Designer.

Celý doplněk Ste Designer je členěn do Panelů Import/Export, Convert, Locate, Modify, Reports, Family Manager, Settings.


Site Designer umožňuje uživateli mimo jiné pracovat s entitami Topografie Revitu, tak aby uživatel byl schopný vytvářet modely zemních těles, jako jsou výkopové jámy, svahy, zářezy, násypy a další. Dále umožňuje import a export LandXML souboru pro zpracování pomocí aplikace Autodesk Civil 3D.

Site Designer pro Revit využívá koncepci tvorby "návrhových" topografií, na kterých jsou vyrobeny všechny změny. Před tím než editujete samotný stávající terén, Site Designer vytvoří pomocí funkcí na panelu Convert kopii vybrané topografie, jíž přiřadíte název topografie a fázi výstavby. Pokud vyberete více než jednu existující topografii v modelu, Site Designer je v kopii zkombinuje do jedné topografie. Site Designer tedy pracuje vždy s kopií již vytvořeného stávajícího terénu a jako uživatelé pak ovládáme v jakých fázích výstavby se vytvoří nový modifikovaný terén, tak aby správně proběhl výpočet kubatur násypů a zářezů.

Na panelu Locate a Modify jsou funkce pro vytváření a dodatečnou úpravu různých zemních těles nebo prvků souvisejících s terénem. V terminologii Revitu využívá Site Designer speciální rodiny, které umožňují editovat topografii terénu do požadovaného tvaru.


Poslední dva panely obsahují funkce pro popisky topografie terénu a správu rodin, ze kterých se vytváří tělesa topografie. Ve správci je možné nastavit potřebné parametry sklonů a geometrie vytvářených těles. 


Správce Typů Rodiny
Editor parametrů

Ve videu níže je názorná ukázka práce s doplňkem Site Designer pro Revit, který velmi ulehčuje a urychluje práci s entitou Topografie v Revitu - posuďte sami:

pondělí 8. prosince 2014

BIM modelář FormIt se souběžnou prací z PC i iPadu


Navrhování je týmový sport. Proto nová verze koncepčního BIM modeláře Autodesk FormIt nyní podporuje souběžné modelování z více počítačů, a to jak z PC (web browser verze) tak z iPadu. Můžete spolu s kolegy interaktivně vytvářet 3D model zasazený do kontextu reálného okolí. Jak taková souběžná práce v reálném čase může vypadat, si můžete prohlédnout na ukázkovém videu:


FormIt V8.0 pro IOS si můžete stáhnout z Apple iTunes (viz cadstudio.cz/download). Verzi v PC web browseru spustíte z adresy beta.autodeskformit.com. Z každého modelu vytvořeného ve FormIt můžete snadno vygenerovat RVT soubor pro BIM aplikaci Autodesk Revit.

V nové Galerii FormIt projektů si také můžete prohlédnout výsledky práce ostatních uživatelů nebo přispět svým vlastním výtvorem.

středa 3. prosince 2014

Project Scorch - požární analýza CAD/BIM modelu


Na Autodesk Labs se před časem objevil zajímavý nový projekt pro simulaci a analýzu šíření požáru uvnitř konstrukce budovy - "Project Scorch" (žár). Project Scorch pomáhá vytvářet simulace požárů a jejich šíření v budovách. Pro simulace využívá výpočetní model "NIST Fire Dynamics Simulator" (FDS), který řeší chování požáru v uzavřeném prostoru, vývin a šíření kouře, chování sprinklerů, apod. Project Scorch zjednodušuje zadávání parametrů a interpretaci výsledků simulace dat s využitím CAD a BIM modelu. Obsahuje nástroje pro meshing 3D modelu a správu jeho struktury. Do analýzy lze načítat modely ve formátu DWG, DWF, FBX, 3DS a dalších.

Ukázka aplikace:


Aktuální verze expiruje 19. února 2015.

Project Scorch na Autodesk Labs

středa 26. listopadu 2014

BIM knihovní prvky pro Revit MEP - rodiny otopných těles Korado

Tento článek navazuje na jeden z našich předchozích příspěvků ze září 2014, který si můžete přečíst zde. Tentokráte v Katalogu bloků na CADforum.cz naleznete další produktové řady otopných těles firmy Korado.

Konkrétně se jedná o desková otopná tělesa v provedení VK - RADIK VKU, RADIK VKL, RADIK VKM  a RADIK COMBI VK. Dále provedení VERTIKAL a PLAN (RADIK PLAN KLASIK, RADIK PLAN VK, RADIK PLAN VKL, RADIK PLAN VKM).


Publikovaných 46 nových RFA souborů obsahuje opět obrovské množství typů rodiny (s celkem tisíci variant), proto u každého RFA najdete i katalog typů (TXT). Katalogy typů obsahují všechny typy v rodině, takže můžete vybrat při načítání RFA pouze takové typy, které potřebujete pro aktuální projekt, což zmenší velikost souboru projektu. Textové soubory katalogů typů musí mít stejný název a musí být uloženy ve stejné složce jako RFA soubory - nezapomeňte si proto z naší online knihovny stáhnout s RFA souborem i jeho TXT přílohu.

Videoukázka použití knihovny:


Tyto nové knihovní prvky můžete využít v BIM aplikaci Autodesk Revit verze 2014 a 2015.

Autorem je Bc. Michal Marek.

úterý 23. září 2014

Autodesk Revit 2015 R2 a Autodesk Site Designer Extension

Dne 17.9.2014 vyšla nová "verze" BIM aplikace Autodesk Revit 2015 označovaná jako Autodesk Revit 2015 R2 ("Revit Sundial"). Nejedná se o zcela novou verzi aplikace, ale spíše o balíček vylepšení pro rodinu softwaru Revit 2015. Tato vylepšení jsou k dispozici pouze pro zákazníky programu Autodesk Maintenance Subscription a Desktop Subscription. Rozšiřující balíček je pro všechny jazykové a profesní verze Revitu ke stažení na subscription.autodesk.com (cca 140MB).

A na jaká vylepšení se po instalaci můžete těšit? Pro Revit Architecture a platformu jsou to například vylepšené spoje stěn - výběr více spojů naráz s možností povolení nebo zakázání spojů. U perspektivních pohledů je k dispozici - v místní nabídce na nástroji ViewCube - nová možnost přepínání mezi perspektivním a rovnoběžným 3D pohledem. A i u perspektivních pohledů jsou k dispozici funkce pro úpravy - příkazy Připnout, Zrušit připnutí, Přesunout a Zarovnat.


Další velice užitečné vylepšení najdete na paletě vlastností. Jedná se o funkci vyhledávání ve výběru typu. Vyhledávání funguje v poli na prvním řádku po rozbalení nabídky typů.


Hodit se také může nový režim zobrazení pro výběr vazeb na ovládacím panelu pohledu.


Novinkou je i odkaz na jiný pohled: viz nový panel Reference na pásu karet, který se zobrazí při vytváření pohledů detailů, řezů, bokorysů. Umožňuje také procházet nebo vyhledávat v seznamu pohledů.


Nová ikona Výběr hostitele u popisek, která přímo vybere popsaný prvek. A co třeba ikona Tenké čáry? Zapínáte ji po každém spuštění Revitu? Nově je podporováno uložení nastavení tohoto přepínače v souboru Revit.ini. Nebo vás omrzelo bílé i černé pozadí? Vyberte si barvu pozadí dle libosti.


Vylepšení se dočkali i uživatelé Revitu Structure 2015 a Revitu MEP 2015. Například při vyztužování betonových prvků lze umístit výztuž v libovolném 2D pohledu. Nebo lze použít uchopení na modelové čáry pro konstrukční prvky.

Při vytváření elektrických obvodů v Revitu MEP je nový obvod automaticky spojen s naposledy použitým rozváděčem a nově je také možné vyhledávat rozváděč v seznamu rozevírací nabídky Panel.


Součástí instalace Revitu 2015 R2 je i vizuální programovací nástroj Dynamo a inovované nástroje energetické analýzy (Solon). Připojené IFC modely lze použít jako reference pro uchopení a kóty. Vylepšený byl výkon aplikace.

Podrobný soupis všech novinek a vylepšení v Revitu 2015 R2 naleznete na stránce Helpu.

Další novinkou pro zákazníky programu Autodesk Maintenance Subscription a Desktop Subscription je doplněk Autodesk Site Designer Extension pro Revit 2015 (dříve Eagle Point Siteworks), který vyšel ve stejný den jako Autodesk Revit 2015 R2.  Tento doplněk nabízí nástroje pro návrh terénu stavebního pozemku s využitím nivelačních nástrojů pro modelování silnic, parkovišť, chodníků, obrubníků a opěrných zdí. Tomuto užitečnému doplňku se určitě budeme podrobněji věnovat v jednom z následujících článků.


pátek 19. září 2014

Orezové rámčeky v Revite - rýchlo a jadnoducho

Ďalšou užitočnou aplikáciou pre Autodesk Revit je doplnok COINS Auto-Section Box, ktorý si v nasledujúcom príspevku bližšie predstavíme. Je to momentálne najsťahovanejšia aplikácia v Revit sekcii Autodesk Exchange Apps a slúži ako nástroj pre rýchle a jednoduché vytvorenie orezových oblastí či rámcov v projektoch Revitu.


COINS Section box pracuje na jednoduchom princípe: užívateľ označí v 3D pohľade akékúkoľvek časť konštrukcie, buď nástrojom výberu - z prava doľava / zľava doprava, alebo jednotlivo po prvkoch, a pomocou funcie Section Box následne aplikácia okamžite vytvorí na danom mieste orezový rámček, v ktorom sa budú nachádzať len prvky ktoré užívateľ vybral. Umožňuje tak rýchlo vytvoriť dočasné alebo trvalé zobrazenie danej časti modelu v 3D a poskytne tak perfektný prehľad bez zdĺhavej manipulácie "klasicky" s orezovým rámčekom.

 
Užívateľ má možnosť vybrať z viacerých nastavení, zvoliť orezový rámček pre konkrétny 3D pohľad iný, príp. zmodifikovať veľkosť zadaním hodnoty v dialógovam okne nastavení. Následne je k dispozícii nástroj Toggle Section Box pre rýchle zobrazenie/skrytie celého rámčeku.

 
Prácu s aplikáciou COINS Section box si môžete pozrieť na nasledovnej videoukážke:


Aplikácia je dostupná zdarma, a je kompatibilná aj so staršími verziami Revitu (podpora pre vezrie od r. 2013 a vyššie). Môžete si ju stiahnuť na stránke Autodesk Exchange Apps v nasledovnom odkaze.

čtvrtek 11. září 2014

Fabrication CADmep: Design Line (časť 2)

V nasledujúcom príspevku budeme pokračovať v téme Fabrication CADmep: Design Line, a predstavíme si ďalšie funkcie na záložkách Node, Šablona a Náhled. Prvú časť nájdete v nasledovnom odkaze.

NODE - záložka na ktorej užívateľ nájde všetky nástroje, ktoré umožňujú následný výpočet (napr. tlakových strát) v danej linke Design Line.
Define Source - po kliknutí užívateľ zadefinuje zdrojovú jednotku - prívod vzduchu, zariadenie, ...
Terminals - vloženie koncového prvku, napr. výustka, jednotka VAV, ...
Vyplnit - upozorní príp, vyplní chýbajúce miesta na zadanej Design Line
Upravit - úprava koncových prvkov na trase potrubia
Smazat - trvalé odstránenie položiek na zvolenej Design Line


ŠABLONA - umožňuje jednotlivé nastavenia uložiť do (šablony) a následne načítať v akomkoľvek inom projekte CADmepu
Vložiť - umožňuje načítať nastavenia zo šablóny
Uložiť - uloží všetky nastavenia do jedného súboru šablóny
Manage - nástroj pre správu jednotlivých šablón, prepínanie medzi nimi, odstraňovanie, modifikácia


NÁHLED
Poznámky - zobrazenie informačného textu pri každom knižničnom prvku v trase z design line.
Vypočítat -  po kliknutí spustí výpočet tlakových strát
Fill in 3D - zapína zobrazenie objektov v 3D, fukcia slúži aj na regeneráciu/obnovenie tvaru potrubí pri zmene v aktuálnej Design Line
Fill Auto Hangers - zapína zobrazenie podpier potrubia
Erase 3D Item(s) - vypína zobrazenie objektov v 3D, užívateľ pracuje iba s čiarami Design Line
Spool - nástroj pre modifikáciu Design Line - zmena farby, rozmerové podmienky, podmienky zadania trasy
Dynamic Fill - automaticky vykresluje knižničné prvky po zadaní trasy Design Line
Ignore Auto Offsets - po zapnutí neberie do úvahy automatické odsadenie prvkov v Design Line
Optimise Fitting Extensions - automatické zarovnanie prvkov
Process Dummy Terminals - automatické zarovnanie koncových prvkov/zariadení
Troubleshoot - po kliknutí zobrazí report/súhrnnú správu potubia na zvolenej Design Line pre jednoduchšiu prácu s tlačítkami.
Vypočítat pokles tlaku - po kliknutí spustí výpočet poklesu tlaku v potrubí a zobrazí výstvýsledky v tabulke
Resize - hromadná zmena rozmerov potrubia pre zvolenú desig  line
Enter By Size - nástroj kt umožňuje tvorbu design line z prvkov zadaných na základe rozmeru potrubia
Change Shape Automatically - automatická zmena tvaru potrubia, pri prechode z napr. hranaté na kruhové potrubie automaticky geenruje v tomto mieste prechod/redukciu
Nastavení - pokročilé nástroje samotného nastavenia Design Line, správa zobrazenia prvkov, velkosti textu pozmámok, zobrazenie, a pod.

Ďalšie informácie ohľadom produktov z rodiny Fabrication nájdete na našich stránkach
www.cadstudio.cz/fabrication