čtvrtek 11. června 2015

Nová slovenská šablóna pre Revit Architecture a Revit LT 2016

Od tohto týždňa si môžete stiahnuť aktualizovanú verziu novej slovenskej šablóny pre Revit Architecture/Revit LT 2016, ktorá je k dispozícií na helpdesk.cadstudio.cz v sekcii Dokumenty (download). Šablóna je určená predovšetkým pre architektov, projektantov a stavebných inžinierov. Obsahuje mnohé užitočné nastavenia, prispôsobenia podľa normy a bohatú knižnicu plne parametrických prvkov.

Prehliadač projektu a jeho štruktúra: - pôdorysné usporiadanie do niekoľkých typov: Návrh, Pracovné, Statika, Situácia, k pohľadom boli pridané textové parametre Disciplína, Typ pohľadu, Časť projektovej dokumentácie. Podľa týchto parametrov sú následne organizované pohľady v prehliadači projektu


Šrafy, štýly čiar, vzory čiar: - do šablóny sú načítané základné šrafy používané v AutoCADe a ďalšie užívateľské šrafy pre označovanie materiálov v pôdorysoch či 3D pohľadoch


a boli taktiež spracované nové štýly čiar - napr. čiara konštrukcie nad rovinou rezu, skryté čiary, čiary požiarnych úsekov a pod. Vzory boli vytvorené tak, aby boli použiteľné v merítkach 1:50 1:100.


Knižnice stien a obvodových plášťov: všeobecné steny (obecné), steny s obvodovým vencom, zložené steny, murívá HELUZ, prídavky stien - trapézové plechy, a mnohé ďalšie


Knižnice okien a dverí: Prvky sú prispôsobené pre jednotlivé úrovne datailu (hrubý, stredný, jemný) v 2D aj 3D zobrazení - pre ich využitie od začiatočnej štúdie projektu cez projektové dokumentácie pre stavebné povolenie, až po finálne vyhotovenie projektov. V šablóne nájdete napr. plne parametrické okná s presahom izolácie, okná a dvere s ostením, strešné okná Velux, svetlíky, garážové brány, rôzne druhy dvier s oceľovou zárubňou, obložkové či zložitejšie ozdobné alebo posuvné typy dvier.


Knižnice okien a dverí obsahujú bohaté možnosti a nastavenia čo sa týka zobrazenia prvkov a parametrov, ktorým sa budeme venovať v rozsiahlom samostanom článku.


Podlahy, strechy, stĺpy, komponenty: napr. spriahnuté dosky, podlahy na teréne s rôznymi skladbami vrstiev, nábytok, stromy, 3D aj 2D prvky TZB (záchody, umývadlá, vane, ...), interaktívne skrine s vešiakmi, parametrické komponenty prekladov, stĺpy a stĺpiky, krovy, oplechovania atiky, profily podľa EN, atď...


Popisky, poznámky, kóty, detaily: popisy a čiary rezov - hrubá bodkočiarkovaná čiara,  možnosť používať 4 druhy rezov – rozdelené na horizontále, vertikálne kvôli správnemu zobrazeniu popisu rezu, nájdete tu mnohé symboly rezov a pohľadov podľa normy, niekoľko typov kótovacích štýlov


V šablóne nájdete tiež výškové kóty pre pôdorysy a v rezy (so zobrazením vnútorných jednotiek projektu alebo zdieľaných súradníc) a mnohé ďalšie popisky napr. popis okna s výškou parapetu


Materiály: viac ako 300 materiálov, s rôznymi nastaveniami rendrovacách parametrov, fyzikálnych, pevnostných, tepelelných charakteristík, a pod.


Opakované detaily, komponenty detailov: napr. hydroizolácie, inžinierske siete, a mnohé ďalšie ...Ďalšie vlastnosti a nastavenia šablóny si môžete taktiež pozrieť vo webinári, v ktorom sme sa venovali výlučne tejto problematike, videozáznam nájdete na helpdesk.cadstudio.cz.

úterý 12. května 2015

Autodesk FormIt 360 Pro - skutečný nástroj "na zdi"

Doslovné určení "na zdi" ve smyslu názvu tohoto blogu má nový koncepční nástroj Autodesk FormIt 360 Pro. Je určený pro úvodní koncepční navrhování a posuzování tvaru budov. Vychází z nástroje FormIt, o kterém jsme se již několikrát zmiňovali.

Nově byla uvedená profesionální komerční verze "360 Pro" (cena cloud subscription cca 9000 Kč/rok). Autodesk FormIt 360 Pro je mobilní a webová aplikace, pomocí níž můžete rychle načrtnout 3D modely budov a analyzovat jejich varianty. Jde o nástroj určený pro úvodní fáze projektu, pro rychlou tvorbu variant a rychlé "zhmotnění" nápadů. Navržené modely můžete zasadit do reálného kontextu okolí a prezentovat je s realistickými texturami. Analytické nástroje umožňují ladit parametry a optimalizovat návrh už v samotném počátku projektu. Koncepční návrh z FormIt 360 Pro je plynule propojen s BIM postupy a dovoluje integraci na inteligentní objekty Revitu - návrhy můžete dále zpracovávat v Revitu. Modely lze sdílet mezi mobilními zařízeními (tablety iPad a Android) a běžnými web browsery na desktop počítačích. Funkce FormIt Converter dokáže převádět modely ve formátu SketchUp nebo Revit na editovatelnou geometrii ve FormIt.


Hlavní přínosy FormIt 360 Pro:

 • Chytřejší využití BIM postupů již od koncepčního návrhu
  • Propojení konceptů návrhů na BIM díky nativní integraci s Autodesk Revit
  • Chytré objekty s plynulým přechodem mezi FormIt 360 a Revitem
  • Souběžná práce na modelu s ostatními členy týmu pomocí FormIt Collaboration
 • Vytváření konceptů pomocí intuitivních nástrojů
  • Rychlé a snadné zachycení nápadů pomocí snadno použitelných nástrojů 3D náčrtů a přímé editace
  • Doplnění realistického vzhledu a kontextu výběrem materiálů a barev
  • Využití dat lokality pro připojení mapového podkladu fyzické stavební parcely k vašemu modelu
 • Včasná analýza vašich návrhů
  • Provádění analýz v raných fázích návrhu pro rychlejší nalezení optimální varianty
  • Zjištění parametrů stavby od samého počátku jejího vzniku díky analýze energetických nároků a oslunění
  • Odhalení vztahů mezi konceptem stavby a lokalitou staveniště pomocí analýz zastínění a oslunění
 • 3D náčrty kdekoliv a kdykoliv
  • Plynule pracujte na vašem iPadu nebo Android tabletu kdekoliv - před vašimi zákazníky, na staveništi, během cestování - kdykoliv vás napadne něco inspirujícího
  • Hladký přechod mezi tabletem a webovým prohlížečem - na tomtéž modelu tak můžete pracovat odkudkoliv se vám to hodí
  • Ukládání návrhů do cloudu pomocí Autodesk A360 nebo přímo na vašem PC


Cloud rendering modelu z FormIt 360 v Revitu:


Další informace na formit360.autodesk.com

pondělí 27. dubna 2015

Autodesk Revit LT 2016 - novinky

V minulých dnech byla uvedena kompletní nová produktová rodina Revit 2016, včetně lokalizovaných verzí a včetně aplikačních sad Design Suite 2016, ve kterých je Revit obsažen. Přehled hlavních novinek "velkého" Revitu jste si mohli přečíst například zde: www.cadstudio.cz/novinky-bim-aplikace-autodesk-revit-2016-art2077. Pro řadu uživatelů je ale zajímavá i cenově atraktivní verze Revit LT.

Porovnání funkcí a omezení Revit LT 2016 a Revit 2016 naleznete v přiložené tabulce:

ProduktyRevit LT 2016Revit 2016 v Building Design Suite Premium nebo Ultimate
3D architektonické modelování
Architektonická stěna, obvodový plášť, podlaží, střecha, strop a sloup
Varianty návrhu
Načitatelná komponenta
Místnost a plocha
Projekt pozemku
Schodiště podle komponenty, rampa a zábradlí
Anti-aliasing
Modelování konstrukcí - součásti a sestavy
Schodiště podle náčrtu
Konstrukční modelování
Konstrukční stěny, podlahová deska a základ
Konstrukční sloupy, nosníky a vzpěry
Příhradový nosník
Výztuž
TZB
Potrubní systémy
Systémy trubek, ZTI, UT…
Elektroinstalace
Pokročilé 3D modelování
Vytváření skupin pro opakující se prvky
Prostředí editoru rodin
Modelování na místě
Práce s koncepčními objemy, adaptivní komponenty
Prezentace a vizualizace
Kresba od ruky
Pravoúhlé a perspektivní pohledy, procházky
Fotorealistický rendering v cloudu (A360 Rendering)
Fotorealistické renderovací materiály
Fotorealistický rendering v rámci produktu
Ray trace
Filtry
Analýza
A360 energy analysis for Revit
Analýza ploch
Analitický model
A360 structural analysis for Revit
Záteže vytápení a chlazení
Hmotová studie
Studie oslunění
Dokumentace
2D čáry detailu, 2D komponenty detailu
Sledování revizí
Tvorba kót, popisků a poznámek
Fázování
Tabulky, výkazy materiálů
Spolupráce
Kontrola kolizí, kopírování/sledování
Sdílení práce (víceuživatelské prostředí)
Sdílené souřadnice mezi projekty
Revit Server
Připojení jiných souborů Revit
Připojování souborů ostatních aplikací Revit
Tvorba popisků a tabulek k prvků v připojených souborech
Kopírování/vkládání prvků z připojených souborů
Vlastní úpravy viditelnosti připojených modelů
Připojení/importy
DWG, DXF, TrustedDWG technologie, obrázky
IFC
DGN, SketchUp, DWF připomínky
Mračno bodů
Exporty
DWG, DXF, DGN, DWF, DWFx
obrázky a animace, FBX, NWC
Výkazy místností a ploch, tabulky
Studie oslunění (pouze statické obrázky)
IFC
SAT, ADSK, gbXML, ODBC, typy rodin
Aplikační programové rozhraní (API)
aplikační programové rozhraní (API) třetích stran

A co je/není nového v samotném Revitu LT nové verze 2016? Zde je přehled:

Připojené IFC soubory a místnosti: Revit LT nové dokáže využívat prvky z IFC jako hranice pro tvorbu místností.

Podlahy: nové parametry (lze použít při umisťování popisek a samozřejmě do výkazů) - Výška horní plochy, Výška horní plochy nosné části, Výška dolní plochy nosné části, Výška dolní plochy.

Umístění místností: nová funkce Automatické umístění místnosti - rozpozná všechny uzavřené a ohraničené prostory a vytvoří místnosti v celém aktuálním podlaží.

Ocelové profily: nové parametry kót pro sloupy a prvky rámových konstrukcí (viz Nápověda)

Parametry výšek: podobné parametry jako u podlah (viz výše), pro lepší popisování a vykazování, i pro konstrukční prvky (nosníky, vzpěry...) - Výška horní plochy, Výška horní plochy nosné části, Výška dolní plochy nosné části, Výška dolní plochy a Výška reference podlaží

Výkon zobrazování výztuže: Pro zvýšení výkonu a rychlejší otevírání pohledů je výztuž generována pouze u položek viditelných na obrazovce. Pokud je výztuž na obrazovce malá, zobrazí se jen jako zjednodušené čáry bez ohledu na úroveň detailu nastavenou v pohledu.

Povolení navigace během překreslení: nová funkce umožňuje snadné a plynulé přecházení, zoomování, či otáčení modelu při každém pohybu bez nutnosti čekání na dokončení vykreslení prvku. Funkce je ve výchozím nastavení povolená.

Otočení projektu podle projektového severu: umožňuje otočit projekt podle projektového severu, tato volba také otáčí čáry detailu, revizní obláčky, textové poznámky, pohledové prvky, atd.

Otevření pohledu výkresu: přibyla nová možnost, která umožnuje rychle zobrazit daný pohled na výkrese, ve kterém se aktuálně nachází.

Revize: přibyly nové nástroje pro řazení revizí alfanumericky - znamená to, že uživatel si tak může nastavit řazení v podstatě podle jakékoliv postupnosti znaků, přidaná byla taktéž nová možnost číselně řadit revize (možnost řadit i od čísla 0), přidání předpony anebo přípony při revizích, a přibyla i možnost označení vícero revizí najednou – to umožňuje např. rychlejší hromadné odstraňování revizí.

Výběrové okno: Izoluje vybrané prvky v aktuálním pohledu (pokud se jedná o 3D izometrický pohled) nebo ve výchozím 3D pohledu {3D}.

Ač Revit LT 2016 není oficiálně Autodeskem nabízen v češtině, u nás jej tradičně získáváte i v CZ lokalizaci:Českou lokalizaci pro Revit LT 2016 můžete stáhnout na Helpdesk serveru nebo si vyžádat na stránce Revit LT CZ.

Další informace o Revit LT a Revit LT Suite jako cenově dostupné aplikaci pro vstup do světa BIM.

pondělí 30. března 2015

CAD nastavenia projektu v Fabrication CADmep

V nasledujúcich riadkoch si predstavíme základné nastavenie CAD, ktoré by malo byť pre užívateľa takým prvým krokom ešte pred tým ako sa pustí do vytvárania prvého úseku/systému potrubia alebo príslušenstva potrubí v programe Fabrication CADmep.

 
CAD nastavenia sa nachádzajú karte Databáza > skupina Takeoff > CAD settings. V následne otvorenom dialógovom okne má užívateľ k dispozícií viacero kariet v ktorých je možné nastaviť príp. skontrolovať funkcie a správanie sa programu pre celý projekt alebo len jeho časť.


General: základné nastavenia projetku, voľba uloženia grafiky ako hladiny Drawing, zapnutie/vypnutie Snap a Ortho pre zadávanie trasy potrubí

Annotation: základné nastavenia pre všetky poznámky (text) v projekte, k dispozícii sú voľby typu textu, veľkosť písma, číslovania v projekte, nastavenie úrovne textov, a pod. Tieto texty sa vzťahujú aj na text nachádzajúci sa v kótovacom štýle CADmep

Output/Print/CAM: Nastavenie zobrazenia obsahu xref, zap/vyp. voľby pre rozvinutie objektov, chovanie blokov, nastavenia výstupného formátu do BIM 360 Glue

Stretch: Nastavenie pre minimálnu a maximálnu priamu dĺžku (potrubia/časti potrubia), zadanie hodnôt min/max rozšírenia ohybov

Collision Check: povolenie detekcií kolízií v reálnom čase, modifikácie farebného nastavenia kolízií, zobrazenie kolíznych miest

Drop Into Fall: zadanie vstupných uhlov - nastavenie sa týka predovšetkým tvorby Design Line; CADmep povolí len zalomovanie trasy iba v nastavených uhloch v tejto voľbe

Display: Sú to predovšetkým voľby nastavenia zobrazenia, ako napr. štýly symbolov a ich zobrazenie, zob./vyp. zagulatené hrany pri prvkoch, zobrazenie skrytých detailov zvolenou čiarou, nastavenie čiar v pohlade, nastavenie a zobrazenie tzv. stredovej čiary (os potrubia), jej zarovnanie a zobrazenie v 3D pohlade


Viac informácií o produktoch Autodesk Fabrication nájdete tiež v odkaze www.cadstudio.cz/fabrication.

pondělí 2. března 2015

CAD Studio šablona pro Revit MEP 2015 - zdravotechnika

Jak jsem sliboval v jednom z vláken na diskuzním fóru CADforum.cz, ode dneška si můžete stáhnout novou šablonu pro Revit MEP 2015 zde. Konkrétně je šablona (.RTE template) určená pro profesi zdravotechnika. Jedná se o první verzi, a vzhledem k faktu, že není naprosto dokonalá a určitě bude potřeba ještě mnoho hodin práce, možná bych jí pojmenoval jako beta verzi. Jaká zásadní nastavení tedy v této první verzi najdete?

1. Dělení projektu - šablona je dělená primárně podle Disciplíny a poté podle Dílčí disciplíny.

2. Systémy trubek - předdefinované systémy obsahují i přepis s vlastním typem čáry.


3. Typy trubek - zde jsou určitě rezervy, a proto v dalších verzích šablony se na toto více zaměřím.


4. S předchozím nastavení typů trubek úzce souvisejí tvarovky využitelné pro nastavení tras (Předvolby trasy)


A v předvolbách tras také nechybí Úseky a velikosti


Pár obrázků tvarovek, které najdete v šabloně:


Zobrazení v jedno čárovém schématu:


Nové tvarovky, jako HT a KG, jsem se pokusil udělat více "univerzální", aby bylo možné jen upravit vyhledávací tabulky a tím získat přesný prvek podle libovolného výrobce. Například i tvarovky pro kameninu by takto měly jít snadno upravit na větší DN a pevnost. Zároveň jsem se snažil zachovat prvky co nejvíce parametrické, aby je bylo možné používat v předvolbách tras. Nastavení rodin tvarovek se tedy bude určitě v dalších verzích šablony vylepšovat a rozšiřovat o další.

5. Popisky - v šabloně naleznete mimo jiné popisy trubek, tvarovek, prostorů...


6. A celá řada dalších nastavení - popisy řezů, podlaží, podle českých zvyklostí, připravené tabulky pro jednotlivé kategorie používané v ZTI. Připravené šablony pohledů, filtry po pohledy podle systému trubek. U armatur a zařizovacích předmětů jsou upravené symboly podle ČSN. U zařizovacích předmětů nejen v půdorysech, ale i v pohledech a řezech.


Podrobný soupis nastavení v PDF se pokusím do konce měsíce přidat ke stažení vedle šablony.

Suma sumárum, v šabloně jsem se snažil zúročit, jak své zkušenosti s fungováním Revitu MEP a znalosti v oboru TZB i z velmi vzdálených školních let, hromadu podkladů, dwg, pdf, normy, tak i zkušenosti jiných uživatelů s touto aplikací. Když jsem o víkendu "skládal" ještě některé rodiny do šablony, a za neustávajícího křiku nejmladší části mé rodiny (prý: "Táto mi si jen hrajeme."), neustále přicházely další a další nápady, co dalšího, jak, jak jinak... Proto budu velice rád, pokud se do tvorby další verze šablony zapojí co nejvíce z Vás, formou nápadů, námětů a odhalováním chyb. A s Vaší pomocí tak posunu tuto první "beta" verzi k dokonalé šabloně ZTI pro Revit MEP. Diskutovat můžeme jak zde pod článkem tak i v novém vláknu na webu CADForum.cz.

Co se týká termínu další verze šablony, rád bych jí zveřejnil po uvedení nového Revitu. To bude za pár týdnů, pojďme tedy diskutovat...

Mimochodem, do poloviny tohoto měsíce by se na tomto blogu měla objevit i informace o nové šabloně pro vzduchotechniku.

čtvrtek 19. února 2015

Revit MEP - odhadovaná délka kabelů

Délka kabelů/vodičů v Revitu - v poslední době téma, které ke mě přicházelo z více stran. A v té souvislosti jsem registroval i odpověď: "To Revit neumí, protože neumí modelovat přesné trasy vodičů".

Tak jsem si včera večer udělal kafe, zapil ho drinkem, co "Vám dává křídla", a když jsem měl pocit, že vidím zvuky, spustil jsem Revit MEP. Přepnu na kartu Systém a...

Samotný příkaz, lépe řečeno objekt, chcete-li kategorie "Vodič" mi nepomůže, protože mi skutečně neumožní nakreslit přesné vedení kabelů. Ale zkusili jste koncové prvky propojit do logických obvodů? Elektrický obvod má v Revitu parametr Délka, která prezentuje jakousi délku vodičů v okruhu:


Odkud se bere a jak funguje?

Je to součet vzdáleností X,Y a Z mezi všemi prvky v obvodu. Vzdálenosti jsou sčítány od referenčního bodu (počátku) rozváděče až po jednotlivé spojky v koncových prvcích.

Názorný příklad:

 
Rozváděč vložený do výšky 1500 mm (výška kde je bod vložení této komponenty), zásuvka vložená do výšky 500 mm. Objekty jsou od sebe vzdálené 1000 mm horizontálně a 1000 mm vertikálně. V elektrickém obvodu je spočtena délka 2010 mm. Kde se vzalo tedy ještě těch 10 mm navíc? Výsledek by měl být 2000, když jsou komponenty na stejné stěně, je to tak? Těch 10 mm navíc je ještě započtená vzdálenost prvku spojky od počátku v rodině zásuvky. Pokud by byla spojka v rodině umístěna přesně na průsečík referenčních rovin, které definují počátek, pak bude výsledek v obvodu 2000 mm.

Ale! Ne vše v projektu bude rovnoběžné s osami X,Y a Z. Na podobném příkladu, s objekty ve stejném umístění, jako u předchozího příkladu (výšky 1500 mm a 500 mm), jen na stěně, která je otočená a není tak rovnoběžná s osou X.

 
Spočtená délka je 2414,2 mm, proč? Protože výpočet probíhá stále stejně, součet vzdáleností v X,Y a Z. 700 + 714,2 + 1000 (rozdíl výšek) = 2414,2.
 
Ve výkazu kategorie Elektrických obvodů mohu tedy mít odhadované délky kabelů.
 
A drobná poznámka na závěr: Pokud nebude v obvodu vybrán rozváděč u parametru Délka se zobrazí "Nespočteno".

pátek 6. února 2015

Benefity Subscription v kostce

Tento příspěvek je věnován všem uživatelům produktů Autodesku, kteří mají předplatné - Maintenance Subscription nebo Desktop Subscription. A samozřejmě i pro ty, kteří Subscription nemají, ale uvažují o něm. Informace níže mohou sloužit i jako vodítko toho, co vše je součástí Subscription benefitů.

V rámci Subscription nezískává uživatel jen výhody nových verzí, technické podpory, většího prostoru na cloudové službě Autodesk 360 a dalších zajímavých výhod, ale získá tím i přístup k velkému balíku služeb a aplikací, které může využívat. V tomto článku si ukážeme některé doplňky, aplikace a služby, které souvisejí s aplikací Revit. Kromě toho uživatelé získávají i doplňkové funkce bonusové aplikace CADstudio Revit Tools.

V první řadě zde zrekapitulujme doplňky pro Revit, které jsou dostupné na portálu Autodesk Exchange Apps právě pro předplatitele. Všechny níže uvedené doplňky jsou vyvíjené Autodeskem.

Aplikace dostupné na Exchange Apps pro uživatele Subscription:
Civil Structures 2015
Pomocí toho rozšíření mohou uživatelé definovat základní parametry geometrie mostu, včetně profilu vozovky, opěr, pilířů a zábradlí. Tento doplněk dále spolupracuje s aplikací Autodesk AutoCAD Civil 3D. Ke stažení zde.


Timber Framing 2015
Timber Framing v sobě obsahuje parametrické modeláře dřevěných konstrukcí pro vazníky, krovy a dřevěné rámové konstrukční systémy. Parametrický modelář pro vazníky a krovy je vytvářen na základě vytvořené střechy, rámová konstrukce je vytvořena na základě vytvořených stěn. Ke stažení zde.


Excel Based Model Generation 2015
Pomocí rozšíření Excel Based Model Generation 2015 je možné generovat model Revitu na základě informací uložených v excelovské tabulce, zadávat parametry stavebních prvků můžete přímo v Excelu. Ke stažení zde.


Frame Generator 2015
Frame Generator 2015 pro Revit je parametrický generátor ocelových konstrukcí. Nastavit můžete parametry nosníků, sloupů, zavětrování a vaznicových soustav ocelových rámových konstrukcí. Ke stažení zde.


Grids Generator 2015
Doplněk pro parametrické zadání a tvorbu systému osnov. Umožňuje vytvářet osnovy na základě definovaných podlaží a celý systém osnov nebo samostatné osnovy můžete natáčet dle libovolných úhlů. Je možné také nastavit různé typy číslování osnov a další. Ke stažení zde.


SDNF Import/Export 2015
Tento doplněk převádí model Revitu do formátu SDNF (Steel Detailing Neutral Format, Intergraph). Pomocí tohoto doplňku je také možné provést import souborů SDNF do projektu Revitu. Pracuje s formáty SDNF 2.0, SDNF 3.0. Ke stažení zde.Composite Design 2015
Pomocí této aplikace můžete rychle navrhnout a posoudit chování kompozitních nosníků nebo konstrukcí, v modelu v aplikaci Revit Structure. Tato funkce funguje jak pro obecné kompozitní konstrukce ocelových nosníků, tak pro nekompozitní konstrukce. Návrh a posouzení probíhá pomocí amerického standardu ANSI/AISC 360-05. Ke stažení zde.


  Compare Models 2015
  Aplikace Compare Models porovná dva otevřené projekty a vypíše rozdíly mezi nimi. Lze tak například najít změny provedené mezi dvěma verzemi projektu. Ke stažení zde


   CIS/2 Import/Export 2015
   Modul "CIS/2 Import/Export" umožňuje přenášet ocelové konstrukce Autodesk Revitu do/z souborů formátu CIS/2 odpovídajícího normě ISO-10303-21. Soubory se strukturou formátu CIS/2 mají příponu *.stp.
   Ke stažení zde.


    Další skupinou aplikací, které jsou dostupné pouze pro předplatitele aplikací Autodesk, jsou aplikace přístupné z portálu Subscription Centra.

    Aplikace dostupné na Subscription portálu:
    • Autodesk Site Designer Extension for Revit 2015
     Práce s terénem stavebního pozemku, opěrné zdi, parkoviště...

    • Autodesk Concrete Building Structures 2015
     Obousměrné propojení mezi Revit Structure a Autodesk Robot - betonové konstrukce

    • Roombook-Areabook-Buildingbook Extension for Autodesk Revit 2015
     Výkazy místností, ploch, budovy
    • Worksharing Monitor for Autodesk Revit 2015
     Sledování sdílených pracovních sad

    • Batch Print for Autodesk Revit 2015
     Dávkový tisk projektu

    • Space Naming Utility for Autodesk Revit MEP 2015
     Pojmenovávání prostorů v Revitu MEP

    • Autodesk Revit Model Review 2015
     Kontrola přesnosti a konzistence modelů Revitu (BIMreview)

    • Autodesk Revit DB Link 2015
     Export/Import projektových dat Revitu do/z databáze

    • eTransmit for Autodesk Revit 2015
     Usnadňuje přenos všech projektových dat na jinou stanici

    • Revit Extensions for Autodesk Revit 2015
     Ostatní doplňkové aplikace pro Revit


    A v neposlední řadě mohou uživatelé Subscription s velkou výhodou používat služby cloudu Autodesk 360. Jedná se zejména o výpočtové solvery související s modely Revitu, které můžete zaslat na cloud a tam nechat provést specializovaný výpočet od vizualizací až po statickou analýzu vnitřních sil konstrukce.

    Cloudové služby otevřené uživatelům se Subscription:
    • Autodesk 360 Rendering

    • Autodesk 360 Energy Analysis

    • Autodesk Green Building Studio

    • Autodesk 360 Optimization for Inventor

    • Autodesk 360 Structural Analysis for Revit

    S vyjímkou doplňku CADstudio Revit Tools 2015 (bonus CS+) jsou všechny služby, doplňky a aplikace zde uvedené vyvíjené společností Autodesk.