úterý 29. července 2014

BIM na ČRo - první přenos 3D grafiky v dějinách rozhlasu :-)

Vystoupení pracovníků CAD Studia v pořadu Trendy na rozhlasové stanici Český rozhlas Plus. Téma pořadu: BIM ve službách státu. Jak přejít od tužky, gumy a razítka přímo do 3D rozměru. Evropské normy straší úředníky: v oblasti projektování a správy budov - zkratkou BIM (Building Information Modeling - informační modelování budovy)

Pokud se zajímáte o oblast technologie BIM, její výhody, přínosy a úspory, poslechněte si záznam dnešního pořadu zahrnujícího i vystoupení kolegů Martina Slance a Václava Statečného na stanici ČRo Plus právě na téma "BIM" (zejména od stopáže cca 10:00). Zjistíte sami, že prezentace možností 3D grafiky není v rádiu úplně jednoduchá...

Záznam najdete v archivu stanice.

pondělí 28. července 2014

Knihovní prvky pro Revit MEP - práce studentů vysoké školy

V rámci spolupráce firmy CAD Studio se studenty Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích (VŠTE) jsme se zaměřili na tvorbu knihovních prvků pro Revit MEP. Tyto rodiny jsou vytvářeny podle reálných objektů - produktů společností, zabývajících se výrobou prvků a systémů technických zařízení budov (TZB). Během odborné praxe studenti VŠTE vytvořili prvních několik typů výrobků od firmy TROX, která nabízí kompletní program dílů a systémů pro technologii centralizovaného a decentralizovaného větraní a klimatizace. Tyto výrobky tak lze snadno zařadit do BIM projektů v Revitu MEP.


Konkrétně jsou k dispozici rodiny např. požární klapky, vířivých anemostatů, štěrbinových výustí a dalších. Soubory rodin obsahují plně parametrické 3D modely, 2D symboly i důležité technické parametry podle specifikací konkrétních výrobků, které výrobce poskytuje na svých webových stránkách.

Knihovní prvky TROX jsou volně k dispozici pro Revit 2014 a 2015. Můžete si je stáhnout na stránkách Katalogu CAD/BIM bloků na portálu CADforum.cz. Autorem této sady rodin "TROX" je student - v současné době již bývalý (po úspěšně zakončeném studiu) - Bc. Michal Marek.

Spolupráce CAD Studia se studenty VŠTE dále pokračuje. Aktuálně probíhají práce na vývoji dalších rodin pro Revit MEP. Tentokrát jsou rodiny zaměřeny na jinou profesi - vytápění. Předpokládáme, že do konce letních prázdnin budou ke stažení nové knihovní prvky deskových otopných těles produktové řady Radik Klasik od předního výrobce otopných těles, společnosti Korado. Na ty v průběhu podzimních měsíců navážou BIM knihovny dalších produktových řad stejného výrobce.

pondělí 14. července 2014

Chladicí věž v Revitu (Dynamo)

V tomto článku si ukážeme, jakým způsobem lze v Revitu využít velmi silný nástroj pro vizuální programování BIM obsahu - Dynamo. Tento doplněk je dostupný zdarma a umožňuje uživateli generovat objekty Revitu a pracovat pomocí metody výpočtového designu. Tzn. že jsme schopni vytvářet velmi rozsáhlé a tvarově složité stavební konstrukce a systémy, které lze parametrizovat a využívat přímo v Revitu.

Dynamo uživateli umožňuje:
  • Přímé modelování <= Parametrizaci => Výpočet
  • Vkládání pravidel vizuálně nebo pomocí scriptů
  • Tvorbu systémů, nejen modelů
  • Sdílení vytvořených scriptů a schémat s ostatními uživateli
Dynamo je nástroj pro vizuální programování v prostředí BIMu s připojením na Revit a Vasari a jako uživatelé můžete nejen sdílet své výtvory, ale můžete rozšiřovat samotnou funkčnost Dynama, jedná se o Open source projekt. Dynamo si můžete stáhnout zde.

Chladicí věž v Revitu

Zaměřil jsem se na využití Dynama z pohledu tvorby modelů tvarově závislých na matematických funkcí. Jako praktickou ukázku konstrukce, která je tvarově závislá na matematické funkci, jsem zvolil konstrukci železobetonové chladicí věže s přirozeným tahem o celkové výšce 100 m. Obdobné konstrukce jsou definovány funkcí hyperboly orotované kolem střednicové osy, tím vzniká rotační hyperboloid.

Půdorysný pohled

Tloušťka pláště chladicí věže je také závislá na matematické funkci, kdy se hodnota tloušťky pláště snižuje s přibývající výškou. A právě na takové ukázce je vidět, že tvorba i těch tvarově nejobecnějších konstrukcí je v Revitu možná a velmi jednoduchá.
Funkce hyperboly, kterou jsem zvolil pro tento příklad je ve tvaru:


Ta tvoří střednicovou osu chladicí věže a parametr z značí výšku. Změna tloušťky pláště po výšce se řídí tvarem:

Proměnný parametr h je v tomto případě tloušťka pláště, pro naše účely v příkladu byla vždy polovina výsledné hodnoty tloušťky pláště přičtena nebo odečtena od výsledné hodnoty celkového poloměru, tak aby vytvořené křivky tvořily vnější obal pláště. Ostatní hodnoty ve vztahu jsou konstanty.

Dynamo se v Revitu používá v režimu tvorby Komponenty na místě v kategorii Objem nebo v modeláři Rodin podle šablony Koncepční objem. Spouští se pomocí záložky pro Doplňky, viz obrázek níže.

Doplněk Dynamo

V okně Dynama lze zadávat funkce pro tvorbu modelu pomocí polí, které v sobě obsahují samotné funkce. Od generování bodů až po analytické funkce. Ty pak lze spojovat pomocí propojení a uživatel tak vytváří schéma scriptu, na základě kterého Dynamo v aplikaci Revit generuje model nebo systém.

Dynamo - script pro tvorbu křivek hyperboly.

Funkce hyperboly a tloušťky je v Dynamu zadána v tomto tvaru:

Funkce Hyperboly v Dynamu
Funkce pro modelování v Revitu

Zadávání funkcí v Dynamu se řídí pravidly, které jsou uvedené na stránkách zde a je podobné MS Excelu. Script nám vytvoří dvě křivky, které byly vytaženy po kružnici a vytvořily tím plášť chladicí věže. Ochoz věže, základový pas a stojky byly vytvořeny pomocí funkcí pro modelování objemů v Revitu.

středa 2. července 2014

PDF Reader pro Navisworks

V jednom z předchozích článků, byla popsána nová funkce Navisworks 2015 pro tvorbu kvantifikací na 2D podkladech, viz Vylepšená funkce kvantifikací v Navisworks 2015. Ale pro výkazy výměr na 2D datech, Navisworks 2015 primárně využívá formát DWF. A případné podklady v PDF je nutné převádět do formátu DWF. Toto už ovšem nemusí být nutné!

Koncem dubna Autodesk vydal doplněk Autodesk Navisworks 2015 PDF Reader (ke stažení pro majitele platného Subcription zde). Tento modul přidá do aplikace Navisworks 2015 možnost přímého načtení PDF souborů:


Je kompatibliní s Navisworks Simulate 2015 a Navisworks Manage 2015.

Kromě dostupnosti načtení PDF v příkazech Append a Merge, je k dispozici i nastavení rozlišení (DPI) v dialogu Options Editor (nabídka aplikace "N" -> Options -> File Readers)


Načtené PDF soubory pak mohou být využity například i pro kvantifikace, kde se využívá, jako u DWF, naprosto stejných postupů a stejných příkazů pro odečítání informací. Jediný rozdíl oproti DWF formátu je, že Navisworks u podkladů v PDF, i když jsou "vytištěny" přímo z AutoCADu a nejedná se jen o skenovaná data, nezná žádné uchopovací body. Pracujeme tedy pouze s "obrázkem".


A také jako pro DFW, platí i pro PDF soubory stejný postup pro načtení, pokud už projekt v aplikaci Navisworks obsahuje 3D model - pomocí Project Browser viz tip 9802.


pátek 27. června 2014

Fabrication CADmep: tlačítka Design Line pod kontrolou

Fabrication CADmep je nástroj pre tvorbu systémov technických zariadení budov zameraný predovšetkým na výrobu.


Výhody a použitie funkcie trasovania pomocou Design Line, ako aj samotné predstavenie programu Fabrication CADmep sme publikovali v predchádzajúcich článkoch, nájdete ich v nasledovnom odkaze1 a v odkaze2 . V tomto príspevku sa budeme venovať jednej z najčastejších otázok užívateľov CADmep-u, a to ku ktorým úsekom, alebo uzlom trasy sa vzťahuju jednotlivé kódy tlačítok pre Design Line. Toto nastavenie je nevyhnutnosťou, aby trasovanie pomocou Design Line fungovalo korektne a bez problémov.

Kódy tlačítok priradzujeme v dialógovom okne Button Properties vo volbe Button Code
 
Výpis základných kódov tlačítiek s krátkym všeobecným popisom Vám ponúkame v tomto prehľadnom zozname, ktorý znázorňuje jednotlivé názvy kódov aj na grafickom príklade. Smer zadania Design line je znázornený červenými šípkami.
 
RedInline                  
redukcia - 2 linky trasy s rôznymi veľkosťami sa stretávajú v jednom bode
 
Bend
koleno - 2 linky trasy zvierajú uhol
 
Offset
odsadenie - 2 linky trasy s rovnakými veľkosťami sa stretávajú v jednom bode (roviny xy) s rôznymi výškovými hodnotami (rovina z)
RedILTee
odbočka (T-kus) - 3 linky trasy (s rovnakými alebo rôznymi veľkosťami) sa stretávajú v jednom bode (pozor na smer zadania Design line - viď červené šípky)
RedEOLTee
odbočka (T-kus) - 3 linky trasy (s rovnakými alebo rôznymi veľkosťami) sa stretávajú v jednom bode(pozor na smer zadania Design line - viď červené šípky)
OpenEnd
zátka - linka trasy končí
Red4Way
dvojitá odbočka - 4 linky trasy (s rovnakými alebo rôznymi veľkosťami) sa stretávajú v jednom bode (pozor na smer zadania Design line - viď červené šípky)
ShapeChange
redukcia tvaru - 2 linky trasy s rôznymi tvarmi a veľkosťami sa stretávajú v jednom bode:  zmena úseku trasy z hranatého tvaru potrubia na kruhové (Rect to Round) alebo z hranatého tvaru na oválne (Rect to Oval) 
 
  
OffsetReducer
odsadenie s redukciou - 2 linky trasy s rôznymi veľkosťami sa stretávajú v jednom bode (roviny xy) s rôznymi výškovými hodnotami (rovina z)
OffsetTee
odsadenie s odbočkou - 3 linky trasy (s rovnakými alebo rôznymi veľkosťami) sa stretávajú v jednom bode (roviny xy) s rôznymi výškovými hodnotami (rovina z)
 

Ďalšie informácie ohľadom produktov z rodiny Fabrication nájdete na našich stránkach www.cadstudio.cz/fabrication

čtvrtek 26. června 2014

Aktualizovaná verze mobilního modeláře Autodesk FormIt


Autodesk FormIt je mobilní 3D aplikace pro tablety a telefony Apple nebo Android. Umožňuje jednoduché koncepční navrhování staveb v kontextu konkrétní polohy, s možností prostorové analýzy a s výstupem do BIM aplikace Revit.

Nově aktualizované verze FormIt pro iOS a Android rozšiřují funkce této aplikace o využití historických klimatických dat v daném místě (využívá stejné datové zdroje jako podobná funkce v Revitu nebo ve Vasari) a o pohodlnější analýzu podlahových ploch. Vedle počasí lze ve FormIt využívat i aktuální satelitní mapová data, knihovny materiálů nebo návrh jednoduše sdílet s kolegy nebo se zákazníky.


Autodesk FormIt si můžete stáhnout zdarma z Apple iTunes nebo z Google Play - viz:
Mobilní aplikace Autodesk

úterý 24. června 2014

Konstrukční analýza v Revitu

Autodesk nabízí ve svém portfoliu nástroj pro konstrukční analýzu budov Robot Structural Analysis. Dnes si oproti tomu blíže ukážeme, jak lze provést konstrukční analýzu přímo v aplikaci Revitu pomocí cloudové služby Structural Analysis for Revit. Použijeme k tomu doplněk Structural Analysis Toolkit 2014, resp. Structural Analysis Toolkit 2015, který je zdarma ke stažení na stránkách Autodesk Exchange Apps a je vyvinutý společností Autodesk. Doplněk stačí přidat do nástrojů Revitu. Podporované verze Revitu jsou Revit Structure 2015/2014 a Revit 2015/2014.

Structural Analysis Toolkit

Analytický model je možné celý vytvořit v Revitu, data se pak zasílají právě na cloudovou službu Structural Analysis for Revit a tam se provede výpočet. Výsledky lze prohlížet v internetovém prohlížeči anebo je můžeme podrobněji analyzovat přímo v Revitu.Při tvorbě ukázkového modelu byly použity nástroje pro tvorbu konstrukčních desek, konstrukčních sloupů a konstrukčních nosníků. Aplikace Revit tvoří při modelování současně s geometrií i Analytické stěny, Analytické desky a Analytické pruty, se kterými je možné dále pracovat a lze je upravovat. Pomocí záložky Analyzovat byly vytvořeny v modelu okrajové podmínky, zatížení a zatěžovací stavy.

Panely pro tvorbu konstrukčních prvků
Panely pro práci s analytickým modelem

Výsledek - 3D pohled na geometrii a analytický model v Revitu

Záložka Analyzovat umožňuje definovat okrajové podmínky, zatížení a zatěžovací stavy. Celý model byl zaslán na analýzu využívající metodu konečných prvků - na cloudovou službu Structural Analysis pro Revit, kde se vygeneruje síť konečných prvků a provede výpočet.


Výpočtový model lze prohlížet v internetovém prohlížeči

Celý proces přenosu dat a práce s daty je ilustrován v následujícím videu na YouTube kanálu CAD Studia.