pondělí 19. června 2017

Parameter celkový súčet prvkov - pomocou Dynamo

V nasledujúcom článku by som rád predstavil opäť využitie doplnku Dynamo, ktorý sa teší čím ďalej tým väčšej obľube aj pri bežnej projekčnej praxi.


Nedávno som sa stretol s otázkou - pri spracovávaní výkazov prvkov v Revite so schematickým zobrazením prvku - tzn. postup pri ktorom si tvoríme výkazy pomocou výkresov, v ktorých máme vložené pohľady na dané prvky s popiskami podla kategórie. Ten popisok vypadá v takýchto prípadoch ako tabuľka, samozrejme s parametrami (štítkami), ktorých hodnoty si čerpá popisok priamo z prvku (tejto téme sa budem venovať v samostatnom pripravovanom článku).
Otázka tu ale nastáva pri parametri súčet, alebo celkový počet prvkov podla typu, ktorý vo finále potrebujeme dostať do popisky:


Mám na mysli túto hodnotu, ktorú si dokážem celkom jednoducho nastaviť v "klasických" výkazoch (karta ribbonu Pohled > Výkazy > Výkaz/Množství), ale......, ale preniesť ju do vlastností prvku ako parameter - aby sme ju mohli použiť práve do spomínaného popisku, je zdanlivo problém. V tomto prípade situáciu rieši práve doplnok Dynamo, ktorý dokáže pomocou skriptu tento parameter vypočítať a jeho hodnotu do prvku zapísať.

Základným predpokladom je pripraviť si v projekte zdieľaný parameter - napr. "Sucet", tu pozor na názov parametra, ten sa musí zhodovať s názvom, ktorý je definovaný (alebo si definujete) v skripte. Jedná sa o túto hodnotu:


Následne je v skripte nastavené, podľa čoho chceme triediť prvky. Požiadavka bola podľa typu, obrazne by som mohol tento syntax prirovnať k tomuto nastaveniu, ktoré definujem v "klasickom" výkaze tu:


Po tomto nastavení už stačí len spustiť skript a dostávame požadovaný výsledok - hodnotu parametra súčtu, čiže kolko krát sa daný typ prvku nachádza v projekte. Keďže je zapracovaný ako parameter vo vlastnostiach prvku, je už jednoduché vložiť ho v prípade potreby do popisku.
Celý postup som predstavil tiež v tejto komentovanej videoukážke:


Skript (Sucet prvkov.dyn) nájdete k stiahnutiu zdarma, po prihlásení do na nášho helpdesku v sekcií Soubory ke stažení.

pondělí 12. června 2017

Co nabízí BIM v oblasti TZB? 14 otázek a odpovědí


BIM Workshop se zaměřením na oblast TZB se uskutečnil minulé úterý, 6.6.2017 v prostorách CAD Studia v Brně. Zajímavé téma BIM projektování technického zařízení budov přilákalo více než 30 účastníků z řad projekčních firem. Tématem workshopu byly různé aspekty nasazení BIM software v TZB projekci, zkušenosti s nasazením, návratností, českými normami, spoluprací s dalšími profesemi.


Z tohoto workshopu vzešla celá řada zajímavých otázek ze strany účastníků. O ty nejdůležitější z nich a o odpovědi na ně bychom se chtěli podělit i zde na blogu NaZdi.cz.

1. Jaký je rozdíl mezi programem Revit LT a plným Revitem ?

M. Rosecký : Veškeré rozdíly jsou popsány v tomto odkazu a to i se zaměřením na TZB profese : Revit LT vs. Revit (popř. zde - EN).
Do popředí bych dal tyto funkce, které Revit LT nemá :
- Kontrola kolizí
- Revit server (spolupráce nad projektem)
- Modelování sestav a součástí
- Celý modul TZB (MEP)

2. V jaké fázi je v současnosti zavádění metodiky BIM do legislativy? Mluví se tedy o roku 2022?

M. Rosecký : Před třemi týdny byl na MPO workshop, na který byli přizváni zástupci velkých stavebních firem v České republice. Workshopu se účastnili i zástupci Autodesku. Z diskuze vyplynulo několik faktů :

- velké stavební firmy volají po co nejrychlejším zavedení metodiky BIM do praxe veřejných zakázek
- neoficiálně se mluví o roku 2022, kdy by měly být veškeré pozemní stavby v oblasti veřejných zakázek realizovány metodikou BIM (i když v období před volbami nikdo není schopen takový závazek učinit)
- už v této chvíli máme zpoždění za vyspělým světem a i za západní Evropou (pro zájemce : http://bimcrunch.com/2015/12/bim-mandate-for-transport-projects-in-germany-confirmed-for-2020/ - článek, který informuje o stanovení BIM mandátu pro dopravní stavby v Německu do konce roku 2020)
- velkým hybatelem u nás je společnost Skanska, která se snaží prosadit standardy, které dnes už běžně používá i do české legislativy ( a nejen u nás, ale i v Polsku a okolních zemích)
- nutnost změnit praxi, kdy je projekční příprava významně podfinancována a nese to s sebou významné vícepráce a náklady při realizaci

3. Bohužel naše firma nespolupracuje momentálně se žádným architektem ani zadavatelem, který by využíval BIM. Je tedy možné implementovat BIM i v naší projekční kanceláři?

M. Rosecký : Pokud Vaši současní zadavatelé BIM metodiku nevyžadují, připomněl bych jeden fakt (odprezentovaný na workshopu). A sice příprava 3D modelu stavební části z 2D podkladů je jednoduchou a rychlou záležitostí. V krátkosti odpověď tedy zní : ano.

Pokud bych to měl rozvést, rozdělil bych to v tuto chvíli ještě na dva směry :
TZB vzduchotechnika, zdravotechnika, teplo, chlad, voda,.. – nástroje 3D projektování Vám umožňují koordinaci, řešení kolizí, předcházení problémům a eliminaci chyb. Revit obsahuje silné moduly pro tyto profesanty, které významně zjednodušují projektování.
TZB slaboproud, silnoproud, MAR, ZAB ZAŘ – tady funkcionalita jak bylo diskutováno na workshopu významně pokulhává za ostatními technologiemi a úspora při projektování se realizuje ztěžka (pokud vůbec). Pokud projektování metodikou BIM tedy Vaši zadavatelé nevyžadují a platí Vás dobře, pak zde chybí akutní potřeba na této situaci něco měnit. Dříve nebo později ale tato nutnost dopadne i na tyto profesanty, i když asi se zpožděním. Z praxe ale víme, že profesantů pro tyto technologie, kteří by byli schopni odevzdat projekt ve 3D je možné v tuto chvíli spočítat na prstech jedné ruky (i když do konce roku asi na dvou), otevírá se zde možnost spolupráce se subjekty, kterým tito profesanti chybí (a budou to všechny velké projekční kanceláře (Arch design, di5,..) s možností realizace vyšších cen projektu.
Od zástupců těchto firem slyšíme prakticky denně potřebu profesantů v Revitu, není problém nasdílet po implementaci kontaktní informace na BIM-Ready firmy nebo u našich zákazníků mezi s sebou (sami máme na této spolupráci eminentní zájem)
PS : v minulém týdnu jsme byli v architektonické kanceláři v Ostravě na předimplementační analýze. Hlavní důvod proč implementují BIM : v regionu jako stavitel a developer působí Skanska, která je ochotná za projekty slušně zaplatit. Vyžadován je model ve 3D zpracovaný metodikou BIM.

4. Je možné stanovit pro které projekty je BIM vhodný, případně nevhodný?
M. Rosecký : Obdobně se mohl kdokoliv zeptat před 25 lety, jestli jde stanovit metodika, která by určila vhodnost projektu pro realizaci v CAD nebo na papíře. Čas ukáže, že se metodikou BIM budou realizovat i drobné stavby.
Moje přítelkyně si sama v online nástroji i bez znalostí CAD softwate navrhla kuchyni. V prostředí, kde je stále uložený přesný virtuální model naší kuchyně se všemi informacemi. Není to nic jiného než BIM.
V tento moment bych odpověděl takto : všechny, kde to dostanete zaplaceno, nebo se Vám práce ve 3D vyplatí (koordinace technologií,…).
Dnes jsou to samozřejmě hlavně velké projekty, na kterých se dobře prezentuje i složitost TZB profesí a s tím související přidaná hodnota.
BIM ale prosakuje do menších a menších staveb, projektů a je jen otázkou krátké doby, kdy bude standardem pro projekci obecně - jako je dnes CAD.
PS : jako dnes nenejdete projektanta, který by se vrátil v minulosti zpět k prknu, nenajdete dnes ani profesanta, který, pokud implementoval 3D projektování do své praxe, by se dnes vracel ke 2D SW nástroji.

5. Prezentace byla vedena spíše stylem, že pro malé firmy zavádění BIM nedoporučujete. (Mluvilo se převážně o projektech v řádech miliard, které OSVČ případně malá firma není schopná vyhrát)
M. Rosecký : Teď zauvažuji jako obchodník s dlouholetou praxí - pro OSVČ musí být daleko nákladnější realizovat malé projekty pro jednotlivé subjekty (třeba i jednotlivce) než intenzivně spolupracovat s velkými GD projektů.
Dnešní pracovní prostředí a workflow (model na jednom úložišti na serveru nebo v cloudu) dnes úplně mění způsob spolupráce. Nemusíte sedět vedle sebe v kanceláři, abyste dokázali efektivně pracovat na projektu.
Za předpokladu, že jste tedy profesant, který je dobrý v tom co dělá, můžete sedět u sebe doma a pracovat pro velké GD např. v Praze, na projektech realizovaných třeba v Polsku. Nezabývat se obchodní agendou, která Vám na malých zakázkách spolyká spoustu času a energie.
Možná jsem popsal model způsobu spolupráce v blízké budoucnosti.
Nedehonestoval bych svou pozici tím, že jsem sám. Samozřejmě, že velké firmy mají lepší prostor pro realizaci přechodu na BIM, její implementace, protože se dostanou k velkým, dobře placeným zakázkám..
Pokud jste ale dobrý v tom co děláte, máte na trhu v současné chvíli vysokou cenu. Ale není možné ustrnout ve vývoji.

6. Jak moc se rozchází model na PC od realizované stavby?
M. Rosecký : Vůbec. Na tom je založena celá metodika BIM. Realizační firma je v takovém případě spoluzodpovědná za to, aby virtuální model se všemi informacemi odpovídal reálnému stavu objektu.
Praktické zkušenosti budou v tuto chvíli v mnoha případech ještě jiné (i když se u daného projektu může mluvit o nasazení BIM), je to ale jednoznačně stav, ke kterému směřuje celý trh (a zadání investora).
Takováto praxe pak v daleko větší míře v budoucnu umožní využití autonomních technologií při výstavbě, rozsáhlou prefabrikaci, optimalizaci při dodávkách stavebních komponent,….

7. Kdo řeší kolize které vzniknou při realizaci díla nepřesností?
M. Rosecký : Praxe v zemích, kde metodiku BIM využívají i stavební firmy v realizaci dokazuje, že při odladění projektu ještě před realizací s sebou nese minimální problémy a změny při výstavbě a v ideálním případě nedochází k žádným sporům.
Jestliže se při návrhu TZB počítá s odpovídajícím prostorem pro montáž, rozestupy jednotlivých technologií, je jednoznačně nepřesnost při realizaci zapříčiněna stavební firmou.
Jak vypadá složitá koordinace v praxi je dobře popsáno v právě uveřejněném článku na našem portále www.bimfo.cz :
Koordinační výkresy z BIM modelu

8. Pokud by se použil BIM pro celou kancelář bylo by nutné koupit licenci i pro Server, aby bylo možné pracovat na projektu současně?
P. Homan : Ne, týmový projekt je možné založit i na souborovém sdílení v lokální síti a server není potřeba. Help

9. Jaký je požadavek na síť při realizaci spolupráce na projektu z více míst?
P. Homan : Help a systémové požadavky - viz

10. Pro Revit nebylo možné využívat 3D modely z free aplikací je tedy nutné koupit další program (Navisworks) nebo je součástí balíčku?
P. Homan : Revit umí importovat modely ze SketchUp (SKP) a modely z formátů IFC.
M. Rosecký : Kompletní soupis podporovaných formátů Help nebo viz Formáty
Revit umí pracovat s *.ifc. Tento formát mají snahu podporovat všichni vývojáři, vzhledem k tomu, že se v tuto chvíli pořád bere jako standard pro výměnu dat ve stavebnictví. Navisworks je pak nástrojem spíše pro BIM manažera na straně GD projektu (stavby).
Pro doplnění informací : balíčky, které dnes Autodesk sestavuje jako komplexní sadu nástrojů pro jednotlivé obory jsou jen o málo dražší než samostatné single velké nástroje a obsahují velké množství softwaru. Podrobná skladba takového balíčku : www.cadstudio.cz/aeccollection

11. Je možné vytisknout 2D výkres patra s prvky a razítky jako klasickou dokumentaci?
P. Homan : Ano

12. Je možné v Revitu pracovat stejně jako v Autocadu ve 2D a pouze páteřní trasy řešit 3D?
P. Homan : Ano i ne - efektivnější pro 2D kreslení je samozřejmě pořád AutoCAD. Tím, že budu v Revitu kreslit ve 2D, přijdu o výhody BIM modelu.

13. Komplikuje práce s obecnými formáty plnohodnotné využití metodiky BIM v praxi?
M. Rosecký : I když všichni vývojáři budou argumentovat obecným formátem při dotazech na kompatibilitu dílčích projektů, kdy jiné profese budou zpracovávány v jiném formátu, vždy je výhodnější a jednodušší pracovat s nativními formáty. Při práci s obecnými formáty pochopitelně dochází k menší či větší ztrátě informací, které s sebou 3D model nese. Za dobu své praxe jsem se setkal s X případy, kdy investor stanovil jako formát odevzdání dokumentace v jednom formátu. A buď je to tím, že CAD Studio je partnerem Autodesku, nebo tím, že *.rvt formát je dnes nejrozšířenější (především pak pro profese TZB), ale vždy to bylo právě v nativním formátu Revitu.
1) Příklad z praxe : tento týden školíme projektanty brněnské projekční kanceláře pro projektování sprinklerů a protipožárních systémů na tvorbu knihovních prvků v Revitu. Byť používali specializovaný 3D software od USA vývojáře, polský zákazník vznesl právě požadavek na odevzdání dokumentace v nativním formátu *.rvt.
2) Zmínil jsem to na semináři – vzhledem k omezením obecného formátu *.ifc se aktuálně pracuje na vývoji nového obecného formátu, který by měl *.ifc nahradit

14. Na prezentaci jste ukazovali návratnost investice při přechodu na BIM metodiku? Mohl byste mi ji poslat?
M. Rosecký : Vychází se z předpokladu, že projektováním stavby metodikou BIM se ušetří až 40 % času při přípravě a realizaci stavby. Tady bych připomněl prezentaci tvorby prostupů ve stavební části pro jednotlivé TZB technologie. Jistě si dokáže každý z Vás představit, jak velká může být časová úspora při realizaci technologicky náročných staveb v momentě precizní koordinace stavební části s technologiemi, respektive technologií mezi sebou.

Parametry kalkulace vztaženy na 1 projektanta :
Cena 1h projektanta : 500 Kč
Pracovní fond : 230 dní (jsou odečteny 4 týdny dovolené)
Pracovní den : 8 hodin
Úspora času na projektu : 40 %

Výpočet - 2 varianty :
a) Pesimistická
b) Optimistická

a. Úspora 40 % dosažena po 5 letech (pesimistická varianta) – neaktivní přístup k projektování ve 3D, malá investice do implementace BIM metodiky do prostředí firmy, minimální investice do průběžných konzultací:


b. Úspora 40 % dosažena po 3 letech (optimistická varianta) – aktivní přístup k projektování ve 3D, přiměřená investice do implementace BIM metodiky do prostředí firmy, optimální investice do průběžných konzultací:


čtvrtek 8. června 2017

Revit 2018 - úprava trasy obvodu

V jednom ze starších článků jsem popisoval, jak Revit počítá délku kabelů (více zde). Revit 2018 přichází v tomto směru se zásadní změnou. Délka kabelů už není počítána jako prostý součet vzdáleností X, Y a Z mezi jednotlivými prvky. Nově lze v rámci vytvořeného elektrického obvodu trasu upravovat. A tím získat přesnější údaje o délce kabelů.

Chcete-li trasu obvodu upravit a tím zpřesnit parametr Délka, vyberte obvod a klikněte na tlačítko Upravit trajektorii, zobrazí se Editor trasy obvodu.

 

V Editoru lze určovat Režim trasy. Všechna zařízení - připojí všechna zařízení v obvodu k rozvaděči. Jestliže chcete, aby aplikace Revit k rozvaděči připojila pouze nejvzdálenější zařízení, vyberte položku Nejvzdálenější zařízení.


Trasu lze editovat i přesněji, ručně posouvat jednotlivé části trasy, upravovat pozici koncových bodů, nebo vkládat nové řídicí body - viz krátká video ukázka:


V dialogu Nastavení elektro lze změnit výchozí hodnotu odsazení trasy (platí pouze při využití režimu trasy Nejvzdálenější zařízení).


pátek 12. května 2017

Soutěž Autodesk Excellence Awards 2017


Stejně jako vloni a v předchozích třech letech pořádá společnost Autodesk mezinárodní soutěž projektů z oblasti stavebnictví - Autodesk AEC Excellence Awards 2017. Pátý ročník tohoto klání je rozdělen do kategorií Building, Infrastructure, Construction a Sustainability. V soutěži se utkají nejlepší projekty zaměřené na budoucnost vytváření světa kolem nás, z oblasti stavebnictví a inženýrských staveb infrastruktury, s využitím inovativních a propojených BIM technologií i dalších produktů Autodesku.

Soutěž může být zajímavou příležitostí i pro účastníky z Česka a Slovenska. Přihlaste až 5 vašich projektů a získejte pro ně mezinárodní uznání. Pokud využíváte BIM postupy při návrhu, realizaci nebo provozu staveb budov či infrastruktury - od úvodních fází plánování a konceptů, až po podrobné projekty, koordinaci výstavby a předání projektových dat - je tato soutěž určena i pro vás.


Na vítěze čekají ceny v hodnotě 80 tisíc dolarů, včetně pracovních stanic HP nebo účasti na Autodesk University Las Vegas 2017. Pro vyhodnocení musíte vyplnit soutěžní dotazník v angličtině - název projektu, obrázky, jeho charakteristiku a popis jakým způsobem byly při jeho zpracování využity Autodesk technologie.

Loňské vítězné práce si můžete prohlédnout zde.

Uzávěrka soutěže je 23. června. Další pokyny najdete na stránce aecexcellence.autodesk.com

úterý 9. května 2017

Konštrukčné prípoje v Revite 2018 - úvod

Knižnica konštrukčných prípojov prešla vo verzií Revitu 2018 výrazným rozšírením, po novom je možné vyberať z viac ako 100 parametrických typov prípojov.


Obdobne ako bolo tomu aj v predchádzajúcej verzií, prvky ocelových prípojov sú prístupné k načítaniu do projektu až po (jednorázovej) inštalácií doplnku Revit 2018 Steel Connections. Inštaláciu nájdete vo vašom účte Autodesk Accounts alebo pomocou Autodesk Desktop App.


Doplnok Steel Connections je momentálne k dispozícií iba v týchto jazykových verziách: angličtina (USA), francúžtina, nemčina a polština. To znamená, že aj pri spustenej českej jazykovej verzií Revitu sa zobrazia vo vlastnostiach názvy prípojov v angličtine (alebo alternat. v FR/DE/PL).


V nasledujúcom odkaze sme preto pre Vás pripravili prehľadný zoznam všetkých typov prípojov v Revite 2018 s českým prekladom (podľa Advance Steel 2018). Podrobnému predstaveniu konštrukčných prípojov (parametrizácia, vkladanie do modelu a nastavenie, prepojenie s Advance Steel 2018,...) sa budeme venovať v ďalších pripravovaných článkoch.


Dokument je k dispozícií tiež na našom portále helpdesk.cadstudio.cz v sekcií Soubory ke stažení.

pátek 5. května 2017

Revit 2018: Model koordinace

V nasledujúcom článku si predstavíme jednu z nových funkcionalít Revitu 2018 - Model koordinace. Táto novinka umožňuje pripojiť k modelu Revitu súbor z aplikácie Navisworks (podporované formáty sú NWD alebo NWC). Pomocou Navisworksu dokážeme kombinovať multioborové data návrhu do jedného modelu - a tie vieme po novom v Revite využiť napr. ako podklad pre návrh, alebo pre účely koordinácie.


Využitie tohto nástroja možno tiež predstaviť na jednoduchom príklade:
Architekt používa k návrhu budovy program Revit, statik používa iný (výpočtový) software pre konštrukčný návrh budovy. Po novom môže architekt oveľa jednoduchšie preniesť návrh od statika (cez formáty Navisworksu) priamo do Revitu a použiť ich ako podklad, napr. pre kontrolu správneho zarovnania arch. prvkov s nosnými prvkami zo stat. modelu. Pravidelným načítaním aktualizovaného modelu koordinácie tak možno výrazne znížiť riziko kolízí, či urýchliť samotný proces návrhu.


Pripojený model koordinácie je možné zobraziť v 2D a 3D pohľadoch vrátane pôdorysov, rezov, pohľadov, apod., možno ho priradiť k pracovnej sade, pripnúť, exportovať do obrázku ako súčasť pohľadu či nastaviť zobrazenie pri tlači.
Zaujímavou možnosťou je úprava priehľadnosti - cez dialóg Viditelnost/Zobrazení - ktorý umožňuje graficky rozlíšiť modely Revitu s koordinačnými modelmi.


Výsledný efekt môže vypadať napr. takto:


Treba však upozorniť na jednu vec, Revit spracováva model koordinácie ako jeden celok - tzn. nedokáže zatiaľ rozlíšiť jednotlivé prvky, vybrať len niektoré položky z pripojenia či zobraziť ich vlastnosti.


Podobne ako sme tomu zvyknutí pri pripojených Revit, IFC, či CAD súboroch, aj pri modeloch koordinácie je možné kedykoľvek v priebehu projektu uvolniť a dočasne odobrať pripojenie z modelu (používame napríklad pre účely zvýšenia výkonu), umožňuje tiež opätove načítať model - v tomto prípade sa načíta s rovnakou polohou a orientáciou, alebo je taktiež možné načítať model koordinácie znovu, aby sa prejavili posledné aktualizácie.


Podrobnejšiemu predstaveniu tejto funkcie ako aj ďalších noviniek verzií 2018 sa budeme venovať na pripravovaných webinároch. Zoznam noviniek pre Revit 2018 nájdete tiež v tomto odkaze.

středa 5. dubna 2017

Ukázky projektů z celého světa - Autodesk Showreel

Velké železniční stavby, obří vodní elektrárny, architektonicky zajímavé a inspirativní budovy, propojená staveniště a mnohé další moderní projekty. Jak zákazníci Autodesku využívají nejnovější projekční technologie, jako je 3D skenování, virtuální realita, online spolupráce, drony nebo datově bohaté BIM modely?

Prohlédněte si ukázky takových projektů z celého světa ve videu "Autodesk AEC Showreel 2017". Vytvořte cokoliv.


Více na cadstudio.cz/BIM