pondělí 30. března 2015

CAD nastavenia projektu v Fabrication CADmep

V nasledujúcich riadkoch si predstavíme základné nastavenie CAD, ktoré by malo byť pre užívateľa takým prvým krokom ešte pred tým ako sa pustí do vytvárania prvého úseku/systému potrubia alebo príslušenstva potrubí v programe Fabrication CADmep.

 
CAD nastavenia sa nachádzajú karte Databáza > skupina Takeoff > CAD settings. V následne otvorenom dialógovom okne má užívateľ k dispozícií viacero kariet v ktorých je možné nastaviť príp. skontrolovať funkcie a správanie sa programu pre celý projekt alebo len jeho časť.


General: základné nastavenia projetku, voľba uloženia grafiky ako hladiny Drawing, zapnutie/vypnutie Snap a Ortho pre zadávanie trasy potrubí

Annotation: základné nastavenia pre všetky poznámky (text) v projekte, k dispozícii sú voľby typu textu, veľkosť písma, číslovania v projekte, nastavenie úrovne textov, a pod. Tieto texty sa vzťahujú aj na text nachádzajúci sa v kótovacom štýle CADmep

Output/Print/CAM: Nastavenie zobrazenia obsahu xref, zap/vyp. voľby pre rozvinutie objektov, chovanie blokov, nastavenia výstupného formátu do BIM 360 Glue

Stretch: Nastavenie pre minimálnu a maximálnu priamu dĺžku (potrubia/časti potrubia), zadanie hodnôt min/max rozšírenia ohybov

Collision Check: povolenie detekcií kolízií v reálnom čase, modifikácie farebného nastavenia kolízií, zobrazenie kolíznych miest

Drop Into Fall: zadanie vstupných uhlov - nastavenie sa týka predovšetkým tvorby Design Line; CADmep povolí len zalomovanie trasy iba v nastavených uhloch v tejto voľbe

Display: Sú to predovšetkým voľby nastavenia zobrazenia, ako napr. štýly symbolov a ich zobrazenie, zob./vyp. zagulatené hrany pri prvkoch, zobrazenie skrytých detailov zvolenou čiarou, nastavenie čiar v pohlade, nastavenie a zobrazenie tzv. stredovej čiary (os potrubia), jej zarovnanie a zobrazenie v 3D pohlade


Viac informácií o produktoch Autodesk Fabrication nájdete tiež v odkaze www.cadstudio.cz/fabrication.

pondělí 2. března 2015

CAD Studio šablona pro Revit MEP 2015 - zdravotechnika

Jak jsem sliboval v jednom z vláken na diskuzním fóru CADforum.cz, ode dneška si můžete stáhnout novou šablonu pro Revit MEP 2015 zde. Konkrétně je šablona (.RTE template) určená pro profesi zdravotechnika. Jedná se o první verzi, a vzhledem k faktu, že není naprosto dokonalá a určitě bude potřeba ještě mnoho hodin práce, možná bych jí pojmenoval jako beta verzi. Jaká zásadní nastavení tedy v této první verzi najdete?

1. Dělení projektu - šablona je dělená primárně podle Disciplíny a poté podle Dílčí disciplíny.

2. Systémy trubek - předdefinované systémy obsahují i přepis s vlastním typem čáry.


3. Typy trubek - zde jsou určitě rezervy, a proto v dalších verzích šablony se na toto více zaměřím.


4. S předchozím nastavení typů trubek úzce souvisejí tvarovky využitelné pro nastavení tras (Předvolby trasy)


A v předvolbách tras také nechybí Úseky a velikosti


Pár obrázků tvarovek, které najdete v šabloně:


Zobrazení v jedno čárovém schématu:


Nové tvarovky, jako HT a KG, jsem se pokusil udělat více "univerzální", aby bylo možné jen upravit vyhledávací tabulky a tím získat přesný prvek podle libovolného výrobce. Například i tvarovky pro kameninu by takto měly jít snadno upravit na větší DN a pevnost. Zároveň jsem se snažil zachovat prvky co nejvíce parametrické, aby je bylo možné používat v předvolbách tras. Nastavení rodin tvarovek se tedy bude určitě v dalších verzích šablony vylepšovat a rozšiřovat o další.

5. Popisky - v šabloně naleznete mimo jiné popisy trubek, tvarovek, prostorů...


6. A celá řada dalších nastavení - popisy řezů, podlaží, podle českých zvyklostí, připravené tabulky pro jednotlivé kategorie používané v ZTI. Připravené šablony pohledů, filtry po pohledy podle systému trubek. U armatur a zařizovacích předmětů jsou upravené symboly podle ČSN. U zařizovacích předmětů nejen v půdorysech, ale i v pohledech a řezech.


Podrobný soupis nastavení v PDF se pokusím do konce měsíce přidat ke stažení vedle šablony.

Suma sumárum, v šabloně jsem se snažil zúročit, jak své zkušenosti s fungováním Revitu MEP a znalosti v oboru TZB i z velmi vzdálených školních let, hromadu podkladů, dwg, pdf, normy, tak i zkušenosti jiných uživatelů s touto aplikací. Když jsem o víkendu "skládal" ještě některé rodiny do šablony, a za neustávajícího křiku nejmladší části mé rodiny (prý: "Táto mi si jen hrajeme."), neustále přicházely další a další nápady, co dalšího, jak, jak jinak... Proto budu velice rád, pokud se do tvorby další verze šablony zapojí co nejvíce z Vás, formou nápadů, námětů a odhalováním chyb. A s Vaší pomocí tak posunu tuto první "beta" verzi k dokonalé šabloně ZTI pro Revit MEP. Diskutovat můžeme jak zde pod článkem tak i v novém vláknu na webu CADForum.cz.

Co se týká termínu další verze šablony, rád bych jí zveřejnil po uvedení nového Revitu. To bude za pár týdnů, pojďme tedy diskutovat...

Mimochodem, do poloviny tohoto měsíce by se na tomto blogu měla objevit i informace o nové šabloně pro vzduchotechniku.


čtvrtek 19. února 2015

Revit MEP - odhadovaná délka kabelů

Délka kabelů/vodičů v Revitu - v poslední době téma, které ke mě přicházelo z více stran. A v té souvislosti jsem registroval i odpověď: "To Revit neumí, protože neumí modelovat přesné trasy vodičů".

Tak jsem si včera večer udělal kafe, zapil ho drinkem, co "Vám dává křídla", a když jsem měl pocit, že vidím zvuky, spustil jsem Revit MEP. Přepnu na kartu Systém a...

Samotný příkaz, lépe řečeno objekt, chcete-li kategorie "Vodič" mi nepomůže, protože mi skutečně neumožní nakreslit přesné vedení kabelů. Ale zkusili jste koncové prvky propojit do logických obvodů? Elektrický obvod má v Revitu parametr Délka, která prezentuje jakousi délku vodičů v okruhu:


Odkud se bere a jak funguje?

Je to součet vzdáleností X,Y a Z mezi všemi prvky v obvodu. Vzdálenosti jsou sčítány od referenčního bodu (počátku) rozváděče až po jednotlivé spojky v koncových prvcích.

Názorný příklad:

 
Rozváděč vložený do výšky 1500 mm (výška kde je bod vložení této komponenty), zásuvka vložená do výšky 500 mm. Objekty jsou od sebe vzdálené 1000 mm horizontálně a 1000 mm vertikálně. V elektrickém obvodu je spočtena délka 2010 mm. Kde se vzalo tedy ještě těch 10 mm navíc? Výsledek by měl být 2000, když jsou komponenty na stejné stěně, je to tak? Těch 10 mm navíc je ještě započtená vzdálenost prvku spojky od počátku v rodině zásuvky. Pokud by byla spojka v rodině umístěna přesně na průsečík referenčních rovin, které definují počátek, pak bude výsledek v obvodu 2000 mm.

Ale! Ne vše v projektu bude rovnoběžné s osami X,Y a Z. Na podobném příkladu, s objekty ve stejném umístění, jako u předchozího příkladu (výšky 1500 mm a 500 mm), jen na stěně, která je otočená a není tak rovnoběžná s osou X.

 
Spočtená délka je 2414,2 mm, proč? Protože výpočet probíhá stále stejně, součet vzdáleností v X,Y a Z. 700 + 714,2 + 1000 (rozdíl výšek) = 2414,2.
 
Ve výkazu kategorie Elektrických obvodů mohu tedy mít odhadované délky kabelů.
 
A drobná poznámka na závěr: Pokud nebude v obvodu vybrán rozváděč u parametru Délka se zobrazí "Nespočteno".

pátek 6. února 2015

Benefity Subscription v kostce

Tento příspěvek je věnován všem uživatelům produktů Autodesku, kteří mají předplatné - Maintenance Subscription nebo Desktop Subscription. A samozřejmě i pro ty, kteří Subscription nemají, ale uvažují o něm. Informace níže mohou sloužit i jako vodítko toho, co vše je součástí Subscription benefitů.

V rámci Subscription nezískává uživatel jen výhody nových verzí, technické podpory, většího prostoru na cloudové službě Autodesk 360 a dalších zajímavých výhod, ale získá tím i přístup k velkému balíku služeb a aplikací, které může využívat. V tomto článku si ukážeme některé doplňky, aplikace a služby, které souvisejí s aplikací Revit. Kromě toho uživatelé získávají i doplňkové funkce bonusové aplikace CADstudio Revit Tools.

V první řadě zde zrekapitulujme doplňky pro Revit, které jsou dostupné na portálu Autodesk Exchange Apps právě pro předplatitele. Všechny níže uvedené doplňky jsou vyvíjené Autodeskem.

Aplikace dostupné na Exchange Apps pro uživatele Subscription:
Civil Structures 2015
Pomocí toho rozšíření mohou uživatelé definovat základní parametry geometrie mostu, včetně profilu vozovky, opěr, pilířů a zábradlí. Tento doplněk dále spolupracuje s aplikací Autodesk AutoCAD Civil 3D. Ke stažení zde.


Timber Framing 2015
Timber Framing v sobě obsahuje parametrické modeláře dřevěných konstrukcí pro vazníky, krovy a dřevěné rámové konstrukční systémy. Parametrický modelář pro vazníky a krovy je vytvářen na základě vytvořené střechy, rámová konstrukce je vytvořena na základě vytvořených stěn. Ke stažení zde.


Excel Based Model Generation 2015
Pomocí rozšíření Excel Based Model Generation 2015 je možné generovat model Revitu na základě informací uložených v excelovské tabulce, zadávat parametry stavebních prvků můžete přímo v Excelu. Ke stažení zde.


Frame Generator 2015
Frame Generator 2015 pro Revit je parametrický generátor ocelových konstrukcí. Nastavit můžete parametry nosníků, sloupů, zavětrování a vaznicových soustav ocelových rámových konstrukcí. Ke stažení zde.


Grids Generator 2015
Doplněk pro parametrické zadání a tvorbu systému osnov. Umožňuje vytvářet osnovy na základě definovaných podlaží a celý systém osnov nebo samostatné osnovy můžete natáčet dle libovolných úhlů. Je možné také nastavit různé typy číslování osnov a další. Ke stažení zde.


SDNF Import/Export 2015
Tento doplněk převádí model Revitu do formátu SDNF (Steel Detailing Neutral Format, Intergraph). Pomocí tohoto doplňku je také možné provést import souborů SDNF do projektu Revitu. Pracuje s formáty SDNF 2.0, SDNF 3.0. Ke stažení zde.Composite Design 2015
Pomocí této aplikace můžete rychle navrhnout a posoudit chování kompozitních nosníků nebo konstrukcí, v modelu v aplikaci Revit Structure. Tato funkce funguje jak pro obecné kompozitní konstrukce ocelových nosníků, tak pro nekompozitní konstrukce. Návrh a posouzení probíhá pomocí amerického standardu ANSI/AISC 360-05. Ke stažení zde.


  Compare Models 2015
  Aplikace Compare Models porovná dva otevřené projekty a vypíše rozdíly mezi nimi. Lze tak například najít změny provedené mezi dvěma verzemi projektu. Ke stažení zde


   CIS/2 Import/Export 2015
   Modul "CIS/2 Import/Export" umožňuje přenášet ocelové konstrukce Autodesk Revitu do/z souborů formátu CIS/2 odpovídajícího normě ISO-10303-21. Soubory se strukturou formátu CIS/2 mají příponu *.stp.
   Ke stažení zde.


    Další skupinou aplikací, které jsou dostupné pouze pro předplatitele aplikací Autodesk, jsou aplikace přístupné z portálu Subscription Centra.

    Aplikace dostupné na Subscription portálu:
    • Autodesk Site Designer Extension for Revit 2015
     Práce s terénem stavebního pozemku, opěrné zdi, parkoviště...

    • Autodesk Concrete Building Structures 2015
     Obousměrné propojení mezi Revit Structure a Autodesk Robot - betonové konstrukce

    • Roombook-Areabook-Buildingbook Extension for Autodesk Revit 2015
     Výkazy místností, ploch, budovy
    • Worksharing Monitor for Autodesk Revit 2015
     Sledování sdílených pracovních sad

    • Batch Print for Autodesk Revit 2015
     Dávkový tisk projektu

    • Space Naming Utility for Autodesk Revit MEP 2015
     Pojmenovávání prostorů v Revitu MEP

    • Autodesk Revit Model Review 2015
     Kontrola přesnosti a konzistence modelů Revitu (BIMreview)

    • Autodesk Revit DB Link 2015
     Export/Import projektových dat Revitu do/z databáze

    • eTransmit for Autodesk Revit 2015
     Usnadňuje přenos všech projektových dat na jinou stanici

    • Revit Extensions for Autodesk Revit 2015
     Ostatní doplňkové aplikace pro Revit


    A v neposlední řadě mohou uživatelé Subscription s velkou výhodou používat služby cloudu Autodesk 360. Jedná se zejména o výpočtové solvery související s modely Revitu, které můžete zaslat na cloud a tam nechat provést specializovaný výpočet od vizualizací až po statickou analýzu vnitřních sil konstrukce.

    Cloudové služby otevřené uživatelům se Subscription:
    • Autodesk 360 Rendering

    • Autodesk 360 Energy Analysis

    • Autodesk Green Building Studio

    • Autodesk 360 Optimization for Inventor

    • Autodesk 360 Structural Analysis for Revit

    S vyjímkou doplňku CADstudio Revit Tools 2015 (bonus CS+) jsou všechny služby, doplňky a aplikace zde uvedené vyvíjené společností Autodesk.     středa 4. února 2015

    Úspěšný 3. ročník konference BIM-Fórum 2015

    Ve čtvrtek 15. ledna 2015 proběhl v prostorách Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně již třetí ročník uživatelské konference „BIM-Fórum – Revit v praxi“, organizované občanským sdružením BIM-Fórum. Hlavním cílem konference byla opět výměna praktických zkušeností uživatelů CAD/BIM aplikace Autodesk Revit; to jak v českých i slovenských ateliérech a projekčních firmách, tak i v dodavatelských a správcovských společnostech. Zájem o konferenci opět překročil hranici 100 registrovaných účastníků, to i přes změnu místa konání – z Prahy do Brna.

    Podle odpovědí v účastnické anketě hodnotí naprostá většina zúčastněných akci jako velice přínosnou pro svou profesi a plánuje účast i příští rok.


    Letošní přednášky byly zaměřeny více na obor TZB; zazněly praktické zkušenosti z praxe na různých typech projektů, zajímavá byla ukázka o možnostech využití CFD simulací ve stavebnictví. Z dalších témat nelze pominout projektování mostů v Revitu Structure a Civil 3D nebo projekt vodní elektrárny v Revitu. Do světa databází a správy majetku zavedl účastníky příspěvek o BIM projektu stávající i nové budovy ČSOB a oživení přinesla diskuze přednášejících “u kulatého stolu”, následovaná četnými dotazy z publika. Diskuse se prolnula i do závěrečných workshopů, např. o možnostech spolupráce na projektu v lokálních sítích či internetu, fázování projektu nebo o nasazení aplikace Infraworks v počátečních fázích projektu. Někteří účastníci si odnesli zkušenosti i v tištěné formě – v podobě čerstvě vydané příručky „Revit ve stavební praxi“.

    Optimistický výhled na budoucnost přinesly prezentace výrobců, kteří si nechali zpracovat svůj výrobní program do formátu BIM a poskytují už tyto digitální katalogy zdarma ke stažení. Knihovní prvky výrobce svítidel a osvětlení (Halla) a betonové dlažby, stavební prvky (Pressbeton) představil zpracovatel knihovních prvků, společnost BIM Project.
    Velký zájem si získaly také doprovodné prezentace partnerů: možnosti technologie 3D tisku (3D-tisk.cz), digitální brýle pro rozšířenou realitu Epson Moverio nebo digitální smartpanel pro sdílení informací v týmu od společnosti AV Media.

    Občanské sdružení BIM-Fórum se rozhodlo udělit první výroční cenu BIM-Fóra za zajímavý počin v oblasti BIM. Jejím prvním oceněným se stala paní RNDr. Helena Novotná z Fakulty stavební VUT v Brně za přípravu manuálu pro práci s programem Revit, který je volně přístupný pro všechny zájemce ke stažení.

    Videozáznamy přednášek, fotogalerie a další materiály z konference budou k dispozici pro účastníky na webu BIM-Fóra – www.bim-forum.cz/konference/2015/.


    Partnery konference BIM-Fórum 2015 byly společnosti CAD Studio, Autodesk,
    Halla, Presbeton, BIM Project, 3D-Tisk.cz a AV Media.
    Mediálními partnery pak CAD.cz a TZB-Info.
    Záštitu nad konferencí převzali Molab FA ČVUT a Fakulta stavební VUT v Brně.

    Další informace o konferenci i dalších aktivitách občanského sdružení najdete na webu www.bim-forum.cz.

    úterý 3. února 2015

    Počítání teploty v Revitu (°C vs. Kelviny)

    V projektu nebo při tvorbě knihovního prvku v Revitu můžeme zadat jako projektové jednotky pro práci s teplotami obvyklé jednotky stupňů Celsia - °C. Následně si lze vytvářet i nové parametry pro teplotu a můžeme zadávat požadované hodnoty přímo ve °C.


    Pokud se ale rozhodneme provádět v parametrech teplot nějaké výpočty, narazíme na špatný výsledek výpočtu ve °C.

    Proč? Revit interně provádí všechny teplotní výpočty v Kelvinech. Vytvoříme-li si více parametrů využívajících jednotky teploty a chceme je např. sečíst, Revit převede zadané hodnoty ve vzorci na Kelviny, provede součet a výsledek v Kelvinech převede na °C a ten nám prezentuje jako vypočtenou hodnotu, která ale samozřejmě není správná. Viz příklad na obrázku:


    Pro pochopení si ukažme, jak Revit toto spočítal:
    Nejprve fakta:

    0°C = 273.15K
    1°C = 274.15K
    2°C = 275.15K
    atd.

    V projektu máme parametry s těmito hodnotami:

    teplota = 20°C = 293.15K
    teplota1 = 40°C = 313.15K

    A samotný výpočet provedený Revitem:

    teplota2 = teplota + teplota1
    teplota2 = 293.15K + 313.15K
    teplota2 = 606.3K = 333.15°C

    V případě, že nastavíme teplotní jednotky projektu na Kelviny, pak je v parametrech zápis tento:


    Chceme-li získat správný výsledek ve °C, musíme do vzorce doplnit odečtení 273.15K. U projektů/rodin s jednotkami nastavenými na °C zapíšeme -0°C (můžeme do vzorce napsat i -273.15K, Revit sám upraví na -0°C):

    teplota2 = teplota + teplota1 - 0°C


    Výpočet bude proveden takto:

    teplota2 = 293.15K + 313.15K - 273.15K
    teplota2 = 333.15K převedeno na °C = 60°C

    Stejný "trik" použijeme i při odečítání teplot.

    teplota2 = teplota1 - teplota + 0°C


    A co když budeme chtít ve vzorcích násobit, nebo dělit? Tady už nám nestačí ono kouzelné +/-0°C. Jak donutit Revit ke správnému výsledku?

    Asi nejjednodušší bude použití dalšího parametru, abychom nemuseli stále složitě upravovat vzorec, pokud se změní některá vstupní hodnota do výpočtu. Například pro násobení si vytvoříme nový parametr (číslo) "násobení teploty". A pokud parametr "teplota" chceme vynásobit čtyřmi. Nemůžeme tedy zapsat:

    teplota4 = teplota * 4

    Revit by opět počítal v Kelvinech:

    teplota4 = 293.15K * 4 = 1172.6K = 899.45°C = ŠPATNĚ

    Abychom získali správný výsledek použijeme do vzorce náš nový pomocný parametr "násobení teploty", do kterého jsme doplnili hodnotu 4:

    teplota4 = teplota * násobení teploty - (násobení teploty - 1) * 0°C
    teplota4 = 293.15K * 4 - (4-1) * 273.15K = 353.15K = 80°C


    Obdobně můžeme zadat i nový parametr pro dělení, který nám umožní do teplotního vzorce zadat správnou hodnotu pro dělení teploty:


    A výpočet průměrné teploty? Musíme vzorec upravit podle toho, z kolika položek děláme průměr. Na obrázku výše vidíte příklad výpočtu ze dvou teplot. V případě průměru tří teplot, bude vzorec vypadat takto:    středa 28. ledna 2015

    Vkladáme dvere/okná do obvodového plášťa v Revite

    Revit ponúka bohaté možnosti pri tvorbe a úprave obvodových plášťov. Jeden z nástrojov ako rýchlo vytvoriť tento typ konštrukcie je použitím volby Obvodový plášť pomocou nástroja Stena na karte Architektura. Následne má užívatel možnosti vybrať z dostupnej ponuky typov obvodových plášťov načítaných v šablóne.


    Práve tento spôsob vytvrenia modelu plášťa prináša zo sebou malý "háčik", a to ten, že ak je potrebné aby súčasťou plášťa boli dvere alebo okno, Revit zdanlivo neponúka možnosť vloženia ďalšieho prvku do konštrukcie plášťa. V nasledovnom postupe si ukážeme jednoduché spôsoby, ako si prispôsobiť model plášťa a možnosti ako následne vkladať prvky aj do takéhoto typu konštrukcie.


    Po vytvorení obvodového plášťa sa prepneme v prehliadači projektu na zobrazenie 3D pohladu, a vyberieme len časť panelu (pomocou klávesy TAB), v ktorej budeme chcieť umiestniť dané dvere alebo okno. Zvolenú časť panelu je nutné odomknúť kliknutím na ikonku pripínačiku - odopnúť.


    Alternatíva 1:
    Po zvolení (odomknutého) panelu je následne kliknutím vo vlastnostiach je potrebné zameniť túto časť za "klasickú" stenu - do ktorej bude následne možné štandardne vkladať prvky napr. dvier či okien. Tejto stene nadefinujeme hrúbku aj materiál identický ako zasklenie obvodového plášťa a zabezpečíme tak detail vykreslenia akoby bol prvok súčasťou plášťa (viď. videoukážka nižšie).


    Alternatíva 2:
    Po kliknutí na zvolený panel (odomknutý) vo vlastnostiach vyberieme knižničné prvky, ktoré sú už prispôsobené na vkladanie do obvodového plášťa - a umožňujú tak priamo zameniť napr. panel plášťa za dvere alebo okno (viď. videoukážka nižšie). Nie je teda potrebné nahradzovať časti panelov za steny ako v predch. príklade. Niektoré tieto knižn. prvky (napr. dvere) nájdete implicitne po inštalácií (pre českú knižnicu) v adresári:


    C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2015\Libraries\Czech_INTL\Dveře\M_Výplňová stěna, dvojité sklo.rfa
    C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2015\Libraries\Czech_INTL\Dveře\M_Výplňová stěna, jednoduché sklo.rfa
    C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2015\Libraries\Czech_INTL\Dveře\M_Výplňová stěna, výloha, dvoj.rfa    Jednotlivé postupy alternatív si pozrite na nasledovnej videoukážke: